Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ТЕС Ад.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
626.69 Кб
Скачать

3. Визначення безпечності умов руху

Коефіцієнт безпеки Кбхарактеризує небезпеку руху окремих ділянок дороги на основі зміни швидкісного режиму на дорозі

,

(3.1)

де vф– швидкість, що забезпечується умовами даної ділянки дороги;

vвх– швидкість на вході на дану ділянку дороги.

Значення розрахункових швидкостей для кожної ділянки дороги визначають множенням розрахункової швидкості руху для даної категорії дороги на мінімальний для цієї дороги коефіцієнт забезпеченості розрахункової швидкості руху і заносять у графік зміни швидкостей.

Сумарний коефіцієнт аварійності Кав– безрозмірний показник, який ви­значається для виявлення небезпечних ділянок дороги. Він являє собою добуток 17-ти часткових коефіцієнтів аварійності, що встановлені за різними ознаками для цієї ділянки,

,

(3.2)

де Каі– частковий коефіцієнт аварійності, який характеризує певну ознаку дорожніх умов.

Частковий коефіцієнт аварійності Каіявляє собою відношення кількості дорожньо-транспортних подій на даній ділянці дороги з деякою характерною для цієї ділянки ознакою до кількості ДТП на еталонній ділянці. За еталонну прийнята горизонтальна пряма ділянка дороги шириною проїзної частини 7,5 м із рівним шорстким покриттям та укріпленими узбіччями при добовій інтен-сивності руху 5000 одиниць.

Значення часткових коефіцієнтів аварійності наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Значення часткових коефіцієнтів аварійності

Показник Кав і

Значення часткових коефіцієнтів аварійності залежно від показників

1. Інтенсивність руху, авт/добу

- К1

500

1000

3000

5000

7000

9000

0,40

0,50

0,75

1,0

1,30

1,90

2. Ширина проїзної частини, м:

- К2за укріплених узбіч

- К2за неукріплених узбіч

4,5

5,0

5,5

6,0

7,5

8,5

2,2

4,0

1,85

3,4

1,5

2,75

1,35

2,5

1,0

1,5

0,8

1,0

3. Ширина узбіч, м

- К3

0,5

1,5

2,0

2,25

2,5

3,0

2,2

1,4

1,2

1,15

1,1

1,0

4. Поздовжній похил, о/оо

4

20

30

40

50

70

80

1,0

1,25

1,8

2,5

2,8

3,0

5. Радіус кривих у плані, м

5

50

100

150

300

500

2000

10

5,4

4,0

2,25

1,6

1,0

6. Видимість дороги, м:

6у плані

6у профілі

50

100

200

300

400

500

3,6

5,0

3,0

4,0

2,3

2,9

1,7

2,0

1,2

1,4

1,0

1,0

7. Ширина проїзної частини мосту відносно ширини проїзної частини дороги

7

вужча на 1м

рівна

ширша на 1м

ширша на 2 м

6,0

3,0

1,5

1,0

8. Довжина прямих ділянок, км

8

3,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25

1,0

1,1

1,4

1,6

1,9

2,0

9. Тип перетину з примиканнями

9

у різних рівнях

в одному рівні при інтенсивності руху на дорозі, що перетинається, % від сумарної на двох дорогах

<10

10-20

>20

0,35

1,5

3,0

3,5

10. Перетин в одному рівні за інтенсивності руху на головній дорозі, авт./добу

10

<1600

1600-3500

3500-5000

>5000

1,5

2,0

3,0

4,0

Продовження таблиці 3.1

11. Видимість перетину в одному рівні з дорогою, що примикає, м

11

>60

60-40

40-30

30-20

<20

1,0

1,1

1,65

2,5

5,0

12. Кількість смуг руху на проїзній частині

12

2

3

4 без смуги розділу

4 зі смугою розділу

1,0

1,5

0,8

0,65

13. Відстань від забудови до проїзної частини та її характеристика

13

15-20 м, є смуги місцево-го руху

6-10 м, є тро-туари

5 м, є тротуари,смуги

відсутні

5 м, без тро-туарів і смуг

2,5

5

7,5

10

14. Відстань від населеного пункту, м

14

<200

200-600

600-1000

>1000

2,0

1,5

1,2

1,0

15. Коефіцієнт зчеплення та характеристика покриття

15

0,2-0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,75

2,5

2,0

1,3

1,0

1,0

0,75

16. Протяжність населеного пункту, км

16

0,5

1,0

2,0

3,0

5,0

6,0

1,0

1,2

1,7

2,2

2,7

3,0

17. Ширина роздільної смуги, м

17

1,0

2,0

3,0

5,0

10,0

15,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,4

Оцінювання умов руху за коефіцієнтами КбтаКаввиконують на кожній ділянці дороги на основі критеріїв, які наведені у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Критерії оцінювання безпеки руху за коефіцієнтами КбтаКав

Коефіцієнт

Стан безпеки ділянок дороги

Безпечний

Мало-небезпечний

Небезпечний

Дуже небезпечний

Безпеки Кб

0,8

0,6 – 0,8

0,4 – 0,6

 0,4

Аварійності Кав

0 – 10

10 – 20

20 – 40

 40