Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачі КФ Власний капітал.docx
Скачиваний:
90
Добавлен:
26.05.2017
Размер:
35.66 Кб
Скачать

Тема 4. Власний капітал

Задача 1

На початок звітного періоду власний капітал акціонерного товариства «Бета» характеризується наступними даними:

1. Власний капітал

на поч. періоду, тис. грн.

Статутний капітал

4200

Додатковий капітал

240

Капітал у дооцінках

520

Резервний капітал

170

Нерозподілений прибуток

350

Неоплачений капітал

(100)

Вилучений капітал

(130)

Усього за розділом І пасиви

Визначте на основі наступних даних, яким чином зміниться власний капітал підприємства.

1. Прибуток до оподаткування (ЕВТ) склав 400 тис. грн.

2. Податкове зобов’язання з податку на прибуток склали 75 тис. грн.

3. Чистий прибуток розподіляється за наступними напрямками: поповнення резервного капіталу – 10%; на виплату грошових дивідендів – 37,5%; на виплату матеріального заохочення працівникам – 12,75%; решта – нерозподілений прибуток.

4. Отримано по лізингу обладнання вартістю 230,43 тис. грн.

5. Акціонери перерахували 120 тис. грн. по передплаченим раніше простим акціям (заборгованість в частині номінальної вартості акцій склала 100 тис. грн.)

6. Проведено переоцінку балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. (дооцінка).

7. АТ анулювало всі викуплені раніше акції, загальна номінальна вартість яких становила 130 тис. грн.

8. АТ емітувало та розмістило на фондовій біржі купонні облігації у кількості 17350 шт. номінальна вартість становить 250 грн. строком обігу 2,5 роки із річним купоном у розмірі 27,5%.

1. ЧП = 400 – 75 = 325 тис. грн.

2. РК = 325*0,1 = 32,5 тис. грн.

3. Дивіденди = 325*0,375 = 121,86 тис. грн.

4. Мат. заох. = 325*0,1275 = 41,44 тис. грн.

5. НП = 325 – 32,5 – 121,86 – 41,44 = 129,2 тис. грн.

5 операція – неопл. кап. = 0, додатковий = 20 тис. грн.

6 операція – капітал у дооцінках = 42,35 тис. грн.

7 операція – СК = -130 ; Вилучений кап. = 0

ВКпоч. = 5250 тис. грн.

ВКкін. = 5574,05 тис. грн.

Задача 3

Акціонерне товариство «Альфа» з метою покриття балансових збитків проводить господарську операцію по зменшенню статутного капіталу шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 4:3 без зміни номінальної вартості акцій. Учасникам товариства запропоновано альтернативу - обмін у співвідношенні 1:1 при умові здійснення доплати у розрахунку 20 грн за кожну акцію, номінальною вартістю 100 грн. Власний капітал АТ “Альфа” на момент здійснення операції характеризується наступними даними:

1. Власний капітал

до емісії, грн.

Статутний капітал

7 200 000

Додатково вкладений капітал

235 000

Інший додатковий капітал

245 000

Резервний капітал

140 000

Нерозподілений прибуток

(1 480 000)

Неоплачений капітал

(-)

Вилучений капітал

(-)

Усього за розділом І пасиви

Визначте яким чином зміниться власний капітал АТ «Альфа», якщо 25% акціонерів віддали перевагу альтернативному варіанту об'єднання акцій, а всі операції здійснені виключно у грошових коштах. Накладні витрати на проведення операції склали 30 тис. грн.

СК – 7 200 000 грн.

Н – 100 грн.

1) 25% 1:1 (+20 грн. доплата)

= 18 000 шт. акцій

СКнов1= 18 000** 100 = 1 800 000 грн.

Доплата:

ГК↑ 18 000*20 = 360 000 грн.

ДК↑ = 360 000 грн.

2) 75%

= 54 000 шт. акцій

СКнов1= 54 000** 100 = 4 050 000 грн.

СК↓ = (54 000 – 40 500)*100 = 1 350 000 грн.

ДК↑ = 1 350 000 грн.

3)

СКнов.= 1 800 000 + 4 050 000 = 5 850 000 грн.

ДК = 235 000 + 360 000 + 1 350 000 = 1 945 000 грн.

НП = -1 480 000 – 30 000 = -1 510 000 грн.

Задача 4

АТ проводить господарську політику по збільшенню статутного капіталу шляхом розміщення простих акцій нової емісії. Емісія акцій здійснюється у співвідношенні 9:7. Акції розміщуються по курсу емісії 125,0% із використанням послуг андеррайтера. На момент проведення господарської операції власний капітал АТ характеризується наступними даними:

1. Власний капітал

до емісії, грн.

Статутний капітал

9 000 000

Додатково вкладений капітал

43 830

Інший додатковий капітал

84 414

Резервний капітал

2 813 800

Нерозподілений прибуток

483 750

Неоплачений капітал

(-)

Вилучений капітал

(-)

Визначте вплив господарської операції на власний капітал АТ та наведіть статті першого розділу пасиву балансу суб’єкта господарювання по завершенню публічного розміщення акцій, якщо результати відкритої підписки на акції характеризуються наступними даними:

1.77,5% акцій були розміщені за допомогою андеррайтера.

2. Вартість послуг андеррайтера складає 2,5% від ринкової вартості акцій

3. 30% розміщених акцій були оплачені на 80%.

1) СК↑ = 9000* = 7000 тис. грн.

(СКнов.= 9000 + 7000 = 16 000 тис. грн.)

2) 77,5% продано 22,5% не реалізованоВилуч. кап. = 7000*0,225 = 1575 тис. грн.

3) Оплата послуг андеррайтера

НП↓ = 7000*22,5%*125%*2,5% = 42,22 тис. грн.

ГК↓ 49,22 тис. грн.

4) Оплата N*1,25*0,8

ДК↑ = 7000*77,5%*(1,25 – 1)*(1-0,3) = 949,4 тис. грн.

Задача 6

Статутний фонд підприємства становить 8000 тис. гри. Номінальна вартість акцій - 8 грн. Біржовий курс акцій 16 грн. Потреба підприємства у додаткових фінансових ресурсах складає 1600 тис. грн. Визначте джерела покриття погреби підприємства у капіталі при проведенні додаткової емісії акцій за таких варіантів курсу емісії:

1. 5 грн.;

2. 8 грн.;

3. 12 грн.;

4. 16 грн.