Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osn_NGS_7.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
10.11.2018
Размер:
409.6 Кб
Скачать

7 ПРОМИВАННЯ СВЕРДЛОВИН ТА БУРОВІ ПРОМИВАЛЬНІ РІДИНИ

7.1 Функції бурових промивальних рідин

При бурінні свердловин у складних гірничо-геологічних умовах бурові промивальні рідини повинні виконувати такі основні функції:

а) повністю і ефективно очищати вибій від частинок розбурюваних порід і видаляти їх на денну поверхню;

б) створювати гідростатичний тиск, достатній для попередження флюїдопроявлень як в процесі буріння, так і при тривалому припиненні промивання;

в) утримувати частинки розбурюваної породи та інші частинки твердої фази в змуленому стані при припиненні циркуляції і запобігати їх осіданню на вибій;

г) забезпечувати охолодження і змащування деталей доліт, вибійних двигунів, бурильної колони та інших вузлів;

д) запобігати проявам нестійкості порід, що формують стінки свердловини ;

е) передавати потужність від джерела на денній поверхні до вибою при бурінні з гідравлічними вибійними двигунами та ін.

7.2 Класифікація бурових промивальних рідин

Промивальна рідина складається, як правило, з дисперсійного середовища, рівномірно розподіленої в ньому дисперс­ної фази і невеликої кількості хімічних реагентів, які призначені для регулювання тих чи інших властивостей.

Дисперсна фаза складається, в основному, з двох або більше компонентів. Найважливішим її компонентом є невелика кількість колоїдного матеріалу, необхідного для забезпечення стабільності промивальної рідини, здатності утримувати в спокою у змуленому стані грубодисперсні частинки важчих або легших матеріалів, ніж дисперсійне середовище, кольматувати пори і мікротріщини в породі. Другим компонентом дисперсійної фази служать дрібні частинки важких (глина, крейда, барит і т.д.) або легких (повітря) матеріалів, які використовуються для надання промивальній рідині необхідної густини, регулювання тиску, що створюється нею на стінки свердловини, а також для надання здатності закупорювати великі порові канали і тріщини. Як третій компонент, використовують невелику кількість речовин для покращання мастильних властивостей промивальних рідин.

За складом дисперсійного середовища промивальні рідини можна розділити на такі групи:

І Рідини на водній основі:

1 - без твердої фази;

2 - з диспергованою твердою фазою:

а) природні суспензії;

б) глинисті суспензії:

- диспергуючі глинисті породи (хімічно не оброблені, гуматні, лігносульфонатні, хромлігносульфонатні);

- інгібіруючі глинисті породи (гідрофобізуючі, кальцієві, калієві, силікатні, хлормагнієві, хлорнатрієві, оброблені солями тривалентних металів);

3 - з конденсованою твердою фазою;

4 - полімерні:

а) безглинисті; б) малоглинисті;

5 - нафтоемульсійні ;

6 - міцелярні.

П Рідини на вуглеводневій основі:

а) практично безводні; б) емульсії типу “вода в маслі” (інвертні).

III Аеровані промивальні рідини:

а) аерована вода; б) аеровані глинисті суспензії; в) піни.

IV Газоподібні агенти:

а) повітря; б) природні гази; в) азот; г) викидні гази від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ); д) суміші викидних газів ДВЗ з повітрям або природним газом.

Найширше в бурінні використовують рідини на водній основі. Рідини на вуглеводневій основі застосовують значно рідше, хоч вони дають дуже добрі результати при розкритті нафтових пластів, розбурюванні нестійких глинистих і хемогенних порід. Об’єм застосування аерованих рідин в останні роки дещо збільшився, проте в цілому він залишається ще недостатньо великим. Застосування газоподібних агентів обмежується геологічними умовами та глибиною буріння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]