Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2004 база / E06_profile 1

.rtf
Скачиваний:
37
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
517.49 Кб
Скачать

A. * єдиний для більшості організмів

B. містить інформацію про будову білка

C. є триплетним

D. кодує амінокислоти

E. колінеарний

1344 У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:

A. *На полірибосомах

B. У ядрі

C. У лізосомах

D. На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E. У клітинному центрі

1345 При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

A. * Лізосоми

B. Центросоми

C. Ендоплазматичну сітку

D. Рибосоми:

E. Мітохондрії

1346 У людини діагностовано галактоземію – хворбу накопичення. Цю хворобу можливо діагностувати при допопмозі слідуючого методу:

A. *Біохімічного

B. Цитогенетичного

C. Популяційно-статистичного

D. Близнюкового

E. Генеалогічного

1361 У деяких, майже клінічно здорових людей, в умовах високогір'я виявляються ознаки анемії. При аналізі крові в них виявляють серповидні еритроцити. Генотип цих людей:

A. * Аа

B. аа

C. АА

D. ХсХс

E. ХСХс

1362 Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки. Це захворювання є наслідком

A. *Генної

B. Геномної

C. Хромосомної

D. Поліплоідії

E. Анеуплоідії

1363 Підтримка життя на будь-якому рівні зв'язано з явищем репродукції . На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A. * молекулярному

B. субклітинному

C. клітинному

D. тканинному

E. рівні організму

1402 При яких групах крові батьків за системою резус -фактор можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?

A. *Жінка Rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)

B. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

C. Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

D. Жінка Rh–, чоловік Rh–

E. Жінка Rh+(гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

1426 Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. * Екзоцитиоз

B. Осмос

C. Ендоцитоз

D. Активний транспорт

E. Полегшена дифузія

1427 У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх так і внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз – синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей

A. *Цитогенетичним

B. Популяційно-статистчним

C. Близнюковим

D. Генеалогічним

E. Біохімічним

668 При медичному огляді юнаків у деяких під пахвами були виявлені комахи розміром 1,0 – 1,5 мм сірого кольору, з коротким широким тілом, вкритим волосками. Цими

A. *Лобкова воша

B. Блоха

C. Головна воша

D. Постільна блощиця

E. Коростяний свербун

1429 У работницы животноводческой фермы врач, поставил предварительный диагноз -“Эхинококкоз печени”. Диагноз был подтвержден при оперативном вмешательстве. От какого животного больная могла заразиться эхинококкозом ?

A. * Собака.

B. Свинья.

C. Кошка.

D. Кролик.

E. Корова.

1430 Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде найбільшою:

A. *Секреторні клітини підшлунковоі залозилози;

B. Сечового міхура;

C. Епітелію канальців нирок;

D. Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E. Епітелію тонкого кишечника.

1431 Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A. *Молекулярний

B. Тканевий

C. Організменний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний

1432 Першим етапом діагностування хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин, є скринінг-метод, після якого використовують точні хроматографічні методи дослідження ферментів, амінокислот. Яку назву має описаний метод:

A. *біохімічний ;

B. імунологічний;

C. цитогенетичний;

D. популяційно-статистичний;

E. гібридизації соматичних клітин.

1433 У людини під час активної фізичної праці підвищується концентрація вуглекислоти в крові. Це призводить до поглиблення та прискорення дихання, унаслідок чого в крові зменшується концентрація вуглекислоти та іонів водню. Завдяки цьому підтримується:

A. *гомеостаз;

B. імунітет;

C. онтогенез;

D. ортабіоз;

E. анабіоз .

1434 Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

A. * Стоп-кодони

B. Оператори

C. Антикодони

D. Екзони

E. Інтрони

1435 В пресинтетичному періоді мітотичного циклу синтез ДНК не відбувається, тому молекул ДНК стільки ж, скільки й хромосом. Скільки молекул ДНК має соматична клітина людини в пресинтетичному періоді?

