Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
B -200 каз (2).docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
92.34 Кб
Скачать

@@@ Организация и технология осеменения животных

А40. Малды қолдан ұрықтандырғанда мақтадан жасалған тампон үшін неше градустық спирт пайдаланылады?

А. 96 В. 70 С. 40 Д. 65 Е. 80

С 41.«Фламбирлеу» дегенді қалай түсінесіз?

А. Құрғақ ыстықпен залалсыздандырады

В. 70 градусты спиртпен жуу

С. Түтінсіз отпен ыстау

Д. Спирт сінірілген мақтамен сүрту

Е. Қайнату.

Д42. Ұрық қабылдағышты немен залалсыздандыруға болады?

А. 3 % қос көмірқышқыл натриймен жуу

В. 2 % марганцовка мен жуу

С. Отпен ыстау арқылы

Д. 70 ° спиртпен жуу

Е. 96 ° спиртпен жуу.

С.43. Қай аталық малдан үрық алу үшін жасанды қынапқа ауа енгізілмейді?

А. Бұқа

ВҚошқар

С. Айғыр

Д.Қабан

Е. Қоян.

44. Гипетоникалық ертіндідегі осмостық қысым спермияларға қандай әсерін тигізеді?

А. Құйрықтарымен өзара жабысады

В. Көлемі өзгеріссіз қалады

С. Судың шығуына байланысты көлемі кішірейді

Д.Көлемі үлкейіп , құйрығы дөңгеленіп жирылады

Е. Спермиялар ыдрайды.

45. Бұқа ұрығының орташа көлемі қандай?

А. 1 -2 мл; В. 4-5 мл; С. 10-15 мл; Д. 50-100 мл; Е. 20-25 мл.

46. Сапалы ұрықта спермиялардың козғалуының қай түрі көптеп байқалады?

А. Шеңбер багытында

В. Тербелмелі

С. Спираль бағытында

Д. Түзу-үдемелі

Е. Некроспермия.

47. Ортадағы температура 0 градусқа дейін төмендегенде спермиялардың қозғалысы қалай өзгереді?

А. Қозғалуы төмендейді, анабиозға ауысады

В. Спермиялардың қозғалуы жылдамдайды

С. Шеңбер бағытында қозғалады

Д. Қозғалу қасиеті өзгеріссіз қалады

Е. Спермоагглютинация.

48. Тірі және өлі спермияларды анықтаудың негізі қандай?

А. Тірі спермиялардың боялуы

В. Өлген спермиялардың боялуы

С. Қозғалу жэне қозғалмауы

Д. Спермиялардың сыртқы пішінінің қалыпсыздығы

Е. Спермоагглютинация.

49. Қай аталықтардың үрығының көлемі сүзілгеннен кейін анықгалады?

А. Қабан және айғыр

В. Қошқар жэне қабан

С. Бұқа жэне айғыр

Д. Бұқа жэне қошқар

Е.Қошқар және қоян.

50. Ертіндінің қүрамына жұмыртқаның сары уызы не мақсатпен қосылады? А. Спермияларға қорек ретінде

В. Осмостық қысымды теңестіру үшін

С. Спермияларды суыктан сактау үшін

Д. Ертіндінің реакциясын сақтау үшін

Е. Реакцияны реттеу үшін.

51. Ұрықгы сүйылтуға эзірленген ертіндіні, бөлме жылуында қанша уақыт сақтауға болады?

А. 30 мин В. 5-6 сағ. С. 8-10сағ. Д. 3-4 сағ. Е. 12 сағ.

52. Ұрықты қысқа мерзімде сақтау, үшін термосқа қандай мұзды салу керек ?

А. Арнайы мұз сақтағыштан алынған

В.Суда еріп қалқып жүрген мүдцы

С. Құрғақ мұз (- 78°)

Д.Ас салқындатқышында қатырылған мұз

Е. Таза мұз.

53. Сүйық азоттағыұрық қанша градустық суықтықта сақталады?

А.- 40 градуста;

В. - 78 град;

С.-196град.;

Д. -183град.;

Е. - 272 град.

54. Мегежінді қолдан ұрықтандырғанда ең бірінші ұрық, содан кейін сүйылтқыш енгізілетін әдісті қалай депатайды?

А. Табиғи

В. Фракциялық

СҮздіксіз

ДҮдемелі

Е. Вагинальді.

55. Сиырдың жатыр мойыны тік ішек арқылы қолмен ұсталып барып қолдан ұрықтандыратын әдісті не деп атайды?

А. Моноцервикалді;

В. Абдоминалді;

С. Визоцврвикалді;

Д. Ректоцирвикалді;

Е. Парацврвикалді.

56. Саулықтар мен қошқарларды ұрықтандыру науқанына дайындаудың ұзақтығы қаншаға созылады?

А. 2 ай; В. 1 ай; С. 20 күн; Д. 3 ай; Е. 10 күн.

57. Сиыр күйлегенде қайталап ұрықтандыру неше сағаттан кейін жүргізіледі?

А. 10-12сағат;

В. 3-4 сағ.;

С. 5-6 сағ;

Д. 24 сағ;

Е. 36 сағ.

58. Биені қолдан ұтандырғанда енгізілетін ұрықтың көлемі қандай?

А. 50 - 100 мл В. 150-200 мл; С. 25-35 мл; Д. 10-15 мл; Е. 1-1,3 мл.

59. Шприц катеторларды залалсыздандыру үшін қандай концентрациядағы спирт қолданылады ?

А. 40°

В. 70°

С. 96°

D. 65°

Е. 80

60. Спиртпен стерилизациялағаннан кейін шприц катеторлар мен ұрық қабылдағыштарға қандай стерильді ерітінді қолданылады? А. 4,9% цитрат натрий ерітіндісі

В. 3% р-ром перекиси водорода

С. 2-3% р-ром натрия хлорида

D. 1% р-ром натрии бикарбонаты

Е. 5% натрий хлор

61. Вазелинді қандай әдіспен стерилизайциялайды?

А. Су моншасында қайнату

В. Автоклав арқылы

C. Фламбирлеу

D. Су буымен Обработать водяным паром

Е. Құрғақ бумен

62. Айғыр эакулятінің орта көлемі  қанша болады?

А. Айғыр

В. Қабан

С. Қошқар

D. Бұқа

Е. Коян

63. Қандай ертіндіде спермиялар осматикалық қысым әсеріне ұшырамайды?

А. Гипертоникалық

В. Гипотоникалық

С. Изотоникалық

D. Дистилденген су

Е. Спирт 50°

64.C

Айғыр эакулятінің орта көлемі қанша болады?.

А. 4-5 мл.

В. 10-15 мл.

С. 50-100 мл.

D. 250 мл

Е. 25-30 мл

$$$ 65 A

Қай малдың І мл ұрығында концентрациясы көп болады ?

А. Қошқар

В. Бұқа

С. Қабан

D. Айғыр

Е. Ит

66. Қандай жағдайда спермияларда температуралық шок пайда болады?

A. температураның 0° бірте бірте төмендеуі

B. 40° жоғары ысыту

C. температураның жылдам түсуі ('+10+15)° D. температураның 0° дейін түсуі

Е. сарыуыз қосу

67. Жетілмеген спермияны жетілген спермиядан қалай ажыратамыз? А. Жетілмеген спермияның көлемінің кіші болуы

В. Жетілмеген спермияда протоплазмалық тамшының болуы?

C. Жетілмеген спермияның құйыршығы қысқа

D. Жетілмеген спермияның қозғалмауы Е. акросомасы бар

68. Шәуетің сапалық көрсеткіші қандай балмен сипатталады?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]