Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
38
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
13.79 Mб
Скачать

1

однакова на всіх поверхнях зуба i складає 5 мм

0

1

неоднакова /1,7 мм - на жувальних горбках; 0,5 мм - в фiсурах; 0,01 мм - бiля шийки зуба/

100

1

неоднакова /2 мм - бiля шийки зуба; 1,7 мм - в фiсурах; 0,5 мм - на жувальних горбках/

0

1

неоднакова /2 мм - на рiжучому краї; 1 мм - в фiсурах; 0,5 мм - бiля шийки зуба/

0

1

однакова на всіх поверхнях i складає 1,5 - 2,0 мм

0

2

язична

0

2

вестибулярна

0

2

рiжучий край

0

2

контактна

0

2

в областi шийки зуба

100

3

все життя

0

3

протягом року пiсля прорiзування зуба

0

3

до прорiзування зуба

0

3

протягом 3 рокiв пiсля прорiзування зуба

100

3

весь перiод формування постiйного прикусу

0

4

95 - 96%

100

4

60 - 65%

0

4

72 - 74%

0

4

80 - 82%

0

4

100%

0

5

64 - 66%

0

5

60 - 62%

0

5

90 - 92%

0

5

70 - 72%

100

5

80 - 82%

0

6

первинний

0

6

вторинний

0

6

третинний /iррегулярний/

100

6

предентин

0

7

немає

100

7

тiльки в темпах утворення

0

7

в порушеннi характеру звапнення

0

7

менш правильнiй структурi i характерi звапнення

0

7

в кiлькостi дентинних канальцiв

0

8

пульпи i ротової рiдини

100

8

перiодонту

0

8

пульпи i перiодонту

0

8

тiльки зi слини

0

8

за рахунок їжi

0

9

2 - 6 мкА

100

9

7 - 10 мкА

0

9

11 - 16 мкА

0

9

20 - 30 мкА

0

9

50 мкА i вище

0

10

0,6 - 1,2 мг/л

100

10

0,4 - 0,5 мг/л

0

10

1,5 - 2,0 мг/л

0

10

0,6 - 9,8 мг/л

0

10

2,0 - 2,2 мг/л

0

11

пришийкова область

0

11

зона природних фiсур

0

11

апроксимальнi поверхнi

0

11

область бугрiв

100

11

жувальна поверхня

0

12

стафiлококи

0

12

трихомонади

0

12

стрептококи

100

12

актиномiцети

0

12

гриби роду Кандида

0

13

електромiографiї

0

13

вiтального фарбування емалi

100

13

полярографiї

0

13

клiнiчного обстеження /перкусiї, пальпацiї/

0

13

апекслокацiї

0

14

електромiографiї

0

14

Тер-тесту

100

14

полярографiї

0

14

формалiнової проби

0

14

вакуумної проби

0

15

постiйний ниючий бiль

0

15

бiль при доторканнi до зуба

0

15

короткочасний бiль вiд хiмiчних i термiчних подразникiв

100

15

безсимптомне протiкання

0

15

бiль, подiбний до невралгiчного

0

16

не виходить за межi емалi

0

16

доходить до емалеводентинного з'єднання

0

16

локалiзується в плащовому шарi дентину

100

16

проникає в бiляпульпарний дентин

0

16

захоплює предентин

0

17

хворобою Стентона-Капдепона

0

17

ерозiєю емалi

100

17

недосконалим дентиногенезом

0

17

пародонтозом

0

17

недосконалим емалегенезом

0

18

за даними електроодонтометрiї

0

18

на пiдставi скарг

0

18

за даними об'єктивного дослiдження /глибини карiозної порожнини/

100

18

за допомогою люмiнесцентного дослiдження

0

18

використовуючи термометрiю

0

19

електроодонтометрiї

0

19

термометрiї

0

19

лактобацилярного тесту

100

19

трансiлюмiнацiйного дослiдження

0

19

люмiнiсцентного дослiдження

0

20

електроодонтометрiя

0

20

висушування поверхнi зуба

100

20

термометрiя

0

20

вакуумна проба

0

20

формалiнова проба

0

21

крейдоподiбної плями

100

21

пигментованої плями

0

22

силiкатний цемент

0

22

склоiономiрний цемент

0

22

амальгама

0

22

фосфат - цемент

0

22

композитний полiмерний матерiал

100

23

п"ятого

0

23

першого

0

23

другого

0

23

третього

100

23

четвертого

0

24

першого

100

24

другого

0

24

третього

0

24

четвертого

0

24

п"ятого

0

25

першого

0

25

другого

100

25

третього

0

25

четвертого

0

25

п"ятого

0

26

першого

0

26

другого

0

26

третього

0

26

четвертого

100

26

п"ятого

0

27

першого

100

27

другого

0

27

третього

0

27

четвертого

0

27

п"ятого

0

28

першого

0

28

другого

0

28

третього

0

28

четвертого

0

28

п"ятого

100

29

першого

100

29

другого

0

29

третього

0

29

четвертого

0

29

п"ятого

0

30

так

0

30

нi

100

31

вестибулярної поверхнi зуба

0

31

одного з бугрiв

0

31

дна карiозної порожнини

100

31

рiжучого краю або жувальної поверхнi зуба

0

31

тiльки з боку порожнини рота

0

32

збереження країв емалi, що нависають

0

32

збереження розм"якшеного дентину на стiнках

0

32

технiчна рацiональнiсть

100

32

надання порожнинi чотирикутної форми

0

32

препарування до iмунних зон

0

33

препарування до iмунних зон

0

33

препарування з включенням iмунних зон

0

33

бiологiчна доцiльнiсть

100

33

обов"язкове створення додаткових ретенцiйних пунктiв

0

33

збереження країв емалi, що нависають

0

34

iзоляцiї фiсур i слiпих ямок зубiв вiд вуглеводiв i мiкроорганiзмiв на перiод їх дозрiвання

100

34

ремiнералiзацiї емалi

0

34

ремiнералiзацiї дентину

0

34

стимулювання утворення замiсного дентину

0

35

покривати тiльки дно порожнини

0

35

закривати ретенцiйнi пункти

0

35

доходити до емалево-дентинного з"єднання

100

35

доходити до краю порожнини

0

35

покривати дно порожнини тiльки в областi проекцiї рогiв пульпи

0

36

пломбування зубiв при пародонтозi

0

36

пломбування депульпованих зубiв

0

36

в якостi лiкувальних прокладок

0

36

в якостi iзолюючих прокладок

100

36

пломбування фронтальної групи зубiв

0

37

мають високу теплопровiднiсть

0

37

токсичнi стосовно пульпи

100

37

збiльшують розчиннiсть емалi, що прилягає до пломби

0

37

змiнюють колiр зуба

0

37

не вiдповiдають кольору зуба

0

38

прозорiсть

0

38

невисока механiчна мiцнiсть

100

38

забарвлення зуба

0

38

значна усадка

0

38

висока теплопровiднiсть

0

39

силiкатний цемент

0

39

срiбна амальгама

100

39

полiкарбоксилатний цемент

0

39

мiкрофiльний композитний матерiал

0

39

склойономерний цемент

0

40

високi косметичнi якостi

0

40

низька теплопровiднiсть

0

40

висока механiчна мiцнiсть

100

40

стiйка адгезiя

0

40

легко виводиться з зуба

0

41

бiологiчної взаємодiї з тканинами зуба

0

41

хiмiчної взаємодiї з емаллю зуба

0

41

механiчного мiкрозчеплення з емаллю зуба

100

41

клейових композицiй, що мiстяться в них

0

41

наноретенцiї

0

42

силiкатним цементом

0

42

амальгамою

0

42

склойономерним цементом з внутрiшньокореневим штифтом

0

42

компомерним матерiалом

0

42

композитним полiмерним матерiалом iз внутрiшньокореневим штифтом

100

43

силiкатний цемент, композитний матерiал

0

43

силiкатний, склойономерний цементи

0

43

цинк-фосфатний, силiкатний цементи

0

43

композитний, компомерний матерiали

100

43

срiбна амальгама, композитний матерiал

0

44

аудiоаналгезiя

100

44

електрознеболювання

0

44

провiдникова анестезiя 2% розчином лiдокаїну з адреналiном (1:1000)

0

44

iнгаляцiйний наркоз

0

44

аплiкацiйна анестезiя 4% розчином дикаїну

0

45

зубну пасту "Дитяча" /гiгiєнiчна/

0

45

зубний порошок "М"ятний" /гiгiєнiчний/

0

45

зубну пасту "Жемчуг" /мiстить глiцерофосфат кальцiю/

100

45

зубну пасту "Хвойна" /мiстить вiтамiни i хлорофiл/

0

45

гiгiєнiчний зубний елiксир "Олiмпiйський"

0

46

гiгiєнiчний зубний порошок "Особливий"

0

46

гiгiєнiчну зубну пасту "М"ятна"

0

46

лiкувально-профiлактичну зубну пасту "Фтородент" /мiстить мiкроелемент фтор/

100

46

лiкувально-профiлактичну зубну пасту "Хвойна" /мiстить вiтамiни i ферменти/

0

46

лiкувально-профiлактичну зубну пасту "Поморин" /мiстить у великiй кiлькостi солi хлористого натрiю, калiю та iн./

0

47

перiодонтит

0

47

вторинний карiєс

100

47

хвороба Стентона-Капдепона

0

47

ерозiя твердих тканин

0

47

пульпiт

0

48

нависання пломби над яснами

100

48

роздiльне пломбування сумiжних порожнин

0

48

накладання iзолюючої прокладки до емалево-дентинної межi

0

48

створення контактного пункту

0

48

повна iзоляцiя прокладки вiд зовнiшнього середовища

0

49

повна iзоляцiя прокладки постiйною пломбою вiд зовнiшнього середовища

0

49

накладання прокладки до емалево-дентинного з"єднання

0

49

вiдсутнiсть контактного пункту мiж пломбою i сусiднiм зубом

100

49

роздiльне пломбування сумiжних порожнин

0

49

висушування порожнин повiтрям

0

50

промивання карiозної порожнини водою

0

50

висушування порожнини повiтрям

0

50

роздiльне пломбування сумiжних карiозних порожнин

0

50

не повна iзоляцiя захисної прокладки вiд зовнiшнього середовища

100

50

використання металевої матрицi

0

51

обробка карiозної порожнини спиртом

0

51

обробка порожнини ефiром

0

51

замiшування матерiалу металевим шпателем

100

51

надмiрне протравлення емалi

0

51

недостатнє протравлення емалi

0

52

токсичних речовин, що входять до складу порошку

0

52

кислотних компонентiв, що дифундують через дентин

0

52

пористостi пломби i дифузiї через неї шкiдливих речовин зi слини

50

52

високої теплопровiдностi пломби

0

52

мiкроорганiзмiв, що проникають в пульпу через мiкропiдтiкання, властиве силiкатним цементам

