Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модульні питання.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.12.2018
Размер:
74.63 Кб
Скачать

173. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

в) входження радянської України до складу СРСР; - 20 грудня 1920 р

б) запровадження непу; - 1921 р

а) проголошення політики коренізації в СРСР; - 27 липня 1923 р.

г) початок індустріалізації; - 1928р

д) початок колективізації сільського господарства. – 1929р

174. Розташуйте у хронологічній послідовності події, що відбувалися на теренах Західної України в 20-30-х рр. Хх ст.:

в) створення Української військової організації у Празі (УВО); - в липні 1920 р.

б) заснування у Львові таємного Українського університету; - у липні 1921 року

г) створення Українського народно-демократичного об’єднання (УНДО); - 1925

д) створення Організації українських націоналістів (ОУН). - 1933

а) проголошення незалежності Карпатської України; - 12 лютого 1939

175. Зазначте, в якій послідовності відбувалися події 1939-1941 рр. Хх ст. На Західній Україні:

в) підписання німецько-радянського пакту про ненапад та таємного протоколу Ріббентропа-Молотова; - 23 серпня 1939 р.

г) вступ Червоної армії на землі Західної України та Західної Білорусії. – 17 вересня 1939

а) проголошення Національними Зборами Західної України встановлення радянської влади й декларації про входження до СРСР та воз’єднання з УРСР; - грудні 1939р.

б) повернення Румунією на вимогу СРСР окупованих в 1918 р. земель Бессарабії та Північної Буковини; - У червні 1940 р

176. Розташуйте у хронологічній послідовності дії руху опору в Україні під час Другої світової війни:

в) прийняття Акта проголошення відновлення Української держави; - 30 червня 1941 р. .

г) створення Українського штабу партизанського руху. - 20 червня 1942 року

б) створення Української повстанської армії; - 14 жовтня 1942 року

а) карпатський рейд С.Ковпака; - 8 жовтня 1943

177. Розставте події у хронологічній послідовності:

г) створення Сельроб; - лютому 1919 року

в) заснування УВО; - липні 1920

д) проголошення автокефалії православною церквою.- 14-30 жовтня 1921 р

б) приєднання Східної Галичини до Польщі; - 14 березня 1923 р

а) проголошення окремої держави “Карпатська Україна”; - 15 березня 1939 р

178. Розставте події у хронологічній послідовності:

г) зречення царя Миколи ІІ; - 2 березня 1917

а) проголошення УНР; - 07.11.1917

б) гетьманський переворот; - 30 квітня 1918

в) створення Директорії; - 24 жовтня 1918 р

д) акт злуки ЗУНР і УНР. – 22 січня 1919

179. Розташуйте події часів радянської модернізації України у хронологічній послідовності:

г) введення в дію Дніпропетровської гідроелектростанції. - 1927

в) процес над «Спілкою визволення України»; - 1929

а) ліквідація УАПЦ; - 1931р

б) прийняття «закону про п’ять колосків»; - 1932

180. Установіть послідовність ухвалення державно-правових актів України:

а) Четвертий Універсал Української Центральної Ради; - 9 січня 1918

б) Конституція Української Народної Республіки; - 29 квітня 1918

в) Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку УНР та ЗУНР; - 22 січня 1919

г) перша Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. - 6-10 березня 1919 р

Модуль 4

151. Які з названих діячів були учасниками дисидентського руху в Україні:

а) Л.Лук’яненко; б) В.Щербицький;

в) І.Дзюба; г) В.Чорновіл;

д) С.Бандера.

152. Процес завершення формування сучасної території України в післявоєнний період відбувався у:

а) 1939 р.; б) 1945 р.;

в) 1947 р.; г) 1954 р

153. Серед репресованих жителів України реабілітації в 1956 – 1959 рр. не підлягали:

а) жертви політичних процесів 20-30-х років;

б) західноукраїнське населення, депортоване за співпрацю з нацистами та українськими націоналістами;

в) політичні в’язні, засуджені за 54 статтею Карного кодексу СРСР за зраду державних інтересів;

г) космополіти;

д) в’язні німецьких концтаборів;

е) українські селяни, депортовані у роки колективізації.

