Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
21
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
203.23 Кб
Скачать

Таблиця 5.8.2

Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників на обробку (промивку) початкових проб золотовмісних порід на установках МПД-6И та ППГ-15М

В людино-днях на 1 загоно-зміну

Но-мер рядка

Найменування посади, професії, категорія кваліфікації, тарифний розряд

Марка промивальної установки

МПД-6И

ППГ-15М

1

2

3

4

І Т П

1

Геолог ІІ категорії

0,05

0,05

2

Технік-геолог ІІ категорії

0,50

0,50

3

Технік-механік ІІ категорії

0,40

0,30

4

Р а з о м ІТП

0,95

0,85

Робітники

5

Доводжувач шліхів ІV розряду

0,40

0,14

6

Машиніст промивальних машин

ІІІ розряду

1,00

1,00

8

Машиніст бульдозера ІІІ розряду

0,33

0,33

7

Шлюзівник ІІ розряду

1,00

0,33

9

Р а з о м робітники

2,73

1,80

10

В с ь о г о

3,68

2,65

Таблиця 5.8.3

Норми витрат матеріалів при обробці (промивці) початкових проб золотовмісних порід (пісків) на пересувних промивальних установках МПД-6И та ППГ-15М

На 100 бригадо-змін

Найменування матеріалу, характеристика

Одини-ця виміру

Кількість одиниць,

марка установки

МПД-6И

ППГ-15М

1

2

3

4

1 Бензин

кг

300,0

420,0

2 Дизельне паливо

кг

9950,0

13970,0

3 Електроенергія

кВт-год

22295,0

10395,0

4 Канат сталевий 16 мм

м

6,0

-

5 Килимок гумовий

м2

2,5

2,5

6 Масло гідравлічне

кг

100,0

100,0

7 Мастила пластичні

кг

140,0

200,0

8 Обтиральний матеріал

(ганчір’я)

кг

34,0

34,0

9 Оливи моторні

кг

350,0

490,0

10 Оливи трансмісійні

кг

100,0

100,0

11 Стрічка транспортерна

м

6,5

-

12 Трафарет металевий

кг

30,0

23,0

Таблиця 5.8.4

Норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря та спорядження

при обробці (промивці) початкових проб золотовмісних порід (пісків) на пересувних промивальних установках МПД-6И та ППГ-15М

На 100 бригадо-змін

Найменування предмета, характеристика, марка

Норма зносу у від-сотках

Кількість, шт. (комплектів) в залежності від марки установки

МПД-6И

ППГ-15М

1

2

3

4

1

Лист–совок металевий (жарівня)

100

4

2

2

Лопата совкова Л-25

100

2

2

3

Лупа вимірювальна ЛИ-3-10

30

1

1

4

Магніт дугоподібний

10

1

1

5

Пічка переносна чавунна

10

1

1

6

Сита (набір) ОП-5

25

1

1

7

Таз оцинкований

30

1

1

Таблиця 5.8.5

Перелік устаткування, апаратури і приладів, які відносяться до основних фондів і застосовуються при обробці (промивці) початкових проб золотовмісних порід (пісків) на пересувних промивальних установках МПД-6И та ППГ-15М

Найменування устаткування, характеристика

Марка

Кількість, марка установки

Коефі-цієнт резерву

МПД-6И

ППГ-15М

1

2

3

4

5

1

Агрегат насосний з двигу-ном КМД-46

АНД-ІІІ-8НДв

1

1

1,15

2

Бульдозер на базі гусенич-ного трактора

ДТ-75

1

1

1,0

3

Двигун асинхронний 3-фаз-ний

А10 2-4

1

-

1,10

4

Підстанція трансформатор-на пересувна

ПТП-400-6-(10)/0.4-68

1

-

1,10

5

Трансформатор силовий

ТМ100/10УІ

1

-

1,10

6

Установка (промивальний прилад)

МПД-6И

1

-

1,10

7

Установка (прилад пересув-ний, гідровашгердний)

ППГ-15М

-

1

1,10

5.9 Обробка (промивка) початкових проб золотовмісних порід на

установці Проба-2М

5.9.1 С к л а д (зміст) р о б о т и: настроювання установки, підготовка до промивання проб, промивка, грохочення і концентрація початкових проб , знімання (вивантаження) шліха (лабораторної проби), висушування, упаку-вання та маркування концентрату (аналітичної проби); видалення (виванта-ження) хвостів і заміна води, очищення ефелезбірників та всієї установки після обробки кожної проби.

У м о в и р о б о т и: промиваються початкові проби золотовмісних гірських порід, подрібнені в результаті ударно-канатного буріння свердлови-ни; машинні промивка, грохочення і концентрація проб на установці Проба-2М, доводка проб на відцентровому сепараторі; об’єм лабораторної проби 500 см3, об’єм аналітичної проби до 5 см3.

5.9.2 Норми часу на обробку (промивку) 100 початкових проб золото-вмісних порід на установці Проба-2М, кожну з яких отримано з інтервалу 0,4м свердловини ударно-канатного буріння, складає 1,32 бригадо-зміни.

5.9.3 Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників на обробку (промивку) початкових проб золотовмісних порід на установці Проба-2М наведено у таблиці 5.9.1, норми витрат матеріалів і електроенергії - у таблиці 5.9.2, норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря і спорядження - у таблиці 5.9.3.

5.9.4 З устаткування, яке використовується для обробки (промивки) початкових проб золотовмісних порід і відноситься до основних фондів, нормами передбачено застосування промивального приладу Проба-2М (коефіцієнт резерву 1,10).

Використання виробничого транспорту нормами на обробку (про-мивку) початкових проб золотовмісних порід на установці Проба-2М не передбачається.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД