Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
121.34 Кб
Скачать

1.Поняття про психологічне дослідження, його роль у системі наук.

Методи досліджень – це сукупність способів і прийомів вивчення псих. явищ.

Психологія і науково-технічний прогрес. Для XX століття характерний винятковий за своїм масштабом розвиток виробництва, нових видів техніки, засобів зв´язку, широке використання електроніки, автоматики, освоєння нових видів транспорту, які працюють на надзвукових швидкостях, тощо. Усе це ставить величезні вимоги до психіки людини, яка стикається зі сучасною технікою.

У сучасній промисловості, на транспорті, у військовій справі дедалі більшого значення набуває врахування так званого психологічного чинника, тобто можливостей, закладених у психічних пізнавальних процесах, - сприйманні, пам’яті, мисленні, у властивостях особистості - особливостях характеру, темпераменту, швидкості реакції тощо. Зокрема, в умовах нервово-психічного напруження, зумовленого необхідністю ухвалювати відповідальні рішення в мінімально короткі терміни (ситуації, багато в чому типові для сучасної надзвукової авіації, для роботи диспетчерів-операторів великих енергосистем тощо), надзвичайно істотною є наявність певних властивостей особистості, які дають змогу виконувати дії без особливих помилок і зривів. Відсутність цих якостей призводить до аварій.

Психологія і педагогіка.

Виникнувши на стику психології і медицини, медична психологія використовує досягнення психологічної науки в діагностиці й лікуванні хвороб, у розв’язанні питань, пов’язаних з відновленням здоров’я і профілактикою захворювань. Та обставина, що розвиток хвороби, з одного боку, залежить від психічних чинників (апатія, тривожність, недовіра тощо), а з іншого - саме захворювання веде до виникнення особливих психічних станів, які можуть, наприклад, знижувати ефективність терапевтичного впливу, робить необхідним об’єднати зусилля лікаря і психолога. Водночас клініко-психологічні дослідження порушень психіки під час ураження деяких ділянок кори мозку, наприклад, скроневих часток, дають нові відомості для розуміння закономірностей сприйняття і пам’яті. Психолог-клініцист, з’ясувавши специфіку психологічних розладів усної або письмової мови хворого, уточнює локалізацію осередку ураження в певному відділі великих півкуль головного мозку людини, допомагаючи тим самим нейрохірургу.

2.Організація психологічного дослідження

3.Умови проведення психологічного дослідження

- принцип розвитку: психічне явище слід вивчати в безперервному розвитку;

- принцип системності: досліджуючи той чи інший прояв психіки людини слід зважати на його взаємозв'язок з іншими проявами;

-принцип об'єктивності: знання, яке отримується в дослідженні, має бути достовірним, науковим та ін.

I. Підготовчий етап

Постановка проблеми.

Висування гіпотези.

Планування дослідження.

II. Основний етап

Збір даних.

III. Заключний етап

Обробка даних.

Інтерпретація результатів.

Висновки і включення результатів у систему знань.

4.Класифікація методів псих. Дослідження

1.Організаційні методи – група методів психології, які визначають загальний спосіб організації психологічного дослідження.

- порівняльний

- лонгітюдний

- комплексний

2.Емпіричні методи – це групи методів псих., що дозволяють отримати первинні дані про досліджувані явища

Основні:

  • спостереження

  • експеримент

Допоміжні:

  • бесіди

  • анкетування

  • інтерв’ю