50

53

фiбробласти

0

53

гiстiоцити

0

53

одонтобласти

100

53

плазматичнi

0

53

адвентицiальнi

0

54

афферентнi мiєлiновi

100

54

симпатичнi

0

54

парасимпатичнi

0

54

ефферентнi

0

54

жодна з групп

0

55

чинник спадковостi

0

55

словесний опис болю

100

55

данi про перенесенi в дитинствi захворювання

0

55

данi про догляд за порожниною рота

0

55

геофiзичнi данi про мiсцевiсть постiйного проживання

0

56

вимiр електропотенцiалiв зуба

0

56

вакуумну пробу Кулаженка

0

56

термопробу

100

56

рентгенографiю

0

56

трансiлюмiнацiйне дослiдження

0

57

термометрiя

100

57

рентгенографiя

0

57

люмiнiсцентне дослiдження

0

57

бактерiологiчне дослiдження

0

57

трансiлюмiнацiйне дослiдження

0

58

електроодонтометрiя

0

58

термометрiя

50

58

вакуумна проба

0

58

зондування

50

58

пальпацiя

0

59

пiдвищене

0

59

знижене

100

59

не змiнюється

0

59

знижене тiльки в тимчасових зубах

0

60

10-20 мкА

0

60

понад 200 мкА

0

60

150-200 мкА

0

60

3-5 мкА

0

60

30-60 мкА

100

61

спонтанний, нiчний, приступоподiбний бiль iз короткими iнтермiсiями

0

61

бiль вiд температурних подразникiв, що швидко проходить пiсля їхнього усунення

0

61

спонтанний, "блискавичний", болючий приступ тривалiстю до 1-1,5 хв

100

61

болюча реакцiя вiд гарячого

0

61

причинний бiль тривалiстю до 40 хв

0

62

гнильний запах у ротi

0

62

кровоточивiсть при жуваннi твердої їжi

0

62

тривалий бiль вiд холодного

100

62

рiзка болючiсть при доторканнi до зуба язиком

0

62

рiзкий бiль вiд гарячого, що знiмається холодним

0

63

правильно вказує зуб, що турбує його

100

63

не може локалiзувати бiль через iррадiацiю

0

64

бiль вiд температурних подразникiв, що швидко проходить

0

64

приступоподiбний, спонтанний бiль

100

64

рiзкий бiль при накушуваннi

0

64

рухливiсть зуба

0

64

постiйний ниючий бiль

0

65

невралгiєю трiйчастого нерву

0

65

хронiчним гранулематозним перiодонтитом

0

65

гiпертрофiчним пульпiтом

50

65

гангренозним пульпiтом

0

65

облiтеруючим дентиклом

50

66

групову належнiсть зуба

0

66

час виникнення перших ознак захворювання

100

66

перенесенi загальнi захворювання

0

66

данi стоматоскопiї

0

66

чинник спадковостi

0

67

довiльнi приступи болю тривалiстю до 20 хв

0

67

спонтаннi приступи болю тривалiстю до 2 годин

0

67

бiль при прийомi гарячої їжi

100

67

бiль при накушуваннi

0

67

наявнiсть норицi на яснах в областi проекцiї коренiв враженого зуба

0

68

кровоточивiсть iз карiозної порожнини

100

68

рiзкий гнильний запах

0

68

бiль пiсля прийому холодного

0

68

бiль пiсля прийому солодкого

0

68

симптом вазопарезу

0

69

гострому пульпiтi

0

69

хронiчному фiброзному пульпiтi з розкритою порожниною зуба

100

69

некрозi пульпи

0

69

хронiчному фiброзному пульпiтi з закритою порожниною зуба

0

69

хронiчному фiброзному перiодонтитi

0

70

девiтальна ампутацiя

0

70

бiологiчне лiкування

0

70

вiтальна екстирпацiя

100

70

видалення зуба

0

70

дiатермокоагуляцiя пульпи

0

71

гiперемiя пульпи

0

71

гострий гнiйний пульпiт

100

71

гострий обмежений пульпiт

0

71

несформованi коренi постiйних зубiв

0

71

несформованi коренi тимчасових зубiв

0

72

вiтальна ампутацiя

0

72

девiтальна ампутацiя

0

72

вiтальна екстирпацiя

100

72

бiологiчний метод

0

72

видалення зуба

0

73

бiологiчний

0

73

вiтальна ампутацiя

0

73

вiтальна екстирпацiя

0

73

девiтальна ампутацiя

0

73

девiтальна естирпацiя

100

74

бiологiчний

0

74

вiтальна ампутацiя

0

74

вiтальна екстирпацiя

0

74

девiтальна ампутацiя

0

74

комбiнований метод

100

75

групової належностi зуба

100

75

клiнiчного перебiгу пульпiту

0

75

можливостi проведення фiзiотерапевтичного лiкування

0

75

вiку хворого

0

75

статi хворого

0

76

антибiотики

0

76

нiтрофурани

0

76

антисептики

0

76

бактерициднi iмпрегацiйнi засоби /1% розчин азотнокислого срiбла чи резорцин-формалiнову сумiш/

100

76

сульфанiламiди

0

77

збiльшення концентрацiї анестетика

0

77

збiльшення кiлькостi анестетика

0

77

додавання до анестетика судинозвужувальних засобiв

100

77

наркоз

0

78

зробити резекцiю верхiвки кореня зуба

0

78

видалити зуб

0

78

при неможливостi добування уламка зробити iмпрегнацiю вмiсту кореневого каналу резорцин-формалiновою сумiшшю

100

78

провести електрофорез лiдази на ясна в областi проекцiї коренiв зуба

0

79

видалити зуб без врахування групової належностi

0

79

закрити перфорацiйний отвiр iндиферентним матерiалом i провести лiкування по звичайнiй схемi

100

79

провести гiнгiвотомiю i вакуум-кюретаж у мiсцi бiфуркацiї коренiв зуба

0

79

зробити дiатермокоагуляцiю тканин через перфорацiйний отвiр

0

79

однокореневий зуб видалити, а в багатокореневому зробити гемiсекцiю

0

80

зуб видалити

0

80

провести лiкування зуба бiологiчним методом

0

80

зробити вiтальну екстирпацiю пульпи

100

80

не розкриваючи зуб, провести курс СВЧ-терапiї

0

80

застосувати єдиний можливий метод лiкування - девiтальну екстирпацiю

0

81

травмою перiодонту пульпекстрактором, отриманою при лiкуваннi

0

81

токсичним впливом кореневої пломби

0

81

неповною екстирпацiєю враженої пульпи

100

81

винятково деструктивними змiнами в перiодонтi

0

81

не видаленим при лiкуваннi iнтерстицiальним дентиклом

0

82

зуб видалити без врахування групової належностi

0

82

розпломбувати кореневий канал i вивести надлишок пломбувального матерiалу з перiодонту

0

82

однокореневий зуб видалити, а в багатокореневому зробити гемiсекцiю, видаливши корiнь, запломбований iз надлишком

0

82

провести курс електрофорезу 5% розчину йодиду калiю з 30% розчином димексиду

100

82

провести курс УФО

0

83

гострий гнiйний перiодонтит

50

83

гострий гнiйний перiостит

0

83

гострий гнiйний пульпiт

0

83

гострий обмежений пульпiт

0

83

гострий дифузний пульпiт

50

84

використання хiмотрипсину в процесi лiкування пульпiту

0

84

виведення пломбувального матерiалу за верхiвковий отвiр у процесi лiкування пульпiту

100

84

травма, отримана при видаленнi сусiднього зуба

0

84

електроодонтометрiя, проведена з метою уточнення дiагнозу

0

84

герпетична iнфекцiя

0

85

внутрiшньопульпарна анестезiя

50

85

дiагностична електроодонтометрiя

0

85

дiатермокоагуляцiя кореневої пульпи

0

85

пломбування кореневих каналiв фосфат-цементом до фiзiологiчного звуження

0

85

коренева пломба з гутаперчi

50

86

алергiчна реакцiя на золото

0

86

алергiчна реакцiя на пластмасу

0

86

хронiчна травма в результатi травматичної оклюзiї

0

86

iнфекцiя, занесена гематогенно

50

86

iнфекцiя, занесена лiмфогенно

50

87

бiль вiд холодного

0

87

спонтанний бiль

0

87

безпричинний нiчний бiль

0

87

постiйний, iнтенсивний, ниючий бiль

100

87

приступоподiбний бiль, що iррадiює

0

88

приступоподiбний бiль

0

88

локалiзований постiйний бiль

100

88

пульсуючий бiль

0

88

бiль з iррадiацiєю в сусiднi зуби

0

88

бiль вiд гарячого

0

89

глибоким карiєсом

0

89

гострим гнiйним пульпiтом

100

89

хронiчним фiброзним пульпiтом

0

89

хронiчним гранулюючим перiодонтитом

0

89

невралгiєю трiйчастого нерва

0

90

деструкцiя перiодонтальної щiлини з чiтко обмеженими краями

0

90

немає виражених змiн

100

90

кiсткова кишеня

0

90

горизонтальна резорбцiя мiжзубної перегородки

0

90

розрiдження кiсткової тканини з нерiвними контурами в областi верхiвки кореня ураженого зуба

0

91

постiйний нiчний бiль

0

91

крейдовидну пляму на зубi

0

91

наявнiсть норицi на яснах

100

91

посилення болю вiд гарячого

0

91

набряк обличчя, виражений iнфiльтрат в областi ураженого зуба

0

92

згладженiсть перехiдної складки

50

92

симптом "пергаментного" хрускоту

0

92

норицю на яснах

0

92

набряклiсть ясен

0

92

видiлення гною з пародонтальної кишенi

50

93

термометрiя

0

93

електроодонтометрiя

0

93

рентгенографiя

100

93

перкусiя

0

93

пальпацiя ясен в областi проекцiї верхiвки кореня хворого зуба

0

94

деформацiя перiодонтальної щiлини причинного зуба

0

94

деструкцiя кiсткової тканини альвеолярного вiдростку з чiтко вираженими контурами, що включає причинний зуб

100

94

необмежена деструкцiя перiодонтальної щiлини причинного зуба

0

94

остеосклероз альвеолярної кiстки в областi осередку ураження

0

94

перiостальна реакцiя голчастої форми або у виглядi козирка

0

95

розширення перiодонтальної щiлини

0

95

розрiдження кiсткової тканини з чiткими контурами в периапiкальнiй областi

0

95

осередок розрiдження кiсткової тканини бiля верхiвки зуба неправильної форми, без чiтких контурiв

100

95

кiсткова кишеня

0

95

перiостальна реакцiя у виглядi козирка або голчастої форми

0

96

препарування карiозної порожнини зуба

0

96

вибiр матерiалу для постiйної пломби

0

96

якiсть проведення iнструментальної та медикаментозної обробки кореневого каналу

0

96

вибiр антисептику для медикаментозної обробки кореневого каналу

50

96

наявнiсть апекслокатора

50

97

кореневим буравом

0

97

пульпоекстрактором

100

97

дрильбором

0

97

кореневим рашпiлем

0

97

ультразвуком

0

98

полiпшення фiксацiї пломби i вiдновлення форми зуба

0

98

забезпечення вiльного доступу в кореневi канали

100

98

створення дренажу перiодонтальної щiлини

0

98

зменшення внутрiшньопульпарного тиску

0

98

антисептичної обробки порожнини зуба

0

99

цинкоксидевгенольна паста

0

99

ендометазонова паста

0

99

фосфат-цемент

0

99

склоiономiрний цемент

0

99

резорцин-формалiнова паста

100

100

резорцин-формалiнова паста

0

100

фосфат-цемент

0

100

силер на основi гiдроксиду кальцiю з гутаперчовим штифтом

100

100

ендометазонова паста

0

100

йодоформна паста

0

101

надмiрно вивести пломбувальний матерiал за верхiвку кореня зуба

0

101

недопломбувати кореневий канал

0

101

провести обтурацiю кореневого каналу до верхiвкового отвору

100

101

користуватися тiльки пластичними матерiалами, що не твердiють

0

101

додавати антибiотики в матерiал для пломбування кореневих каналiв

0

102

видалити зуб

0

102

накласти лiкувальну твердiючу пов"язку на область проекцiї верхiвки кореня

0

102

виконати резекцiю верхiвки кореня

0

102

провести курс СВЧ-терапiї

100

102

розпломбувати кореневий канал

0

103

1 тиждень

0

103

2 мiсяцi

0

103

5 мiсяцiв

0

103

9-12 мiсяцiв

100

103

не ранiше, нiж через 5 рокiв

0

104

травма ясеневого сосочка бором

40

104

неправильний вибiр антисептика для обробки кореневих каналiв

30

104

недостатня некротомiя карiозної порожнини

30

104

травма кiстки дрильбором за апiкальним отвором

0

104

неправильний вибiр матерiалу для постiйної пломби

0

105

хiмiчний опiк ясен

0

105

виведення пломбувального матерiалу за верхiвковий отвiр

100

105

неправильний вибiр антисептика для обробки кореневих каналiв

0

105

недостатня некротомiя карiозної порожнини

0

105

травма ясен дрильбором

0

106

хронiчний локалiзований пародонтит

0

106

хронiчний гранулюючий перiодонтит

100

106

хронiчний фiброзний пульпiт

0

106

0

107

символьну та кольорову маркiровку

0

107

цифрову та кольорову маркiровку

0

107

кольорову, цифрову та символьну маркiровку

50

107

збiльшення дiаметру верхiвки кожного наступного розмiру iнструментiв на 29%

50

107

класифiкацiю за клiнiчним призначенням

0

108

застосування Н-файлiв та К-файлiв, розмiр котрих поступово збiльшується 10-15-20-25-30 i т.д

0

108

застосування К-файлiв та профайлiв вiд бiльших розмiрiв до менших до досягнення робочої довжини кореневого каналу

0

108

застосування Н-файлiв та К-файлiв, розмiр котрих поступово збiльшується 10-15-10-20-15-25-20 разом iз контрольним проходженням каналу попереднiм /меншим/ розмiром iнструмента

100

108

активацiю Н-файлiв шляхом ультразвукових коливань для розширення кореневого каналу

0

109

застосування Н-файлiв та К-файлiв, розмiр котрих поступово збiльшується 10-15-20-25-30 i т.д

0

109

застосування К-файлiв та профайлiв вiд бiльших розмiрiв до менших до досягнення робочої довжини кореневого каналу

100

109

застосування Н-файлiв та К-файлiв, розмiр котрих поступово збiльшується 10-15-10-20-15-25-20, разом з контрольним проходженням каналу попереднiм /меншим / розмiром iнструмента

0

109

активацiю Н-файлiв шляхом ультразвукових коливань для розширення кореневого каналу

0

110

тiльки стандартизованi гутаперчовi штифти

0

110

нестандартизованi та стандартизованi гутаперчовi штифти

0

110

сiлери та гутаперчовi штифти

100

110

фiлери та гутаперчовi штифти

0

110

титановi або срiбнi штифти та гуттаперчу

0

111

ультрафiолетовi променi

0

111

весь спектр видимого свiтла

0

111

будь-яку монохроматичну фракцiю видимого свiтла

0

111

свiтло гелiй-неонового лазеру

0

111

синє-фiолетову фракцiю видимого свiтла

100

112

1000

0

112

760

0

112

470

100

112

180

0

112

10

0

113

10

0

113

1

0

113

5

100

113

0

0

113

не має значення

0

114

резорцин-формалiновою пастою

40

114

фосфат-цементом

0

114

склоiономiрним цементом

0

114

будь-яким матерiалом, що мiстить евгенол

30

114

пастою, що мiстить кальцiй

30

115

скошують пiд кутом 45±

100

115

препарують, видаляючи край, що нависає

0

115

максимально видаляють

0

115

максимально зберiгають навiть при крейдоподiбнiй змiнi

0

115

стан емалi не враховують

0

116

при попаданнi в карiозну порожнину кровi, слини, та iн

0

116

при пересушуваннi дентину

100

116

через зняття з чергової порцiї пломбувального матерiалу поверхневого шару, iнгiбованого киснем повiтря

0

116

через наявнiсть вологого дентину

0

117

видаляють

0

117

депульпують

0

117

покривають фтористим лаком

0

117

перепломбовують

0

117

обробляють адгезивною системою

100

118

гiперестезiя зубiв

0

118

гiперплазiя

100

118

клиновидний дефект

0

118

ерозiя твердих тканин

0

118

патологiчне стирання

0

119

ерозiя твердих тканин

0

119

гiперестезiя зубiв

0

119

дисплазiя Стейнтона-Капдепона

100

119

клиновидний дефект

0

119

патологiчне стирання

0

120

дисплазiя Стейнтона-Капдепона

0

120

патологiчне стирання

100

120

флюороз

0

120

гiперплазiя

0

120

мармурова хвороба

0

121

виникають пiсля прорiзування зубiв у будь-якому вiцi

0

121

є результатом травми зуба

0

121

виявляються в зрiлому вiцi

0

121

гiпоплазiя є одним iз варiантiв флюорозу

0

121

флюороз є одним iз варiантiв гiпоплазiї

100

122

значно ранiше термiну

0

122

з вираженими змiнами розмiру i форми коронки

0

122

водянисто-сiрого забарвлення, iнодi з перламутровим блиском

100

122

з високим вмiстом неорганiчних речовин в дентинi

0

122

з чiткою проекцiєю на рентгенограмi коронкової порожнини i кореневих каналiв

0

123

1 мг/л

0

123

1,5 мг/л

100

123

2 мг/л

0

123

4 мг/л

0

123

6 мг/л

0

124

завжди

0

124

тимчасовi зуби у дiтей

0

124

нi

100

124

при iнволютивних змiнах зубiв

0

124

постiйнi зуби в вiцi до 12 рокiв

0

125

шляхом насичення органiзму фтором

0

125

з застосуванням сорбентiв

0

125

винятково хiрургiчними методами

0

125

вiдбiлюванням iз наступною ремiнералiзацiєю

100

126

ерозiя твердих тканин

100

126

некроз твердих тканин

0

126

клиновидний дефект

0

126

початковий карiєс

0

126

патологiчне стирання

0

127

нижнiх фронтальних

0

127

верхнiх фронтальних

100

127

нижнiх бiчних

0

127

верхнiх бiчних

0

127

тiльки тимчасових

0

128

флюорозом

0

128

гiпоплазiєю

0

128

клиновидним дефектом

0

128

ерозiєю

0

128

кислотним некрозом

100

129

iнтенсивне чищення зубiв жорсткою щiткою

100

129

гiповiтамiноз С

0

129

споживання великої кiлькостi кислих продуктiв

0

129

бруксизм

0

129

дефiцит фтору в питнiй водi

0

130

неповноцiнне харчування

0

130

бруксизм

100

130

надмiрне вживання вуглеводiв

0

130

знижений вмiст фтору у водi

0

130

дефiцит кальцiю в їжi

0

131

зменшення вмiсту фтору в питнiй водi

0

131

штучне вигодовування новонароджених

0

131

вживання великої кiлькостi вуглеводiв у перший рiк життя дитини

0

131

токсикози, хронiчнi системнi захворювання матерi в перiод вагiтностi

100

131

вiруснi захворювання на першому роцi життя дитини

0

132

вiруснi захворювання матерi в перiод вагiтностi

0

132

залучення в патологiчний процес зачатку зуба

100

132

шкiдливi звички

0

132

супутня ендокринна патологiя

0

132

патологiя прикусу

0

133

грудне вигодовування дитини

0

133

ремiнералiзуюча терапiя тимчасових зубiв

0

133

корекцiя вуглеводiв у структурi харчування дитини

0

133

якiсне лiкування тимчасових зубiв

100

133

здоровий спосiб життя матерi в перiод вагiтностi

0

134

ерозiї емалi

0

134

Карiєсi

100

134

клиновидному дефектi

0

134

патологiчному стираннi

0

134

плямистiй формi гiпоплазiї

0

135

бiль

0

135

почуття "злипання" верхнiх та нижнiх зубiв при стисканнi

100

135

дефект твердих тканин зубiв

0

135

втрата чутливостi зубiв

0

135

потемнiння зубiв

0

136

мiсцевим несприятливим факторам

0

136

захворюванню щитовидної залози

100

136

надмiрному вживанню вуглеводiв

0

136

захворюванню статевих органiв

0

136

вживанню гормональних препаратiв

0

137

генералiзованому пародонтитi

0

137

високому рiвнi iнтенсивностi карiєсу

0

137

пародонтозi

0

137

гiпертрофiчному гiнгiвiтi

50

137

специфiчних iнфекцiях

50

138

А

0

138

В

0

138

С

100

139

Хронічний гранулюючий періодонтит

0

139

Перелом кореня

0

139

Внутрішньокоренева резорбція кореня

0

139

Зовнішня резорбція кореня

100

140

Хронічний гранулюючий періодонтит

0

140

Пародонтальний абсцес

0

140

Внутрішньокоренева резорбція

100

141

Внутрішня перфоруюча резорбція

100

141

Карієс кореня

0

141

Пародонтальний карман

0

142

Видалення зуба

0

142

Ендодонтичне лікування з застосуванням препаратів гідроокису кальцію

100

142

Ендодонтичне лікування з застосуванням цинк-евгенолових цементів з наступним встановленням штифта

0

142

Кюретаж пародонтального карману

0

143

ясна i альвеолярний відросток

0

143

окiстя, альвеолярну кiстку, зуб

0

143

перiодонт, альвеолярний відросток з окiстям, ясна i тканини зуба

100

143

компактну пластинку альвеолярної кiстки i перiодонт

0

143

ясна, цемент кореня зуба, перiодонт

0

144

4 мм

0

144

3 мм

0

144

5 мм

0

144

бiльше 5 мм

0

144

не бiльше 2 мм

100

145

сукровичною рiдиною

0

145

мiкробними асоцiацiями

0

145

ексудатом

0

145

ясенною рiдиною

100

145

кров"ю

0

146

гiнгiвiт

0

146

пародонтит

0

146

пародонтоз

100

146

пародонтома

0

146

Х-гiстiоцитоз

0

147

пародонтит

0

147

гiнгiвiт

100

147

пародонтоз

0

147

епулiд

0

147

х-гiстiоцитоз

0

148

iнтактнi жувальна поверхня i рiжучий край зубiв

0

148

локалiзована стертiсть бугрiв i рiжучого краю зубiв

100

148

наявність iнтактних зубiв i зубiв iз cтертiстю

0

148

стертiсть тiльки бугрiв бокових зубiв

0

148

порушення тiльки рiжучого краю переднiх зубiв

0

149

дослiдження змiшаної слини

0

149

пробу Писарєва-Шиллера

0

149

вакуумну пробу Кулаженка

0

149

рентгенографiю тканин пародонта

100

149

обстеження рН зубного нальоту

0

150

стоматоскопiю i ортопантомографiю

0

150

цитологiчне дослiдження i загальний аналiз кровi

100

150

полярографiю i реакцiю адсорбцiї мiкроорганiзмiв /РАМ/

0

150

трансiлюмiнанiйне i люмiнесцентне дослiдження

0

150

реопародонтографiю i бактерiоскопiчне дослiдження

0

151

палiння

0

151

прийом препаратiв фтору

0

151

прийом психотропних препаратів

100

151

травма ортодонтичним апаратом

0

151

вегето-судинна дистонiя

0

152

професiйну гiгiєну порожнини рота

0

152

протизапальне лiкування

0

152

хiрургiчне втручання

100

152

вiтамiнотерапiю

0

152

призначати препарати кальцiю i фосфору

0

153

аерозоль трипсину з пенiцилiном

0

153

фонофорез масляного розчину хлорофiлiпту

0

153

полоскання настойкою календули, аплiкацiї бальзаму Шостаковського

0

153

крiотерапiю

100

153

полоскання розчином етонiю, аплiкацiї метацилової пасти

0

154

ураження тканин пародонта первинно дистрофiчного характеру

0

154

захворювання, яке супроводжується пародонтолiзом

0

154

запалення ясен з прогресуючою деструкцiєю i резорбцiєю мiжзубних кiсткових перетинок

100

154

беззапальна дегенеративна деструкцiя тканин пародонта

0

154

запалення ясен з невстановленим етіологічним чинником

0

155

кровоточивiсть ясен

0

155

генералiзована деструкцiя альвеолярного відроска i резорбцiя мiжзубних кiсткових перетинок

100

155

рухливiсть зубiв

0

155

больовi вiдчуття в яснах

0

155

гiперестезiя зубiв

0

156

на фонi здорового пародонта

0

156

при гiпертрофiчному гiнгiвiтi

0

156

на фонi дистрофiчних i запальних змiн при пародонтозi i генералiзованому пародонтитi

100

156

при частковiй втратi зубiв

0

156

при глибокому прикусi

0

157

ультразвукове дослiдження

0

157

електрокардiографiя

0

157

флюорографiя

0

157

рентгенографiя тканин пародонта

100

157

електроодонтометрiя

0

158

ультразвукове дослiдження

0

158

вимірювання глибини пародонтального карману

100

158

електроодонтометрiю

0

158

люмiнесцентне дослiдження

0

158

трансiлюмiнамiйне дослiдження

0

159

полярографiї

0

159

реопародонтографiї

100

159

пухирної проби

0

159

крiовпливу

0

159

люмiнесцентного дослiдження

0

160

генералiзованому пародонтитi II-III ступеня

100

160

катаральному гiнгiвiтi

0

160

гiпертрофiчному гiнгiвiтi

0

160

виразковому гiнгiвiтi

0

160

пародонтозi I ступеня

0

161

порушення цiлiсностi компактної пластинки вершин мiжальвеолярних перегородок i остеопороз

0

161

горизонтальна резорбцiя мiжальвеолярних перегородок на 1/2 довжини кореня, остеопороз

100

161

явища остеопорозу в тiлi щелепи

0

161

множиннi кiстковi кармани

0

161

розширення перiодонтальних щiлин в пришийковій длянці зубів

0

162

хронiчного локалiзованого пародонтиту

0

162

загостреного перебiгу генералiзованого пародонтиту

100

162

загостреного гранулюючого перiодонтиту

0

162

пародонтозу

0

162

фiброзної форми гiпертрофiчного гiнгiвiту

0

163

остеопороз мiжзубних перегородок альвеолярного відростка

0

163

деструкцiя компактної пластинки мiжзубних перегородок

0

163

резорбцiя мiжзубних перегородок альвеолярної кiстки

0

163

розширення перiодонтальних щiлин зубiв в пришийковій ділянці зубів

100

163

остеосклероз альвеолярного відростка

0

164

грануляцiйних розростаннях iз кишень

0

164

рухливостi зубiв III ступеня

0

164

глибинi пародонтального карману 3 мм

0

164

ретроградному пульпiтi

100

164

видiленнi гною з пародонтального карману

0

165

курс підтримувального пародонтологічного лікування

100

165

повний курс комплексного лiкування

0

165

тiльки профiлактичний огляд

0

165

симптоматичне лiкування

0

165

курс загального лiкування

0

166

чищення зубiв зубним порошком на основi бiлої глини "Формалюкс"

0

166

для полоскання порожнини рота гiгiєнiчний зубний елiксир "Жемчужная улыбка"

0

166

зубну пасту з рослинними добавками для профілактики пародонтиту

100

166

зубнi пасти з переважним вмiстом амiнофторидiв /"Лакалут", "Карiодент"/

0

166

зубну пасту Бленд-а-Мед комплексної дії з триклозаном, яка переважно вмiщує препарати фтору i фосфору

