Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_7_0

.rtf
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
414.29 Кб
Скачать

B Нафтамон

C Хлоридин

D Екстракт чоловічої папороті

E Піперазин

/..

91

У хворого харчова токсикоінфекція. Оберіть препарат для швидкого

випорожнення кишечнику і прискорення виведення токсинів з організму.

A Магнію сульфат

B Кальцію хлорид

C Натрію гідрокарбонат

D Калію хлорид

E Магнію оксид

/..

92

У пацієнта 50-ти років виразка шлунку у стадії загострення зі значним

підвищенням кислотності шлункового соку, больовим і диспепсичним

синдромами. Виберіть засіб для лікування хворого.

A * Фамотидин

B Алохол

C Спіронолактон

D Прозерин

E Промедол

/..

93

У хворої виразкова хвороба 12-типалої кишки у фазі загострення. Аналіз

шлункового соку свідчить про підвищення секреторної і кислото утворюючої

функції шлунка. Який препарат знизить секреторну функцію залоз шлунка за

рахунок блокади Н2-рецепторів.

A *Фамотидин

B Лібексин

C Ізадрин

D Сальбутамол

E Алохол

/..

94

Під час проведення ендоскопічного дослідження у хворого виник гострий напад

стенокардії. Який препарат необхідно призначити для усунення нападу

стенокардії?

A *Нітрогліцерин

B Норадреналіну гідротартрат

C Альмагель

D Діазепам

E Інсулін

/..

95

В кардіологічному відділенні хворому для лікування гіпертонічної хвороби

призначили антигіпертензивний препарат лізиноприл. Який основний механізм

зниження артеріального тиску лізиноприлом?

A *Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту

B Стимуляція активності холінестерази

C Блокада адренорецепторів

D Підвищення активності аденілатциклази

E Конкуренцією з гістаміновими рецепторами

/..

96

В терапевтичне відділення поступив хворий з гіпертонічним кризом. Який із

наведених антигіпертензивних препаратів доцільно призначити

внутрішньом’язево?

A *Магнію сульфат

B Лозартан

C Лізиноприл

D Еналаприл

E Фенофібрат

/..

97

Сімейний лікар діагностував у хворого гіперліпідемію з атеросклерозом судин.

Який із препаратів доцільно призначити для тривалого лікування?

A *Фенофібрат

B Магнію сульфат

C Панкреатин

D Преднізалон

E Метронідазол

/..

98

Хворій, 64 років, в реєстратурі стоматологічної поліклініки стало погано. Скарги:

сильний головний біль, шум в вухах, порушення зору у вигляді появи сітки перед

очима, задуха, позиви на блювоту. Об’єктивно: часткова втрата свідомості,

шкірні покрови вологі, тремор рук, АТ 240/120 мм рт ст., пульс 96 ударів за

хвилину. Який патологічний стан розвився?

A *Гіпертонічний криз

B Гостра серцево-судинна недостатність

C Гіпоглікемічна кома

D Інфаркт міокарда

E Непритомність

/..

99

У беременной женщина на передней брюшной стенке обнаружено опухолевидное

образование, которое возникло на месте удаленной два года назад опухоли.

Образование имеет плотную консистенцию и размеры 2х1 см с четкими

границами. При гистологическом исследовании обнаружено, что опухоль

построена из дифференцированной соединительной ткани с преобладанием

коллагеновых волокон. О какой опухоли можно думать?

A * Десмоид

B Липома

C Папиллома

D Гибернома

E Лейомиома

/..

100

При внутривенном введении контрастного вещества у пациента остро возникла

одышка и произошла остановка сердца. Во время вскрытия обнаружено

увеличение легких в объеме. Микроскопическое исследование выявило в

просветах значительной части мелких сосудов легких суданофильные

включения. О каком виде эмболии можно думать?

A * Жировая эмболия

B Тканевая эмболия

C Тромбоэмболия

D Газовая эмболия

E Воздушная эмболия

/..

101

На коже плеча удалена опухоль, имеющая вид сине-черного мягкого узла,

прорастающего в дерму. Микроскопически опухоль построена из меланобластов

- полиморфных клеток, содержащих в цитоплазме пигмент бурого цвета.

Опухоль характеризуется множеством патологических митозов, наличием очагов

кровоизлияний и некроза. Назовите опухоль.

A *Меланома

B Пограничный невус

C Сложный невус

D Эпителиоидный невус

E Внутридермальный невус

/..

102

Больная предъявляет жалобы на кровоточивость десен, неприятный запах изо

рта, оголение шеек зубов. При осмотре обнаружены: воспаление десен, зубной

налет и зубной камень. Воспаление захватывает альвеолярную часть десны с

формированием зубодесневого кармана. В костной ткани – признаки резорбции

кости. Какая патология имеет место у больной?

A *Пародонтит

B Пародонтоз

C Периордонтит

D Гингивит

E Периостит

/..

