Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

87

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
992.51 Кб
Скачать

Верхньощелепний нерв (n. maxillaris) проводить пропріоцептивну

чутливість від мімічних м’язів через гілки VII пари черепних нервів.

Третя гілка V пари черепних нервів, ділянка їх розподілу та зв’язані з

нею вегетативні вузли голови.

Нижньощелепний нерв(п. mandibularis)(Vc; V3) (див. мал. 265) — третя гілка трійчастого нерва; виходить з порожнини черепа через овальний отвір у підскроневу ямку. Нерв змішаний, завтовшки 3,5 — 7,5 мм; складається з

30—80 пучків, в яких нараховується від 50 000 до 120 000 мієлінових нервових волокон.

Нижньощелепний нерв (nervusmandibularis [VC;V3]) має в своєму складі рухові і чутливі волокна.

Цей нерв виходить із порожнини черепа через овальний отвір

(foramenovale), від нього відходять:

-рухові гілки, що іннервують усі жувальні м’язи;

-нерв м’яза–натягувача піднебінної завіски(n. musculitensorisvelipalatini);

-нерв м’яза–натягувача барабанної перетинки(n. musculitensoristympani).

До чутливих гілок нижньощелепного нерва (nervusmandibularis)

належать:

-щічний нерв(n. buccalis);

-вушно–скроневий нерв(n. auriculotemporalis);

-язиковий нерв(n. lingualis);

-гілкидочерепної твердої оболони (duramatercranialis) в ділянці

середньої черепної ямки (fossacraniimedia).

Щічний нерв (п. buccalis)проходить між головками бічного

крилоподібного м'яза, по бічній поверхні щічного м'яза, доходячи до кута

рота;Щічний нерв (nervusbuccalis) пронизує щічний м’яз (m. buccalis) та

іннервує:

-слизову оболонку щоки (tunicamucosabuccae) навпроти верхнього другого великого кутнього зуба (densmolarissecundasuperior);

-шкіру кута рота (cutisangulioris).

Вушно-скроневий нерв(п. auriculo-temporalis)має сполучну гілку до вушного вузла. Біля шийки нижньої щелепи нерв повертає догори, пронизує привушну слинну залозу і виходить на скроневу ділянку, супроводжуючи поверхневу скроневу артерію.Вушно–скроневий нерв

(nervusauriculotemporalis) починається двома корінцями, які охоплюють середню оболонну артерію (a.meningeamedia), а потім з’єднуються в один стовбур, який пронизує привушну залозу (glandulaparotidea), іннервуючи:

- привушну залозу (glandulaparotidea);

-шкіру скроневої ділянки (cutisregionistemporalis).

Ускладі цього нерва йдутьзавузлові парасимпатичні нервові волокна

(neurofibraepostganglionicaeparasympathicae) відпарасимпатичного вушного вузла (ganglionoticum), що забезпечуютьсекреторну іннервацію привушної

залози (glandulaparotidea).

Язиковий нерв(п. lingualis)починається поблизу овального отвору,

проходить між крилоподібними м'язами перед нижнім комірковим нервом.

Біля верхнього краю прнсереднього крилоподібного м'яза до язикового нерва приєднується барабанна струна, що є продовженням проміжного нерва. У

складі барабанної струїш крім чутливих смакових волокон (до сосочків язика) йдуть передвузлові парасимпатичні волокна до піднижньоще-лепного вузла, під'язикової та піднижньо-щелепної залоз. Далі язиковий нерв проходить між внутрішньою поверхнею нижньої щелепи та присереднім крилоподібним м'язом над піднижньощелепною залозою, по зовнішній поверхні під'язиково-язикового м'яза в складці слизової оболонки до бічної поверхні язика. Між волокнами під'язиково-язикового та підбо-рідно-

язнкового м'язів нерв розпадається на кінцеві гілки. За ходом нерва формуються с п о л у ч н і г і л к и з нижнім комірковим і під'язиковим нервами, а також з піднижньощелепним вузлом.Язиковий нерв

(nervuslingualis) проходить по внутрішній поверхні нижньої щелепи

(mandibula) під слизовою оболонкою дна ротової порожнини

(tunicamucosafundicavitatisoris) і входить у язик, забезпечуючи загальну чутливуіннервацію:

-передніх 2/3 язикa;

-чутливу іннервацію під’язикової залози (glandulasublingualis) і

піднижньощелепної залози (glandulasubmandibularis).

