Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Navchalni_innovaciini_tekhnologiji-1

.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
47.62 Кб
Скачать

На думку Л.І. Даниленко, інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як багатокомпонентна модель – така, що включає в себе: навчальну, виховну та управлінську інноваційні технології.

Навчальні інноваційні технології

Виховні інноваційні технології

Управлінські інноваційні технології

Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. Педагогів-новаторів такого типу називають педагогами інноваційного спрямування, їм властиві чітка мотивація інноваційної діяльності та викристалізувана інноваційна позиція, здатність не лише включатися в інноваційні процеси, але й бути їх ініціатором.

До виховних інноваційних технологій відносяться мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими.

Особливе місце в навчальному плані відводиться державним стандартам освіти як «базовому ядру знань». Через розкриття кращих здобутків духовної та матеріальної культури народу, його традицій, звичаїв, обрядів, ремесел, народних промислів у ньому відображається те, що стало надбанням світової культури. Вивчення української (рідної) мови та літератури.

Засвоєння світової культури крізь призму національної сприяє вихованню світогляду громадянина України, здатнього діяти не лише у своїй національній державі, а й у світі.

Визначте набір операційних дій педагога з учнем, що характеризує кожну з наведених інноваційних технологій різних сфер освіти.

  • Відповідь

  • розкриття суті і джерел зародження нового у педагогіці (соціальних, соціально-педагогічних, педагогічних детермінант нового);

  • розроблення типології нового у педагогічній науці та практиці;

  • визначення критеріїв і ступеня новизни;

  • виявлення сприятливих умов становлення, розвитку й утвердження нового у педагогіці;

 Вчитель повине врахувати взаємозв’язок рівня сформуванності універсальних навчальних дій з наступними показниками:

 -стан здоров'я дітей;

 - успішність з основним предметів;

-рівень розвитку мовлення;

- вміння слухати та чути вчителя, задавать питання ;

 -стремління приймати та вирішувати навчальне завдання;

 -навички спілкування з ровесниками;

 - вміння контролювати контролювати свої дії на уроці

Одним із ефективних методів формуровання УУД, являеться проектне навчання, котре підрозуміва

розвинення самостійності, ініціативності учащихся, формує ррозвинення соціальних навиків школярів у процессі групового взаємозв’язку.

  Работа в группі допомогає учню осмислити навчальні дії. Спочатку, групова праця , учнів розподіляють ролі, опреділяє функції кожног члена групи, планують діятельність. Крім того, работа в групі дозволяє дати ученям эмоційну підтримку, без котрої багато зовсім не можуть включитися в спільну роботу класу, наприклад слабкі учні Для забезпечення плодотворнойїработи в групі недостатньо сформулювати навчальне завдання або призвати учнів бути терплячим до співрозмовник.. Розвинення базових цінностей: терпіння, добро, формування інтересу до навчання , участь в диалозі(комунікативні УУД), відповіді на прості питання вчителя (пізнавальні УУД), робота по инструкції, котру самі виробили (регулятивні УУД ).

Які ж дії вчителя дозволяю розвивати формуровати універсальні учбові дії?

  1. викладач звернув дітей до відкриття нових знань. Разом вони обговорюють чому вам знання, як це в житті.

  2. 2. вчителя урок фокусується на самотестування дітей, навчаючи їх, як знайти та вирішити проблему. За помилки не карають, пояснивши, що всі вчитися на помилках.

  3. 3. викладач, створюючи проблемної ситуації, виявляючи невідповідностей або відсутність знань, разом з дітьми визначає мету урок.

  4. 4. викладач вчить дітей навички, необхідні для роботи з інформацією pereskazu, планування, вводить різних джерел, які використовуються для отримання інформації. Дітей вчать способи ефективної запам'ятовування. Під час тренінгу розвиває пам'ять і логічного мислення дітей. Вчитель звертає увагу на поширені способи дії в тій чи іншій ситуації.

  5. 5. викладач показує і пояснює, що якби було маркування, вчить дітей оцінити роботу на критеріях і вибрати студенти навчаються для оцінки його роботи

6. викладач вчить різні способи вираження, мистецтво спору, твердження думка, повагу до думки інших людей.

7. учитель і дитина мати справу з позиції співробітництва; вчитель показує як боротися з депресією, ролей та обов'язків, працює в команді. Це включає в себе активно кожен учитель у процесі навчання і сприяє розвитку освіти співробітництва між учнів, студентів, вчитель. В їх спільній діяльності у студентів є загальнолюдських цінностей.

8. вчителем та учнями, разом вирішити освітніх проблемах, що виникають. Студентам надається можливість вільно вибирати на роботу зі списку.

Таким чином, розвитку студентів у процесі формування UUD, можуть бути корисними, лише якщо потрібно створити комфортну атмосферу в класі а клімат підтримку і інтерес до кожної дитини. Я вважаю, що головною метою початкової освіти є допомогти дитині до весь свій потенціал, де навчання...

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]