103

У беременной, госпитализированной во второй половине беременности в связи с

развитием желтухи и геморрагического синдрома, в пункционной биопсии печени

обнаружен некроз гепатоцитов во всех отделах долек с оголением ретикулярной

стромы долек и сохранность гепатоцитов на периферии доле в виде узких полос

с их жировой дистрофией. Для какого заболевания характерны данные

изменения?

A *Поздние изменения при токсической дистрофии печени

B Ранние изменения при токсической дистрофии печени

C Жировой гепатоз

D Острый гепатит

E Хронический гепатит

/..

104

Мужчина 60 лет, много лет злоупотреблявший алкоголем умер от гепатаргии.

При вскрытии обнаружена увеличенная печень желтого цвета с гладкой

поверхностью, дряблой консистенции. Микроскопически в гепатоцитах

обнаруживается средне- и крупнокапельное накопление триглицеридов. Для

какого заболевания характерны данные изменения?

A * Жировой гепатоз печени

B Токсическая дистрофия печени, стадия желтой дистрофии

C Острый гепатит

D Хронический гепатит

E Токсическая дистрофия печени, стадия красной дистрофии печени

/..

105

Больной 60 лет, страдавший гипертонической болезнью, умер от обширного

кровоизлияния в базальные отделы левого полушария головного мозга. При

микроскопическом исследовании головного мозга обнаружены артериолы с

утолщенными, ярко эозинофильными гомогенизированными стенками и

суженными просветами. Какие изменения в артериолах наиболее вероятны?

A * Гиалиноз сосудов

B Стенозирующий атеросклероз

C Медиакальциноз сосудов

D Амилоидоз сосудов

E Артериолит

/..

106

При осмотре зубов стоматолог обратил внимание на наличие чашеобразных

дефектов на фронтальной поверхности клыков в области шеек. Микроскопически

пульпа закрыта уплотненным дентином, несколько атрофирована и

склерозирована. Какой из перечисленных патологических процессов имеет

место?

A * Клиновидные дефекты

B Поверхностный кариес

C Средний кариес

D Стадия мелового пятна

E Глубокий кариес

/..

107

У больной 45 лет отмечается деформация лица из-за опухолевидного

разрастания, которое микроскопически представлено клеточно-волокнистой

тканью и остеоидными балочками без образования капсулы. Какая патология

наиболее вероятна?

A * Фиброзная дисплазия челюстных костей

B Эозинофильная гранулема

C Херувизм

D Остеобластокластома

E Киста челюстных костей

/..

108

На разрезе легочная ткань имеет крупно ячеистый вид в связи с мешковидными

и цилиндрическими расширениями бронхов; микроскопически в стенке таких

бронхов отмечается лейкоцитарная инфильтрация с преобладанием

нейтрофилов, эластические, мышечные волокна, а также хрящевые пластинки

частично разрушены и замещены соединительной тканью; прилежащая

легочная ткань с фокусами воспаления, полями фиброза, склерозом сосудов,

признаками эмфиземы; в сердце - гипертрофия правого желудочка. Ваш

диагноз?

A * Бронхоэктатическая болезнь

B Эмфизема легких

C Интерстициальная пневмония

D Пневмофиброз

E Хронический бронхит

/..

109

У ребенка 2 лет, перенесшего ОРВИ и умершего при явлениях

легочно-сердечной недостаточности, правое легкое гиперемировано, во 2, 6, 10

сегментах на поверхности и на разрезе обнаруживаются безвоздушные очаги

неправильной формы, желтоватого цвета, размерами от нескольких

миллиметров до 1 см. Микроскопически в данных участках легочной ткани в

альвеолах, бронхиолах и мелких бронхах — экссудат с преобладанием

нейтрофилов. Ваш диагноз?

A * Очаговая пневмония

B Интерстициальная пневмония

C Крупозная пневмония

D Острый бронхит

E Абсцесс легких

/..

110

Верхняя доля правого легкого увеличена, серого цвета, безвоздушна, с

поверхности разреза стекает мутная жидкость, на плевре много фибринозных

пленок; микроскопически в альвеолах обнаруживается экссудат с присутствием

нейтрофилов, десквамированных альвеолоцитов и нитей фибрина. Стенка

бронха интактна. Ваш диагноз?

A * Крупозная пневмония

B Интерстициальная пневмония

C Абсцесс легких

D Очаговая пневмония

E

/..

111

Больной 28 лет заболел остро после перенесенной катаральной ангины и

повторного переохлаждения. Отмечались повышение артериального давления,

гематурия и отеки на лице. Несмотря на лечение, нарастали явления почечной

недостаточности. Через 6 месяце больной умер от уремии. Микроскопически при

исследовании почек в клубочках выявлена пролиферация нефротелия капсулы,

подоцитов с образованием “полулуний”, некроз капиллярных петель, склероз и

гиалиноз клубочков. Ваш диагноз?

A * Подострый гломерулонефрит

B Острый пиелонефрит

C Нефротический синдром

D Хронический гломерулонефрит

E Острый гломерулонефрит

/..

