Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Т6-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
450.56 Кб
Скачать

4 Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитись із улаштуванням поляриметра. Вивчити, користуючись відліковою лупою 11 (рис. 8.5), шкалу приладу. На нерухомій частині шкали знаходиться шкала ноніуса. Рухома частина шкали пов’язана з компенсатором 7 та регулюється ручкою 10.

 2. Увімкнути джерело світла поляриметра.

 3. Визначити нульовий відлік приладу . Для цього потрібно виконати наступне:

а) переконатися, що в поляриметрі відсутня трубка з оптично активною речовиною;

б) налаштувати окуляр на різке зображення лінії розділу бікварцу Солейля 5;

в) обертаючи ручку 10 (рис. 8.5), встановити однакову яскравість обох частин поля зору у чутливому затемненому положенні (це положення характеризується також тим, що незначне обертання ручки 10 викликає різку зміну яскравості).

г) визначити за допомогою шкали 11 (рис. 8.5) кут і записати цей результат до таблиці 8.1.

д) повторити вимірювання (пункти 3в та 3г) ще 4 рази.

Таблиця 8.1

Номер

досл. (i)

Кути повороту площини поляризації

Довжина трубок, см

Концентрація, %

1

2

3

4

5

Середні значення

10

20

20

10

Похибки

0,1

0,1

0,1

0,2

 1. Покласти у поляриметр трубку з досліджуваною речовиною відомої концентрації (рис. 8.5, позиція 6). Налаштувати окуляр на різке зображення лінії розділу бікварцу Солейля 5. Обертаючи ручку 10 (рис. 8.5), встановити рівну яскравість обох частин поля зору у чутливому затемненому положенні (це положення характеризується також тим, що незначне обертання ручки 10 викликає різку зміну яскравості). Визначити за допомогою шкали 11 (рис. 8.5) кут та записати цей результат до таблиці 8.1. Виконати ще 4 аналогічні вимірювання та записати їх до таблиці 8.1.

 2. Покласти у поляриметр трубку з досліджуваною речовиною невідомої концентрації (рис. 8.5, позиція 6) замість трубки з відомою концентрацією. Визначити кут так як це описано у пункті 4. Записати результати вимірювань до таблиці 8.1.

 3. Для ще одної трубки з досліджуваною речовиною невідомої концентрації визначити кут так як це описано у пункті 4. Записати результати вимірювань до таблиці 8.1.

 4. Вимкнути джерело світла поляриметра.

 5. Визначити середні значення кутів за результатами п’яти вимірювань за формулою . Записати середні значення до таблиці.

 6. Визначити похибки вимірювань кутів за допомогою співвідношення

,

де – випадкова похибка, – похибка приладу (визначається за шкалою компенсатора). Записати отримані результати до таблиці 8.1.

 1. Кут повороту площини поляризації визначається як різниця кінцевого й нульового значень кута : . Тоді формула (8.5) для визначення концентрації оптично активної речовини набере вигляду

. (8.6)

Тоді середні значення невідомої концентрації та оптично активної речовини можемо визначити з співвідношення

. (8.7)

Записати отримані результати до таблиці 8.1.

 1. Похибку вимірювань невідомої концентрації оптично активної речовини знайти за допомогою співвідношення

(8.8)

Записати отримані результати до таблиці 8.1.

 1. За результатами роботи зробити висновки, в яких навести результати вимірювань концентрації оптично активної речовини у двох різних трубках у вигляді .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]