Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
междунар..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
67.07 Кб
Скачать

28. Охарактеризуйте середовище міжнародної економіки:

Існування, функціонування і розвиток будь-якого явища залежить як від внутрішньої будови, внутрішніх рушійних сил, так і від умов, які впливають на це явище ззовні. Середовище міжнародної економіки може бути визначене як система умов і факторів існування міжнародних економічних зв’язків. Таке середовище можна поділити на внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє середовище міжнародної економіки – це внутрішня будова системи міжнародних економічних відносин, що разом з її законами функціонування і розвитку може бути представлене як набір таких елементів: – зовнішньоекономічна діяльність країн та їх суб’єктів; – управління міжнародними економічними процесами, регулювання міжнародної економічної взаємодії; – форми і рівні міжнародних економічних відносин; – внутрішні закони розвитку міжнародної економіки, тобто ті явища і процеси, що відбуваються у світовій економіці і мають чітко виражений причинно-наслідковий характер. Зовнішнє середовище міжнародної економіки – це система зовнішніх умов, у яких розвиваються міжнародні економічні відносини, та система факторів, що формують мікро- та макромотивацію поведінки суб’єктів світогосподарської взаємодії та визначають ефективність їх участі у МПП. Зовнішнє середовище має певну структуру. За характером воно поділяється на: – умови й фактори прямої (безпосередньої) дії; – умови й фактори непрямої (опосередкованої) дії. Фактори безпосередньої дії характеризуються тим, що міжнародні економічні відносини без них не можуть функціонувати (міжнародні організації, торгові представництва, міжнародні правові норми). Навколишнє середовище міжнародних економічних відносин як система факторів безпосереднього впливу на існування та розвиток світової економіки називається інфраструктурою міжнародних економічних відносин. Завданням інфраструктури є забезпечення безперешкодного функціонування об’єктів і суб’єктів міжнародної економіки та спрямованість на оптимізацію їх взаємодії. Фактори непрямої дії характеризуються тим, що їх зміни безпосередньо й одразу не впливають на розвиток міжнародних економічних відносин (розробка нових родовищ корисних копалин, політичні непорозуміння, наукові відкриття, збільшення чи зменшення народжуваності тощо). За сферами впливу зовнішнє середовище міжнародної економіки поділяється на: – природно-географічне; – політико-правове; – економічне; – соціально-культурне.

29. Дайте характеристику ринку послуг і його особливостей в міжнародній економіці.

Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, де основним товарним об”єктом виступають різноманітні види послуг і яка існує на основі МПП Умови розвитку світового ринку послуг:

  • науково-технічний прогрес(інтелектуальні послуги).

  • ускладнення виробництва.

  • насичення ринків товарами(торговельні послуги).

  • інформаційний бум.

  • нові наукові відкриття(ноу-хау).

  • зростання кількості компаній по наданню послуг.

  • прискорений розвиток нових видів транспорту.

  • підвищення частки нових видів послуг(банківських, страхових, посередницьких).

До світового ринку послуг відносять міжнародний інжиніринг і міжнародне ліцензування, але вони відносяться до сфери міжнародного науково-технічного співробітництва, а фрахт і транспортні послуги розглядаються в межах міжнародних транспортних відносин. 2.Міжнародний лізинг.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]