A. * 46 молекул ДНК

B. 92 молекули ДНК

C. 23 молекули ДНК

D. 69 молекул ДНК

E. 48 молекул ДНК

1468 У хворого, який страждає вуграми і запальними змінами шкіри обличчя, при мікроскопії матеріалу з осередків ураження виявлені живі членистоногі, продовгуватої форми, з 4 парами дуже редукованих кінцівок. Встановіть попередній діагноз:

A. * Демодекоз

B. Ураження шкіри блохами

C. Алергія

D. Ураження шкіри коростяним свербуном

E. Педикульоз

1469 У лікарню потрапив хворий з високою температурою, маренням, розчухами на голові. На голові виявлені комахи, сірого кольору, довжиною 3 мм, із сплощеним у дорзовентральному напрямі тілом і трьома парами кінцівок.

A. *Педикульозу

B. Скабієсу

C. Ураження шкіри клопами

D. Алергії

E. Демодекозу

1472 У людини виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні півмісячної форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

A. *Токсоплазма

B. Лейшманія

C. Лямблія

D. Амеба

E. Трихомонада

1473 У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:

A. *47, ХХУ;

B. 45, Х0;

C. 47, 21+

D. 47, 18+

E. 47, ХУУ.

1474 У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі нерухомі членики ціп’яка; матка в них має 7-12 бічних відгалужень. Який це може бути вид гельмінта?

A. * Ціп’як озброєний

B. Ціп’як неозброєний

C. Ціп’як карликовий

D. Стьожак широкий

E. Ціп’як ехінокока

1484 При обстеженні букального епітелію чоловіка з євнухоїдними ознаками у багатьох клітинах був виявлений статевий Х- хроматин. Для якої хромосомної хвороби це характерно?

A. *Синдром Клайнфельтера

B. Синром Дауна

C. Трисомія за Х-хромосомою

D. Синдром Шерешевського-Тернера

E. Синдром Марфана.

1485 У медико- генетичну консультацію звернулося подружжя у зв"язку з народженням дитини з багатьма вадами розвиту (мікроцефалія, ідіотія тощо).дитини . Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Як вияснив лікар, в квартирі сім"я утримує кота. Що може бути ймовірною причиною каліцтва

A. *Під час вагітності жінка хворіла на токсоплазмоз

B. Під час вагітності жінка хворіла на лейшманіоз

C. Під час вагітності жінка хворіла на дизентерію

D. Під час вагітності жінка хворіла на балантидіаз

E. Під час вагітності жінка хворіла на трихомоноз.

1486 У новонародженого хлопчика спостерігається деформація мозкового та лицьового черепа, мікрофтальмія, деформація вушної раковини, вовча паща, і т.ін. Каріотип дитини виявився 47,ХУ,13+. Про яку хворобу йде мова:

A. *Синдром Патау

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Едвардса

D. Синдром Дауна

E. Синдром Шерешевського-Теренера

1487 До лікарні потрапили пацієнти зі скаргами: слабість, болі в кишечнику, розлади травлення. Після дослідження фекалій були виявлені цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростішого характерні такі цисти?

A. *амеба дизентерійна

B. амеба кишкова

C. балантидій

D. амеба ротова

E. лямблія

1500 Згідно правила сталості числа хромосом кожний вид більшості тварин має певне і стале число хромосом. Механізмом, що підтримує цю сталість при статевому розмноженні організмів є :

A. *Мейоз

B. Шизогонія

C. Амітоз

D. Регенерація

E. Брунькування

1505 Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітині мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких органел спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A. * Рибосоми

B. Гладенька ЕПС

C. Клітинний центр

D. Лізосоми

E. Апарат Гольджі

1506 Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном, локалізованим у Y-хромосомі. Цю ознаку має батько. Імовірність народження хлопчика з такою аномалією

A. * 100%

B. 0%

C. 25%

D. 35%

E. 75%

1511 На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A. *Плацента

B. Жовтковий мішок

C. Амніон

D. Серозна оболонка

E. Алантоіс

1545 Відомі трисомна, транслокаційна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференціювати названі форми синдрому Дауна?