0

167

пародонтоз

0

167

виразково-некротичний гінгівіт

0

167

пародонтальний абсцес

0

167

генералізований пародонтит в стадії загострення

100

167

рухливiсть зуба III ст

0

168

не бiльш 1 зуба

0

168

одного квадранту чи сектанту

100

168

незалежно вiд кiлькостi зубiв, але тiльки на 1 щелепi /верхнiй або нижнiй/

0

168

1-3 зубiв тiльки на однiй половинi щелепи

0

168

1-2 зубiв, якi стоять поруч

0

169

при проведенні професійної гігієни порожнини рота

100

169

незалежно вiд часу проведення кюретажу пародонтальних карманів

0

169

в процесi кюретажу

0

169

пiсля кюретажу

0

169

не варто проводити

0

170

зменшення глибини пародонтального карману, кровоточивості ясен

100

170

щiльне прилягання ясен до зубiв

0

170

зменшення рецесії ясен та кровоточивостi при чищеннi зубiв

0

170

зменшення гноєвидiлення з пародонтальної кишенi

0

170

вiдсутнiсть пародонтальної кишенi

0

171

неприємний запах з роту

0

171

присмак кровi в ротi

0

171

бiль в iнтактних зубах вiд температурних, хiмiчних та iнших подразникiв

100

171

набряклiсть ясен

0

171

вiдкладення зубного каменю

0

172

виражена рухливiсть зубiв

0

172

рецесiя ясен, оголення шийок, а потiм i коренiв зубiв

100

172

грануляцiйнi розростання з пародонтальних карманів

0

172

пародонтальнi кармани глибиною 5 мм

0

172

вiдкладення пiд'ясенного зубного каменю

0

173

3 мм

0

173

вiд 3 до 5 мм

0

173

бiльш 5 мм

0

173

вiдсутня

100

173

2 мм

0

174

проба Шиллера-Писарєва

0

174

визначення iндексу гiгiєни

0

174

рентгенографiя

100

174

вакуумна проба за Кулаженком

0

174

цитологiчне дослiдження вмiсту пародонтальних карманів

0

175

аскорбiнова кислота

0

175

глiцерофосфат кальцiю

0

175

вiтамiни групи "В", нiкотинову кислоту та iн

100

175

нестероїдні протизапальні засоби – ”Мефенат” мазь

0

175

антибіотикотерапія

0

176

достатньо ортопедичного лiкування

0

176

виключно фiзiотерапiї

0

176

протизапального лiкування антибiотиками та сульфанiламiдами

0

176

комплексної терапiї

100

176

крiокюретажу пародонтальних кишень

0

177

iмедiат-протез

0

177

бюгельний протез

0

177

шини з рiббонду, гласспену та iн

100

177

мостовиднi протези

0

177

пластинчастий протез iз багатоланковим кламером

0

178

одночасне протезування при необхiдностi обох щелеп

0

178

перевага частково знiмних протезiв над бюгельними

100

178

вибiр бюгельних конструкцiй протезiв

0

178

використання iммедiат-протезiв як тимчасових шин

0

178

виготовлення тимчасових шин iз дроту перед хiрургiчним втручанням

0

179

синдром Стивенса-Джонсона

0

179

гiпертрофiчний гiнгiвiт, гранулююча форма

0

179

гострий катаральний гiнгiвiт

100

179

загострений перебiг генералiзованого пародонтиту

0

179

виразково-некротичний гiнгiвiт

0

180

гiперемiя пульпи

0

180

карiєс при наявностi прихованої порожнини

0

180

Пародонтоз

100

180

хронiчний перебiг генералізованого пародонтиту

0

180

конкрементозний пульпiт

0

181

генералiзований пародонтит

0

181

локалiзований пародонтит

0

181

еозинофiльна гранульома

100

181

синдром Папiйон-Лефевра

0

181

синдром Стивенса-Джонсона

0

182

гiперкератоз

100

182

балонуюча дистрофiя

0

182

спонгiоз

0

182

папiломатоз

0

182

акантолiз

0

183

паракератоз

0

183

акантоз

0

183

дискератоз

0

183

дисплазiя

0

183

спонгiоз

100

184

балонуюча дистрофiя

100

184

дискератоз

0

184

акантоз

0

184

гiперкератоз

0

184

папiломатоз

0

185

дискератоз

0

185

папiломатоз

100

185

акантолiз

0

185

гiперкератоз

0

185

вакуольна дистрофiя

0

186

вузлик /папула/

100

186

трiщина

0

186

афта

0

186

рубець

0

186

лiхенiзацiя

0

187

кiста

100

187

ерозiя

0

187

кiрка

0

187

рубець

0

187

лiхенiзацiя

0

188

лусочку

100

188

пляму

0

188

папулу

0

188

пустулу

0

188

кiсту

0

189

рубець

100

189

пухир

0

189

горбик

0

189

вузол

0

189

пляму

0

190

мiсцевi подразнення

100

190

вiрусна iнфекцiя

0

190

серцево-судиннi порушення

0

190

недостатнiсть вiтамiну С

0

190

нейрогеннi захворювання

0

191

сифiлiс

100

191

гонорея

0

191

лепра

0

191

дифтерiя

0

191

нома

0

192

СНIД

100

192

грип

0

192

iнфекцiйний мононуклеоз

0

192

лепра

0

192

кiр

0

193

Таппейнера /курцiв/

70

193

плоскiй

10

193

ерозивнiй

10

193

верукознiй

10

193

м"якiй

0

194

номi

0

194

iнфекцiйному мононуклеозi

0

194

лейкозi

0

194

гангренозному стоматитi

0

194

Дифтерiї

100

195

скарлатини

100

195

дифтерiї

0

195

грипу

0

195

iнфекцiйного мононуклеозу

0

195

лейкозу

0

196

ХРАС /хронiчний рецидивний афтозний стоматит/

0

196

БЕЕ /багатоформна ексудативна еритема/

100

196

синдром Бехчета

0

196

алергiчна пурпура /геморагiчний васкулiт/

0

196

тромбоцитопенiчна пурпура /хвороба Верльгофа/

0

197

актинiчний

0

197

екзематозний

0

197

ексфолiативний

0

197

атопiчний

100

197

метеорологiчний

0

198

наявнiсть пухиря на слизовiй оболонцi рота

0

198

виражений набряк i гiперемiя слизової оболонки рота

0

198

ерозiї на незмiненiй поверхнi

0

198

ерозiї з обривками вiд пухиря на незмiненiй поверхнi

100

198

наявнiсть пухиря з геморагiчним ексудатом на гiперемiйованiй слизовiй оболонцi рота

0

199

диспансерний облiк, консультацiя дерматолога, онколога, терапевта, симптоматичне лiкування

0

199

рацiон, багатий на вiтамiн А, комплекснi вiтамiннi препарати всередину, усунення подразникiв слизової роту, мiсцева обробка дiлянки кератозу вiтамiном А

100

199

вiтамiн В всередину, вiтамiн А всередину i мiсцево для обробки дiлянки керетозу

0

199

достатньо усунення подразникiв i санацiї ротової порожнини

0

199

якiсна санацiя i регулярний гiгiєнiчний догляд за порожниною рота

0

200

рана, гематома, садно

90

200

зливнi ерозiї

10

200

рiзко болючi множиннi виразки

0

200

папiломатознi розростання

0

200

ретенцiйна кiста

0

201

провести ревiзiю рани

100

201

видалити зруйнованi зуби

0

201

зашити рану

0

201

обробити анiлiновими барвниками

0

201

ввести антибiотики

0

202

рiвнi краї, гладке дно

10

202

краї гiперемiйованi, болючi, некротичний налiт

80

202

склераденiт

0

202

щiльний iнфiльтрат, що оточує виразку

10

202

зернисте дно, пiдритi краї

0

203

Кислотами

70

203

лугами

0

203

електричним струмом

10

203

iонiзуючим випромiнюванням

10

203

кип"ятком

10

204

кислотами

0

204

Лугами

80

204

електричним струмом

0

204

iонiзуючим випромiнюванням

10

204

кип"ятком

10

205

мильну воду

100

205

0,5% розчин оцтової кислоти

0

205

0,1% розчин соляної кислоти

0

205

50% етиловий спирт

0

205

0,5% розчин сірчаної кислоти

0

206

1-2% розчин харчової соди

10

206

палену магнезiю /оксид магнiю/

80

206

0,5% розчин лимонної кислоти

0

206

розчин Люголя

10

206

3% розчин натрiю хлориду

0

207

не пальпуються

10

207

збiльшенi, болючi, рухливi

90

207

збiльшенi, ущiльненi, спаянi, не болючi

0

207

збiльшенi, ущiльненi, спаянi, болючi

0

207

збiльшенi, хрящоподiбнi, не болючi

0

208

не пальпуються

0

208

збiльшенi, болючi, м'якi, не спаянi з сусiднiми тканинами

0

208

збiльшенi, ущiльненi, не спаянi з сусiднiми тканинами

0

208

збiльшенi, ущiльненi, спаянi, не болючi

100

209

серологiчне

0

209

бактерiоскопiчне

10

209

гiстологiчне

90

209

люмiнiсцентне

0

209

бактерiологiчне

0

210

папiломатозних розростань

0

210

гематоми

0

210

ретенцiйної кiсти

0

210

ерозiї

90

210

свiжої рани

10

211

0,5% розчин оцтової або лимонної кислоти

80

211

5% розчин унітіолу

20

211

палену магнезiю

0

211

2% розчин натрiю хлориду

0

211

50% етиловий спирт

0

212

шкiра

0

212

судинна стiнка

0

212

слизова оболонка

100

212

шкiра i слизова оболонка порожнини рота

0

212

внутрiшнi органи

0

213

мiкроорганiзми

0

213

нервовий стрес

0

213

хронiчна травма

100

213

цукровий дiабет

0

213

вiруси

0

214

чоловiкiв незалежно вiд вiку

0

214

людей середнього, старшого вiку незалежно вiд статi

0

214

жiнок похилого вiку

0

214

дiтей

100

214

чоловiкiв похилого вiку

0

215

шкiра навколо губ

0

215

слизова оболонка заднiх дiлянок рота

10

215

слизова оболонка переднiх дiлянок рота

70

215

слизова оболонка ясенного краю

10

215

пiднебiннi дужки

10

216

вакуольна дистрофiя

0

216

акантолiз

0

216

гiперкератоз

90

216

папiломатоз

10

216

спонгiоз

0

217

пухир

0

217

папула

0

217

пляма

0

217

бляшка

100

217

вузол

0

218

бородавки з широкою основою

100

218

атрофiя

0

218

трiщина

0

218

пляма

0

218

ерозiя

0

219

трофiчнi розлади

0

219

гостра травма

0

219

хронiчна травма

100

219

стреси

0

219

переохолодження

0

220

болючi бородавчастi розростання

0

220

рiзка болючiсть пiд час доторкування до дiлянки ураження

0

220

вiдчуття стягування, шорсткiсть слизової оболонки

100

220

пекучий постiйний бiль

0

220

короткочасний приступоподiбний бiль

0

221

виразкування в ретромолярному просторi

0

221

бородавчастi розростання

100

221

обривки пухирiв

0

221

множиннi згрупованi пухирцi

0

221

рiзко болючi ерозiї

0

222

хронiчним рецидивуючим афтозним стоматитом

10

222

червоним плоским лишаєм, ерозивною формою

90

222

пухирчаткою

0

222

зроговiлим плоскоклiтинним раком

0

222

ангiною Венсана

0

223

плоска

20

223

верукозна

0

223

ерозивна - виразкова

0

223

Тапейнера

20

223

передкератозна (початкова)

60

224

облiгатної

0

224

факультативної

100

225

хiрургiчне видалення осередку ураження

10

225

усунення подразнення

80

225

променева терапiя

0

225

склерозуюча терапiя

10

225

антибактерiальна терапiя

0

226

хiрургiчне видалення осередку ураження в межах здорових тканин з гiстологiчним дослiдженням

80

226

променева терапiя

0

226

склерозуюча терапiя

10

226

дiатермокоагуляцiя осередкiв ураження

10

226

протизапальна терапiя

0

227

склерозуюча терапiя

10

227

дiатермокоагуляцiя осередкiв ураження

10

227

застосування засобів, які прискорюють епiтелiзацію

80

227

курс антибiотикотерапiї

0

227

променева терапiя

0

228

видалення рiзних металiв

0

228

протезування

0

228

засоби, які застосовують для припікання

100

228

замiна амальгамових пломб

0

228

пришлiфування гострих країв зубiв, пломб

0

229

папула

0

229

бляшка

0

229

ерозiя

0

229

пухирець

100

229

кiрка

0

230

власне слизовiй оболонцi

0

230

пiдслизовому шарi

0

230

внутрiшньоепiтелiально

100

231

"порожнi"

0

231

атиповi

0

231

гiгантськi багатоядернi

100

231

Тцанка

0

231

Пирогова-Лангганса

0

232

згрупованi пухирцi, ерозiї, кiрки

90

232

масивнi ерозiї, що зливаються, симптом перифокального вiдшарування епiтелiю

10

232

ерозiї, клаптi внутрiшньоепiтелiальних пухирiв, позитивний симптом Нiкольського

0

232

клаптi пухирiв, незагоєнi виразки, лiмфаденiт

0

233

виділення герпес-вірусу в крові

80

233

стоматоскопiю

0

233

клінічне дослідження

20

233

бiохiмiчне дослiдження сечi

0

233

бiохiмiчне дослiдження кровi

0

234

Так

100

234

нi

0

235

рiзким невралгiчним болем вздовж гiлок трiйчастого нерва

0

235

пухирцевим висипанням вздовж нервових стовбурiв

0

235

довiльно згрупованими пухирцевими висипаннями на слизовiй оболонцi рота

100

235

висипанням пухирцiв у мiжпальцевих складках

0

235

безсимптомним перебiгом

0

236

так

0

236

нi

100

237

невралгiєю трiйчастого нерва

0

237

сифiлiсом

0

237

багатоформною ексудативною еритемою

90

237

хронiчним рецидивуючим афтозним стоматитом

10

237

кандидозом

0

238

невралгiєю трiйчастого нерва

90

238

сифiлiсом

0

238

пухирчаткою

0

238

багатоформною ексудативною еритемою

10

238

алергiчним стоматитом

0

239

масивними болючими ерозiями в ретромолярному просторi

0

239

одиничними пухирцевими висипаннями на твердому пiднебiннi, яснах, на межi мiж слизовою оболонкою i шкiрою, у мiжпальцевих складках

