Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
nova_metodichka_z_SP.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
273.41 Кб
Скачать

Задача 1.

Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.

Задача 2.

19-річна Юліанова та 16-річний Андріїв подали до суду заяву про надання їм права на шлюб у зв’язку з вагітністю Юліанової. Батьки Андріїва як його піклувальники надіслали суду свої заперечення щодо цього.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 3.

Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗі в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.

Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним. Проаналізуйте ситуацію.

Задача 4.

Соловій та Романів зареєстрували шлюб. Через деякий час Соловій дізнався, що дружина має двох дітей від попереднього шлюбу. Соловій звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою відсутності його вільної згоди на укладення шлюбу з Романів.

Проаналізуйте ситуацію.

Задача 5.

Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.

Вирішіть спір.

Задача 6.

Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з’ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.

Які дії має вчинити орган РАЦСу ?

Тема 3. Припинення шлюбу

1. Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу.

2. Розірвання шлюбу в судовому порядку:

1) спільна заява подружжя, яке має дітей. Договори про місце проживання дітей та надання їм утримання;

2) пред’явлення позову про розірвання шлюбу. Підстави та суб’єкти звернення з позовом до суду. Заходи щодо примирення подружжя.

3. Розірвання шлюбу в адміністративному порядку:

1) спільна заява подружжя, яке не має дітей;

2) розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя. Порядок прийняття, розгляду заяви та винесення постанови органом реєстрації актів цивільного стану.

4. Визнання розірвання шлюбу фіктивним.

5. Момент припинення шлюбу. Правове значення реєстрації розірвання шлюбу.

6. Поновлення шлюбу після його розірвання.

7. Правові наслідки припинення шлюбу особистого немайнового та майнового характеру.

8. Режим окремого проживання подружжя. Підстави, порядок встановлення та припинення сепарації. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя.

НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Загальна декларація прав людини 1948 року

 2. Сімейний кодекс України 2002 року

 3. Цивільний кодекс України 2003 року

 4. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року

 5. Закон України від 24.12.1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ВВР України. – 1994. – № 14

 6. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року „Про державне мито”// Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3.

 7. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 40.

 8. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 48.

СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Васильєв С. Припинення шлюбу: історико-правовий аспект// Право України. – 1998. - № 2

 2. Короткова Л., Віхров О. Таємниця фіктивних розлучень// Право України. – 1996. - № 9

 3. Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування// Право України. – 2003. - № 3

 4. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

 5. Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971

 6. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

 7. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

 8. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

 9. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.

 10. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

Завдання 1. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку встановлення і підстав та порядку розірвання шлюбу, правових наслідків встановлення сепарації та розірвання шлюбу, а також підстав, порядку та наслідків припинення сепарації і поновлення розірваного шлюбу.

Завдання 2. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]