Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovi / МЗР / 1. Розд_л.docx
Скачиваний:
28
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
28.88 Кб
Скачать

1.4 Визначення раціонального співвідношення між висотою та шириною відвала бульдозера.

Співвідношення між довжиною й шириною відвала, форма його профілю аналізується багатьма інститутами СНД і далекого зарубіжжя. Особливо гострим стало це питання при створенні важких бульдозерів потужністю більше 300-400 кВт, коли ширина відвала обмежується залізничними або автомобільними габаритами, а висота - істотно збільшена. У такому випадку необхідно створювати збірні конструкції відвалів, встановлювати раціональні співвідношення висоти відвала до ширини для основної частини відвала.

Питаннями створення прогресивних конструкцій відвалів приділяли значну увагу. У роботах розглядалися питання вдосконалювання робочих органів. Були запропоновані різні моделі робочого процесу, формування призми волочіння, процесу втрат ґрунту в бічних валиках.

Для визначення розмірів призми волочіння необхідно знати ряд характеристик ґрунту: щільність γ, кут внутрішнього тертя ρ, зчеплення З, коефіцієнт розпушення kp , кут природного укосу. Дані цих величин для розрахунків наведені в табл. 1.2.

Зчеплення ґрунту, його щільність у розпушеному стані визначається розподілом показника ґрунту в непорушеному стані на коефіцієнт розпушення.

Основними моделями процесу формування призми визнані для зв'язних ґрунтів - рух шару ґрунту по відвалу зі скиданням у призму, для незв'язних - скручування ґрунту перед відвалом і переміщенням призми по лініях ковзання відповідно до положень статики сипучого середовища.

Таблиця 1.2 Основні характеристики ґрунтів

Консистенція ґрунту

Глина

Суглинок

Супісь

n (кіл-ть ударів ударни

ком ДорНДІ)

Тверда

2,15

22

0,1

1,32

2,15

25

0,06

1,24

2,05

28

0,02

1,17

15-17

Напівтверда

2,1

20

0,06

1,3

2,1

23

0,04

1,22

2,0

26

0,015

1,16

10-12

Тугопластична

2,05

18

0,04

1,3

2,0

21

0,025

1,1

1,95

24

0,01

1,15

10-12

М’якопластична

1,95

14

0,02

1,28

1,9

17

0,015

1,05

1,90

20

0,005

1,14

8-10

Тягучепластична

1,9

8

0,01

1,24

1,85

13

0,01

1

1,85

18

0,002

1,12

8-10

Тягуча

1,8

6

0,005

1

1,8

10

0,005

1

1,8

14

0,001

1

8

Мета даного розділу - провести аналіз існуючих конструкцій відвалів, визначити закономірності зміни співвідношень між висотою й шириною відвала залежно від потужності (тягового зусилля) бульдозера.

Обсяги призми волочіння змінюється залежно від співвідношення Н/В у такий спосіб:

де knp – коефіцієнт обсягу призми волочіння, що враховує реальну форму призми волочіння (табл. 1.3).

Таблиця 1.3 Значення коефіцієнта knp

Вид ґрунту

Значення knp при співвідношенні Н/В

0,15

0,3

0,35

0,40

0,45

Зв’язні ґрунти кат. І-ІІ

0,70

0,80

0,85

0,90

0,95

Незв’язні ґрунти

1,15

1,2

1,25

1,3

1,5

У таблицях 1.5 й 1.6 і на рис. 2.1 - 2.4 наведені дані основних технічних параметрів бульдозерів виробництва Росії та найбільших фірм світу, а також показано, як змінюється відношення Н/В в залежності від потужності й маси бульдозера. Округливши отримані цифри, одержимо:

Таблиця 1.4 Залежність Н/В від маси та потужності

Залежність

Російські машини

Закордонні машини

Н/В від маси

Н/В = О,ЗМ0.03

Н/В = 0,26М0.04

Н/В від потужності

Н/В = 0,32N0.044

Н/В = 0,3N0.055

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке МЗР