A. *Цитогенетичного.

B. Близнюкового.

C. Генеалогічного.

D. Біохімічного.

E. Популяційно-статистичного.

1548 Анализируются дети в одной семье. Один из родителей гомозиготен по домианантному гену полидактилии, а второй - здоров ( гомозиготен по рецессивному гену). В этом случае у детей проявится закон:

A. *Единообразие гибридов первого поколения

B. Расщепления гибридов

C. Независимого наследования

D. Чистоты гамет

E. Сцепленное наследование

1549 До лікаря потрапив чоловік 35 років зі скаргами на біль в області печінки. З'ясувано, що хворий, захоплюється рибалкою і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У фекаліях виявлені дуже маленькі яйця гельмінту темного кольору, з кришечкою овальної форми. Який гельмінтоз найбільш

A. *Опісторхоз

B. Парагонімоз

C. Фасціольоз

D. Шистосомоз

E. Дікроцеліоз.

1551 При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому процесі приймає участь одна з клітинних органел, це:

A. *Лізосома.

B. Клітинний центр.

C. Мікротрубочки

D. Комплекс Гольджі.

E. Рибосома.

1558 У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення. Імунологічні реакцій підтвердили попередній діагноз. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити це захворювання:

A. * Ехінокок.

B. Ціп’як карликовий

C. Лентець широкий

D. Печінковий сисун

E. Ціп'як озброєний.

1561 При різних запальних процесах у людини в крові збільшується кількість лейкоцитів. Ця закономірність є проявом:

A. * Адаптації.

B. Регенерації.

C. Репарації

D. Трансплантації

E. Дегенерації.

2086 При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. *Метафази.

B. Профази.

C. Анафази.

D. Телофази.

E. Інтерфази.

2105 За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A. * Анофелес

B. Кулекс

C. Аедес

D. Мансоніа

E. Кулізета

2106 Хатня муха потрапилиа до лікарняного кабінету. Збудників яких захворювань вона може передати механічно:

A. * Холера, дизентерія, черевний тиф

B. Поворотний тиф

C. Висипний тиф

D. Енцефаліт

E. Лейшманіоз

2117 Відсутність малих корінних зубів успадковується як домінантно-аутосомна ознака. У сім’ї, де батьки мали нормальну зубну систему, народилася дитина без корінних зубів. Визначте імовірність народження дітей без патології (\%) у цій

A. * 75

B. 50

C. 25

D. 12,5

E. 0

2118 Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використовують для цих досліджень

A. *епітелій ротової порожнини

B. еритроцити

C. епідерміс шкіри

D. нервові клітини

E. статеві клітини

2119 Після виривання зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили в першу чергу регенерацію

A. *Рибосоми

B. Лізосоми

C. Пероксисоми

D. Центросоми

E. Мітохондрії

2120 У 60-річної жінки з тяжкою формою парадонтозу при мікроскопічному дослідженні зішкрібу ясен були виявлені одноядерні найпростіші розміром 3-60 мкм з широкими псевдоподіями. Які найпростіші були виявлені у хворої

A. * Entamoeba gingivalis

B. Trichomonas tenax

C. Entamoeba histolytica

D. Toxoplasma gondii

E. Balantidium coli

2121 У мисливця, який вживав м’ясо дикого кабана, через 10 днів піднялася температура, сильно набрякло обличчя, з’явилася ригідність жувальних м’язів, внаслідок чого він не міг звести щелепи. При біопсії литкових м’язів були виявлені спірально закручені личинки, вкриті капсулами. Про яке захворювання йдеться

A. *Трихінельоз

B. Гіменолепідоз

C. Ентеробіоз

D. Трихоцефальоз

E. Стронгілоїдоз

2135 До лікаря звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між пальцями рук, у пахових западинах. на нижній частині живота. При огляді шкіри хворого помічені звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях. Який діагноз міг передбачити лікар?

