Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зайнятість, відтворення робочої сили та їх держ....doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
91.14 Кб
Скачать

4) Соціальний захист безробітних в Україні

Виникнення безробіття, а особливо його надмірність, породжує соціальне напруження в суспільстві, здатне дестабілізувати економічну і політичну системи. Тому держава, щоб запобігти соціальному вибуху, повинна вирішувати проблему зайнятості населення.

Виділяють два основних напрями соціально-економічної діяльності держави щодо безробіття:

а) регулювання рівня і тривалості безробіття;

б) соціальний захист людей від безробіття.

Механізм державного регулювання зайнятості має такі складові:

— система вивчення і прогнозування стану загальнонаціонального та локального ринків праці;

 • розробка загальної стратегії та конкретних науково обгрунтованих проблем регулювання зайнятості;

 • система професійної підготовки та перепідготовки;

 • розгалужена система органів працевлаштування;

 • централізовані і місцеві банки даних попиту на робочу силу та її пропозицій);

 • спеціальні програми стимулювання зайнятості у праценадлишкових регіонах.

Принципи державного регулювання зайнятості: 1) сприяння повній,, продуктивній та ефективній зайнятості; 2) забезпечення рівних можливостей усім громадянам па вільний вибір виду діяльності;

 1. гарантування відтворення робочої сили на основі встановлення мінімального рівня доходу;

 2. гарантування зайнятості для соціально вразливих верств населення;

 3. матеріальна підтримка на випадок безробіття;

 4. безпека праці; . .

 5. правовий захист від безпідставного звільнення. Методи впливу на рівень -зайнятості. Пасивні:

 • виплати вихідної допомоги та допомог з безробіття;

 • стипендії в період перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 • неоплачувані відпустки;

 • дострокове оформлення пенсій за віком. Активні:

 • перепідготовка та підвищення кваліфікації;

 • сприяння в пошуку роботи;

 • сприяння підприємствам у пошуку вакансій;

стимулювання створення нових робочих місць;

 • організація громадських робіт;

 • сприяння мобільності робочої сили.

Контрольні запитання для повторення

 1. У чому полягає соціально-економічна суть зайнятості?

 2. Охарактеризуйте основні види зайнятості.

 3. Які Ви знаєте форми зайнятості?

 4. В чому полягає суть неокласичної теорії зайнятості?

 5. Що собою являє кейнсіанська теорія зайнятості?

 6. Охарактеризуйте сутність безробіття.

 7. Які Ви знаєте форми безробіття?

 8. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 9. Сформулюйте закон А. Оуена.

 10. В чому полягає суть соціального захисту безробіття в Україні?

 11. Розкрийте основні принципи регулювання зайнятості.