Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ПРАВОЗНАВСТВО / Питання .Зал│к .Правознавство. Райлян

.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
15.29 Кб
Скачать

Питання

до заліку з курсу „Правознавство”

для студентів

(2014-2015 навчальний рік)

1. Поняття та ознаки права.

2. Правова норма та її структура.

3. Правовідносини: поняття та структура.

4. Система права.

5. Джерела права.

6. Систематизація нормативно-правових актів.

7. Юридична відповідальність: підстави та види.

8. Предмет та джерела конституційного права України.

9. Конституційні права людини і громадянина України.

10. Підстави набуття громадянства України відповідно до вітчизняного конституційного законодавства.

11. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

12. Конституційно-правовий статус Президента України.

13. Предмет та метод адміністративного права України.

14. Адміністративна відповідальність: поняття та підстави.

15. Адміністративні стягнення, їх види.

16. Предмет та метод фінансового права.

17. Система і джерела фінансового права.

18. Податки та збори, їх види відповідно до діючого фінансового законодавства України.

19. Організація та органи фінансового контролю.

20. Предмет та метод цивільного права України.

21. Правоздатність та дієздатність фізичної особи.

22. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.

23. Позовна давність: поняття та строки відповідно до Цивільного кодексу України.

24. Поняття та види речових прав.

25. Набуття права власності відповідно до Цивільного кодексу України.

26. Види та форми правочинів в цивільному праві України.

27. Господарське право України: предмет та джерела.

28. Основні організаційно-правові форми суб’єктів господарювання.

29. Предмет та метод сімейного права України.

30. Шлюб: порядок його укладання та умови одруження.

31. Майнові та особисті немайнові права подружжя відповідно до Сімейного кодексу України.

32. Предмет та джерела трудового права.

33. Трудовий договір та порядок його укладання відповідно до діючого трудового законодавства України.

34. Обов’язкові та факультативні умови трудового договору.

35. Строки випробовування при прийнятті на роботу відповідно до діючого трудового законодавства України.

36. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника відповідно до Кодексу законів про працю України.

37. Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу відповідно до Кодексу законів про працю України.

38. Дисциплінарна відповідальність працівника відповідно до Кодексу законів про працю України.

39. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору та її види.

40. Ознаки злочину відповідно до кримінального законодавства України.

41. Кримінальна відповідальність та її підстави (склад злочину).

42. Кримінальне покарання та його види.

43. Характеристика злочинів проти власності відповідно до Кримінального кодексу України.

44. Корупційні злочини: поняття та види.