Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

83

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
560.08 Кб
Скачать

9.Які вузли утворює блукаючий нерв?

1)Верхній

2)Нижній

3)Передній

4)Задній

5)Присередній

10.Які стовбури утворюють блукаючі нерви?

1)Передній

2)Задній

3)Бічний

4)Присередній

5)Проміжний

11.Які гілки не належать блукаючому нерву?

1)Вушна

2)Глоткові

3)Оболонкові

4)Маткові

5)Передміхурові

12.Які гілки має верхній гортанний нерв?

1)Зовнішню

2)Внутрішню

3)Сполучну

4)Проміжну

5)Присередню

13.На які нерви поділяється нижній альвеолярний нерв?

1)Піднебінний

2)Підборідний

3)Язиковий

4)Щелепно-під'язиковий

5)Мигдаликовий.

14.Які гілки належать поворотному гортанному нерву?

1)Трахейні

2)Стравохідні

3)Глоткові

4)Мигдаликові

5)Язикові

15.Якому нерву належать верхні шийні серцеві гілки?

1)-V

2)-VII

3)-IX

4)-X

5)-XII

16.Яким за складом волокон є додатковий нерв?

1)Руховим

2)Змiшаним

3)Чутливим

4)Симпатичним

5)Парасимпатичним

17.Якi ядра має додатковий нерв?

1)Рухові

2)Симпатичне

3)Парасимпатичне

4)Чутливе і симпатичне

5)Чутливе і парасимпатичне

18.Де знаходиться мiсце виходу додаткового нерва з головного мозку?

1)У переднiй бiчнiй борознi довгастого мозку

2)У заднiй бiчнiй борознi довгастого мозку

3)Мiж ножками мозку

4)У верхньому мозковому парусi

5)У мосто-мозочковому кутi

19.Де мiсце виходу додаткового нерва з порожнини черепа?

1)Рваний отвiр

2)Овальний отвiр

3)Яремний отвiр

4) Остистий отвiр 5) Круглий отвiр

20.Якi ядра має додатковий нерв?

1)Рухове, чутливе

2)Руховi

3)Вегетативне i чутливе

4)Вегетативне i рухове

5)Чутливе

21.Які гілки належать додатковому нерву?

1)М'язові

2)Симпатичні

3)Парасимпатичні

4)Чутливі

5)Постгангліонарні

22.Якi м'язи iннервує додатковий нерв?

1)Драбинчастi

2)Грудиноключичнососковий, трапецiєподібний

3)Великий i малий груднi

4)Ремiнний м'яз

5)Пiдшкiрний

23.Яким за складом волокон є пiд'язиковий нерв?

1)Руховим

2)Змiшаним

3)Чутливим

4)Парасимпатичним

5)Симпатичним

24.Де мiсце виходу пiд'язикового нерва з головного мозку?

1)Передня бiчна борозна довгастого мозку

2)Задня бiчна борозна довгастого мозку

3)Мiж пiрамiдою i заднiм краєм моста

4)Мосто-мозочковий кут

5)Мiжнiжкова ямка

25.Якими нервами утворена шийна петля?

1)Пiд'язиковим, трiйчастим

2)Пiд'язиковим, лицевим

3)Пiд'язиковим, шийним сплетенням

4)Щiчним, виличним

5)Блоковим, трiйчастим

Джерела інформації:

а) основні:

1.Анатомия человека / Под ред. М. Р. Сапина.- 1986.-т. 2,-с. 388-392, 435436, 392-394, 398.

2.Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах.-М.: Медицина,1991.

3.Конспект лекції.

б) додаткові:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

2.Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус,

2004. – 592 с.

3.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -

720 с.

4.Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]