Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Filosofia_Ekzamen

.docx
Скачиваний:
88
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
52.85 Кб
Скачать

298) Материяның негізгі тіршілік ету формалары: кеңістік және уақыт

299) Едәуір жалпы философиялық сипаттағы «қозғалыс» түсінігінің анықтамасы: қозғалыс – бұл кез-келген өзгеріс, жалпы өзгеріс

300) Қозғалыстың әлеуметтік формасы бұл: қоғамдық байланыстар және қатынастар

301) Материя қозғалысының жоғарғы формасы: әлеуметтік

302) Толқын, дыбыс, жарық, жылудың таралуы жататын материя қозғалысының формасы: физикалық

303) Материя қозғалысы формаларының алғашқы жіктемесі ... философиясында кездеседі: марксизм

304) Ф.Энгельс материя қозғалысының негізгі формаларына жатқызады: механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық, әлеуметтік

305) Объектілердің тіршілік ету ұзақтығы мен олардың күйінің өзгеру жүйелілігін көрсететін материя болмысының формасы: уақыт

306) Кеңістіктің жалпы қасиеттері: бойлық, үш өлшемдік, бірыңғайлық, изотроптық

307) Уақыттың жалпы қасиеттері: ұзақтық, бір өлшемдік, қайтымсыздық, бірыңғайлық

308) Материя, қозғалыс, кеңістік пен уақыттыі өзара байланысын толық көрсететін физикалық теория: А.Эйнштейннің салыстырмалық теориясы

309) А.Эйнштейннің салыстырмалық теориясы нені дәлелдейді: кеңістік, уақыт, материяға қозғалыс бірлігін

310) Марксизм философиясындағы дүние бірлігін түсіндіру: материалдықта дүниенің бірлігі

311) Бұл әсер туралы ақпараты бар объектінің сыртқы әсері: көріністі

312) Өзіне тән психикалық көрініс: күрделі нерв жүйесі бар дамыған тірі тіршілік

313) Сана дегеніміз - субъективтік шындық, адам миы функциясының сөйлеумен байланыстылығын білдіретін болмыстың мақсаттылығы

314) Сананың ерекше материалдық емес мәнін білдіретін философиялық түсінік: мінсіздік

315) Философиялық тұрғыдан, ойлау дегеніміз - заттар мен құбылыстардың мақсатты, жанама, талдап қорытындыланған маңызды қасиеттері мен қатынастарының адам санасындағы көрінісі

316) Ойдың негізгі формалары: түсінік, пайымдау, ой қорыту

317) Ақпарат алу, сақтау, тарату үшін қызмет атқаратын белгілер жүйесі: тіл

318) Сезетін, ойлайтын және әрекет ететін субъект ретінде адамның өзін-өзі тұтас бағалауы: сана-сезім

319) Сезімнің жоғарғы формасы: түсінік

320) Заттың маңызды қасиеттері, қатынастары мен байланыстарының жиынтығы көрінетін ойлау формасы: түсінік

321) Ақылдың бақылауынсыз болатын психикалық құбылыстар, жағдайлар мен әрекеттер: санасыздық

322) Санасыздық алғаш рет кімнің ілімінде ғылыми зерттеу пәні болды: З.Фрейд

323) Танымдық теориясы нені зерттейді: танымдық әрекетінің заңдары мен заңдылықтары

324) Танымдық мәселелерді зерттейтін философиялық пән: гносеология

325) Дүниені принципиалды тануды мойындау қалай сипатталады: гносеологиялық оптимизм

326) Гносеологиялық оптимизм (гностицизм) нені білдіреді: дүниені принципиалды тануды мойындау

327) Ең анық білім мүмкіндіктерінде күмәнданудың философиялық негіздемесі неге тән: скептицизм

