Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
moduli / Politologia-PMK.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
320.51 Кб
Скачать
 1. К. Маркс;

 2. Г. Гегель;

 3. Дж. Локк;

 4. І. Кант;

 5. Дж. Мілль.

88. Формування громадянського суспільства передбачає вирішення комплексу проблем у:

 1. економічній і політичній сферах;

 2. перш за все в економічній сфері;

 3. економічній, політичній, соціальній та духовній сфері;

 4. перш за все в політичній сфері;

 5. політичній та духовній сферах.

89. Г.Гегель розглядає громадянське суспільство як:

 1. сукупність громадян у державі, об’єднаних владою;

 2. сукупність громадян країни, які займаються економічною діяльністю;

 3. все населення країни, яку об’єднує спільність інтересів в економіці.

 4. частина населення країни, яку об’єднує спільність інтересів в економіці.

 5. систему задоволення потреб, що ґрунтуються на приватній власності, майнових, станових та інших відносинах.

90. Що з означеного обумовило необхідність створення політичних партій?

 1. перехід суспільства від одного соціально-політичного стану до іншого;

 2. внутрішні протиріччя між соціальними групами суспільства, необхідність їх визначення та вирішення;

 3. боротьба за владу;

 4. необхідність політичної структуризації суспільства.

 5. все означене.

91. Головною метою політичних партій є:

 1. захоплення влади у державі;

 2. політична структуризація суспільства;

 3. забезпечення добробуту і процвітання у суспільстві;

 4. вихід на міжнародний рівень політичної діяльності;

 5. визначення ставлення певної соціальної групи до влади.

92. Політична партія – це добровільна організація, яка:

 1. об’єднує у свої лавах найбільш активну частину тієї чи іншої професійної групи з метою захисту її інтересів шляхом діалогу з роботодавцями чи владою;

 2. об’єднує у своїх лавах найбільш активну і організовану частину соціальної спільноти для висловлення і захисту її інтересів шляхом завоювання влади;

 3. об’єднує у свої рядах частину населення, яка має спільні погляди на ті чи інші проблеми з метою їх вирішення шляхом впливу (тиску, діалогу) на владу;

 4. об’єднує у свої рядах активну частину соціальної групи, яка здатна вирішити ті чи інші проблеми;

 5. 0.

93. На ранньому етапі створення політичних партій потреба у них була обумовлена:

 1. неспроможністю абсолютної монархії здійснювати владу в нових умовах;

 2. необхідністю обмеження влади монарха та розвитком представницької системи влади на основі загального виборчого права;

 3. посиленням незадоволення феодальною системою серед населення;

 4. національно-визвольними рухами;

 5. 0.

94. Сучасна партія – це:

 1. головний організатор боротьби найманих працівників за свої економічні і соціальні інтереси;

 2. один з активних захисників прав і свобод людини;

 3. головне знаряддя різних класів, соціальних груп суспільства у їх боротьбі за здійснення і завоювання влади;

 4. один з активних суб’єктів міжнародних відносин;

 5. найбільш активний гравець на внутрішньому ринку.

95. Суспільно-політичні рухи виникають як потреба:

 1. організованої боротьби за владу;

 2. досягнення змін на краще існуючих соціально-політичних та економічних умов життя різних соціальних спільнот шляхом впливу на владу;

 3. захисту професійних інтересів;

 4. об’єднання суспільства за різними ознаками (статевими, географічними, етнічними та ін..) з метою покращення, удосконалення можливостей задоволення їх інтересів;

 5. 0.

96. За організацією внутрішньопартійної діяльності партії поділяються на такі групи:

Соседние файлы в папке moduli