Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11_Indivdualn_zavdannya.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
128.51 Кб
Скачать

Навчальна література

1. Адміністративне право України. Підручник. За ряд. Ю.П.Битяка.- К., 2007-543С.

2. Правознавство: Підручник/За ред. В.В.Копейчикова, А.И.Колодія-К-2006-752С.

3. Харитонов Е.О. Гражданское право Украины. Учебник-К-2006-776С.

4. Основы правоведения Украины: Уч. пособие /С.В.Кивалов, И.И.Музыченко, А.Ф. Крыжановский-Харьков-2008-384С.

5. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.Я.Шевченко-К., 2004.

6. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.І.Борисової-К., 2004.

Варіант №20

1. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань..

2. Розтлумачити зміст наступних понять і термінів: договір позички, договір страхування, кредитор, ліцензійний договір, державна реєстрація шлюбу.

3. Дати правовий аналіз наведених життєвих ситуацій, обґрунтувати відповіді на поставлені запитання з посиланням на нормативно-правові акти:

Підчас судового процесу про розірвання шлюбу між подружжям Костенків виник спір з приводу визначення місця проживання їх сина віком 5 років. Дружина Костенка не має постійного місця роботи, мешкає у власній 2-х кімнатній квартирі. Чоловік працює старшим менеджером з продажу у фірмі „Вінтер”, мешкає разом із своїми батьками в 3-х кімнатній квартирі.

Яке рішення повинен прийняти суд, які обставини будуть мати вирішальне значення?

Навчальна література

1. Адміністративне право України. Підручник. За ряд. Ю.П.Битяка.- К., 2007-543С.

2. Правознавство: Підручник/За ред. В.В.Копейчикова, А.И.Колодія-К-2006-752С.

3. Харитонов Е.О. Гражданское право Украины. Учебник-К-2006-776С.

4. Основы правоведения Украины: Уч. пособие /С.В.Кивалов, И.И.Музыченко, А.Ф. Крыжановский-Харьков-2008-384С.

5. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.Я.Шевченко-К., 2004.

6. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.І.Борисової-К., 2004.

Рекомендована література Нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на Vсесії Верховної Ради України 28.06 1996 р. – Х.,2012.

2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р./ВВРУ-1991-№20-ст.249.

3. Цивільний кодекс України. Прийняти 16 січня 2003 р. -К., 2010.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Від 07.12.1984 р. Станом на 17.05.2010 р. - К., 2010 .

5. Кодекс законів про працю України. Закон України від 10.12.1971 р. №322-VІІІ. Станом на 11.10. 2010 р. – К., 2010.

6. Земельний кодекс України. Закон України від 25 жовтня 2001 р., №2768-ІІІ.ІІВВРУ. 2002-№5-ст.150.

7. Кримінальний кодекс України. Від 5.04.2001 р. №2341-ІІ. Станом на 31.05.2010 р. – К., 2010.

8. Сімейний кодекс України: Від 10.01.2002 р. №2947-ІІІ. Станом на 12.12.2010р.– К., 2010.

9. Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону №3161-ІV від 01.12.2005 р.//ВВРУ-2006-№7, ст.84.

10. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р.//ВВРУ-1996-№47, ст.256.

11. Закон України “Про зайнятість населення” від 01.03.1991. Із змінами, станом на 19.12.2006 р.//ВВРУ-2007-№78, ст.66.

12. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р.//ВВРУ-1993-№36, ст.361.

Навчальна література

1. Адміністративне право України. Підручник. За ряд. Ю.П.Битяка.- К., 2007-543С.

2. Правознавство: Підручник/За ред. В.В.Копейчикова, А.И.Колодія-К-2006-752С.

3. Харитонов Е.О. Гражданское право Украины. Учебник-К-2006-776С.

4. Основы правоведения Украины: Уч. пособие /С.В.Кивалов, И.И.Музыченко, А.Ф. Крыжановский-Харьков-2008-384С.

5. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.Я.Шевченко-К., 2004.

6. Цивільне право України. В 2-х кн. За ред. В.І.Борисової-К., 2004.

19

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]