100

239

множинними висипаннями пухирiв на шкiрi i слизовiй оболонцi рота

0

239

множинними згрупованими висипаннями по всiй слизовiй оболонцi порожнини рота

0

239

iзольованим ураженням червоної облямiвки губ

0

240

масивними, болючими ерозiями, що зливаються на СОПР

0

240

полiморфiзмом елементiв ураження

0

240

безсимптомним перебiгом

0

240

вiдчуттям печiння в дiлянцi висипання довiльно згрупованих пухирцiв на СОПР

100

240

висипанням пухирцiв в мiжпальцевих промiжках

0

241

хвороб пародонта

0

241

рецидивуючого герпетичного стоматиту

100

241

хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту

0

241

пухирчастої хвороби

0

241

кандидозу

0

242

застосування гормональних препаратiв

0

242

раннiй прийом противiрусних препаратiв i iмунокоректорiв

100

242

антибiотикотерапiя в поєднаннi з вiтамiнотерапiєю

0

242

повний курс противiрусної терапiї

0

242

рано розпочата фiзiотерапiя

0

243

харчової алергiї

0

243

пiдвищеної iнсоляцiї

80

243

дефiциту вiтамiнiв групи В

10

243

дисбактерiозу

10

243

бактерiальної алергiї

0

244

хворобi Лайла

0

244

хронiчному рецидивуючому афтозному стоматитi

0

244

гострому герпетичному стоматитi

100

244

вiрусних бородавках

0

244

герпесi з латентним перебiгом

0

245

солкосерилову

0

245

календолу

0

245

лiнiмент алое

0

245

метилурацилову

0

245

герпевір

100

246

протизапальнi

0

246

десенсибiлiзуючої

0

246

вiтамiннi

0

246

противiрусної

100

246

неспецифiчнi стимулятори

0

247

найпростiшi

10

247

фузобактерiї i спiрохети Венсана

90

247

гриби роду Кандiда

0

247

вiрус Коксакi

0

247

стрепто-, стафiлококи

0

248

пухирець

0

248

горбик

0

248

кiрка

0

248

папула

0

248

виразка

100

249

пiдвищення температури тiла

0

249

блiдiсть шкiри

0

249

некротичний налiт

0

249

поєднання уражень шкiри й слизової оболонки

100

249

гнилiсний запах з рота

0

250

кандидозом

0

250

лейкозом

70

250

червоним плоским лишаєм

10

250

лейкоплакiєю

10

250

багатоформною ексудативною еритемою

10

251

виникнення у молодому вiцi

0

251

поширений некроз ясенного краю

0

251

виражена кровоточивiсть

0

251

загальне нездужання, слабкiсть

0

251

виявлення в мазках-вiдбитках значної кiлькостi фузобактерiй, спiрохет

100

252

у гострий перiод

0

252

пiсля затихання гострих запальних проявiв

100

252

не має значення коли

0

252

не проводять

0

253

УВЧ-терапiя

30

253

аерозоль трипсину /хемотрипсину/ з антибiотиками

70

253

електрофорез лiзоциму з антибiотиками

0

253

iригацiя вуглекислотою

0

253

Д"арсонвалiзацiя

0

254

хвороби Лайла

0

254

синдрому Стивенса-Джонсона

0

254

пухирно-судинного синдрому

100

254

вульгарної пухирчатки

0

254

хронiчного рецидивуючого герпесу

0

255

судинно-пухирного синдрому

0

255

вульгарної пухирчатки

0

255

природженого бульозного епiдермолiзу

100

255

синдрому Стивенса-Джонсона

0

255

хвороби Лайла

0

256

чоловiкiв

0

256

жiнок

100

257

пляма

0

257

бляшка

0

257

папула

100

257

виразка

0

257

ерозiя

0

258

передньої третини щiк

10

258

твердого пiднебiння

0

258

м'якого пiднебiння

0

258

щiк ближче до куточкiв рота

0

258

задньої третини щiк, у дiлянцi молярiв

90

259

вiдчуття стягування слизової оболонки порожнини рота

100

259

гiперсалiвацiя

0

259

бiль, що посилюється пiд час розмови i прийому їжi

0

259

пекучий бiль за ходом нервiв

0

259

полiморфiзм скарг

0

260

вiдчуття стягування слизової оболонки порожнини рота

10

260

печiння, бiль, що посилюється пiд час розмови, вживання їжі

80

260

полiморфiзм скарг

10

260

вiдчуття шорсткостi

0

261

лейкоплакiї

0

261

типової форми червоного плоского лишаю /ЧПЛ/

100

261

бульозної форми ЧПЛ

0

261

ексудативно-гiперемiчної форми ЧПЛ

0

261

кандидозних уражень

0

262

хронiчним афтозним стоматитом

0

262

лейкоплакiєю

100

262

рецидивуючим герпетичним стоматитом

0

262

багатоформною ексудативною еритемою

0

262

медикаментозною алергiєю

0

263

гострим псевдомембранозним кандидозом /плiснявкою/

0

263

виразково-некротичним стоматитом

30

263

багатоформною ексудативною еритемою

70

263

верукозною формою лейкоплакiї

0

263

хронiчним рецидивуючим афтозним стоматитом

0

264

Пейтц-Єгерса-Турена

0

264

Фордайса

0

264

Стивенса-Джонсона

0

264

Грiншпана

100

264

Рамзая-Хунта

0

265

аплiкацiї вiтамiну А

100

265

аплiкацiї преднiзолонової мазi

0

265

склерозуюча терапiя

0

265

дiатермокоагуляцiя осередкiв ураження

0

265

iн'єкцiї делагiлу /хiнгамiну/

0

266

Так

0

266

Нi

100

267

Так

100

267

нi

0

268

типова форма

0

268

гiперкератотична

100

268

ексудативно-гiперемiчна

0

268

бульозна

0

268

атипова

0

269

трихофiтен

0

269

Кандида

100

269

актиномiцети

0

269

епiдермофiтен

0

270

сапрофiтною

0

270

патогенною

0

270

опортуністичною

100

271

нейтральному

0

271

основному

0

271

кислому

100

272

виразково-некротичним стоматитом

0

272

хворобою Ослера

0

272

кандидозом

100

272

синдромом Шегрена

0

272

хворобою Лайла

0

273

гальваноз на фонi гiпертонiчної хвороби

0

273

складчастий язик при цукровому дiабетi

100

273

дефекти пломбування при пародонтозi

0

273

гiповiтамiноз Д при остеопорозi

0

273

клиноподiбнi дефекти твердих тканин зубiв

0

274

тривале перебування на сонцi

0

274

нерацiональне протезування

10

274

тривала антибiотикотерапiя супутнього захворювання

90

274

глосодинiя

0

274

вагiтнiсть у дуже молодому вiцi

0

275

копрологiчне дослiдження

0

275

флюорографiю

0

275

реакцiю адсорбцiї мiкроорганiзмiв /РАМ/

0

275

мiкроскопiчне дослiдження зшкребка зi слизової оболонки

100

275

визначення гiдрофiльностi тканин

0

276

так

0

276

Нi

100

277

через I год. пiсля їди

0

277

уранцi натще

100

277

пiсля полоскання рота

0

277

не має значення

0

277

одразу пiсля їди

0

278

глосодинiї

0

278

Кандидозу

100

278

невралгiї трiйчастого нерва

0

278

синдрому Шегрена

0

278

хвороби Реклiнгаузена

0

279

фонофорез антибiотокiв /тетрациклiнiв/

0

279

аплiкацiї олiї облiпихи

0

279

полоскання вiдваром шипшини

0

279

змазування кремом "Пiмафуцин"

100

279

припiкання резорцином

0

280

клотримазоловою маззю

100

280

соком каланхоє

0

280

мефенамiнатом натрiю

0

280

еритромiциновою маззю

0

280

стрептоцидовою емульсiєю

0

281

лiнкомiцин

0

281

дифлукан

100

281

метацил

0

281

кислота ацетилсалiцилова

0

281

кислота аскорбiнова

0

282

пухир

0

282

пустула

0

282

трiщина

0

282

виразка

0

282

афта

100

283

тверде пiднебiння

0

283

слизова оболонка щiк, губ

100

283

мигдалики

0

283

м'яке пiднебiння

0

283

ясна

0

284

переохолодження

0

284

гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя

0

284

гiповiтамiнози

0

284

iнфекцiйно-алергiчнi чинники

100

284

вiрусна iнфекцiя

0

285

гострим герпетичним стоматитом

0

285

багатоформною ексудативною еритемою

0

285

вторинним сифiлiсом

90

285

виразково-некротичним стоматитом Венсана

0

285

туберкульозною виразкою

10

286

антибiотики

0

286

гормональнi препарати

0

286

сульфанiламiди

0

286

засоби, що пiдвищують резистентнiсть органiзму

100

286

седативнi засоби

0

287

склерозуючу терапiю

0

287

крiодеструкцiю

0

287

повноцiнну санацiю порожнини рота

100

287

курс протирецидивної антибiотикотерапiї

0

287

протирецидивний курс лiкування салiцилатами

0

288

синдром Мiлькерсона-Розенталя

0

288

синдром Бехчета

100

288

хвороба Реклiнгаузена

0

288

синдром Ядасона-Левандовського

0

288

хвороба Лайла

0

289

гормональнi порушення

70

289

бактерiальна алергiя

0

289

гiповiтамiноз С

10

289

гострi iнфекцiйнi хвороби

0

289

iмунодефiцитнi стани

20

290

косий прикус

0

290

гальваноз

100

290

скупчення зубiв

0

290

зубний налiт

0

290

коротка вуздечка язика

0

291

органiчного характеру

0

291

функцiонального

100

292

посилюється

0

292

зникає

100

292

не змiнюється

0

293

до больвого синдрому

0

293

до парестетичного синдрому

100

294

з абсцесом язика

0

294

на гострий герпетичний стоматит

0

294

на багатоформну ексудативну еритему

0

294

на глосодинiю

100

294

на виразково-некротичний стоматит

0

295

глосит

0

295

невралгiя трiйчастого нерва

0

295

неврит лицьового нерва

0

295

невралгiя язико-глоткового нерва

0

295

Глосодинiя

100

296

постановка реакцiї адсорбцiї мiкроорганiзмiв /РАМ/

0

296

флюорографiя

0

296

визначення iндексiв /ГI, РМА, Федорова-Володкiної/

0

296

дослiдження чутливої рецепцiї тканин i органiв щелепно-лицьової дiлянки

100

296

постановка реакцiї дегрануляцiї тучних клiтин сполучної тканини

0

297

абсцесом язика

0

297

хронiчним рецидивуючим афтозним стоматитом

0

297

кандидозом

100

297

червоним плоским лишаєм

0

297

мiкроглосiєю

0

298

ванночки зi знеболюючими засобами

100

298

аплiкацiї вiтамiну А

0

298

змазування бонафтоновою маззю

0

298

аплiкацiї бури з глiцерином

0

298

електрофорез аскорбiнової кислоти

0

299

гiрудотерапiя

0

299

алкоголiзацiя язикового нерва

0

299

антибiотикотерапiя

0

299

лікування виявленого основного захворювання

100

299

УВЧ-терапiя

0

300

аерозоль трипсину

0

300

крiообдування

0

300

масаж комiрцевої зони

100

300

електрофорез калiю йодиду

0

300

УФО /ультрафiолетове опромiнення/

0

301

парафiнотерапiя

0

301

електросон

100

301

електрофорез калiю йодиду

0

301

фонофорез полiсолу

0

301

крiообдування язика

0

302

акантоз

0

302

спонгiоз

100

302

акантолiз

0

302

балонуюча дегенерацiя

0

302

гiперкератоз

0

303

внутрішньо епітеліально

0

303

Субепiтелiально

100

304

iзольоване ураження слизової оболонки рота

50

304

ураження шкiри в дiлянцi переходу в слизову оболонку червоної облямiвки губiв

10

304

поєднане ураження слизової оболонки роту i шкiри

30

304

ураження червоної облямiвки губiв в дiлянцi переходу в шкiру

10

304

ураження шкіри обличчя

0

305

на початку рецидиву

0

305

при стертому перебiгу хвороби

0

305

у певному вiдсотку випадкiв

100

305

нi

0

305

завжди буває висипка i на шкiрi

0

306

тильнiй поверхнi долонь, гомiлках, передплiччi

80

306

грудях, животi, спинi

10

306

спинi, шиї, у пахових западинах

10

306

пiдошвах, у паху, на животi, пiд пахвами

0

306

тiльки на обличчi

0

307

згрупованi пухирцi, ерозiї, кiрки

0

307

масивнi зливнi ерозiї, клаптики пухирiв, кiрки, симптом перифокального вiдшарування епiтелiю

0

307

ерозiї, кiрки, позитивний симптом Нiкольського

0

307

клаптики пухирiв, виразки, вкритi некротичним нальотом, негативний симптом Нiкольського

0

307

масивнi зливнi болючi ерозiї з уривками пухирiв, покритi жовтаво-сiрим фiбринним нальотом; негативний симптом Нiкольського

