Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
04_Excel.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
181.25 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 4 ПОЧАТОК РОБОТИ З MS EXCEL. СТРУКТУРА ВІКНА. РОБОТА З КНИГАМИ MS EXCEL. ВВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОМІРКИ MS EXCEL

Мета роботи: ознайомитись з призначенням та структурою вікна табличного процесора MS Excel. Набути початкових навичок роботи з робочою книгою та листами робочої кпиш в табличному процесорі MS Excel.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Початок та завершення роботи з Excel

Табличний процесор MS Excel призначається для створення, обробки та збереження числової та похідної від неї (розрахунків, діаграм, графіків тощо) інформації.

Вікно процесора Excel

Вікно MS Excel містить стандартні елемента вікна програмного додатка Windows: рядок заголовка вікна програмного додатка, рядок заголовка вікна робочої книги, кнопки виклику системного меню вікна, кнопки управління вікном програмного додатка, кнопки управління вікном робочої книги, рядок меню, панелі інструментів, горизонтальну та вертикальну смуги гортання (з розташованими на них повзунками та кнопками вертикального та горизонтального гортання), рядок стану та деякі інші, притаманні лише MS Excel, елементи:

 1. Ярлички робочих листів - призначаються для активізації того чи іншого листа робочої книги.

 2. Кнопки гортання ярличків - використовуються для пошуку потрібного робочого листа з наявних у книзі.

 3. Рядок формул - призначається для відображення та редагування вмісту поточної комірки.

 4. Кнопка Выделить все - прямокутник у верхньому лівому куті робочого листа, де перетинаються смуги заголовків рядків і стовпчиків. Позначається для виділення всіх комірок робочого листа.

Робота з меню табличного процесора MS Excel нічим не відрізняється від роботи з меню будь-якого іншого програмного додатка.

Робоча книга Excel. Структура робочої книги

Кожний документ Excel - це сукупність електронних таблиць, яка має назву Робоча книга. При збереженні їй надається розширення *.xls. Робоча книга складається з одного або декількох робочих листів. Кожний робочий лист має власну назву (за замовчуванням – Лист1, Лист2, тощо), яка записана на ярличку. Ярлички листів розташовані ліворуч горизонтальної смуги гортання.

Дії з робочими книгами MS Excel Таблиця 1

Що треба зробити

Дії, які необхідно виконати

Створити нову робочу книгу

Виконати команду Файл-Создать.

або

Натиснути піктограму Создать на панелі інструментів Стандартная.

або

Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+N.

Зберегти щойно створену робочу книгу

 1. Обрати команду Файл-Сохранить как...

 2. У діалоговому вікні Сохранение файла обрати потрібні диск та папку.

 3. У рядок введення Имя внести ім'я, під яким слід зберегти файл.

 4. При необхідності за допомогою списку Тип файла визначити тип файла.

 5. Натиснути кнопку ОК або клавішу Enter.

Зберегти поточні зміни в робочій книзі

Виконати команду Файл-Сохранить.

або

Натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів Стандартная.

або

Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+S.

Відкрити раніше' створену робочу книгу

 1. Обрати команду меню Файл-Открыть або натиснути кнопку Открыть на панелі інструментів Стандартная.

 2. У діалоговому вікні Открытие документа обрати диск та папку, у яких збережено потрібний файл; якщо необхідно, обрати тип файла у списку Тип файлов (або встановити значення Все файлы); обрати файл або ввести його ім'я в рядок введення Имя.

 3. Натиснути клавішу Enter на клавіатурі.

або

клацнути мишею кнопку Открыть.

або

двічі клацнути мишею ім'я потрібного файла у вікні файлера.

або (якщо з файлом щойно працювали)

 1. Обрати команду меню Файл.

 2. Вище команди Выход знайти та натиснути мишею ім'я потрібного файла.

Видалити робочу книгу, не виходячи з Excel

 1. Закрити робочу книгу, яку необхідно видалити.

 2. Обрати команду Файл-Открыть.

 3. У вікні файлера обрати робочу книгу, яку необхідно видалити.

 4. Натиснувши праву кнопку миші, викликати контекстне меню.

 5. Обрати команду Удалить контекстного меню.

Впорядкувати розташування робочих книг у вікні Excel

 1. Обрати команду меню Окно-Расположить...

 2. У діалоговому вікні Расположение окон визначити спосіб розташування вікон книг: рядом, сверху вниз, слева направо, каскадом.

Активізувати потрібну відкриту робочу книгу

 1. Розгорнути пункт мето Окно.

 2. Під рискою знайти ім'я документа, який необхідно активізувати.

або

Клацнути мишею в межах вікна потрібного документа.

або

Комбінацією клавіш CTRL+F6 або CTRL+SHIFT+F6 послідовно активізувати всі відкриті вікна документів. Зупинитись, коли буде активізовано потрібну робочу книгу.

Встановити режим відображення робочої книги

 1. Обрати команду меню Вид.

 2. Обрати режим відображення: Обычный або Разметка страницы.

Змінити масштаб перегляду робочої книги

 1. Обрати команду меню Вид-Масштаб.

 2. Обрати або ввести потрібний масштаб перегляду.

 3. Натиснути ОК.

або

Скористатися списком Масштаб па панелі інструментів Стандартная.

Сховати робочу книгу

Виконати команду меню Окно-Скрыть. Робоча книга зникає із списку меню Окно та з екрана, але не закривається.

Відобразити сховану робочу книгу

 1. Обрати команду меню Окно-Отобразить.

 2. У діалоговому вікні Вывод на экран скрытого окна книги обрати книгу, яку слід показати. Книга з'являється на екрані, а її ім'я - у списку меню Окно.

Закрити робочу книгу Excel

Виконати команду Файл-Закрыть.

або

Натиснути відповідну кнопку управління вікном рядка заголовка вікна робочої книги.

або

Викопати команду Закрыть системного меню вікна робочої книги MS Excel.

або

Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+W.

Одночасно закрити усі відкриті робочі книги Excel

Натиснути і утримувати клавішу Shift.

Виконати команду Файл-Закрыть все.

Робочі листи Excel. Структура робочого листа

Робочий лист Excel - це окрема електронна таблиця, яка складається з рядків та стовпчиків. Листи в робочій книзі об'єднуються, як правило, за тематикою.

Стовпчики позначаються латинськими літерами: А, В, АА, АВ, ВА. Максимальна кількість стовпчиків робочого листа - 256.

Рядки нумеруються цілими числами. Максимальна кількість рядків робочого листа - 65536.

Комірки робочого листа Excel розташовуються па перетині стовпчиків та рядків.

Адреса комірки формується як об'єднання номерів стовпчика і рядка без пробілу між ними. Одна з комірок на робочому листі завжди виділена товстою рамкою - це поточна комірка, її адресу наведено у рядку формул ліворуч. Праворуч у рядку формул відображається вміст поточної комірки.

У комірках таблиці записуються елементи даних. Якщо значення в комірці таблиці визначається самостійно, то такі дані мають назву основних. Якщо значення в комірці таблиці визначається по значенням даних в інших комірках таблиці (наприклад за допомогою розрахунків), то такі дані мають назву похідних (рос. «производных»).

Дії з робочими листами Таблиця 2.

Що треба зробити

Дії, які необхідно викопати

Активізувати робочий лист

Клацнути мишею ярличок відповідного робочого листа.

Створити новий робочий лист

 1. Зробити активним лист, перед яким необхідно вставити новий лист.

 2. Виконати команду меню Вставка- Лист.

або

 1. Розташувати вказівку миші на ярличку листа, перед яким необхідно вставити новий лист.

 2. Правою кнопкою миші розгорнути контекстне меню.

 3. Виконати команду Добавить- Лист контекстного меню.

Видалити робочій лист

 1. Активізувати робочий лист, який необхідно видалити.

 2. Виконати команду мето Правка-Удалить Лист.

або

 1. Активізувати робочий лист, який необхідно видалити.

 2. Встановити вказівку миші на ярличку листа.

 3. Правою кнопкою миші розгорнути контекстне меню ярличка листата викопати команду Удалить контекстного меню.

Перейменувати робочий лист

 1. Двічі клацнути ярличок листа. Ім'я листа стане виділеним.

 2. Ввести нове ім'я робочого листа та натиснути Enter.

або

 1. Встановити вказівку миші на ярличку листа; викликати контекстне меню.

 2. Обрати команду Переименовать. Ім'я робочого листа стане виділеним.

 3. Ввести нове ім'я робочого листа та натиснути Enter.

Змінити послідовність розташування робочих листів

 1. Натиснути лівою кнопкою миші ярличок листа, який необхідно перемістити, та, не відпускаючи кнопку миші, перетягти ярличок у потрібне місце.

 2. Відпустити кнопку миші.

Перейти на інший лист книги

Клацнути ярличок потрібного листа. Якщо ярличок потрібного листа це видно, слід скористатися кнопками гортання листів.

Примітки. 1) Якщо книга містить велику кількість листів, слід навести вказівку миші на кнопку гортання ярличків та натиснути праву кнопку миші. У списку що відкриється, обрати потрібний лист.

2) Для переходу на інший лист книги клавіатурою скористатися прийомами та комбінаціями клавіш, наведеними в табл. 4.

Переміщення між робочими листами за допомогою клавіатури Таблиця 3.

Куди перейти

Необхідно натиснути

На наступний лист книги

Ctrl+Page Down

На попередній лист книги

Ctrl+Page Up

У наступну книгу або вікно

Ctrl+F6 або Ctrl+Tab

У попередню книгу або вікно

Ctrl+Shift+F6 або Ctrl+Shift+Tab

Переміщення робочого листа по екрану за допомогою смиг гортання Таблиця 4.

Куди перемістити

Дії, які необхідно викопати

На один рядок вище або нижче

Натиснути відповідну кнопку вертикальної смуги гортання.

Па один стовпчик ліворуч або праворуч

Натиснути відповідну кнопку горизонтальної смуги гортання

На один екран вище або нижче

Клацнути мишею вертикальну смугу гортання вище або нижче бігунка.

На один екран ліворуч або праворуч

Клацнути мишею горизонтальну смугу гортання ліворуч або праворуч бігунка.

На велику відстань

Перетягти бігунок на потрібну позицію. Якщо лист дуже великий, утримувати при перетягуванні клавішу Shift.

Примітка 1. Положення бігунка показує відносне розташування на листі відтворюваної на екрані області з урахуванням незаповнених рядків та стовпчиків.

Примітка 2. Переміщення робочого листа по екрані за допомогою смуг гортання не змінює поточної комірки або виділеного діапазону комірок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]