Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТЕМА 4.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
135.68 Кб
Скачать

Термінологічний словник

Етнографія – це наука (від гр. етнос – народ, графо - пишу), яка вивчає етногенез, культуру, побут народів світу, їх національний характер, розселення та культурно-побутові взаємозв’язки.

Етнологія – (етнос – народ, логос –наука, вчення) теоретична наука, яка вирішує загальні суспільно-філософські народознавчі проблеми.

Історико – етнографічний регіон – Етнотериторіальне утворення в рамках всього етносу, який за своєю історичною долею та етнічним обличчям його населення є самобутнім, що зафіксовано в історичних документах і відтворено в крайовій символіці та людській пам’яті.

Література

  1. Вівчарик М. М. Україна: від етносу до нації. – К., 2004.

  2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. –Харків, 2005.

  3. Гошко Ю. Г. Населення Українських Карпат ХV-ХVІІІ ст. – К., 1976.

  4. Етнографія України / за ред.. С. А. Макарчука. -Львів, 1994.

  5. Полісся: мова, культура, історія. – К., 1996.

  6. Українська минувшина/ за ред. А. П. Пономарьова. – К., 1993.

  7. Українське народознавство: Навчальний посібник. – К., 2006.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]