Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Novohatny_metodichka.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
3.12 Mб
Скачать
  1. Вибір місця водозабору та трасування водопровідної мережі

Скористаємось рекомендаціями з [5]. Зважаючи на те, що для водопостачання малого міста потрібно першочергово розглядати підземні джерела, а також те, що у Полтавській області у більшості районів є підземні води питної якості, прийнято підземний водозабір. Підземний водозабір розташовано на відстані 2км від границі міста, вище за течією ріки, на пониженій ділянці місцевості для зменшення глибини свердловин та вартості

їх будівництва. Водозабірний майданчик розташовано поблизу автомобіль-

22

ної дороги, що спрощує будівництво та обслуговування водозабору та водогону.

Від водозабірного майданчика виконано трасування водогону у дві нитки найкоротшими шляхами до міста. Для цього використано існуючу автомобільну дорогу і водогін прокладено вздовж неї. При трасуванні водопровідної мережі в межах міста, магістральні лінії водопровідної мережі прокладено таким чином, щоб вода надходила до споживачів найкоротшими шляхами.

Магістральна водопровідна мережа запроектована кільцевою і прокладена у внутрішньому периметрі території міста для того, щоб якомога більше ділянок мережі мали двостороннє підключення споживачів. Магістральні лінії поєднано перемичками. Таким чином утворилась водопровідна мережа з п’яти кілець, витягнутих уздовж основного напрямку руху води. Водонапірна башта розміщена на найвищій позначці місцевості, заведена на територію кварталу і підключена до магістральної водопровідної мережі.

  1. Вибір матеріалу труб для мережі та водогону

Матеріал труб магістральної водопровідної мережі прийнято з урахуванням наступних факторів:

 • СНиП [2, п.8.21]вимагає застосовувати, в першу чергу, неметалеві труби;

 • підземна вода, зазвичай, має значний солевміст і тому може призводити до корозії внутрішньої поверхні металевих труб;

 • підземна вода, відповідно до завдання, має температуру + 12˚С; у цьому разі на зовнішній поверхні металевих труб влітку в грунті утворюється конденсат, який призводить до зовнішньої корозії металевих труб;

23

 • на внутрішній поверхні металевих труб можуть утворюватись відкладення продуктів корозії металу, що суттєво зменшує пропускну здатність таких труб;

 • неякісне виконання розтрубних стиків чавунних труб значно підвищує частоту відмов ділянок мережі.

Зважаючи на вказані фактори, для магістральної водопровідної мережі та водогону прийняті поліетиленові труби відповідно до технічних умов[6].

1.7 Підготовка мережі до розрахунку

1.7.1 Визначення розрахункових витрат води в мережі

Зважаючи на те, що водонапірна башта знаходиться всередині мережі, гідравлічний розрахунок мережі виконано для наступних періодів:

а) максимального годинного водорозбору;

б) максимального транзиту води в башту;

в) максимального годинного водорозбору і пожежі.

А. Період максимального водорозбору

Згідно з даними таблиці 1.3 визначаємо, ще це час з 11 до 12 годин. м3/год або 337 л/с. Згідно з даними таблиці 1.5 насосна станція 2-го підняття подає в цей час

м3/год або 288 л/с.

Водонапірна башта подає воду, якої не вистачає

=337 – 288 = 49 л/с.

Б. Період максимального транзиту води в башту

Згідно з даними таблиці 1.5 визначаємо, що година максимального надходження води в бак башти з 20 до 21 години. Згідно з даними таблиці

24

1.3 місто у цей час споживає 759,0 м3/год або 211 л/с. Насосна станція 2-го підняття подає в цей час =288 л/с.

У водонапірну башту транзитом надходить надлишок води

=288 – 211 = 77 л/с.

В. Період максимального водорозбору і пожежі

Згідно з даними таблиці 1.3 година максимального водорозбору з 12 до 13 години. м3/год або 337 л/с.

Розрахункова витрата на пожежегасіння л/с або 180 м3/год.

Необхідну витрату води для забезпечення максимального водорозбору та пожежі повинна подати НС-2-го підняття тому, що в башті зберігається тільки 10-хвилинний протипожежний запас води. Тоді подача НС-2-го підняття складає

=1230,0 +180,0 =1393 м3/год або 387 л/с.

1.7.2 Визначення довжин ділянок мережі

Після трасування магістральної водопровідної мережі визначались вузли мережі та ділянки між цими вузлами. Для більш точних гідравлічних розрахунків визначено приведені довжини ділянок за наступним правилом

 • при двосторонній забудові вздовж ділянки;

 • при односторонній забудові;

 • при відсутності забудови

де L–фактична довжина ділянки, яка виміряна на плані міста, м.

Приведені довжини ділянок мережі занесено в таблицю 1.7

25

Таблиця 1.7 – Приведені довжини ділянок мережі

№№ ділянок

1-2

2-3

3-4

1-4

4-6

5-6

3-5

5-8

Приведена

довжина, м

350

370

350

370

620

350

620

360

Закінчення таблиці 1.7

6-7

7-8

8-10

7-9

9-10

10-12

9-11

11-12

Усього

1450

220

710

710

210

500

500

210

7900

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]