Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет.№1пр.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
160.77 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров’я україни

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І. ПИРОГОВА

“Затверджено”

на методичній нараді

кафедри педіатрії №2

Завідувач кафедри

проф. Дудник В.М.

“_29_” ____08___ 2014 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ПЕДІАТРІЇ

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль

Виробнича практика

Змістовий модуль №3

Практика з педіатрії

Тема заняття №1

Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Структура педіатричної дільниці. Участь в оформленні основних документів у роботі дільничного педіатра.

Курс

5

Факультет

Медичний

Вінниця 2014

Актуальність теми. Амбулаторно-поліклінічна допомога дитячому населенню займає провідне місце в системі охорони здоров'я. Від якості цієї допомоги значно залежать показники здоров'я дитини, у тому числі її нервово-психічний, фізичний розвиток, захворюваність. Дільничний педіатр, спостерігаючи за дитиною з перших днів життя, здійснює широкий комплекс заходів профілактичної та терапевтичної спрямованості. Грамотність і своєчасність цих заходів суттєво впливає не тільки на здоров'я дітей, а й на здоров'я майбутніх дорослих.

 1. КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

  1. 1.1.Визначити основні структурні підрозділи дитячої поліклініки та організацію їх роботи.

  2. 1.2. Засвоїти основні напрямки роботи дільничного педіатра.

  3. 1.3. Вивчити організацію лікувальної роботи на педіатричній дільниці.

  4. 1.4. Визначити основні напрямки профілактичної роботи дитячої поліклініки.

  5. 1.5. Засвоїти основні критерії комплексної оцінки стану здоров'я дітей.

  6. 1.6. Встановити основні принципи диспансерного спостереження дітей, що мають хронічні захворювання.

  7. 1.7. Засвоїти показання до направлення дітей на стаціонарне лікування.

  8. 1.8. Встановити та засвоїти тактику дільничного педіатра при виявленні інфекційних захворювань.

2. Базовий рівень підготовки

Назва попередніх дисциплін

Отримані навики

Анатомія, гістологія

Анатомічні та гістологічні особливості органів у дітей.

Нормальна та патологічна фізіологія

Особливості функціонування органів і систем організму в нормі та патології у дітей.

Біохімія

Дати клінічну оцінку змінам біохімічних показників при патології у дітей.

Пропедевтика дитячих хвороб

Характерні скарги, клінічні синдроми при найчастіших захворюваннях дитячого віку. Вміння зібрати анамнез, виявити особливі скарги, провести клінічне обстеження дітей із захворюваннями різних органів і систем.

Фармакологія

Володіти знаннями про основні групи лікарських препаратів, що застосовуються при лікуванні дітей.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Використовувати знання про структуру надання медико-санітарної допомоги дитячому населенню для належного використання ресурсів системи охорони здоров’я в плані профілактики та лікування.

Внутрішньопредметна інтеграція

Дати клінічну оцінку змінам показників загальноклінічного, біохімічного дослідження сироватки крові; інтерпретувати дані інструментальних методів обстеження.