328) Агностицизмнің анықтамасы: дүние танып білуге болмайды

329) Таным дегеніміз - адам санасында болмыстың мақсатты белсенді көріну үрдісі

330) Білім дегеніміз - шындық туралы ең анық, негізделген ақпарат

331) Сезім танымының формалары: сезіну, қабылдау, түсіну

332) Адамның сезім органдарына тікелей әсер ететін заттардың жеке қасиеттерінен тұратын сезім танымы формалары: сезіну

333) Адамның сезім органдарына ерте әсер еткен заттардың есте сақталғанды еске түсіруден тұратын сезім танымы формалары: елестету

334) Шығармашылық үрдісімен байланысты танымның рационалды емес формасы: сезу

335) Сенсуализм - таным үрдісінде шешуші рөлді мойындауды білдіреді: сезімді тану

336) Сенсуализм ұстанымына сәйкес танымның көзі: сезіну, қабылдау, елестету

337) «Бос бөлме», «тәжірибе ғана өз жазбаларын қалдыра алатын таза тақта» адам санасының ұқсауы неге тән: сенсуализм

338) Эмпиризмнің негізгі пайымдауы: адамның бүкіл білімі тәжірибеге негізделеді

339) Танымның қайнар көзі парасат деген гносеологиялық концепция: рационализм

340) Жалпылама, қажетті ақиқат тек ойлаудан тұрады, оны тәжірибемен жалпылаудан шығару мүмкін емес деген философтардың көзқарастары: рационализм

341) Логикалық таным (ойлау) түрлері: ұғым, пікір, ойша пайымдау

342) Заттар арасындағы қасиеттер мен қарым-қатынасты, жалпы елеулі белгілерін көрсететін ойлау түрі: түсінік

343) Түсінікпен тікелей байланысты растайтын немесе теріске шығаратын пікір түрі: ой

344) Бір немесе бірнеше пікірді ойлау барысында жаңа біліммен толығатын пікірдің түрі: ойша пайымдау

345) Ойлаудың жалпы түсініктерінің шегі: категориялыр

346) Танымның ақыл жетпейтін түрлері: интуиция

347) Нәтижесінде жаңа адамды жасайтын адам қызметінің процесі: шығармашылық

348) Ақиқат дегеніміз: нақтылықтың өзіне лайықты білім

349) Ақиқат – ненің негізгі категориясы: гносеологияның

350) Шындықты бұрмалап бейнелейтін (затқа сай келмейтін) білім мінездемесі: адасу, жаңылысу

351) Ақиқаттың прагматикалық концепциясына сәйкес жағдай: ақиқат – табысқа апаратын білімдер жиынтығы

352) Ақиқаттың конвенционалистік концепциясына сай келетін жағдайы: ақиқат – ғалымдардың шартты келісімі нәтижесі

353) Ақиқаттың қасиетіне не кірмейді: жалғандық

354) Объективтілік, субъективтілік, абсолюттілік, қатыстылық, нақтылық – ненің қасиеттері: ақиқаттың

355) Объективтілік, субъективтілік, абсолюттілік, қатыстылық, нақтылық – ненің қасиеттері: практика

356) Ақиқаттың ең орнықты белгілері: практика

357) Таным процесіндегі практиканың негізгі функцияларына жатпайтындар: практика – теоретикалық таным

358) Диалектика – не туралы философиялық ілім: дамудың жалпыға бірдей заңы туралы

359) Даму туралы философиялық ілім: диалектика

360) Диалектиканың ерекше қасиеттері: даму, жалпы байланыс, қарама-қайшылық

361) Дамудың принциптеріне сәйкес танымның шындығын, жалпы байланысын, тұтастығын, объективтілігін білдіретін философиялық әдіс: диалектика

362) Дүниеде бәрі салыстырмалы, тек қана салыстырмалы деген пайымдау қалай аталады; релятивизм

363) Диалектикаға мүлде қарама-қарсы философиялық әдіс: метафизика

364) Диалектиканың негізгі тарихи түрлері: стихиялы, идеалистік, материалистік

365) Идеалистік диалектиканы құрғандар; Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель;

