Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика 2013 / Щоденник_робочі записи_календ графік 109.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
167.42 Кб
Скачать

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку (захисту звіту) „____”_________________20____року

Оцінка:

за національною шкалою_____________________________________

(словами)

кількість балів ________________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS ______________________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________________ _____________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

Дніпропетровська державна фінансова академія щоденник практики

__________________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)

Студента ___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет/центр ___________________________________________________

Кафедра____________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________

(бакалавр, спеціаліст, магістр)

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки (спеціальність)_____________________

(назва)

___________________________________________________

_________ курс, група _______________________________