Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка № 12.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
168.96 Кб
Скачать

VI план та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навичок

Матеріали медичного забезпечення

Розподіл часу у хвилинах

1

Підготовчий етап організаційні заходи

1.1

Постановка навчальних цілей та мотивація

Самостійна робота з літературою

П.1. «Актуальність теми»

П.2. «Навчальні цілі»

2

5

1.2

Контроль вихідного рівня знань

II

Індивідуальне усне опитування теоретичного матеріалу

Теоретичні питання

15

1)

Закономірності економічних відносин в суспільстві

2)

Основні положення економічних теорій

3)

Загальна теорія маркетингу, основні концепції управління маркетингом

2

Основний етап

формування професійних вмінь та навичок:

III

Усний контроль із застосуванням коментарів

1.Організаці

но-методичне забезпечення;

2.Ситуаційні завдання.

28

1)

Ключові економічні категорії маркетингу (нестаток, потреба, запит тощо)

2)

Управління маркетингом, стратегія і тактика маркетингової діяльності

25

3)

Медична допомога і медична послуга. Види маркетингу в залежності від попиту

3

Заключний етап

III

1.Тестовий контроль II рівня

2.Ситуаційні (нетипові) завдання III рівня

Тести II рівня

Тести III рівня (ситуаційні завдання)

Орієнтована карта для самостійної роботи з літературою

15

1)

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок;

2)

Підведення підсумків практичного заняття;

3)

Домашнє завдання за наступними темами.

VII матеріали методичного забезпечення заняття

VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

Теоретичні питання

  1. Поняття маркетингу, сутність маркетингу, його кредо, принципи маркетингу.

  2. Функції маркетингу.

  3. Основні економічні категорії маркетингу (нестаток, потреба, запит, товар тощо).

  4. Зміст та етапи процесу управління маркетингом.

  5. Стратегія і тактика маркетингової діяльності.

  6. Види маркетингу в охороні здоров’я.

  7. Поняття «медична допомога» та «медична послуга».

  8. Загальні властивості медичних послуг.

  9. Види маркетингу в залежності від попиту.

Тестові питання

1. Дайте буквальне визначення терміну «маркетинг»?

А. Ринок*

В. Торгівля

С. Магазин

D. Базар

Е. Управління

2. Що таке маркетинг?

А. Це наука про мистецтво врівноважувати попит і пропозицію*

В. Це наука про управління

С. Це наука про торгівлю

D. Це наука про магазин

Е. Це наука про мистецтво торгувати

3. Що є головною стратегічною метою маркетингу в аспекті споживання?

А. Досягнення максимального високого споживання*

В. Досягнення максимального споживчого задоволення

С. Пропозиція максимального широкого вибору

D. Максимальне підвищення якості життя

Е. Вивчення найрізноманітніших проблем ринку та їх взаємозв’язок

4. На яких чотирьох основних принципах будується філософія маркетингу?

А. Орієнтація на споживача, сегментування ринку, вивчення ринку і стратегічне спрямування*

В. Орієнтація на споживача, сегментування ринку, вивчення ринку і політичне спрямування

С. Орієнтація на споживача, сегментування ринку, вивчення ринку і економічне спрямування

D. Орієнтація на споживача, сегментування ринку, вивчення ринку і орієнтація на прибуток

Е. Орієнтація на споживача, сегментування ринку, вивчення ринку і орієнтація на прибуток на збагачення

5. В чому суть розробки стратегії маркетингу?

А. В розробці планів реалізації маркетингових цілей*

В. В розробці планів реалізації продукції

С. В розробці планів реалізації товарів

D. В розробці планів реалізації потреб виробників

Е. В розробці планів реалізації потреб споживачів

6. В чому суть маркетингової товарної політики?

А. У визначенні споживчих характеристик товару та його позиціювання на ринку*

В. У визначенні цінової стратегії

С. У виборі методів збуту

D. В розробці планів реалізації потреб виробників

Е. В розробці планів реалізації потреб споживачів

7. В чому суть цінової маркетингової політики?

А. У визначенні цінової стратегії*

В. У визначенні споживчих характеристик товару та його позиціювання на ринку

С. У виборі методів збуту

D. В розробці планів реалізації потреб виробників

Е. В розробці планів реалізації потреб споживачів

8. В чому суть збутової маркетингової політики?

А. У виборі методів збуту*

В. У визначенні цінової стратегії

С. У визначенні споживчих характеристик товару та його позиціювання на ринку

D. В розробці планів реалізації потреб виробників

Е. В розробці планів реалізації потреб споживачів

9. Що є двигуном просування товарів на ринку?

А. Реклама*

В. Якість

С. Попит

D. Пропозиція

Е. Торгівля

10. В чому суть організації контролю маркетингової служби?

А. У створенні спеціальних підрозділів маркетингової служби*

В. У створенні спеціальних підрозділів контролю

С. У створенні спеціальних підрозділів фінансового контролю

D. У створенні спеціальних підрозділів торгового контролю

Е. У створенні спеціальних підрозділів контролю якості

11. Які два види маркетингової служби за рівнем управління?

