Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Word КР студент.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.12.2018
Размер:
158.21 Кб
Скачать

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ (м. Одеса )

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Методичні рекомендації

щодо розробки та захисту курсової роботи

Навчальний модуль 2 ВП.07

Експлуатація та ремонт стрілецького озброєння

і засобів ближнього бою.

з військово-облікової спеціальності:

Експлуатація та ремонт стрілецького озброєння

і засобів ближнього бою.

Розглянуто і схвалено на засіданні ПМК № 1

Протокол від ____.___. 11 №

Одеса – 2011

І. Загальні положення .

Курсова робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням для курсової роботи на основі набутих з даного навчального модуля знань та умінь.

Студентам надається право вибору теми курсової роботи або пропонується висунути власну тему.

Мета курсової роботи:

- поглибити, систематизувати і закріпити отримані студентами теоретичні знання та практичні навички за фахом;

- перевірити і вдосконалити їх навички в підборі, систематизуванні і логічному викладанні матеріалів та відпрацюванню висновків із заданого завдання;

- дати студентам практику у самостійному застосуванні здобутих знань для вирішення практичних завдань;

- привити навички обґрунтування рішень, які приймаються а також висунених положень та висновків.

Предметом курсової роботи є:

дослідження та виконання актуального завдання, яке може займати місце у військово-професійній діяльності студента, як офіцера запасу, випускника Факультету підготовки офіцерів запасу, за його спеціалізацією.

Важливим елементом є вибір:

- проблеми дослідження ;

- теми курсової роботи.

Слід пам’ятати, що від правильного обрання теми та складання плану залежить якість виконання курсової роботи.

Курсова робота повинна мати реферативний, корисний і дослідницький характер. У першому випадку робота має теоретичний характер і пишеться на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій тощо. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, який стосується завдання, яке вивчається, дати оцінку визначеним роботам, висловити свою точку зору; пов’язано, грамотно і логічно обґрунтувати вибрану тему, зробити практичні і методично-професійні висновки. При розробці курсової роботи студент повинен широко використовувати електронні джерела інформації, різні бази даних: - військової академії; - свого основного вишу та Інтернету.

Курсова робота має свою військово-професійну специфіку, тому її деталі завжди потрібно погоджувати з керівником. Усе ж інше, що стосується її написання та оформлення, має майже одинакові риси, і тому буде проаналізовано разом.

Курсова робота сприяє поширенню військового та технічного кругозору студента. Таку функцію курсова робота досягає, якщо вона буде виконуватися студентом: самостійно, послідовно, планомірно, під регулярним контролем викладача – керівника курсової роботи , при необхідності і при його допомозі.

Таким чином, необхідно з’ясувати тему, основні питання, що підлягають розробці та інші вихідні дані (обмеження, які будуть встановлені керівником курсової роботи). З’ясування теми курсової роботи переслідує мету: зрозуміти актуальність її розробки, її необхідність для подальшого поглиблення своїх знань та корисність для подальшого вивчення її на кафедрі та факультеті. В результаті з’ясування теми студент повинен чітко представляти собі, які складові частини (розділи) вона включає, розібратися в її цільовій настанові, зрозуміти, який повинен бути кінцевий результат.

Порядок і терміни розробки курсової роботи вказуються в календарному плані виконання курсової роботи, який складається студентом самостійно і затверджується керівником курсової роботи. Основні етапи цього плану відображаються у завданні, яке отримує студент, воно розробляється керівником курсової роботи.

Основними етапами розробки курсової роботи є:

  1. Підбір і вивчення студентом літератури за темою роботи.

  2. Складання плану-проспекту курсової роботи.

  3. Складання розгорнутого плану (плану-проспекту) курсової роботи.

  4. Складання календарного плану розробки курсової роботи.

  5. Виконання первинного варіанта курсової роботи та подання його керівнику на перевірку.

  6. Виконання кінцевого варіанта курсової роботи; розробка плакатів, схем, слайдів тощо.

  7. Отримання відгуку та погодження керівника на захист курсової роботи ( її попередній захист) .

  8. Захист курсової роботи перед комісією.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]