Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
unit 1 Ilchenko_Medical translation.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
261.65 Кб
Скачать

Glossary English-Ukrainian

abdomen черевна порожнина

Achilles tendon ахіллів сухожилок

anterior view передняя проекція

comparative anatomy порівняльна анатомія

cranium (pl crania) череп

crown маківка, тім’я

deltoid дельтовидний мяз

development disturbance порушення розвитку

general anatomy нормальна анатомія

groin пах

gross anatomy макроскопічна анатомія

histology гістологія

human anatomy анатомія людини

lower extremity нижня кінцівка

macroscopic level макроскопічний рівень

microscopic anatomy мікроскопічна анатомія

microscopic level мікроскопічний рівень

muscular system мязова система

nervous system нервова система

organ орган

organ system система органів

pathologic (morbid) anatomy патологічна анатомія

posterior view задня проекція

pubis лобок

region ділянками тіла

regional anatomy регіональна анатомія

regional approach регіональний підхід

reproductive system репродуктивна система, статева система

sacrum (pl (sacrums, sacra) крижі

scalp шкіра черепа

skeletal system скелетна система

surgical anatomy хірургічна анатомія

systemic anatomy систематична анатомія

systemic approach системний підхід

thorax грудна клітка

tissue тканина

topographical anatomy топографічна анатомія

torso (pl torsos) тулуб

upper extremity верхня кінцівка

Ukrainian-English

анатомія людини human anatomy

ахіллів сухожилок Achilles tendon

верхня кінцівка upper extremity

гістологія histology

грудна клітка thorax

дельтовидний м’яз deltoid

ділянками тіла region

задня проекція posterior view

крижі sacrum (pl (sacrums, sacra)

лобок pubis

мязова система muscular system

маківка, тім’я crown

макроскопічна анатомія gross anatomy

макроскопічний рівень macroscopic level

мікроскопічна анатомія microscopic anatomy

мікроскопічний рівень microscopic level

нервова система nervous system

нижня кінцівка lower extremity

нормальна анатомія general anatomy

орган organ

патологічна анатомія pathologic (morbid) anatomy

пах groin

передняя проекція anterior view

порівняльна анатомія comparative anatomy

порушення розвитку development disturbances

регіональна анатомія regional anatomy

регіональний підхід regional approach

репродуктивна система, reproductive system

система органів organ system

систематична анатомія systemic anatomy

системний підхід systemic approach

скелетна система skeletal system

статева система reproductive system

тканина tissue

топографічна анатомія topographical anatomy

тулуб torso (pl torsos)

хірургічна анатомія surgical anatomy

черевна порожнина abdomen

череп cranium (pl crania)

шкіра черепа scalp