А. Центральні маркетингові управління і оперативні відділи*

В. Загальні маркетингові управління і оперативні відділи

С. Центральні маркетингові управління і загальні відділи

D. Спеціальні маркетингові управління і контрольні відділи

Е. Контрольні маркетингові управління і інспекторські відділи

12. Яка найпоширеніша організація служби маркетингу?

А. Функціональна*

В. Лінійна

С. Лінійно-штабна

D. Матрична

Е. Оперативна

13. Хто в системі охорони здоров’я виступає в ролі виробника?

А. Лікар, фармацевт*

В. Лише лікар

С. Тільки фармацевт

D. Медтехніка

Е. Оптика, фармацевт

14. Хто в системі охорони здоров’я виступає в ролі споживача?

А. Пацієнт*

В. Лікар

С. Медсестра

D. Фармацевт

Е. Провізор

15. Хто в системі охорони здоров’я виступає в ролі агента між пацієнтом і виробником?

А. Лікар*

В. Фармацевт

С. Клінічний фармацевт

D. Провізор

Е. Медсестра

16. В чому відмінна маркетингова особливість системи медико-санітарної допомоги?

А. В тім лікар одноосібно виступає в ролі і виробника і агента щодо пацієнта*

В. Не треба рекламувати товар

С. Є надлишок споживачів

D. Немає конкуренції

Е. В тім лікар одноосібно виступає в ролі і виробника і споживача

17. Що є головною стратегічною метою маркетингу в аспекті задоволення потреб?

А. Досягнення максимального споживчого задоволення*

В. Пропозиція максимального широкого вибору

С. Досягнення максимального високого споживання

D. Максимальне підвищення якості життя

Е. Вивчення найрізноманітніших проблем ринку та їх взаємозв’язок

18. Яка головна мета маркетингу в системі охорони здоров’я?

А. Задовольнити потреби людей у здоров’ї*

В. Задовольнити потреби споживачів

С. Задовольнити потреби виробників

D. Задовольнити потреби посередників

Е. Задовольнити потреби управління

19. Який вид маркетингу використовувався в нашій країні для задоволення потреби пацієнтів у здоров’ї?

А. Масовий*

В. Індивідуальний

С. Одноосібний

D. Територіальний

Е. Регіональний

Ситуаційні завдання

1. В результаті маркетингового аналізу керівництво районної лікарні прийшло до висновку, що коштів, які на утримання даного закладу виділяє держава, є недостатньо. Було прийнято рішення позбутися таких затратних видів діяльності, як лікування онкохворих, закрити гематологічне відділення і залишити лише ургентну хірургію. Про порушення яких стратегічних маркетингових цілей йдеться у даній ситуаційній задачі?

А. Всі відповіді вірні*

В. Досягнення максимального споживання

С. Досягнення максимального задоволення

D. Пропозиція максимально широкого вибору

Е. Досягнення задоволення, вибору та якості життя

2. Ви призначені сімейним лікарем на новостворену дільницю. У вашому розпорядженні є лише кількісна інформація щодо чисельності населення, площі території обслуговування. Також є талони амбулаторних пацієнтів за кілька років. Які методи дослідження даного ринку охорони здоров’я доцільно використати в даній ситуації?

А. Теоретичні*

В. Емпіричні

С. Експеримент

D. Опис

Е. Спостереження

3. На засіданні райвиконкому йшлося про розширення підприємницької діяльності на базі місцевих перукарень та саун в напрямках надання на косметичних, перукарських, манікюрних та педікюрних послуг. Про який ринок йдеться у задачі?

А. Ринок товарів*

В. Ринок фармацевтичних послуг

С. Ринок послуг

D. Ринок медичних послуг

Е. Ринок капіталів

4. У звіті голови райвиконкому говорилось про значні інвестиції в розвиток стоматологічних кабінетів та косметологічних салонів. Також мова йшла про об’єднання приватних підприємців, що займаються діагностичними процедурами. Прозвучали дані про випадки відсутності ліцензії на право заняття діяльністю у сфері нетрадиційної медицини у ряді салонів красоти. Про який ринок йшлося у звіті?

А. Ринок капіталів*

В. Ринок медичних послуг

С. Ринок товарів

D. Ринок послуг

Е. Ринок фармацевтичних послуг

5. Для визначення обсягів надання медичної допомоги на території району необхідно використати стандарти лікування та мати дані про рівні та поширення захворюваності за кілька років. З допомогою яких методів слід проводити дослідження ринку у даній задачі?

А. Анкетних*

В. Прогнозних

С. Епідеміологічних

D. Соціологічних

Е. Ретроградних

6. Молода пара, випускники ТДМУ, де дружина клінічний провізор, а чоловік – стоматолог, вирішили розпочати приватний бізнес в одному із населених пунктів Шумського району. В обсязі бізнес-плану своєї підприємницької діяльності їм слід вивчити попит на дані види медичної допомоги З допомогою яких методів слід проводити дослідження ринку у даній задачі?

А. Соціологічних*

В. Кон’юнктурних

С. Ретроградних

D. Прогнозних

Е. Епідеміологічних