100

308

клiнiчних

100

308

гiстологiчних

0

308

бактерiологiчних

0

308

рентгенологiчних

0

308

функцiональних /реопародонтографiя/

0

309

шкiрно-алергiчнi проби

0

309

реакцiю Вассермана

0

309

реакцiю гальмування мiграцiї лейкоцитiв

20

309

загальний клiнiчний аналiз кровi

80

309

бiопсiю

0

310

iнфекцiйних

0

310

токсико-алергiчних

40

310

iнфекцiйно-алергiчних

50

310

нез'ясованої етiологiї

0

310

вiрусних

10

311

наявнiсть одного елементу ураження

0

311

поєднання кiлькох елементiв ураження

100

312

лейкоцитоз, еозинофiлiя

50

312

в межах норми

10

312

агранулоцитоз

0

312

тромбоцитопенiя

20

312

лейкопенiя

20

313

картину неспецифiчного запалення з переважанням макрофагів

100

313

гiгантськi багатоядернi клiтини

0

313

атиповi епiтелiальнi клiтини

0

313

клiтини Тцанка

0

313

клiтини Пирогова-Ланхганса

0

314

пiдвищена iнсоляцiя

10

314

порушення дiєти

10

314

перевтома

10

314

загострення запалення в осередках хронiчної iнфекцiї

70

314

з"являється спонтанно

0

315

гострий герпетичний стоматит

0

315

оперiзуючий герпес

0

315

хвороба Лайла

100

315

лейкоплакiя

0

315

хвороба Ослера

0

316

рецидивуючий перебiг

0

316

супутнi хвороби нирок

0

316

поєднане ураження слизової оболонки рота i шкiри

0

316

тяжкий перебiг

100

316

супутня хвороба Iценка-Кушiнга

0

317

пухирчатки

0

317

гострого герпетичного стоматиту

0

317

виразково-некротичного стоматиту Венсана

0

317

гострого лейкозу

100

317

генералiзованого пародонтиту в перiод загострення

0

318

клiнiчний аналiз кровi

100

318

флюорографiя

0

318

патогiстологiчне дослiдження

0

318

серологiчна реакцiя Вассермана

0

318

аналiз кровi на ВIЛ-iнфекцiю

0

319

хворобi Вакеза

0

319

гострому лейкозi

100

319

анемiї Аддiсон-Бiрмера

0

319

виразково-некротичному стоматитi Венсана

0

319

гострому герпетичному стоматитi

0

320

еритремiї

0

320

лейкоза

0

320

пернiцiознiй анемiї /гiперхромнiй/

100

320

залiзодефiцитнiй анемiї /гiпохромнiй/

0

320

агранулоцитоза

0

321

гiперхромної

0

321

Гіпсохромної

100

321

гiпопластичної

0

322

0,85-1,0

0

322

до 0,85

100

322

понад 1,0

0

323

0,85-1,0

0

323

до 0,85

0

323

понад 1,0

100

324

недостатнiм надходженням залiза в органiзм

0

324

авiтамiнозом С

0

324

цукровим дiабетом

0

324

порушенням всмоктування в шлунку вiтамiну В12

100

324

остеохондрозом

0

325

клiнiчний аналiз кровi з визначенням кольорового показника

100

325

бактерiологiчне

0

325

гiстамiнова проба

0

325

цитологiчне

0

325

патогiстологiчне

0

326

гiпохромна /залiзодефiцитна/ анемiя

0

326

гiперхромна /В12 -дефiцитна/ анемiя

100

326

гiпопластична анемiя

0

326

еритремiя /хвороба Вакеза/

0

326

агранулоцитоз

0

327

металiчний присмак в ротi, вираженiсть суб"єктивних симптомiв вранцi i збереження їх протягом дня, наявнiсть металевих включень i рiзницi потенцiалiв мiж ними

80

327

металiчний присмак i сухiсть в ротi, печiння в язицi, що зникає пiд час ґжi, наявнiсть металевих включень

10

327

пекучий бiль в однiй половинi язика, що посилюється пiд час їди, амальгамовi пломби в зубах

0

327

змiни смаку, наявнiсть в ротi металевих коронок та амальгамових пломб в зубах

10

327

сухiсть в порожнинi рота, вiдчуття гiркоти, наявнiсть спонтанного нiчного болю в зубах

0

328

лейкозу

0

328

агранулоцитозу

0

328

еритремiї /хвороби Вакеза/

100

328

геморагiчного ангiоматозу /хвороби Рандю-Ослера/

0

328

гiпопластичної анемiї

0

329

Лiмфолейкозу

100

329

залiзодефiцитної анемiї

0

329

цукрового дiабету

0

329

тромбоцитопенiчної пурпури

0

329

гемофiлiї

0

330

ерозiї на бiчних поверхнях

0

330

атрофiя i згладженiсть сосочкiв

100

330

обложенiсть язика

0

330

гiпертрофiя сосочкiв

0

330

виражена мiкроглосiя через атрофiю м'язiв

0

331

десквамативний глосит

20

331

атрофiя i згладженiсть сосочкiв

0

331

гiперпластичний глосит

80

331

складчастiсть спинки

0

331

трофiчнi виразки на кiнчику

0

332

атрофiю ясенних сосочкiв на фронтальнiй дiлянцi

0

332

гiпертрофiю грибоподiбних сосочкiв язика

100

332

атрофiю сосочкiв язика

0

332

пухирi на слизовiй оболонцi пiднебiння

0

332

геморагiї на слизовiй оболонцi щiк по лiнii змикання зубiв

0

333

надмiрний бiлий налiт на спинцi

0

333

атрофiя м'язiв

0

333

виражений набряк, налiт на коренi язика

100

333

геморагiї на нижнiй поверхнi

0

333

рiзко болючi ерозiї на бiчних поверхнях

0

334

виразкову, ерозивну, бульозну

0

334

бульозну, ерозивну, папiломатозну

0

334

гiперкератозну, виразкову, бородавчасту

0

334

плоску, папiломатозну, горбисту

100

334

складчасту, гладку, горбисту

0

335

набряку Квiнке

0

335

гемангiоми губи

0

335

синдрому Мiлькерсона-Розенталя

100

335

лiмфедеми губ

0

335

синдрому Рамзая-Хунта

0

336

конституцiональна схильнiсть

10

336

спадковiсть

0

336

ангiоневроз /нейродистрофiя/

10

336

iнфекцiйно-алергiчна

80

336

гематогенно-iнфекцiйна

0

337

актинiчний

0

337

метеорологiчний

100

337

ексфолiативний

0

337

екзематозний

0

337

кандидозний

0

338

симптоматичних

100

338

самостiйних

0

339

бородавчастих розростань

10

339

обмеженого кератозу

0

339

однiєї, рiдше 2-3 малоболючих ерозiй

90

339

пухлиноподiбного утворення в центрi

0

339

трiщини, що погано гоїться

0

340

м'який шанкр

0

340

твердий шанкр

100

340

гума

0

340

горбиковий сифiлiд

0

340

пустульозний сифiлiд

0

341

туберкульоз

0

341

СНIД

0

341

грип

0

341

гонорея

0

341

сифiлiс

100

342

iнкубацiйний

100

342

первинний

0

342

вторинний

0

342

третинний

0

343

iнкубацiйний

0

343

первинний

100

343

вторинний

0

343

третинний

0

344

iнкубацiйний

0

344

первинний

0

344

вторинний

100

344

третинний

0

345

iнкубацiйний

0

345

первинний

0

345

вторинний

0

345

третинний

100

346

не пальпуються

0

346

збiльшенi, болючi, м'якi, спаянi

0

346

збiльшенi, щiльнi, вiльнi, не болючi

100

346

збiльшенi, вiльнi, болючi, щiльнi

0

346

збiльшенi, спаянi, болючi, хрящоподiбнi

0

347

первинного

0

347

рецидивного

0

347

третинного

0

347

Природженого

100

347

не зустрiчаються при сифiлiсi

0

348

пухир

0

348

пухирець /геморагiчний/

0

348

горбик /люпома/

100

348

пляма /телеангiектазiя/

0

348

кiста

0

349

пухирчатки

0

349

багатоформної ексудативної еритеми

0

349

мiлiарно-виразкового туберкульозу

100

349

червоного плоского лишаю

0

349

хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту

0

350

полярографiя

0

350

реографiя

0

350

дiаскопiя

100

350

вакуумна проба

0

350

формалiнова проба

0

351

симптом "роси"

0

351

симптом "яблучного желе"

100

351

снiжно-бiле свiтiння осередкiв ураження в променях Вуда

0

351

симптом пергаментного хрускоту

0

351

симптом Купермана

0

352

блюдцеподiбнi краї, сальне дно

0

352

гiперемiйованi, болючi краї, вкрите некротичними тканинами дно

0

352

iнфiльтрованi, болючi краї, брудно-сiре дно

0

352

нерiвнi краї, дно вкрите зернами Треля

100

353

iнфекцiйний мононуклеоз

0

353

лейкоз

0

353

ящур

0

353

СНIД

100

353

рецидивуючий герпес

0

354

мiкозу

0

354

цукрового дiабету

0

354

неспецифiчного виразкового колiту

0

354

СНIДУ

100

354

гiперхромної анемiї

0

355

сифiлiс

0

355

туберкульоз

0

355

iнфекцiйний мононуклеоз

0

355

СНIД

100

355

цукровий дiабет

0

356

анамнестичнi данi

0

356

загальнi клiнiчнi ознаки

0

356

результати iмунологiчних дослiджень

0

356

данi мiкроскопiї дiлянки ураження

100

356

результати загального аналiзу кровi

0

357

спостерiгати за хворим амбулаторно

0

357

проконсультувати хворого у лiкаря-iнфекцiонiста

0

357

негайно госпiталiзувати хворого в iнфекцiйне вiддiлення чи лiкарню

0

357

зробити аналiз кровi

0

357

направити в лабораторiю, де вивчають проблему СНIДУ, для проведення дослідження

100

358

природжена гiпоплазiя потових залоз i волосяних фолiкулiв

0

358

аплазiя бiльшостi зубних зачаткiв

0

358

високе розташування дна порожнини рота

0

358

рiзко виражена гiперсалiвацiя

100

358

збiльшення язика i недорозвиток перехiдних складок

0

359

грудному

0

359

юнацькому

0

359

зрiлому

100

359

старечому

0

360

лiзоцим слини

100

360

злущений епітелій

0

360

мінеральні солі

0

361

IqА

100

361

IqЕ

0

361

IqG

0

361

IqД

0

361

IqМ

0

362

тучнi клiтини

0

362

плазматичнi клiтини власного слизового шару

100

362

нейтрофiли

0

362

лейкоцити

0

363

сульфанiламiди

0

363

iмунодепресанти

0

363

психотропнi

0

363

вiтамiни

100

363

антибiотики

0

364

трипсин

0

364

iнтерферон

0

364

трихопол

0

364

преднiзолон

100

364

алое

0

365

Ступеню морфологiчних порушень

0

365

Ступеню функцiональних вiдхилень

0

365

Кiсткового вiку

100

365

Планування ортодонтичного лiкування

0

365

Прогнозу ортодонтичного лiкування

0

366

"Гнутий круглий Дуйзингса

100

366

Гудзикоподiбний

0

366

Стрiчковий

0

366

Стрiлоподiбний Шварца

0

366

Адамса

0

367

Вестибулярна дуга

0

367

Пiднебiнний бюгель

0

367

Лiнгвальна дуга

100

367

Боковi щити

0

367

Губнi пелоти

0

368

Розширеннi верхнього зубного ряду

0

368

Мезiодистального перемiщення зубiв

0

368

Вколочування зубiв

0

368

Розширеннi та подовженнi зубного ряду, мезiодистального перемiщення зубiв

100

369

Активатор Андрезена-Гойпля

0

369

Регулятор функцiї Френкеля

100

369

Формувач Бiммлера

0

369

Активатор Кламмта

0

369

Бiонатор Бальтерса

0

370

Айнсворта

0

370

Ковзаюча дуга Енгля

0

370

Експансивна дуга Енгля

0

370

Герлiнга-Гашимова

100

371

Зняття часткових вiдбиткiв

0

371

Одержання повних вiдбиткiв для виготовлення апаратiв

0

371

Одержання повних анатомiчних вiдбиткiв для виготовлення протезiв

0

371

Виготовлення робочих технiчних моделей

0

371

Виготовлення дiагностичних i музейних моделей

100

372

Глибокий прикус

0

372

Скупчене положення зубiв

0

372

Пiднебiнне положення зубiв

0

372

Мезiальний прикус

0

372

Косий прикус

100

373

Менше 5 мм

100

373

Вiд 10 до 12 мм

0

373

Вiд 6 до 7 мм

0

373

Вiд 5 до 10 мм

0

374

Вiд 3 до 5 мм

0

374

Вiд 5 до 10 мм

100

374

До 5 мм

0

374

Вiд 10 до 12 мм

0

374

Вище 10 мм

0

375

Вiд 5 до 10 мм

0

375

Вiд 3 до 8 мм

0

375

Вище 10 мм

100

375

Вiд 3 до 5 мм

0

375

Вiд 1 до 5 мм

0

376

Мастикацiографiя

0

376

Рентгенографiя

100

376

Оклюзiографiя

0

376

Гнатодинамометрiя

0

376

Електромiографiя

0

377

Iкло поза зубним рядом

0

377

Дефiцит мiсця у зубному рядi - 6 мм

0

377

Дефiцит мiсця складаі 50% ширини iкла

0

377

Дефiцит мiсця - 5 мм

0

377

Дефiцит мiсця - 2-3 мм

100

378

Вестибулярний щит

100

378

Вестибулооральний щит

0

378

Апарат Брюкля

0

378

Апарат з петлями Рудольфа

0

378

Накусочна пластинка Катца

0

379

Компактостеотомiя

0

379

Вакуум-терапiя

0

379

Видалення зубiв

0

379

Протезування

100

380

Пiд час прорiзування постiйних центральних рiзцiв

0

380

Пiсля прорiзування тимчасових центральних рiзцiв

100

380

Пiд час прорiзування постiйних бiчних рiзцiв

0

380

Пiсля прорізування постiйних бiчних рiзцiв

0

380

Пiсля прорiзання iкол

0

381

Латеральне видiлення коронок центральних рiзцiв при правильному розмiщеннi верхiвок коренiв

0

381

Дистальне змiщення одного центрального рiзця

0

381

Корпусне латеральне змiщення центральних рiзцiв

0

381

Медiальний нахил коронок центральних рiзцiв i латеральний вiдхил коренiв

100

382

Корпусне латеральне змiщення центральних рiзцiв латерально

100

382

Латеральне змiщення коронок центральних рiзцiв при правильному розмiщеннi верхiвок коренiв

