Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема№4,5.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.04.2016
Размер:
74.62 Кб
Скачать

Тема 5. Инфляция и денежные реформы Максимальное количество баллов – 9 баллов Вариант №1

  1. Составить схему, отражающую:

а) классификацию денежных реформ.

Макс. кол-во баллов – 1 балл.

Классификация денежных реформ

Структурные денежные реформы

Реформы частичного типа

Формальные

Деноминационная денежная реформа

Не конфискационные реформы

Конфискационная денежная реформа

Одномонетная денежная реформа

Реформа параллельного типа

2. Выполнить тесты: 1; 4; 7; 10;13;16; 19; 22; 25; 28.

Каждый тест – 0,3 балла, макс. кол-во баллов – 3 балл.

1. Тривале і швидке знецінення грошей внаслідок надмірного збільшення їх маси в обороті - це визначення:

а) деномінації;

б) інфляції;

в) дефляції;

г) стагфляції.

4. Повзуча інфляція - це:

а) інфляція, яка характеризується прискореним зростанням маси грошей в обороті без значного збільшення або зростанням товарних цін до 5% на рік;

б) інфляція, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі збільшення цін у межах від 5 до 20% на рік;

в) інфляція, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі збільшення цін у межах від 20 до 50%, а іноді до 100% на рік;

г) інфляція, яка характеризується зростанням цін понад 100% на рік.

7. Гіперінфляція - це:

а) інфляція, яка характеризується прискореним зростанням маси грошей в обороті без значного збільшення або незначним зростанням товарних цін до 5% на рік;

б) інфляція, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі збільшення цін у межах від 5 до 20% на рік;

в) інфляція, яка проявляється у прискоренні знецінення грошей у формі збільшення цін у межах від 20 до 50%, а іноді до 100% на рік;

г) інфляція, яка характеризується зростанням цін понад 100% на рік.

10. За чинників виникнення виділяють:

а) повзучу, помірну, галопуючу і гіперінфляцію;

б) інфляцію витрат і інфляцію попиту;

в) цінову інфляцію, інфляцію заощаджень і девальвацію;

г) збалансовану і незбалансовану інфляцію.

13. Індекс цін являє собою показник, що виражає:

а) абсолютну зміну середнього рівня цін товарів у часі;

б) відносну зміну середнього рівня цін товарів у часі;

в) рівень девальвації національної валюти за рік;

г) річний темп приросту сукупного суспільного продукту.

16. Основна функція грошової реформи – це:

а) впровадження нового зразка купюри;

б) заміна масштабу цін;

в) конфіскація грошової маси у населення;

г) стабілізація грошового обігу.

19. Офіційне підвищення державою валютного курсу національної валюти – це:

а) ревальвація;

б) нуліфікації;

в) деномінація;

г) девальвація.

22. Грошові реформи, які передбачають тільки зміни в організації грошового обороту або зміну окремих елементів грошової системи - це визначення:

а) структурної грошової реформи;

б) часткової грошової реформи;

в) одномоментної грошової реформи;

г) грошової реформи паралельного типу.

25. За порядком введення в обіг нових грошей, часткові грошові реформи класифікуються на:

а) формальні і деномінаційні грошові реформи;

б) конфіскаційні і неконфіскаційний грошові реформи;

в) одномоментні і паралельні грошові реформи;

г) збалансовані і незбалансовані грошові реформи.

28. До особливостей грошової реформи в Україні 1992-1996 рр. належить:

а) введення в обіг постійних грошових знаків;

б) одномоментність введення в обіг національних грошей;

в) вдосконалення існуючого механізму монетарного регулювання;

г) особлива соціальна спрямованість.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]