Скачиваний:
23
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
29.18 Кб
Скачать

Організаційні форми спостереження

Звітність - це основна форма статистичного спостереження, за допомогою якої статистичні органи у визначений термін одержують від підприємств, установ, організацій необхідні дані у формі звітних документів, що встановлені законодавством, підтверджені підписами осіб, відповідальних за достовірність і своєчасність цієї інформації.

Властивості звітності: обов'язковість; систематичність і вірогідність.

Види звітності залежно від рівня затвердження та призначення:

внутрішня — розробляють самі суб'єкти діяльності для власних оперативних, управлінських та аналітичних потреб;

зовнішня — затверджують та збирають органи державної статистики.

Види звітності за частотою подання:

періодична (місячна, квартальна, піврічна) — охоплює показники поточної діяльності суб'єктів;

річна— підбиває головні підсумки фінансово-виробничої діяльності суб'єктів за рік.

Спеціально організовані спостереження охоплюють сфери життя та діяльності, що не враховуються звітністю, і поділяються на: переписи; обліки; спеціальні обстеження; опитування.

Статистичний реєстр – список або перелік одиниць певного об'єкта спостереження із зазначенням необхідних ознак, який складається та оновлюється під час постійного відстежування. Наприклад: реєстр населення – це поіменний перелік жителів певного регіону, який регулярно переглядається; реєстр підприємств та організацій – це перелік суб'єктів усіх видів економічної діяльності із зазначенням їхніх реквізитів та основних показників.

Соседние файлы в папке 2