Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
169.29 Кб
Скачать

17

Таблиця 10. 15

Приклад розрахунку витрат на послуги власних і сторонніх підсобно-допоміжних служб

при відборі та обробці проб гірських порід і твердих корисних копалин

(п.п. 10.10 та 10.11)

У гривнях на бригадо-зміну

В и д и р о б і т

Відбір борозневих проб

Відбір проб з керна

Відбір

Перетин борозни 10 х 5 см

бурових свердловин

валових

Обробка

Н а й м е н у в а н н я

на

у

у підземних

проб з

валових

поверхні

шурфах

горизон-

машинно-

масиву

проб

п о к а з н и к і в

та у

тальних

ручним

ручним

гірських

відкритих

відбій-

гірничих

способом

порід

машин-

виробках

ним

виробках

способом

машинно-

ним

ручним

молот-

відбійним

(кернокол)

ручним

способом

способом

ком

молотком

способом

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Витрати на амортизацію

-

2,65

2,65

-

2,85

4,92

5,36

2. Витрати на знос інструменту,

малоцінного інвентаря та

спорядження

2,67

2,87

2,87

1,49

1,01

5,69

4,86

3. Разом витрати на амортизацію

та знос

2,67

5,52

5,52

1,49

3,86

10,61

10,22

4. Витрати на капітальні ремонти

устаткування за нормою 28 %

від р.1 (матеріальні витрати)

-

0,74

0,74

-

0,80

1,38

1,50

Продовження таблиці 10. 15

В и д и р о б і т

Відбір борозневих проб

Відбір проб з керна

Відбір

Перетин борозни 10 х 5 см

бурових свердловин

валових

Обробка

Н а й м е н у в а н н я

на

у

у підземних

проб з

валових

поверхні

шурфах

горизон-

машинно-

масиву

проб

п о к а з н и к і в

та у

тальних

ручним

ручним

гірських

відкритих

відбій-

гірничих

способом

порід

машин-

виробках

ним

виробках

способом

машинно-

ним

ручним

молот-

відбійним

(кернокол)

ручним

способом

способом

ком

молотком

способом

1

2

3

4

5

6

7

8

5. Витрати на технічне обслугову-

вання та поточні ремонти устатку-

вання за нормою 8 % від р. 3

- р а з о м

0,21

0,44

0,44

0,12

0,31

0,85

0,82

У т о м у ч и с л і :

5.1. Заробітна плата (29 %)

0,06

0,13

0,13

0,03

0,09

0,25

0,24

5.2. Відрахування на соціальні

заходи (11 %)

0,02

0,05

0,05

0,01

0,03

0,09

0,09

5.3. Матеріальні витрати (60 %)

0,13

0,26

0,26

0,08

0,19

0,51

0,49

6. Витрати на послуги, пов’язані з

експлуатацією виробничого

транспорту:

6.1. Автомобіль ГАЗ-66-01. Норма

машино-змін на 1 бригадо-зміну

0,05

0,05

0,05

-

-

0,15

-

Продовження таблиці 10. 15

В и д и р о б і т

Відбір борозневих проб

Перетин борозни 10 х 5 см

Відбір проб з керна

бурових свердловин

Відбір

валових

проб з

масиву

гірських

порід

машинно-

ручним

способом

Обробка

валових

проб

машин-

ним

способом

Н а й м е н у в а н н я

на

у

у підземних

поверхні

шурфах

горизон-

машинно-

п о к а з н и к і в

та у

тальних

ручним

ручним

відкритих

відбій-

гірничих

способом

виробках

ним

виробках

способом

ручним

молот-

відбійним

(кернокол)

способом

ком

молотком

1

2

3

4

5

6

7

8

6.2. При вартості 1 машино-зміни

141,56 грн.

7,08

7,08

7,08

-

-

21,23

-

У т о м у ч и с л і :

6.3. Заробітна плата - 12,10 грн.

0,61

0,61

0,61

-

-

1,82

-

6.4. Відрахування на соціальні

заходи - 4,54 грн.

0,23

0,23

0,23

-

-

0,68

-

6.5. Матеріальні витрати –

110,06 грн.

5,50

5,50

5,50

-

-

16,50

-

6.6. Амортизація - 14,86 грн.

0,74

0,74

0,74

-

-

2,23

-

7. ВСЬОГО витрати на послуги

в розрахунку на 1 бригадо-зміну

7,29

8,26

8,26

0,12

0,31

23,46

2,32

Продовження таблиці 10. 15

В и д и р о б і т

Відбір борозневих проб

Відбір проб з керна

Відбір

Перетин борозни 10 х 5 см

бурових свердловин

валових

Обробка

Н а й м е н у в а н н я

на

у

у підземних

проб з

валових

поверхні

шурфах

горизон-

машинно-

масиву

проб

п о к а з н и к і в

та у

тальних

ручним

ручним

гірських

відкритих

відбій-

гірничих

способом

порід

машин-

виробках

ним

виробках

способом

машинно-

ним

ручним

молот-

відбійним

(кернокол)

ручним

способом

способом

ком

молотком

способом

1

2

3

4

5

6

7

8

У т о м у ч и с л і :

7.1. Заробітна плата (р.5.1 + р.6.3)

0,67

0,74

0,74

0,03

0,09

2,07

0,24

7.2. Відрахування на соціальні

заходи (р. 5.2 + р. 6.4)

0,25

0,28

0,28

0,01

0,03

0,77

0,09

7.3. Матеріальні витрати

(р. 4 + р. 5.3 + р. 6.5)

5,63

6,50

6,50

0,08

0,19

18,39

1,99

7.4. Амортизація (р. 6.6)

0,74

0,74

0,74

-

-

2,23

-

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД