Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Excel-завд_30вар.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
4.96 Mб
Скачать

127

9

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 1

Варіант №1

Користуючись табл.1, виконати завдання:

1. Обчислити кількість реалізованих автомобілів всіх кольорів для кожної моделі.

Результати обчислень занести у 8-й стовпчик таблиці.

2. Обчислити дохід від реалізації автомобілів усіх кольорів для кожної моделі. Результати

обчислень занести в 9-й стовпчик таблиці.

3. До таблиці після назви моделі автомобіля додати рядок з назвою «Усього» і занести туди

сумарну кількість замовлених, нереалізованих, реалізованих автомобілів кожної моделі та

сумарний дохід від реалізації автомобілів кожної моделі.

4. Упорядкувати список автомобілів кожної моделі за зростанням вартості пропонованих

автомобілів.

5. Побудувати таблицю, що складається з 3-х стовпчиків: місто реалізації автомобілів,

кількість і сумарна вартість нереалізованих автомобілів у кожному місті, та впорядкувати

її за спаданням сумарної вартості нереалізованих автомобілів.

6. Знайти середній дохід від реалізації автомобілів усіх моделей. Скласти список моделей,

для яких сумарний дохід від їх реалізації вищий за середній, та впорядкувати його за

зростанням сумарного доходу від реалізації моделей.

7. Побудувати таблицю, що складається з 4-х стовпчиків: місто реалізації автомобілів

червоного кольору, модель автомобіля, кількість нереалізованих автомобілів цього

кольору в кожному місті, сумарна вартість нереалізованих автомобілів цього кольору в

кожному місті, та впорядкувати її за спаданням сумарної вартості цих автомобілів у

кожному місті.

8. Скласти список кількості реалізованих автомобілів фірми FIAT по м. Києву чорного та

червоного кольорів з доходом від їх реалізації понад 220 000 грн.

9. Скласти список моделей, для яких за звітний період сумарна вартість реалізованих

автомобілів більша за сумарну вартість нереалізованих автомобілів, та впорядкувати його

за спаданням різниці між вартістю реалізованих і вартістю нереалізованих автомобілів.

10. Використовуючи табличні дані, які були отримані після обчислень п.2 і застосовуючи

інструмент Excel автоматичної структуризації даних, складіть структурований список з

обчисленням проміжних підсумків по групі даних 6,7,8 і 9 стовпців по кожному салону-

магазину.

11. За даними списку п.10 побудувати діаграму для аналізу і наочного представлення

отриманих результатів. Вибрати тип діаграми та зробити її редагування за своїм смаком,

використовуючи для побудови діаграм арсенал потужних засобів Excel.

12. Підготувати робочу книгу Excel з розрахунками до друку, а саме: вивести результати

роботи по кожному пункту завдання на окремому робочому листі Excel, враховуючи

настройки параметрів друку.

122

Таблиця 1

Реалізація салоном-магазином «АВТОСВІТ»

автомобілів фірми FIAT

за лютій - березень 2007 року

Колір Місто Вартість Кількість Залишок Кількість Дохід

Моделі

№ автомобілів автомо- реалізації автомобіля замовле-

n/n

біля

авто-

реалізова-

від

1

фірми

FIAT

2

(грн./од.) них авто- мобілів них авто- реалізації

3

Білий

4

Донецьк

Червоний Київ

Синій

Мокрий

асфальт

Білий

Житомир

Київ

Житомир

1.

BRAVA

Чорний Київ

Червоний

Мокрий

асфальт

Донецьк

Львів

2.

MAREA

Червоний Київ

Білий

Синій

Донецьк

Львів

3.

PUNTO

Чорний Житомир

Білий

Мокрий

асфальт

Синій

Житомир

Київ

Донецьк

4.

SCUDO

Червоний Львів

Білий Житомир

DUCAТO Чорний Київ

Червоний Донецьк

5.

5

30600

31850

32260

32600

36200

38940

37430

39130

22450

21200

22890

23150

37890

39450

38560

39230

44950

45670

46790

мобілів

(од.)

6

8

11

6

4

10

15

15

11

12

5

7

9

6

12

6

10

7

5

12

(од.)

7

3

4

3

2

5

8

9

6

5

2

3

4

3

5

3

4

3

2

6

мобілів

(од.)

