Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
166
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
1.68 Mб
Скачать

Основи законодавства про охорону наколишнього середовища

Виконав студент групи КН l-1:

Білозуб Олексій Перевірив Викладач: Зюзюн В.І

Збереження і поліпшення стану навколишнього природного середовища неможливе без збереження видового різноманіття організмів, які населяють нашу планету. Для цього потрібно всебічно вивчати видовий склад організмів різних регіонів Землі, приділяючи при цьому особливу увагу тим видам, яким загрожує зникнення.

З метою збереження видового різноманіття уряди різних країн (у тому числі й України) приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи, її теоретичною базою є розуміння того, що кожен вид організмів є необхідним і унікальним компонентом біосфери.

Закон України "Про охорону навколишнього природного

середовища"Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої

діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних

ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.

Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища

Відносини у галузі охорони навколишнього природного

середовища в Україні регулюються цим Законом, а також

розроблюваними відповідно до нього земельним, водним, лісовим

законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного

повітря, про охорону і використання рослинного і тваринного світу

та іншим спеціальним законодавством.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища

Про охорону атмосферного повітря

Про охорону земель

Про державний контроль за використанням та охороною земель

Про екологічну експертизу

Про тваринний світ

Про рослинний світ

Про Червону книгу України

Про захист рослин

Про карантин рослин

Про природно-заповідний фонд України

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки

Про мисливське господарство та полювання

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про питну воду та питне водопостачання

Про відходи

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку

Про поводження з радіоактивними відходами

Про металобрухт

Про об'єкти підвищеної небезпеки

Важливість охорони біологічного різноманіття підкреслює і ратифікована урядами різних країн (серед них і Україна) «Конвенція про охорону біологічного різноманіття», а також створена на її основі «Концепція збереження біологічного різноманіття України» (1997 р.).

КОДЕКСИ

Повітряний кодекс України

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Лісовий кодекс України

Кодекс України про надра

Основу екологічного законодавства становить Конституція України, яка визначає засади правового регулювання охорони довкілля. Конституція України встановила право кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої шкоди, закріпила обов'язок держави щодо гарантування екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України, обов'язок кожного не завдавати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Презентации экология КН-І-1