Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_PMK2 (1) / Лекция 7 Монтаж трансформатор.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
364.03 Кб
Скачать

Лекція 7

ТЕМА «МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ»

1 Призначення трансформаторних підстанцій (ТП). Типи конструкцій ТП, їх особливості та області використання

2 Вибір місця встановлення ТП. Влаштування фундаменту та опорних конструкцій

3 Встановлення комплектних трансформаторних підстанцій

4 Встановлення силового трансформатора

5 Монтаж низьковольтної та високовольтної шафи керування, монтаж прохідних ізоляторів, розрядників та обмежувачів перенапруг

6 Монтаж роз’єднувача та привода до нього

1 Призначення трансформаторних підстанцій (тп). Типи конструкцій тп, їх

особливості

Трансформаторною підстанцією (ТП) називається електроустановка, яка служить для прийняття, перетворення і розподілу електричної енергії і складається із силових трансформаторів, розподільних пристроїв, пристроїв керування, релейного захисту і автоматики, а також допоміжних споруд.

Типи конструкцій

 • за призначенням: знижувальні; підвищуючи;

 • за виготовленням: масляні; силові сухі;

 • за кількістю фаз: трифазні; однофазні;

 • за способом охолодження:- примусова циркуляція повітря і масла ДЦ;

 • природна циркуляція повітря і масла М

 • і примусова циркуляція повітря та природна циркуляція масла Д.

 • основні варіанти напруг: 10/0,4; 6/0,4; 35/10; 35/0,4; 110/35; 110/10(6); 110/0,4 кВ.

 • схеми з’єднання обмоток: У/Ун-0 и Д/Ун-11.

 • за рівнем шуму: -з нормальним рівнем шуму і втратами холостого ходу;

 • зі зниженим рівнем шуму і втратами холостого ходу.

Класифікацію підстанцій нормативними документами не встановлено. Виходячи з типів конфігурацій мереж, що застосовуються, можливих схем приєднання, класу напруги живильної мережі, місця знаходження, конструктивного виконання та інших ознак підстанції можна класифікувати наступним чином.

За функціональним призначенням розрізняють такі типи підстанцій:

 • районні трансформаторні підстанції (РТП), які призначені для трансформації електричної енергії з напруги 110-35 кВ на напругу 10-6 кВ і розподілу її по групах споживачів, що є віддаленими по повітряним та кабельним лініям. У сільській електрифікації застосовують районні підстанції, що знижують напругу з 35 до 10 кВ, рідше – 110/35/10 або 110/10 кВ.

 • центральні розподільчі пункти (ЦРП)– розподільчі пристрої, які призначені для прийому і розподілу електроенергії на одній напрузі без перетворення і трансформації.

 • споживчі знижуючи підстанції (ТП), які отримують живлення від РТП або ЦРП, перетворюють енергію на знижену напругу та розподіляють її поміж групами споживачів. Сільські споживчі підстанції зазвичай будують для трансформації напруги з 10-6 кВ до 380 В. У багатьох випадках доцільним є застосування підстанцій з глибоким вводом 35/0,38 кВ (живлення на підвищеній напрузі), тобто обминаючи проміжну стадію трансформації.

 • перетворюючі підстанції (ПП),які призначені для перетворення електричного струму за частотою і числом фаз (наприклад, змінного струму на постійний) головним чином за допомогою вентильних перетворювачів (вентильні та інверторні).

За конструктивним виконанням підстанції бувають:

 • відкриті, обладнання яких встановлюється на відкритому повітрі. До них належать відкриті розподільчі пристрої (ВРП) та трансформаторні підстанції;

 • закриті,що розміщуються у будовах різної конструкції.

До них належать:

а) трансформаторні підстанції і закрита розподільча установка (ЗКРУ) стаціонарного типу з монтажем обладнання на місці установки;

б) трансформаторні підстанції і ЗРП збірного типу, окремі вузли і деталі яких виконують на заводі-виготовнику, але збирають у приміщенні установки.

в) комплектні трансформаторні підстанції (КТП).

Комплектна трансформаторна підстанція - підстанція, складена з шаф чи блоків з умонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до складання.

КТП, що встановлюються у закритих приміщеннях, належать до внутрішніх установок, а ті, що встановлюються на відкритому повітрі – до зовнішніх установок.

 • комплектна розподільча установка(КРУ) - електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з умонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до складання для внутрішнього або зовнішнього установлення.

 • мачтові або стовпові підстанції– це відкриті підстанції, обладнання яких встановлено на конструкціях або опорах ліній електропередачі на висоті, яка не потребує огородження підстанцій.

За способом приєднання до мережі високої напругипідстанції поділяються на тупікові, проміжні та вузлові (або опорні).

Тупикові – підстанції, що отримують живлення по одній або двом радіальним лініям від одного центру живлення.

Проміжні, які в свою чергу поділяються на 2 види:

а) відгалуджувальні, які приєднуються до однієї або двох ліній на відгалуженнях від них;

б) прохідні, які приєднуються шляхом заходу-виходу однієї лінії від одного центру живлення або двох ліній від двох центрів живлення.

Вузлові (опорні) – підстанції, що приєднуються до мережі, як правило, не менш ніж по трьом живильним лініям електропередач високої. Прохідні та вузлові підстанції, через шини яких здійснюються перетоки потужності, мають назву транзитні.

За місцем розташування на території сільськогосподарського підприємства розділяють такі види підстанцій:

а) внутрішньоцехові, що розташовані всередині будівель виробничих цехів;

б) прибудовані до будівлі цеху або вбудовані у цех таким чином, що три, два або один бік підстанції розташовані з зовнішнього боку будівлі;

в) підстанції, що стоять окремо.

 • комплектні;