Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педагогіка. Плани семінарських занять..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.11.2018
Размер:
125.95 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 1.1. Педагогіка як наука. План

 1. Соціально-економічні потреби суспільства в підготовці підростаючого покоління як об'єктивна передумова необхідності виховання й розвитку педагогічної теорії.

 2. Виділення педагогіки в особливу галузь наукового пізнання. Предмет педагогіки, важливі проблеми її дослідження.

 3. Категорії педагогічної науки.

 4. Система педагогічних наук, зв'язок педагогіки з іншими науками.

 5. Завдання сучасного етапу розвитку педагогіки.

Практична робота

1. Аналіз підготовлених анкет за темою: «Моя майбутня професія».

Література

 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія –К.: ВІН., 1995.

 2. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI ст.) – Київ. : Райдуга, 1994.

 3. Єгоров С.Ф., К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве // Сов. педагогика. – 1984. – Ш. – С. 87-93.

 4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва, – К., 1993. С. 7-17.

 5. Радугин А.А. Навчальний посібник для вищих учбових закладів. – М. : Центр, 2002. – 272 с.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Видавничий центр „Академія", 2002. – 528 с.

 7. Харламов И.Ф. Педагогіка – М. : ВШ., 1990.

Семінарське заняття № 1.2.

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ

НАУКИ (XVIIXX СТ.)

План

Захист підготовлених наукових розвідок та рефератів.

Література

 1. Боровикова О.М., Мірошниченко М. Г. Виховна проблематика в американській педагогіці //Рад. школа. – 1991. – N4.

 2. Константинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики – М, 1982.

 3. Мешко О.І., Янкович О.І., Мешко Г.М. Історія зарубіжної школи і педагогіки. – Тернопіль, 1996.

 4. Педагогическая мысль в странах Запада на современном этапе. – М., 1991.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К. : Видавничий центр „Академія", 2002.

Семінарське заняття №1.3.

ПРОГРЕСИВНА ПЕДАГОГІКА РОСІЇ (XVIII XX СТ.)

План

 1. Визначні діячі російської педагогіки XVIII–XIX ст.

 2. Роль М.В. Ломоносова у становленні освітянської системи.

 3. Педагогічна діяльність С.Т. Шацького (розвиток теорії раціоналізації процесу навчання).

 4. Педагогічна система К. Д. Ушинського.

 5. Захист розгорнутих повідомлень про мистецько- педагогічну діяльність діячів культури Росії XIX–XX ст.

Література

 1. Антология педагогической мысли России (ІІ. пол. XIX – нач. ХХ вв.). – М., 1990.

 2. Бим-Бад Б. Педагогические течения в начале двадцатого века. – М., 1994.

 3. Егоров С.Ф. Теория образования в педагогике: Россия начала XX века. – М., 1978.

 4. Історія педагогіки / За ред. М.С. Грищенка. – К., 1973.

 5. Радугин А.А. Педагогика: Учебное пособие для высших учебных заведений. – М. : Центр, 2002.

 6. Педагогічний пошук / За ред. В.Ф. Беха. – К., 1989.

Семінарське заняття № 1.4. Українська етнопедагогіка і національна система виховання План

 1. Етнопедагогіка як наука про народний досвід виховання.

 2. Основні принципи народного виховання.

 3. Струкура українськогї народної педагогіки.

 4. Народна педагогіка про напрями виховання.

 5. Основні засоби української етнопедагогіки:

– рідна мова;

– міфологія;

– фольклор;

– символіка;

– народне мистецтво;

– традиції, звичаї, обряди.

 1. Класифікація методів народного виховання.

 2. Використання народної педагогіки в практичній роботі педагога-хореографа, вчителя образотворчого мистецтва.

 3. Народна творчість про розумове, моральне, естетичне, трудове, фізичне виховання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.