Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

матан / 15вар / 15вариант

.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
283.87 Кб
Скачать

ВАРІАНТ 15

I частина

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна відповідь правильна. Виберіть правильну, на Ваш погляд, відповідь. Правильне рішення кожного завдання оцінюється одним балом.

1. Яка з функцій не є лінійною?

2. Виконайте віднімання

3. Відомо, що 2 < a < 5 і 8< b <10. Оцініть значення виразу a+b.

4. Розв'яжіть рівняння

5. У класі 30 учнів. Скількома способами можна серед них вибрати старосту і його заступника?

6. Функції задані графіками, зображеними на малюнку. Вкажіть всі значення x, для яких виконується нерівнiсть

7. Знайдіть значення виразу

8. Вирішіть нерівність

9. Вкажіть всі точки екстремуму функції на відрізку [-3;4], якщо на малюнку зображений графік

10. Тіло рухається прямолінійно за законом . Знайдіть швидкість тіла через після початку руху

11. Внутрішній кут правильного багатокутника при одній з його вершин дорівнює 150°. Скільки сторін має багатокутник..

12. Дана трапеція ABCD. На більшій основі AD трапеції ABCD взята точка K так, що .Знайдіть кут ABC.

13. Знайдіть координати середини відрізка AB, якщо A(-2;3;4), B(2;3;8)

14. Об'єм трикутної піраміди дорівнює дм 24дм³. Висота піраміди дм. Знайдіть площу основи цієї піраміди.

15. Осьовий переріз циліндра - квадрат, діагональ якого дорівнює 4 см. Знайдіть об'єм циліндра.

II частина

Розв'язання завдань 16-19 повинно містити короткий запис без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

16. Знайдіть значення виразу

17. Розв'яжіть рівняння

18. При якому значенні вектори перпендикулярні?

19. Основа піраміди - прямокутний трикутник з катетами 6 см і 8 см. Висота піраміди дорівнює 10 см. Обчисліть об'єм піраміди.

III частина

Розв'язання завдань 20-21 повинно містити обґрунтування. У ньому необхідно записати послідовні логічні дії та їх пояснення. Правильне рішення кожного завдання оцінюється в чотири бали.

20. Знайдіть площу фігури обмеженою лініями

21. Сторони торкаються сфери радіусом 5 см. Знайдіть відстань від центру сфери до

площини трикутника, якщо його сторони дорівнюють 10 см, 10 см, 12 см

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 15вар