Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Yekonomika_pidpriyemstva_-_Kursovy_proekt2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
05.11.2018
Размер:
758.78 Кб
Скачать

32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра економіки та маркетингу

Методичні вказівки

по виконанню курсового проекту:

“Економічна оцінка виробництва виробу на підприємстві”

для студентів економічних спеціальностей

всіх форм навчання

по курсу «Економіка підприємства»

Харків 2011

Затверджено редакційно-видавничою радою

Протокол № від

Всі цитати, цифровий фактичний матеріал і бібліографічні зведення перевірені, написання одиниць відповідає стандартам

Методичні вказівки по виконанню курсового проекту “Економічна оцінка виготовлення виробу на підприємстві” /Упоряд. В.В. Александров. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2011. - 33с. Укр. мовою

Іл. 3

Упорядник В.В. Александров.

Кафедра економіки та маркетингу

© НТУ “ХПІ”, 2011

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………...4

1 Опис виробу…………………………………………………………………………………4

2 Оцінка ринку збуту……………………………………………………………………….....4

3 Розрахунок витрат на виробництво. Розрахунок собівартості і ціни виробу…………...5

3.1 Розрахунок витрат на основні матеріали і напівфабрикати

власного виробництва………………………………………………………………...6

3.2 Розрахунок витрат на покупні комплектуючі і напівфабрикати……………….6

3.3 Розрахунок основної заробітної плати…………………………………………..7

3.4 Додаткова заробітна плата………………………………………………………..8

3.5 Відрахування на соціальні заходи………………………………………………..8

3.6 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання……………………………..8

3.7 Загальновиробничі витрати……………………………………………………....8

3.8 Втрати від браку…………………………………………………………………...8

3.9 Інші витрати……………………………………………………………………….9

3.10 Адміністративні витрати………………………………………………………...9

3.11 Витрати на збут…………………………………………………………………..9

4 Визначення вартості виробничих фондів і розрахунок амортизаційних відрахувань…10

4.1.Розрахунок вартості виробничих фондів………………………………………..10

4.2 Розрахунок вартості нематеріальних активів.…………………………………..12

4.3 Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………………………..13

5 Оцінка показників ефективності використання виробничих фондів……………………17

6 Розрахунок показників по праці і заробітній платні……………………………………...18

7 Оцінка ризику і страхування……………………………………………………………….19

8 Фінансовий план……………………………………………………………………………21

9 Оцінка стратегії фінансування і економічної ефективності інвестицій………………..22

9.1 Економічний ефект у виробника ……………………………………………….23

9.2 Економічний ефект у споживача ……………………………………………….23

9.3 Оцінка економічної ефективності розробки виробу …………………………..25

Висновок……………………………………………………………………………………...28

Список джерел інформації…………………………………………………………………..29

Додаток А «Структура основних виробничих фондів підприємства»…………………...30

Додаток Б «Структура оборотних коштів підприємства»………………………………...30

Додаток В «Початкові дані»………………………………………………………………...31

Вступ

Економічна оцінка виробництва виробу на промислових підприємствах є важливою задачею, яка розв'язується при виконанні науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт. В курсовому проекті (КП) виконується оцінка передбачуваних ринків збуту виробів, розраховуються витрати на виробництво, визначається вартість виробничих фондів і величина амортизаційних відрахувань. Розраховується також величина показників по праці і заробітній платні, виконується оцінка показників ефективності використання виробничих фондів. При виконанні розрахунків оцінюються можливі ризики і їх вплив на рівень економічних показників. Розраховуються також елементи фінансового плану, виконуються розрахунки ефективності необхідних для виконання відповідного проекту інвестицій. Оцінюється можлива стратегія фінансування, розраховуються показники кредитування. Ряд розділів, виконуваного курсового проекту, оформляються з використанням методики розробки бізнес-плану.

У вступі до курсового проекту коротко висловлюється зміст розробки і основні задачі, які належить вирішити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.