Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Маth_завд.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
474.62 Кб
Скачать

Довідка про меню mAthCad

Файл (File) – робота з файлами, мережею й електронною поштою

Новый (new) - створити новий файл;

Открытие (open) – відкрити файл;

Закрытие (close) – закрити файл;

Сохранение (save) – зберегти файл без вказівки імені;

Сохранение как (save as) – збереження з вказівкою імені;

Посылка (send) – можливість відправити повідомлення по e-mail пошті;

Настройка страницы (page setup) – вказівка орієнтації папера, виставляння полів сторінки, розміру папера;

Предварительный просмотр печати (print preview)- переглянути перед друкуванням;

Печать (print) - надрукувати документ;

Недавно используемые файлы (recent files) - виведення списку недавно використаних файлів;

Выход (exit)- вихід із програми;

Редактирование (Edit) – редагування документів

Шаг вперед (redo) - перейти до наступної дії;

Шаг назад (undo) - повернутися до попередньої дії;

Вырезание (cut) - вирізувати виділене;

Копирование (copy) - копіювати виділене;

Вставка (paste) – уставити з буфера;

Специальная вставка (paste special) – дозволяє вставляти в документ дані, представлені файлами різних форматів;

Удаление (delete) - видалити виділене;

Выбор всего (select all) - виділити все;

Поиск (find) - знайти задане в текстовому чи формульному блоці;

Замена (replace) – знайти задане і замінити новим;

Переход к странице (go to page) - переходить до сторінки (указати номер);

Проверка орфографии(check spelling) – перевірити правопис;

Вид (View)- зміна способів представлення документа і приховання/відображення елементів інтерфейсу.

Панели инструментов (toolbars) – відображення або приховання панелі інструментів із кнопками швидкого доступу до команд системи: стандартний, форматирование, математика;

Математика:

калькулятор- арифметичні інструменти;

график – вставка шаблонів графіків;

матрица – вставка шаблонів матриць і векторів і деякі операції з ними;

вычисление - калькуляция, булевое;

Строка состояния (status bar) – виводить рядок стану з нумерацією сторінок і порадами, що робити в даній ситуації;

Линейка (ruler) - вивід лінійки на екран;

Области (regions) – виділяє всі блоки білим фоном, а проміжки між ними фарбує сірим фоном;

Приближение (zoom) – вибір масштабу відображення документа;

Обновление (refresh) – відновлення екрана з появою небажаних змін або при накладенні блоків;

Анимация (animate) – оживлення графіків - указівка параметрів анімації;

Воспроизведение (play back) – відтворення анімації;

Вставка

График (graph) – уставити графік:

Матрица (matrix) - уставити матрицю, указуючи кількість рядів і стовпців);

Функция (function) – уставити функцію: вибрати категорію функції, а потім її ім'я;

Модуль (unit) – вставити і вибрати одиниці виміру;

Изображение (picture) – уставити зображення (виводить рамку для зображення);

Область (area) – вставити ділянку: дві горизонтальні лінії, які поділяють сторінку;

Область математики (math region)- вставити ділянку математики;

Область текста (text region)- вставити ділянку тексту (уставляє рамку для набору тексту);

Разделить страницы (page breack)- уставити межі сторінок: показує границі сторінок;

Ссылка (reference)- посилання на файл (із указівкою шляху до нього);

Формат (format)

Равенство (equation) –запис рівності;

Результат (result) – виведення результату обчислень;

Текст (text) – друкування тексту;

Параграф (paragraph)- виділення параграфа;

Закладки (tabs)- мітки, по яких можна повертатися в попереднє місце;

Стиль (style) - стандарт зовнішнього вигляду

График (graph) – побудова графіка за формулою;

Цвет (color) – вибір кольору фона, підсвічування;

Математика (mathematic)

Калькуляция (calculation) – прорахувати формулу;

Калькуляция рабочей таблицы (calculate worksheet)– прорахунок робочої таблиці;

Автоматическая калькуляция (automatic calculation) – автоматичне обчислення формули;

Параметры (options) – вибір системи одиниць, параметрів екрана і обчислень;