0

382

Диспозицiя одного центрального рiзця

0

382

Медiальний нахил коронок центральних рiзцiв i латеральне вiдхилення коренiв

0

383

Спадковiсть

0

383

Наявнiсть надкомплектного зуба мiж коренями центральних рiзцiв

0

383

Наявнiсть одонтоми мiж коренями центральних рiзцiв

0

383

Шкiдлива звичка смоктати язика, прикушування олiвця

100

383

Адентiя бокових рiзцiв

0

384

Корпусне латеральне змiщення центральних рiзцiв

0

384

Латеральне вiдхилення коронок центральних рiзцiв при правiльному розмiщеннi верхiвок коренiв

100

384

Медiальне вiдхилення коронок центральних рiзцiв i латеральний нахил коренiв

0

384

Дистопозицiя одного центрального рiзця

0

385

Змiнний апарат з гвинтом,пружиною-ричагом для дистального перемiщення перших молярiв,премолярiв

100

385

Пальцевий тиск

0

385

Помiрне зшлiфовування бiчних поверхонь премолярiв

0

385

Дуга Енгля

0

386

Видалення перших премолярiв

0

386

Застосування апарату Каламкарова

100

386

Пальцевий тиск

0

386

Застосування змiнного апарату з пружиною-рiчагом

0

386

Зiшлiфовування бокових поверхонь премолярiв

0

387

Зближення центральних рiзцiв

0

387

Зближення центральних i бокових рiзцiв до центральної лiнiї

0

387

Косметичне протезування

100

388

Виготовлення частково змiнного протезу

0

388

Оголення коронки ретинованого зуба

0

388

Виготовлення змiнного протезу, що розмежовує прикус

100

389

Трансплантацiя

0

389

Виготовлення частково змiнного протезу, що розмежовуі прикус

0

389

Оголення коронки

0

389

Витягування ретинованого зуба пiсля оголення коронки незнiмним апаратом з гумовою тягою

100

390

Змiщення центральних рiзцiв до середини

0

390

Змiщення центральних i бiчних рiзцiв до середини

0

390

Косметичне протезування

100

390

Лiкування недоцiльне

0

391

Розмежовуючi прикус коронки на зуби, що змiщуватимуться

0

391

Експансивна дугаЕнгля

0

391

Дуга Мершона

0

391

Знiмний апарат на нижню щелепу з накусочною площадкою на зуби,що змiщуються

100

392

Знiмний апарат з дiастемними активаторами в iнактивованому станi

0

392

Знiмний аппарат з вестибулярною дугою

0

392

Замiна активних частин швидкотвердiючою пластмасою

0

392

Спаянi коронки або пластмасовi капи на центральнi рiзцi, постiйнi незнiмнi ретейнери

100

392

Ниткова лiгатура

0

393

Треми у фронтальнiй дiлянцi при прогнатичному прикусi

0

393

Треми у фронтальнiй дiлянцi при прогенiчному прикусi

0

393

Треми внаслiдок мiкродентiµ зубiв в бокових дiлянках

100

393

Треми внаслiдок макрогнатiї

0

393

Треми внаслiдок шкiдливих звичок

0

394

Знiмний аппарат з вестибулярною дугою

0

394

Вестибулярний щит

0

394

Апарат Айзенберга -Гербса

0

394

Лiкуванню не пiдлягає

100

395

Зближення центральних рiзцiв незнiмними конструкцiями

0

395

Змiщення до середини центральних i бiчних рiзцiв знiмними апаратами

0

395

Виготовлення мостовидного протезу

100

396

Стацiонарна дуга Енгля

0

396

Металiчнi коронки з подовженими рiжучими краями

100

396

Знiмний апарат на в/щ зi штовхачами

0

397

I ступiнь

100

397

II ступiнь

0

397

III ступiнь

0

398

I ступiнь

0

398

II ступiнь

0

398

III ступiнь

100

399

менше верхньої

100

399

більше верхньої

0

399

дорівнює верхній

0

400

напівеліпса

0

400

напівкруга

100

400

параболи

0

401

до 5 мм

0

401

до 10 мм

0

401

до 14 мм

100

402

2,5 мм

100

402

5 мм

0

402

7,5 мм

0

403

I-II-ІІI-IV-V

0

403

I-ІІ-IV-ІІІ -V

100

403

ІІ-І-ІІІ-IV-V

0

404

в одній площині

100

404

з мезіальним ступенем

0

404

з дистальним ступенем

0

405

з тремами

0

405

без трем

100

405

тільки з діастемою

0

406

вестибулярніше щічних бугорків верхніх молярів

0

406

на одному рівні з щічними бугорками верхніх молярів

0

406

у повздовжній фісурі верхніх молярів

100

407

на одному рівні з язичними бугорками нижніх молярів

0

407

у повздовжній фісурі нижніх молярів

100

407

вестибулярніше щічних бугорків нижніх молярів

0

408

від 5 до 8 лет

0

408

від 4 до 6 лет

100

408

від 3 до 4 лет

0

409

ознака аномалії

0

409

ознака нормального развитку

100

409

не має діагностичного значення

0

410

у фронтальному відділі

0

410

в бокових відділах

0

410

у фронтальному та бокових відділах

100

411

в одній вертикальній площині

0

411

з мезіальною сходинкою

100

411

з дистальною сходинкою

0

412

напівкруг

0

412

напівеліпс

100

412

парабола

0

413

напівкруг

0

413

напівеліпс

0

413

парабола

100

414

повздовжніми фісурами нижніх

100

414

язичними бугорками нижніх

0

414

вестибулярними бугорками нижніх

0

415

з піднебінними бугорками верхніх

0

415

повздовжніми фісурами верхніх

100

415

з щічними бугорками верхніх

0

416

1/2 висоти коронки різців НЩ

0

416

1/3 висоти коронки різців НЩ

100

416

2/3 висоти коронки різців НЩ

0

417

піднебінною поверхнею

100

417

ріжучим краєм

0

417

вестибулярною поверхнею

0

418

язиковою поверхнею

0

418

ріжучим краєм

100

418

вестибулярною поверхнею

0

419

більше альвеолярної дуги

100

419

менше альвеолярної дуги

0

419

дорівнює альвеолярній дузі

0

420

менше альвеолярної дуги

100

420

більше альвеолярної дуги

0

420

дорівнює альвеолярній дузі

0

421

менше альвеолярної дуги

100

421

більше альвеолярної дуги

0

421

дорівнює альвеолярній дузі

0

422

менше альвеолярної дуги

100

422

більше альвеолярної дуги

0

422

дорівнює альвеолярній дузі

0

423

заднім щічним бугорком нижнього 6 зуба

0

423

міжбугорковою фісурою нижнього 6 зуба

100

424

у звичному положенні НЩ

100

424

в стані фізіологічного спокою

0

424

при зміщенні НЩ допереду на половину ширини коронок молярів

0

425

4-6 місяців - II та I, 6-8 - III, 8-10 міс. - IV, 10-12 міс. - V

0

425

6-8 місяців - I, 8-12 міс.- II, 12-16 міс.- IV, 16-20 мес.- ІІІ, 20-30 місяців – V

100

425

І - 6-8 міс., ІІ - 8-12 міс., ІІІ - 12-16 міс., IV - 16-20 міс

0

426

6 - 6-7 років, 1 - 7-8 років, 2 - 8-9 років; 4 - 9-11 років, 3 - 10-12 років

0

426

6 - 6-7 років, 1 - 7-8 років, 2 - 8-9 років, 4 - 9-11 років, 3 - 9-10 років, 5 - 10-11 років, 7 - 11-12 років

100

426

1 - 6-7 років, 2 - 7-8 років, 3 - 8-9 років, 4 - 10-12 років, 5 - 11-13 років

0

427

наявності надкомплектних зубів

100

427

відсутності зачатків зубів

0

427

ретенції зубів

0

428

наявності надкомплектних зубів

0

428

відсутності зачатків зубів

100

428

затримці прорізування зубів

0

429

розмірів зубів

100

429

форми зубів

0

429

структури зубів

0

430

збільшення розмірів зубів

0

430

зменшення розмірів зубів

100

430

зменшення кількості зубів

0

431

кількості зубів

0

431

строків прорізування зубів

100

431

формування зубів

0

432

кількості зубів

100

432

строків прорізування зубів

0

432

структури зубів

0

433

вперед по зубній дузі

100

433

назад по зубній дузі

0

433

в сторону піднебіння

0

434

вперед по зубній дузі

0

434

назад по зубній дузі

100

434

в сторону піднебіння

0

435

щелеп

0

435

перших молярів

100

435

різців

0

436

перших постійних молярів верхньої та нижньої щелеп

100

436

постійних іклів верхньої та нижньої щелеп

0

436

постійних резцов верхньої та нижньої щелеп

0

437

1 класу Енгля

0

437

2 класу Енгля

100

437

3 класу Енгля

0

438

1 класу Енгля

0

438

2 класу Енгля

0

438

3 класу Енгля

100

439

1 класу Енгля

100

439

2 класу Енгля

0

439

3 класу Енгля

0

440

нижньої щелепи назад

100

440

нижньої щелепи вперед

0

440

верхньої щелепи назад

0

441

нижньої щелепи назад

0

441

нижньої щелепи вперед

100

441

верхньої щелепи вперед

0

442

сагитальному

100

442

вертикальному

0

443

сагитальних аномалій оклюзії

0

443

вертикальних аномалій оклюзії

100

443

трансверзальних аномалій оклюзії

0

444

збільшення щелепи

100

444

зменшення щелепи

0

444

зміщення щелепи допереду

0

445

розміру щелеп

100

445

положення щелеп

0

445

форми щелеп

0

446

розміру щелеп

0

446

положення щелеп

100

446

форми щелеп

0

447

електроміографії, електроміотонометрії

100

447

реопародонтографії

0

447

артрофонографії

0

448

спроможність скорочення м’язів щелепно-лицевої ділянки

0

448

гемодинамічний стан судин СНЩС

100

448

рух голівок нижньої щелепи

0

449

біоелектричну активність жувальних м’язів

0

449

спроможність скорочення жувальних м’язів

100

449

спроможність скорочення скроневих м’язів

0

450

огляд порожнини рота, функціональні проби

0

450

антропометричні, рентгенологічні, функціональні, графічні

100

450

опитування, огляд, вимірювання гіпсових моделей щелеп

0

451

клінічний огляд

0

451

антропометричні вимірювання гіпсових моделей щелеп, звонішній огляд

0

451

клінічне обстеження та спеціальні методи діагностики

100

452

стимулювання прорізування постійних зубів

0

452

пришліфування бугрів молочних зубів

100

452

протезування

0

453

метод Пона

0

453

метод Хауса-Снагиної

100

453

індекс Тонна

0

454

довжини верхньої щелепи

0

454

довжини нижньої щелепи

0

454

наявності зачатків постійних зубів

100

455

Пона

0

455

Коркхауза

100

455

Хауса-Снагиної

0

456

панорамну рентгенограму нижньої щелепи

0

456

телерентгенограму в прямій проекції

0

456

ортопантомограму та телерентгенограму в прямій проекції

100

457

порушення довжини зубних рядів

0

457

порушення ширини зубних рядів

0

457

порушення положення зубів та форми зубних рядів

100

458

рухи нижньої щелепи

0

458

рухи в СНЩС

0

458

биопотенціали м’язів щелепно-лицевої ділянки

100

459

в розслабленому та скороченому стані

100

459

в активному стані

0

459

при висунутій щелепі

0

460

дослідження біопотенціалів м’язів

0

460

вивчення гемодинаміки

100

460

дослідження рухів суглобових голівок

0

461

дослідження кровоносних судин пародонту

0

461

дослідження СНЩС

0

461

вивчення функції м’язів

100

462

томографія

0

462

телерентгенографія в прямій проекції

100

462

телерентгенографія в боковій проекції

0

463

телерентгенографія в боковій проекції

100

463

телерентгенографія в прямій проекції

0

463

ортопантомографія

0

464

телерентгенографія в прямій проекції

0

464

телерентгенографія в боковій проекції

0

464

панорамна рентгенографія щелеп

100

465

сагитальному напрямку

0

465

сагитальному та вертикальному напрямках

0

465

трансверзальному напрямку

100

466

форму зубних рядів

0

466

ступінь развитку базиса

100

466

розміри сегментів зубних рядів

0

467

розміри зубних рядів

0

467

форму зубних рядів

100

467

розміри сегментів зубних рядів

0

468

мікроглосія та макроглосія, виникає ротове дихання

0

468

збільшення нижньої щелепи у сагитальному напрямку

0

468

затримка росту нижньої щелепи у сагитальному напрямку

100

469

вторинна часткова адентія

0

469

первинна адентія, макродентія

100

469

вторинна повна адентія

0

470

порушення положення зубів

0

470

порушення прорізування зубів

0

470

затримки росту нижньої щелепи

100

471

між передніми зубами

0

471

між боковими зубами

0

471

в ділянці піднебінної поверхні верхніх фронтальних зубів

100

472

напруження кругового та підборідочного м’язів

100

472

напруження верхньої частини обличчя

0

472

ротове дихання

0

473

хронічному гастриті

0

473

пієлонефриті

0

473

бронхиальній астмі, хронічних бронхитах

100

474

санація носоглотки

100

474

санація порожнини рота

0

474

виготовлення знімного протезу

0

475

з щільної неоформленої сполучної тканини

0

475

з щільної оформленої сполучної тканини

0

475

з рихлої сполучної тканини

0

475

з ретикулярної тканини

100

476

мезенхіми зубного сосочка

0

476

зовнішніх клітин емалевого органу

0

476

внутрішніх клітин емалевого органу

100

477

колагеновими волокнами

0

477

білками по типу фосфопротеїнів

100

477

полісахаридними комплексами

0

477

відростками одонтобластів

0

478

емалевого органу

0

478

зубного сосочка

100

478

зубного мішечка

0

478

пульпи емалевого органу

0

479

внутрішній слой дентину

0

479

слой незвапненої речовини дентину в навколопульпарній зоні

100

479

слой дентину біля цементу

0

480

кровоносні судини

0

480

колагенові волокна

0

480

відростки одонтобластів

100

480

лимфатичні судини

0

481

фібробласти

0

481

одонтобласти

0

481

енамелобласти

100

481

остеобласти

0

482

в предентині

0

482

в пульпі зуба

100

482

в дентинних канальцях

0

482

в періодонті

0

483

з кісткової тканини

0

483

з рихлої сполучної тканини

0

483

з багатошарового епітелію

0

483

з щільної сполучної тканини

100

484

незвапнений дентин

0

484

пластинчасту кістку

0

484

грубоволокнисту кістку

100

484

глобулярний дентин

0

485

глобули

0

485

призми

100

485

пучки колагенових волокон

0

485

кутикула

0

486

Роздiл стоматологiї, який займається замiщенням цiлосностi зубiв, зубних рядiв i щелеп