112

У больной 70 лет, прооперированной по поводу варикозного расширения вен

нижних конечностей, в послеоперационном периоде внезапно наступила смерть

при явлениях острой легочной недостаточности. На вскрытии трупа в правом

легком обнаружен участок темно-красного цвета конусовидной формы,

обращенный основанием к плевре. Какой диагноз наиболее вероятен?

A * Геморрагический инфаркт

B Местное венозное полнокровие

C Гиперемия после анемии

D Малокровие

E Воспалительная гиперемия

/..

113

На вскрытии умершего от почечной недостаточности, который страдал

фиброзно-кавернозным туберкулезом, обнаружены увеличенные в размерах

почки, плотные на ощупь, сероватого цвета, на разрезе имеющие сальный вид.

Предположите диагноз?

A * Амилоидоз почек

B Нефросклероз

C Гломерулонефрит

D Хронический пиелонефрит

E Миеломная почка

/..

114

Больной 78 лет, страдавший атеросклерозом, поступил в хирургическое

отделение с симптомами острого живота. При лапароскопии обнаружены петли

тонкого кишечника черного цвета, дряблой консистенции, демакрационная зона

не выражена. Обозначьте изменения в тонкой кишке.

A * Влажная гангрена

B Сухая гангрена

C Анаэробная гангрена

D Инфаркт

E Секвестр

/..

115

У 50-летней женщины отмечается потливость, тахикардия, потеря веса,

экзофтальм, диффузное увеличение щитовидной железы. Произведена

тиреоидэктомия. При гистологическом исследовании ткани щитовидной железы

обнаруживается звездчатая форма фолликулов, превращение цилиндрического

эпителия фолликулов в призматический, его пролиферация с образованием

псевдососочков, а также наличие жидкого вакуолизированного коллоида в

просветах фолликулов. Ваш диагноз?

A * Базедова болезнь

B Аутоиммунный тиреоидит

C Папиллярная аденома

D Фолликулярная аденома

E Инфекционный тиреоидит

/..

116

У мужчины, скончавшегося скоропостижно при явлениях острого нарушения

мозгового кровообращения, на вскрытии обнаружен разрыв аневризмы средней

мозговой артерии и округлая полость диаметром 4 см, заполненная кровью в

лобной доле головного мозга. Как называется такой вид кровоизлияния?

A * Гематома

B Петехии

C Пурпура

D Кровоподтек

E Экхимозы

/..

117

При микроскопическом исследовании аорты обнаружены атеросклеротические

бляшки, проникающие в среднюю оболочку, в толще которых находится

мелкозернистые аморфные массы, содержащие кристаллы холестерина и

жирных кислот, обрывки эластических и коллагеновых волокон, капли

нейтрального жира. Назовите микроскопическую стадию морфогенеза

атеросклероза.

A * Атероматоз.

B Липосклероз.

C Липоидоз

D Атерокальциноз

E Стадия долипидных изменений

/..

118

У страдавшего при жизни тяжелой формой гипотиреоза мужчины на вскрытии

обнаружено: соединительная ткань, строма органов, жировая и хрящевая ткани

набухшие, полупрозрачные, слизеподобные. Микроскопически в тканях

обнаруживаются звездчатые или причудливые клетки с отростками. Назовите

вид дистрофии.

A * Стромально-сосудистая углеводная

B Стромально-сосудистая жировая

C Амилоидоз

D Мукоидное набухание

E Фибриноидное набухание

/..

119

При микроскопическом исследовании опухоли кожи обнаружено, что она

врастает в подлежащую ткань, разрушая ее, и образует гнезда и тяжи

атипичного эпителия, среди которых встречаются образования, напоминающие

жемчужины. Назовите опухоль.

A * Плоскоклеточный ороговевающий рак

B Плоскоклеточный неороговевающий рак

C Солидный рак

D Аденокарцинома

E Медуллярный рак

/..

120

При рентгенологическом исследовании у больного выявлена киста в области

клыка, в полости которой содержится зуб. Микроскопически стенка кисты

выстлана многослойным плоским эпителием с явлениями кератинизации.

Уточните диагноз.

A * Фолликулярная киста

B Радикулярная киста

C Примордиальная киста

D Эозинофильная гранулема

E Эпулис

/..

121

При осмотре кариозного зуба выявлена кариозная полости, дном которой

является узкий слой размягченного дентина, отделяющий полость от пульпы.

Ваш диагноз?

A * Глубокий кариес

B Средний кариес

C Поверхностный кариес

D Пульпит

E Периодонтит

/..

122

У пациента спустя два года после удаления зуба отмечается уменьшение в

объеме зубной лунки. Назовите вид атрофии.

A * Дисфункциональная атрофия

B Атрофия от давления

C Атрофия, вызваннаянедостаточностью кровообращения

D Нейротическая атрофия

E Атрофия от действия физических факторов

/..

123

При осмотре пациента красная кайма губ гиперемирована, ткани отечны с

повышенной десквамацией эпителия и наложениями в виде корок. Какой из

перечисленных диагнозов наиболее вероятен?

A *Хейлит

B Лейкоплакия

C Плоскоклеточный ороговевающий рак

D Герпетическая инфекция

E Кандидозный хейлит

/..