Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Соціологічне дослідження.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2 Mб
Скачать

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАÏНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Iменi юрiя кондратюка

Кафедра філософії і соціально-політичних дисциплін

Звіт за підсумками соціологічного дослідження на тему:

Ставлення молоді до створення сім’ї у сучасному українському суспільстві

Виконав:

студент групи 206-Б

Кучер С. В.

Перевірив:

Янко А. Л.

ПОЛТАВА 2010

План

 1. Теоретична частина:

 1. Проблема дослідження;

 2. Мета дослідження;

 3. Об΄єкт дослідження;

 4. Предмет дослідження;

 5. Вибірка;

 6. Завдання дослідження;

 7. Гіпотези;

 8. Спосіб збору інформації.

ΙΙ. Практична частина (анкетування)

ΙΙΙ. Аналітична частина:

 1. Загальні результи дослідження;

 2. Аналіз за статтю;

 1. Висновок за статевою приналежністю.

І. Теоретична частина

Програма дослідження

1. Проблема дослідження

Сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук – історії, економіки, права, соціології, психології, педагогіки, антропології, демографії, етнографії, етики тощо. Кожна з них відповідно до свого предмета вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї.

Сім’я – це об’єднання на шлюбі або кровному юродстві, усиновленні людей, зв’язаних спільністю побуту, на взаємній моральній відповідальності за виховання дітей, піклуванні про рідних і взаємодопомозі.

Шлюб – це історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, що встановлює їх права і обов’язки один до одного і до дітей та рідних.

Релігія  - віра, особлива форма усвідомлення світу, яка не потребує обгрунтування і доказів. У широкому сенсі, як суспільний інститут, сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей і т.д.

Соціологія сім'ї зосереджує свою увагу на аналізі всієї сукупності важливих проблем, пов'язаних з сім'єю, вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах.

За останні 2-3 десятиліття як на Заході, так і в Україні, набуває дедалі більшого поширення, особливо серед молоді, так званий феномен співжиття (громадаянський шлюб)

Співжиття – це спільне проживання чоловіка і жінки з наявністю статевих стосунків, але без реєстрації.

Співжиття стало широко практикуватися в студентському середовищі. В Україні його здебільшого сприймають як експериментальний етап, що передує одруженню. Більшість пар «пробного шлюбу» одружуються через деякий час або коли у них з'являються діти.

Сім'я є більш складною системою відносин, ніж шлюб, оскільки вона, як правило об'єднує не тільки подружжя, а й їх дітей, а також родичів і близьких. Крім того, сім'я виступає як соціальна клітинка суспільства.

Різноманітність проблем, пов'язаних із сім'єю, і наштовхнула нас на вибір даної теми.

2. Мета дослідження: у нашому соціологічному дослідженні ми намагаємося дослідити ставлення суспільства до соціального феномену «громадянський шлюб», до шлюбу взагалі і до сім'ї, причини порушення єдності родини. Дане соціологічне дослідження спрямоване на привернення уваги суспільства на дану проблему.

3. Об'єкт дослідження: студенти Полтави, віком від 17 до 25 років

4. Предмет дослідження: ставленя до сім'ї молоді у сучасному українському суспільстві, ставлення до громадянських шлюбів та бездітності і багатодітності, причини порушення єдності у сім'ї, ставлення до релігійного аспекту утворення і функціонування сім'ї.

5. Гіпотези:

 1. Громадянський шлюб розглядається як передумова одруження;

 2. Кількість дітей в родині зумовлюється насамперед економічними чинниками;

 3. Релігійний аспект не враховується.

6. Основні завдання

За допомогою анкетування

 1. Визначити ставлення суспільства до пробних шлюбів;

 2. З'ясувати причини недостатньої народжуваності в Україні;

 3. Визначити вплив релігійності;

 4. Визначити оптимальний вік вступу до шлюбу;

 5. Визначити роль розподілу обов'язків у цілісності родини.

7. Вибірка випадкова

60 осіб І-х – V-х курсів: 33 – чоловічої статі, 27 – жіночої. Серед респондентів будуть студенти ПолтНТУ будівельного, фінансово-економічного факультетів, та факультету менджменту та бізнесу. Ми плануємо одержати різнопланові відповіді, щоб найточніше проаналізувати ставлення студентів до поставленої проблеми.

8. Спосіб збору інформації

Дане дослідження проводиться за допомогою соціологічного опитування, а саме, анкетування, що складається із дихотомічних і закритих запитань. За допомогою анкетування проводиться вибіркове дослідження.