Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма з Українсько-польських стосунків.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
105.98 Кб
Скачать

Національний університет „Острозька Академія”

Кафедра Країнознавства

ПРОГРАМА

вивчення дисципліни

Українсько-польські стосунки у ХХ ст.”

Острог 2008

Шишкін І. Г. Українсько-польські стосунки у ХХ ст.

Острог, 2008

Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку з навчальної дисципліни „Українсько-польські стосунки у ХХ ст.”, тематику лекційних і семінарських занять, робочий план, план семінарських і контрольних занять, перелік літератури як до кожного лекційного чи семінарського заняття, так і до всього курсу.

Підготовлена кандидатом сторичних наук

І. Шишкіним

Затверджено на засіданні кафедри (Протокол від _____________________ 2008р.)

Схвалено Вченою радою Острозької Академії.

Пояснювальна записка

Проголошення незалежності України послужило новим поштовхом для переосмислення подій і явищ вітчизняної історії. Зокрема стало можливим розпочати дослідження проблеми польсько-українських стосунків у ХХ ст., яка замовчувалася у радянський період. Слід зазначити, що і сьогодні в польсько-українських стосунках, незважаючи на активний міждержавний діалог, на громадському рівні не припиняються спроби розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Метою даного курсу є отримання студентами цілісних знань про українсько-польські стосунки в період ХХ ст. Завданням курсу є: дати цілісну картину розвитку двосторонніх взаємин у міжвоєнний період; охарактеризувати політику польської влади щодо українського населення; виокремити причини загострення двосторонніх стосункі; показати як відбувалося розгортання двосторонніх взаємин в роки Другої світової війни і як події 20-40-х років вплинули на подальші українсько-польські стосунки.

Студенти повинні знати: основні позиції українських і польських дослідників у вивченні історії двосторонніх стосунків, вміти аналізувати причини і давати оцінку передумовам що вплинули на розгортання українсько-польського протистояння, дати оцінку політиці польської влади у міжвоєнний період (Пацифікація, діяльність КОП, „волинський експеримент”, політика щодо православної церкви, методи окатоличення і ополячення, політика в галузі освіти, науки і культури тощо), а також діяльність польського руху опору в роки Другої світової війни та його взаємовідносини з українським національно-визвольним рухом.

Тематика лекційних та практичних занять

Тема 1.Вступ до курсу 2 год.

Історія вивчення українсько-польських стосунків в історичній науці. Джерела до історії українсько-польських взаємовідносин. Позиції українськиї і польських істориків щодо різних аспектів українсько-польських стосунків.

Література: 17, 30, 47, 48, 49-56.

Тема 2.Українсько-польські стосунки у 1919-1939 рр 4 год.

Рішення Ради послів та його значення для Польщі і українців. Аграрна політика польських урядів.

Плани польської влади щодо розв’язання української проблеми. Діяльність КОП. Рішення Ради міністрів. Пацифікаційні акції. Репресії та виселення. Полонізація і окатоличення Волинський експеримент Г. Юзевського, політика щодо православної церкви.

Література: 1, 20, 22, 30, 35,38, 41.

Семінар1. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. 2 год.

Література: 1, 20, 22, 30, 35,38, 41

Семінар 2. Волинський експеримент

воєводи Г. Юзевського. 2 год.

Література: 41, 46, 48, 49, 50, 54.

Тема 3.Українська проблема в політиці польського руху опору 1939-1941 (2 год.)

Концепції розв’язання українського питання 1939-1940. Пошуки польського уряду та підпілля напередодні радянсько-німецької війни. Спроби переговорів до початку радянсько-німецької війни. Плани польського підпілля. Документи Комісії східних земель.

Література: 3, 5, 11, 12, 13, 18, 43.

Тема 4. Українсько-польський конфлікт на Волині в 1943-1944 рр. 4 год.

Національна політика II Речі Посполитої й антипольська діяльність УПА у 1943-1944 роках. Антипольська акція ОУН-УПА. Польська реакція на дії УПА: масштаб і перебіг каральних акцій

Література: 2-16, 17, 18, 21, 23, 25-28, 31-33, 45, 47, 50-62

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.