366) Материалистік диалектиканы құрғандар: К.Маркс, Ф.Энгельс ,В Ленин

367) Құбылыстардың себепті байланыстарының жалпы заңдылығы туралы ілім: детерменизм

368) Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күресі заңы нені ашады: дамудың қайнар көзін;

369) Диалектикаға сәйкес, әр түрлі дамудың қайнар көзі мен қозғау күші: қарама-қайшылық

370) Диалектикаға сәйкес, қарама-қайшылықтың жақтары: қарама-қарсылықтар

371) Дамудың жалпы механизмі қандай философиялық категориялардың арақатынасын анықтайды; сапа, сан, өлшем, секіріс

372) Сандық және сапалық өзгерістердің өзара өту заңы нені анықтайды: даму механизмі

373) Сапа, сан, өлшем, секіріс нені білдіретін категориялар: сандық және сапалық өзгерістердің өзара өту заңы

374) Сапа мен санның диалектикалық өзара байланысын анықтайтын категория; өлшем

375) Дамудағы бағыттылық пен сабақтастықты ашатын заң: терістеуді терістеу

376) Даму объектісінің сабақтастықты сақтай отырып ескі жағдайдан жаңаға өтуі: диалектикалық терістеу

377) Ғылым әлеуметтік институт ретінде қашан қалыптасты; жаңа кезеңде

378) Парапсихология, астрология, эзотерика – ол: танымның ғылымнан тыс түрлері

379) Ғылыми танымды ұйымдастырудың жоғарғы түрі: теория

380) Өтірік не шыны әлі анықталмаған ғылыми білімнің түрі; ғылыми болжам

381) Ғылыми танымның негізгі дәрежесі: эмпирикалық және теориялық

382) Рационалды танымның түрлері; түсінік, пікір, ойша қорыту

383) Абсолютті таным құндылығы: ақиқат

384) Ескі теория және жаңа ғылыми факт арасындағы қарама-қайшылықтарды жете түсініп, оның негізінде түсіндіруге болмайтын білімнің ерекше түрі: ғылыми мәселе

385) Эмпирикалық зерттеудің әдістері: бақылау, өлшем, тәжірибе

386) Теоретикалық таным әдістері: аксиоматикалық, гипотетико-дедуктивті, дерексіз түсініктен нақтының шыңына шығу

387) Ғылыми ұғымға және заңдарға сүйенген- тамашаның біртұтас жүйесі туралы әлемде: әлемнің ғылыми суреті

388) Т. Кунның ғылымды дамыту концепциясының негізгі түсінігі: парадигма

389) Ғылым дамуының белгілі бір кезеңдегі тарихын айқындайтын тұрақты принцип, ереже, заңдар, теориялар, әдістердің жиынтығы: парадигма

390) Т. Кун бойынша, ғылыми революция: гносеологиялық оптимизм

391) Сциентизм – бұл: қоғамның әлеуметтік және рухани өміріндегі ғылымның ролін абсолюттендіретін философиялық тұғырнама

392) Антисциентизм – бұл: ғылым мен техниканың антигуманистік мәні туралы философиялық тұғырнама

393) «Ғылым қоғамның тікелей өндіргіш күшіне айналады», деген пікір авторы: Маркс

394) Адам мәселесі мен оның болмысының маңызды негіздерін қарастырылатын философияның бөлімі: философиялық антропология

395) Антикалық философиядағы адам бейнесі: тағдырға бағынған , микрокосм

396) Адамды зерделі қоғамдық жануар дейтін көзқарасты ұйғарған ойшыл; Аристотель

397) Христиандық антропологияға сай адам дегеніміз: құдайға ұқсатылып жасалған әрі бейне іспеттес

398) «Адам – жандандырылған машина», - деген: Ж.Ламетри

399) С.Кьеркегордың пайымдауынша, адамның басқа тіршілік иелерінен басты ерекшелігі: ашыну

400) Антропогонез идеясын ұсынған ғалым: Ч.Дарвин

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]