A. *Скабієс.

B. Педикульоз.

C. Дерматотропний лейшманіоз.

D. Демодекоз (вугрова залозниця).

E. Міаз.

2184 В популяциях человека у некоторых людей в течение жизни наблюдается не две, а три генерации зубов. Это проявление закона:

A. *Биогенетического

B. Независимого наследования

C. Харди-Вайнберга

D. Гомологических рядов наследственной изменчивости

E. Эмбриональной индукции

2185 Для лабораторных исследований шпателем взят соскоб эпителия слизистой ротовой полости человека. Вероятные способы деления клеток этой ткани:

A. *Делятся митотически и путем амитоза

B. Делятся только митотически

C. Делятся только путем амитоза

D. Делятся путем мейоза и амитоза

E. Делятся митототически и наблюдается эндомитоз

2186 Очень крупные зубы - признак, сцепленный с Y-хромосомой. У матери зубы нормальной величины, а у её сына - очень крупные. Вероятность наличия очень крупных зубов у отца

A. *100\%

B. 75\%

C. 50\%

D. 25\%

E. 12,5\%

2212 У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки спеціальній дієті розвивався нормально. З якими формами мінливості пов’язані його хвороба і одужання?

A. *Хвороба - з рецесивною аутосомною мутацією, одужання - з модифікаційною мінливістю.

B. Хвороба - з рецесивною мутацією, одужання - з комбінативною мінливістю.

C. Хвороба - з хромосомною мутацією, одужання - з фенотиповою мінливістю.

D. Хвороба - з домінантною мутацією, одужання - з модифікаційною мінливістю.

E. Хвороба - з комбінативною мінливістю, одужання - з фенокопією.

2235 У деяких регіонах України поширилися місцеві випадки малярії. З якими комахами це пов'язано?

A. * комарі роду Anofeles

B. москіти роду Phlebotomus

C. мошки роду Simullium

D. мокреці родини Ceratopogonidae

E. гедзі родини Tabanidae

2244 Анализ клеток амниотической жидкости на половой хроматин показал, что клетки плода содержат по 2 тельца полового хроматина (тельца Барра). Какое заболевание было диагностировано у плода беременной женщины ?

A. *Трисомия Х.

B. Болезнь Дауна.

C. Синдром Шершевского-Тернера.

D. Синдром Патау.

E. Синдром Кляйнфельтера.

2260 До приймальної медико-генетичної консультації звернулась пацієнтка. При огляді виявились слідуючи симптоми: трапецевидна шийна складка (шия “сфінкса”); широка грудна клітка, широко розставлені, слабо розвинені соски молочних залоз. Який найбільш ймовірний діагноз пацієнтки?

A. *Синдром Шерешевського-Тернера.

B. Синдром Патау.

C. Синдром Мориса

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром “крику кішки”

2283 Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не розлучався зі своєю улюбленою собакою. Якими інвазійними захворюваннями можуть бути заражені члени експедиції при контакті з цією собакою, якщо вона є джерелом інвазії?

A. *ехінококозом

B. теніозом

C. парагонімозом

D. дикроцеліозом

E. фасціольозом

2316 При вивченні фаз мітотичного циклу корінця цибулі знайдено клітину, в якій хромосоми лежать в екваторіальній площині, створюючи зірку. На якій стадії мітозу перебуває клітина?

A. *Метафази

B. Профази

C. Анафази

D. Телофази

E. Інтерфази

2319 Внаслідок дії тератогенного фактору у зародка порушено розвиток кровоносної системи. В якому зародковому листку виникло це порушення?

A. *Мезодерми

B. Ентодерми

C. Екзодерми

D. Енто- і мезодерми

E. Енто- і ектодерми

2320 Трихо-денто-кістковий синдром є однією з ектодермальних дисплазій, яка проявляється ураженням зубів, волосся і кісток. Аналіз родоводу встановив наявність патології в кожному поколінні у чоловіків та жінок. За яким типом успадковується

A. автосомно-домінантним

B. автосомно-рецесивним

C. домінантним зчепленим з Х хромосомою

D. рецесивним зчепленим з Х хромосомою

E. зчепленим з У хромосомою

2321 Фактори середовища можуть зумовити зміни фенотипу, які копіюють ознаки, властиві іншому генотипу. Такі зміни проявляються з високою частотою на певних (критичних) стадіях онтогенезу і не успадковуються. Яку назву мають такі

A. *Фенокопії

B. Модифікації

C. Тривалі модифікації

D. Генокопії

E. Мутації

2322 У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби?