До язикового нерва (nervuslingualis) підходитьбарабанна струна

(chordatympani) – гілка VІІ пари черепних нервів (nervusfacialis), яка у своєму складі міститьчутливі, смакові та парасимпатичні секреторні волокна.

Смакові волокна разом із язиковим нервом (n. lingualis) іннервують язикові сосочки (papillaelinguales) слизової оболонки передніх 2/3 язика.

Секреторні волокна (парасимпатичні волокна) перериваються у під’язиковому вузлі (ganglionsublinguale) та піднижньощелепному вузлі

(ganglionsubmandibulare).

Завузлові нервові волокна (neurofibraepostganglionicae) від цих вузлів

(ganglionsublingualeetsubmandibulare) забезпечують парасимпатичну

секреторну іннервацію однойменних слинних залоз.

Нижній комірковий нерв (nervusalveolarisinferior) мішаний, найбільший з усіх гілок нижньощелепного нерва (nervusmandibularis).

Рухові гілки цього нерва іннервують:

-щелепно–під’язиковий м’яз (m. mylohyoideus);

-переднє черевце двочеревцевого м’яза

(venteranteriormusculidigastrici).

Чутливі волокна цього нерва заходять у нижньощелепний канал

(canalismandibularis), де іннервують зуби та ясна нижньої щелепи

(dentesetgingivamandibullae). Із каналу ці волокна виходять у вигляді

підборідного нерва(n. mentalis), який закінчується в шкірі нижньої губи та підборідної ділянки (cutislabiiinferiorisetregionismentalis).

Отже, рухові волокна нижньощелепного нерва (n. mandibularis)

іннервують:

-жувальні м’язи (musculimasticatorii);

-м’яз–натягувач піднебінної завіски (m. tensorvelipalatini);

-м’яз–натягувач барабанної перетинки (m. tensormembranaetympani);

-щелепно–під’язиковий м’яз (m. mylohyoideus);

-переднє черевце двочеревцевого м’яза

(venteranteriormusculidigastrici).

По чутливих гілках нижньощелепного нерва (n. mandibularis)

передається чутлива інформація від:

- черепної твердої оболони середньої черепної ямки

(duramatercranialisfossaecraniimediae);

-шкіри нижньої губи (cutislabiiinferioris);

-шкіри підборіддя (cutismenti);

-шкіри щоки (cutisbuccae);

-шкіри скроневої ділянки (cutisregionistemporalis);

-шкіри передньої частини вушної раковини

(cutispartisanteriorisauriculae);

-слизової оболонки соскоподібних комірок

(tunicamucosacellularummastoidearum);

-слизової оболонки клиноподібної пазухи

(tunicamucosasinussphenoidalis);

- слизової оболонки передніх двох третин язика (tunicamucosa [2/3]

linguae);

-слизової оболонки дна ротової порожнини

(tunicamucosafundicavitatisoris);

-слизової оболонки перешийка зіву (tunicamucosaisthmifaucium);

-слизової оболонки нижньої губи (tunicamucosalabiiinferioris);

-нижніх зубів та ясен (dentesinferioresetgingiva);

-ротових залоз (glandulaeoris).

Нижньощелепний нерв (n. mandibularis) є мішаним і містить чутливі та

рухові волокна.

Перелік питань:

1.Вихід з мозку та черепа V пари ЧМН.

2.З яких волокон складається трійчастий нерв?

3.Де розміщений чутливий вузол трійчастого нерва і як він називається?

4.На які гілки ділиться трійчастий нерв?

5.На які гілки ділиться очний нерв?

6.Що іннервує лобовий нерв?

7.Що іннервує носовійковий нерв?

8.Що іннервує слізний нерв?

9.Топографія війкового вузла.

10.Які гілки відходять від війкового вузла і що вони іннервують?

11.Через який отвір виходить 2 гілка трійчастого нерва? 12.Що іннервує підочноямковий нерв?

13.Які нерви підходять та іннервують зуби і ясна верхньої щелепи? 14.Які гілки відходять від підочноямкового нерва в ділянці

підочноямкового каналу?

15.Як називається кінцева гілка верхньощелепного нерва?

16.Як називаються чутливі нерви, що йдуть до крилопіднебінного вузла? 17.Як називаються нерви, які проходять через крилопіднебінний канал? 18.Що іннервують піднебінні нерви?