8

(грн.)

9

122

Варіант №2

Користуючись табл. 2, виконати завдання:

1. Обчислити вартість оренди одного автомобіля кожної марки для кожного клієнта-

замовника. Результати обчислень занести в 7-й стовпчик таблиці.

2. Обчислити вартість оренди всіх автомобілів кожної марки для кожного клієнта-

замовника. Результати обчислень занести у 8-й стовпчик таблиці.

3. До таблиці після назви клієнта-замовника додати рядок з назвою «Усього» і занести туди

сумарну кількість замовлених автомобілів, сумарний строк оренди та сумарну вартість

оренди автомобілів для кожного клієнта-замовника.

4. Упорядкувати список марок автомобілів кожного клієнта-замовника за зростанням

сумарної вартості оренди кожної марки автомобілів.

5. Побудувати таблицю, що складається з 3-х стовпчиків: марка автомобіля, сумарна

кількість замовлених автомобілів кожної марки всіма клієнтами-замовниками, сумарна

вартість оренди автомобілів кожної марки всіма клієнтами-замовниками, та впорядкувати

її за спаданням сумарної вартості оренди автомобілів кожної марки.

6. Обчислити дохід автотранспортного підприємства від надання всім клієнтам автомобілів

в оренду.

7. Знайти середню вартість оренди автомобілів усіма клієнтами-замовниками. Скласти

список клієнтів-замовників, для яких сумарна вартість оренди всіх автомобілів вища за

середню, та впорядкувати його за зростанням сумарної вартості оренди.

8. Скласти список клієнтів-замовників, які орендували автомобілі марки ЗИЛ-130, та

впорядкувати його за спаданням кількості замовлених автомобілів. Скласти список марок

автомобілів, що мають добову орендну вартість понад 80 гривень за добу, та мають строк

оренди не менш 10 діб.

9. Скласти список клієнтів-замовників, що орендували не менше чотирьох спец.

автомобілів, та впорядкувати його за спаданням кількості замовлених спец. автомобілів.

10. Використовуючи табличні дані, які були отримані після обчислень п.2 і застосовуючи

інструмент Excel автоматичної структуризації даних, складіть структурований список з

обчисленням проміжних підсумків по групі даних 4,5,7 і 8 стовпців по кожному клієнту-

замовнику.

11. За даними структурованого списку п.10 побудувати діаграму підсумкових даних для

аналізу і наочного представлення отриманих результатів. Обрати тип діаграми та зробити

її редагування за своїм смаком, використовуючи арсенал потужних засобів Excel.

12. Підготувати робочу книгу Excel з розрахунками до друку, а саме: вивести результати

роботи по кожному пункту завдання на окремому робочому листі Excel, враховуючи

настройки параметрів друку.

122

Таблиця 2

Про надання в оренду автомобілів

автотранспортним підприємством 13069

на травень 2007 року

Марка Кількість Строк Добова

автомобіля замовлених оренди орендна

автомобілів (діб)

(од.)

вартість

Вартість

оренди

одного

n/n

Клієнт -

замовник

автомобіля автомобіля

(грн./дб.)

6

48

87

90

50

120

120

87

48

50

90

87

48

120

50

90

87

120

48

90

87

120

Вартість

оренди всіх

автомобілі

в

1

2

1.

КИЇВ-

МІСЬКБУД

2.

БМУ - 5

3.

ДБУ - 9

4.

ДБУ - 14

5.

ДБУ - 21

3

ММЗ - 555

КАМАЗ -

5410

КРАЗ - 256

ЗИЛ - 130

Спец.

автомоб.

Спец.

автомоб.

КАМАЗ -

5410

ММЗ - 555

ЗИЛ - 130

КРАЗ - 256

КАМАЗ -

5410

ММЗ - 555

Спец.

автомоб.

ЗИЛ-130

КРАЗ - 256

КАМАЗ -

5410

Спец.

автомоб.

ММЗ - 555

КРАЗ - 256

КАМАЗ -

5410

Спец.

автомоб.

4

10

3

10

4

3

5

3

9

10

8

3

5

6

1

6

6

4

5

6

5

4

5

20

18

16

10

10

5

12

10

12

14

10

13

5

12

14

7

4

13

14

8

5

даної марки даної марки

(грн.)

7

(грн.)

8

123

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]