Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рура право.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.12.2018
Размер:
191.49 Кб
Скачать

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.96 № 254к/96-ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 30, ст. 141)

2. Цивільний кодекс України (18.07.63 №1540-06)

3. Постанова Верховної Ради України від 05.06.97 №315/97-ВР "Про Проект Цивільного кодексу України"

4. Кодекс України про шлюб та сім'ю (20.06.69 №2006-VII)

5. Закон України від 23.12.93 №3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 13, ст.64 )

6. Закон України від 15.12.93 №3687-ХІІ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 7, ст. 32 )

7. Закон України від 15.12.93 №3688-ХІІ "Про охорону прав на промислові зразки" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 7, ст.34 )

8. Закон України від 21 04.93 №3116-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 21, ст.218

9. Закон України від 07.06.96 №236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 36, ст.164)

10. Проект Цивільного кодексу України. - Українське право, 1996, число 2 (спецвипуск)

11. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів та факультетів.- К.: Вентурі., 1997

12. О. Підопригора Об'єкти цивільних прав у Проекті Цивільного кодексу України - Українське право 1998, число 1

13. Красавчикова Л. О. Понятие и система личных неимуществниных прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации.- Екатеринбург, 1994

14. Ромовська 3. В. Права та обов'язки батьків та дітей.- Львів, 1975

15. Зорислава Ромовська, Особисті немайнові права фізичних осіб - Українське право, 1997, число 1

16. Словник української мови. Т. 5.- К., 1974

17. Гражданское право. В 2-х томах. Учебник / Под ред. Е.А. Сухановаю. -М.: Издательство БЕК, 1994