Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЕТМ_т_студ / ЕТМ_блок-схема балів_т

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
29.18 Кб
Скачать

БЛОК-СХЕМА СТРУКТУРИ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ МАТЕРІАЛИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 курсу (техн.) ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У БАЛАХ

МОДУЛЬ 1

(навчально-аудиторна робота)

50 балів

ДИСЦИПЛІНА «Е Л Е К Т Р О Т Е Х Н І Ч Н І М А Т Е Р І А Л И»

100 балів

МОДУЛЬ 2

(самостійна

робота)

20 балів

МОДУЛЬ 3

(залік)

30 балів

Змістовий модуль 2

Провідникові, напівпровідникові та магнітні матеріали

25 балів

Лабораторні роботи № 1 - 4

4 5 = 20 балів

Змістовий модуль 1

Діелектричні матеріали

25 балів

Підсумковий контроль

10 балів

Лабораторні роботи № 5 - 8

4 5 = 20 балів

Соседние файлы в папке ЕТМ_т_студ