A. * Аскарида

B. Волосоголовець

C. Гострик

D. Карликовий ціп’як

E. Альвеокок

2381 В клетке человека постоянно происходят процессы сохранения, самовоспроизведения и передачи генетической информации. Главная роль в этих процессах принадлежит:

A. *Нуклеиновым кислотам

B. Полипептидам

C. Сложным эфирам жирных кислот

D. Углеводам

E. Гликопротеидам

2386 Врачем собирается анамнез о постэмбриональном периоде онтогенеза человека от рождения до полового созревания. В данном случае речь идет о:

A. *Ювенильном периоде

B. Первом периоде зрелого возраста

C. Старческом возрасте

D. Втором периоде зрелого возраста

E. Пожилом возрасте

2387 При обследовании человека очень маленького роста (карлика) выявлены детские черты лица, нормальные пропорции тела, недоразвитие вторичных половых признаков. У такого человека снижена гормональная активность:

A. *Передней доли гипофиза

B. Средней доли гипофиза

C. Задней доли гипофиза

D. Тимуса (вилочковой железы)

E. Щитовидной железы

2388 В клетке человека в гранулярную ЭПС к рибосомам доставлена и-РНК, содержащая как экзонные, так и интронные участки. Это объясняется отсутствием:

A. * Процессинга

B. Репликации

C. Транскрипции.

D. Трансляции

E. Пролонгации

2389 У матери и отца широкая щель между резцами – доминантный менделирующий признак. Оба – гомозиготны. У их детей проявится закономерность:

A. *Единообразие гибридов первого поколения

B. Расщепление гибридов по фенотипу

C. Независимое наследование признака

D. Несцепленное наследование

E. Сцепленное наследование

2390 У людей один из вариантов окраски зубной эмали определяется взаимодействием двух аллельных генов по типу неполного доминирования. Эти гены образуют и определяют:

A. *Три генотипа и три фенотипа.

B. Три генотипа и четыре фенотипа

C. Четыре генотипа и четыре фенотипа.

D. Шесть генотипов и четыре фенотипа

E. Шесть генотипов и шесть фенотипов

2455 При мікроскопіюванні виділень з ясен хворого, який страждає на парадонтоз, знайдені найпростіші грушоподібної форми, які мали довжину тіла 6 – 13 мкм. У паразита одне ядро, на передньому кінці розташовані 4 джгутики, є ундулююча мембрана. Яких найпростіших виявили у хворого?

A. *трихомонада

B. лейшманія

C. амеба

D. балантидій

E. лямблія

2456 У 25% здорових людей та в осіб із захворюванням порожнини рота на яснах, білому налипанні назубах та у криптах мигдаликів зустрічається один з видів найпростіших, який має розміри 6 – 60 мкм, широкі псевдоподії, голе тіло, яке поділяється на екто- та ендоплазму. Вважається, що вони можуть викликати деякі ускладнення при стоматологічних захворюваннях. Вккажіть вид найпростішого?

A. *Entamoeba gingivalis

B. Amoeba proteus

C. Entamoeba histolytica

D. Balantidium coli

E. Entamoeba coli

2457 Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю органічну сполуку:

A. *ДНК

B. р-РНК

C. Целюлоза

D. Білок – гістон

E. Стероїдний гормон

2458 У культурі лейкоцитів периферичної крові ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС було знайдено клітини з 44 і 48 хромосомами, що може свідчити про порушення мітотичного

A. *Анафази

B. Синтетичного періоду інтерфази

C. Телофази

D. Профази

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 2004 база