154. Наприкінці 50-х – у середині 60-х років український експорт – це:

а) продукція сільського господарства;

б) сировинні ресурси;

в) науково-технічні розробки українських учених;

г) продукція легкої та харчової промисловості.

155. Наслідками операції „Вісла” стало:

а) виселення українців на територію УРСР;

б) позбавлення ОУН-УПА підтримки українського населення;

в) ліквідації компактного проживання українців на території Польщі;

г) переселення українців вглиб Польщі.

156. На другий день після Всеукраїнського референдуму про визнання незалежної України оголосили:

а) Литва; б) Канада;

в) Польща; г) Угорщина.

157. За роки незалежності Україна стала членом нових міждержавних структур:

а) ООН; б) СНД;

в) НАТО; г) Ради Європи; д) ОБСЄ.

158. В період 1991-2009 рр. Україна існувала як:

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) парламентсько-президентська республіка;

г) президентсько-парламентська республіка.

159. Серед Голів ВРУ декілька разів обиралися на посаду:

а) І.Плющ; б) О.Мороз;

в) О.Ткаченко; г) В.Литвин;

д) А. Яценюк.

160. За формою державного устрою Україна є державою (виберіть невірні відповіді):

а) конфедеративною; б) унітарною;

в) федеративною; г) правовою.

161. Відзначте факти, що відносяться до біографії П. Шелеста:

а) написав книгу “Україна наша радянська”;

б) залишив посаду першого секретаря ЦК КПУ за станом здоров'я;

в) зайняв посаду першого секретаря ЦК КПУ після відставки М. Хрущова;

г) відстоював інтереси УРСР у деяких сферах.

162. Визначіть факти, що відносяться до біографії Л.Кравчука:

а) займав посаду глави українського уряду;

б) займав посаду першого секретаря ЦК КПУ;

в) був першим всенародно обраним Президентом України;

г) був одним з ініціаторів розпаду СРСР.

163. Визначте, що в період відбудови призвело до значного погіршення екологічної ситуації в сучасній Україні:

а) будівництво шахт;

б) розвиток легкої промисловості;

в) будівництво а томних електростанцій;

г) екстенсивний шлях розвитку сільського господарства.

164. Визначте, в чому полягав процес русифікації?

а) обмеженні у підготовці національних кадрів;

б) запровадженні в усіх установах переважно російської мови;

в) сприянні у підготовці національних кадрів;

г) розбудові національної держави.

165. У чому полягають причини застійних явищ у промисловості України в період перебування при владі Брєжнєва?

а) інтенсивний шлях розвитку;

б) екстенсивний шлях розвитку;

в) економічні методи управління;

г) командно-адміністративні методи управління.

166. Громадські організації, створені в Україні наприкінці 80-х рр. ХХ ст.:

а) Асоціація фермерів України;

б) Українська Гельсинська Спілка;

в) Народний рух України за перебудову;

г) Товариство «Меморіал».

167. Хто стояв на чолі ОУН-УПА в післявоєнний період:

а) М.Лебідь; б) Р.Шухевич; в) Т.Боровець; г) В.Кук.

168. Головними ідеологічними установками правлячої партії в період відлиги були:

а) загальний орієнтир - курс на побудову розвиненого соціалізму;

б) в національній політиці - курс на проголошення незалежності союзних республік;

в) у зовнішній політиці - курс на мирне співіснування держав з різним суспільним ладом;

г) у національній політиці – курс на створення конфедерації із союзних республік.

169. Арешти дисидентів в Україні здійснювалися у:

а) 1959 р.; б) 1965 р.; в) 1970 р.; г) 1972 р.

170. До політичної кризи в сучасній Україні призвели:

а) «касетна справа»; б) «справа Гонгадзе»;

в) світова економічна криза; г) страйки шахтарів.

171. Встановіть відповідність подій повоєнної історії України (1945-середина 1950-х рр.) хронологічним датам:

а) підписання угоди між СРСР і

Чехословаччиною щодо входження

Закарпаття до УРСР 3

1) квітень-травень

1947 р.

б) операція «Вісла» 1

2) лютий 1954 р.

в) вбивство Р.Шухевича 4

3) червень 1945 р.

г) перехід Криму до складу УРСР 2

4) березень 1950 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]