19.Який нерв іннервує слизову оболонку твердого і м’якого піднебіння та мигдаликів?

20.Що іннервує носопіднебінний нерв?

21.Від якого нерва відходить виличний нерв?

22.Як називається гілка, що відходить від виличного нерва перед входженням його у канал виличної кістки?

23.Який по функції нижньощелепний нерв?

24.Через який отвір виходить 3 гілка трійчастого нерва? 25.На які гілки поділяється нижньощелепний нерв? 26.Який нерв іннервує жувальні м’язи?

27.Який нерв іннервує крилоподібні м’язи?

28.Який по функції язиковий нерв та що він іннервує?

Тестові завдання:

1.Який за складом волокон є трiйчастий нерв?

1)Руховим

2)Змiшаним

3)Чутливим

4)Симпатичним

5)Парасимпатичним

2.Де знаходиться мiсце виходу трiйчастого нерва з головного мозку?

1)Мiж нiжками мозку

2)У нижнiй нiжцi мозочка

3)У довгастому мозгу

4)У верхнiй нiжцi мозочка

5)Спереду середньої нiжки мозочка

3. Де знаходиться мiсце виходу I гiлки трiйчастого нерва з серед-

ньої черепної ямки черепа?

1)У верхнiй очноямковiй щiлинi

2)У нижнiй очноямковiй щiлинi

3)В овальному отворi

4)У круглому отворi

5)В остистому отворi

4. Якому нерву належать передні і задні решітчасті нерви?

1)Скроневому

2)Язиковому

3)Лобовому

4)Слізному

5)Носовійковому

5. Які нерви не відносяться до гілок очного нерва?

1)Слізний

2)Лобовий

3)Носовійковий

4)Вушний

5)Потиличний

6. Якому нерву належать довгі віикові нерви?

1)Носовійковому

2)Лобовому

3)Слізному

4)Надблоковому

5)Надочноямковому

7. Де знаходиться мiсце виходу другої гiлки трiйчастого нерва з черепа?

1)У верхнiй очноямковiй щiлинi

2)У круглому отворi

3)В овальному отворi

4)В остистому отворi

5)У зоровому каналi

8. Які гілки належать виличному нерву?

1)Виличноскронева

2)Виличнолицева

3)Підочноямкова

4)Вушна

5)Привушна

9. Які гілки відходять від верхнього зубного сплетення?

1)Верхні зубні

2)Верхні ясневі

3)Язикові

4)Піднебінні

5)Мигдаликові

10. На які нерви поділяеться верхньощелепний нерв?

1)Язиковий

2)Привушний

3)Надочноямковий

4)Підочноямковий

5)Виличний

11. Де знаходиться мiсце виходу третьої гiлки трiйчастого нерва з черепа?

1)У верхнiй очноямковiй щiлинi

2)У нижнiй очноямковiй щiлинi

3)В овальному отворi

4)У круглому отворi

5)В остистому отворi

12. Які з перерахованих нервів не належать нижньощелепному нерву?

1)Жувальний нерв

2)Глибокі скроневі нерви

3)Бічний крилоподібний нерв

4)Великий піднебінний нерв

5)Малі піднебінні нерви

13. Який нерв виходить з канала нижньої щелепи?

1)Лицевий

2)Під'язиковий

3)Підборідний

4)Сполучний

5)Язиковий

14. Якi гiлки утворює трiйчастий нерв?

1)Очну, верхньощелепну, нижньощелепну

2)Вушну, очну, потиличну

3)Головну, очну, щелепну

4)Менiнгеальну, лицеву, виличну

5)Носову, комiркову, язичну

15. Які гілки належать вушноскроневому нерву?

1)Гілки барабанної перетинки

2)Привушні гілки

3)Глибокі скроневі

4)Поверхневі скроневі гілки

5)Потиличні гілки

16. Які гілки належать язиковому нерву?

1)Вузлові

2)Язикові

3)Присередні

4)Передні

5)Задні

Джерела інформації:

а) основні:

1.Анатомия человека / Под ред. М. Р. Сапина.- 1986.-т. 2,-с. 388-392, 435436, 392-394, 398.

2.Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах.-М.: Медицина,1991.

3.Конспект лекції.

б) додаткові:

1.Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. - 399 с.

2.Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

3.Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -

720 с.

4.Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова В.Г./- Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]