0

486

Роздiл стоматологiї, який займається замiщенням функцiї, морфологiї, фонетичного i психологiчного факторiв

0

486

"Наука про розпiзнавання, профiлактику i лiкування аномалiй i набутих дефектiв, пошкоджень i деформацiй органiв зубо-щелепної системи

100

486

Роздiл стоматологiї, що займається вивченням, профiлактикою i лiкуванням природжених дефектiв i деформацiй органiв зубо-щелепної системи

0

486

Роздiл стоматологiї, що займається вивченням, попередженням, лiкуванням порушень опорно-рухомого апарату зубо-щелепної системи

0

487

Щелепно-лицьове протезування, щелепно-лицьова ортопедiя, ортодонтiя, зубне протезування

100

487

Деформацiя зубощелепно-лицевої областi у дорослих, зубопротезна технiка

0

487

Бiологiчнi i технiчнi проблеми

0

487

Щелепно-лицьова ортопедiя, зубне протезування

0

487

Зубне протезування, ортодонтiя, зубопротезна технiка

0

488

Протетичнi i апаратурнi

0

488

Апаратурно-хiрургiчнi

0

488

Функцiональнi /мiотерапiя, механотерапiя/, протезнi, апаратурнi, апаратурно-хiрургiчнi

100

488

Протезнi i апаратурнi

0

488

Протетичнi

0

489

Дiагностика, профiлактика, клiнiка, питання протезування, виправлення деформацiй щелеп i обличчя, що виникли в результатi травми, захворювань i рiзних патологiй

100

489

Дiагностика, клiнiка, профiлактика i виправлення дефектiв зубiв i зубних рядiв, що виникають в результатi будь-якої патологiї

0

489

Попередження i лiкування стiйких аномалiй зубiв, зубних рядiв i iнших органiв щелепно-лицьового скелету

0

490

Правильний гiгiєнiчний режим

0

490

Повноцiнне харчування

0

490

Виконання всiх рекомендацiй лiкаря, лiкування зубiв

0

490

Органiзацiя своєчасних оглядiв

0

490

Правильний гiгiєнiчний режим; Повноцiнне харчування; Виконання всiх рекомендацiй лiкаря, лiкування зубiв; Органiзацiя своєчасних оглядiв

100

491

Вiдновлення функцiї, нормалiзацiя м"язiв i СНЩ суглоба

0

491

Профiлактика поглиблення патологiї з/щ системи

0

491

Покращення естетики, фонетики, психологiчного фактора органiзма

0

491

Вiдновлення функцiї, нормалiзацiя м"язiв i СНЩ суглоба; профiлактика поглиблення патологiї з/щ системи; покращення естетики, фонетики, психологiчного фактора органiзма

100

492

Профiлактика чи лiкування захворювань СНЩС

0

492

Замiщує морфологiю, нормалiзує функцiю жування, мову, естетику, психологiю, функцiю суглоба

0

492

Забезпечує профiлактику поглиблення патологiї з/щ системи

0

492

Проф-ка чи лiкування захворювань СНЩС; заміщувати морфологію, нормалізувати функцію жування, мову, естетику, психологію, функцію суглоба; забезпечувати проф-ку поглиблення патології з/щ системи

100

493

За якiсними показниками

0

493

За кiлькiсними показниками

0

493

За якiстю i кiлькiстю виготовлених бюгельних протезiв

0

493

За якiстю i кiлькiстю металокерамiчних одиниць

0

493

За якiсними i кiлькiсними показниками

100

494

Огляд органiзованих груп дiтей

0

494

Виявлення патологiї i розподiлення обстежених на диспансернi групи

0

494

Виготовлення профiлактичних апаратiв

0

494

Проведення профiлактичних заходiв

0

494

Огляд органiзованих груп дiтей; виявлення патологiї i розподiлення обстежених на диспансернi групи; виготовлення профілактичних апаратів; проведення профілактичних заходів

100

495

Клiнiчнi етапи треба проводити незалежно вiд загострення соматичного захворювання

0

495

Iз урахуванням вибора матерiалiв для протеза

0

495

Iз урахуванням вибору методики виготовлення

0

495

Виключення проведення клiнiчних етапiв лiкування при загостреннi соматичного захворювання з урахуванням вибору матерiалiв i методики виготовлення протезiв

100

496

Виключення препаровки зубiв

0

496

Виключення вiдбиткових i базисних матерiалiв iз запахом

0

496

Виключення крупнозернистих абразивних iнструментiв

0

496

Зволоження абразивних iнструментiв пiд час препаровки зубiв, виключення матерiалiв iз запахом

100

497

Виключити препаровку зубiв у приясневiй дiлянцi

0

497

В момент загострення соматичного захворювання виключити хiрургiчнi втручання в порожнинi рота

0

497

Виключити травму тканин протезного поля протезом

0

497

Протези виготовляти без кламерiв

0

497

Санацiю порожнини рота проводять у стацiонарi чи пiсля вiдповiдної пiдготовки органiзма

100

498

Захворювання опорного апарату

0

498

Захворювання ендокринної системи i опопрного апарату

0

498

Вiковий фактор

0

498

Патологiя травної, дихальної, серцево-судинної систем, захворювання кровi

100

499

Обмежена кiлькiсть зубiв препарується

0

499

Може бути виключене препарування повнiстю

0

499

Виготовлення часткового знiмного протеза

0

499

Препарування обмеженої кількості зубів або препарування зовсім не проводиться; виготовлення часткового знімного протеза

100

500

Безпосереднє, найближче, повторне

0

500

Найближче, вiддалене i повторне

0

500

Безпосереднє, раннє i вiддалене

100

500

Повторне, безпосереднє, вiддалене

0

500

Раннє, повторне, вiддалене

0

501

Виготовлення протезiв у порожнинi рота

0

501

Виготовлення протезiв зараз же пiсля видалення зубiв

0

501

Виготовлення протеза перед видаленням i фiксацiя його одразу пiсля видалення зубiв

100

501

Виготовлення протеза пiсля видалення зубiв через 2 тижнi

0

502

Виготовлення протеза пiсля часткового заживлення м"яких тканин

100

502

Виготовлення протеза перед видаленням зубiв

0

502

Виготовлення протеза зразу пiсля видалення зубiв

0

502

Виготовлення протеза пiсля операцiї на альвеолярному вiдростку

0

503

Виготовлення протеза пiсля повного заживлення пiсляекстрацiйної рани

100

503

Виготовлення протеза пiсля заживлення м"яких тканин

0

503

Повторне виготовлення протезiв

0

503

Виготовлення протезiв до видалення зубiв

0

503

Виготовлення протеза одномоментно

0

504

Мостовидний консольний протез

0

504

Бюгельний протез

0

504

Знiмний протез з фарфоровими зубами

0

504

Частковий пластинчатий протез найбiльш простої конструкцiї, рiдше - мостовидний протез

100

505

Знiмний протез, виготовлений пiсля повного формування протезного поля

0

505

Незнiмний протез, виготовлений пiсля повного формування протезного поля

0

505

Протез, виготовлений до видалення зубiв

0

505

Знiмний протез, введений у ротову порожнину до 2-х недiль з моменту видалення зубiв

100

506

До нормалiзацiї тканин протезного поля

0

506

Один мiсяць

0

506

Два мiсяця

0

506

Три мiсяця, котрi необхiднi для повного формування тканин протезного поля в областi

100

507

В день введення протеза до порожнини рота

0

507

Пiсля адаптацiї пацiєнта до протеза

0

507

Частково на наступний день, по мiрi зменшення набряку тканин протезного поля

100

507

При наявностi пiдвищеного прикусу

0

508

Конструюють новий протез

0

508

Проводять перебазування протеза в порожнинi рота

0

508

Перебазування протеза проводять лабораторним методом

100

508

Активують механiчне крiплення

0

509

Протягом адаптацiї до протеза

0

509

До закiнчення ортопедичного лiкування

0

509

До нормалiзацiї розмови

0

509

До епiтелiзацiї раньової поверхнi

100

510

1 раз на 2 роки

0

510

Через рiк

0

510

1 раз на 5 рокiв

100

510

Через 4 роки

0

510

Через 3 роки

0

511

Наказу Мiнiстерства охорони здоров"я

100

511

Наказу головного лiкаря

0

511

Постанови мiськради

0

511

Постанови обласного вiддiлу охорони здоров"я

0

512

1 рiк

0

512

2 роки

0

512

Не менше 7-ми рокiв

100

512

Не менше 3-х рокiв

0

512

5 рокiв

0

513

2 роки

0

513

3 роки

0

513

4 роки

0

513

Не менше 10 рокiв

100

513

Не менше 7-ми рокiв

0

514

Пiсля закiнчення iнтернатури

0

514

2 роки

0

514

Не менше 5-ти рокiв

100

514

Мають друкованi працi

0

514

3 роки

0

515

Не змінює

0

515

Збільшує

100

515

Зменшує

0

515

Чи збільшує, чи зменшує

0

516

Тiло i вилицевийi вiдросток

0

516

3 вiдростки

0

516

Тiло i чотири вiдростки

100

516

Тiло i пiднебiнний вiдросток

0

516

Тiло i альвеолярний вiдросток

0

517

Тiло i скроневий вiдросток

0

517

Вiдросток

0

517

Тiло i 4 вiдростки

100

517

Тiло i пiднебiнний вiдросток

0

517

Тiло i альвеолярний вiдросток

0

518

Рiзцевий сосочок

0

518

Форма м"якого пiднебiння, поперечнi складки, торус

0

518

Бугри, собача ямка, форма схилу альвеолярного вiдростка

100

518

Серединний пiднебiнний шов

0

519

Торус, рiзцевий сосочок

0

519

Бугри, собача ямка, форма схилу альвеолярного вiдростка

100

519

Форма м"якого пiднебiння, поперечнi складки, торус

0

519

Серединний пiднебiнний шов, торус

0

520

Це устої компактного шару кiстки, що трансформують напругу, яка виникає в зубних рядах, на щелепи i кiстки черепа

100

520

Це складки компактного шару на н/щ,що пiдвищують її мiцнiсть

0

520

Це перекладини губчатої речовини кiстки, розташованi у певному порядку, в залежностi вiд функцiонального навантаження

0

521

Два

0

521

Три

0

521

Чотири

100

521

П"ять

0

522

Лобно-носовий

0

522

Вилицевий

0

522

Пiднебiнний

0

522

Крило-пiднебiнний

0

522

Лобно-носовий; вилицевий; піднебінний; крило-піднебінний

100

523

По скуловому

0

523

По крило-пiднебiнному

0

523

По пiднебiнному

0

523

По лобно-носовому

100

524

По скуловому i крило-пiднебiнному

100

524

По пiднебiнному

0

524

По лобно-носовому

0

525

Зрiвноважує силу жувального тиску в поперечному напрямку

0

525

Зрiвноважує силу тиску i тяги, що створюється iклами знизу вверх

100

525

Зрiвноважує силу жувального тиску першого моляра

0

525

Зрiвноважує силу жувального тиску рiзцiв

0

526

Зрiвноважувати силу, що розвивається жувальними зубами в задньому напрямку, а також знизу вверх

100

526

Те ж першого премоляра

0

526

Те ж iклiв

0

526

Те ж рiзцiв

0

526

Те ж в передньому напрямку

0

527

Зрiвноважує силу, що розвивається знизу вверх i сзаду наперед великими корiнними зубами

100

527

Те ж премолярiв спереду назад

0

527

Те ж молярiв спереду назад

0

527

Те ж в передньому напрямку

0

527

Те ж у поперечному напрямку

0

528

Зрiвноважує силу жувального тиску молярiв

0

528

Те ж премолярiв

0

528

Те ж iклiв

0

528

Те ж рiзцiв

0

528

Зрiвноважує силу жувального тиску в поперечному напрямку

100

529

Пiднебiнний

0

529

Лобно-носовий

0

529

Крило-пiднебiнний

100

529

Вилицево - лобний

0

529

Вилицевий

0

530

Пiднебiннi вiдростки в/щ

0

530

Базальна дуга в областi фронтальних зубiв, обминаючи носову порожнину, лобний вiдросток в/щ

0

530

Альвеолярний вiдросток у виглядi скулоальвеолярного гребеня, вилицевийi вiдросток, з"єднаний iз вилицевою кiсткою

0

530

Бугор в/щ i крилоподiбний вiдросток, що вiдходить вiд тiла клиноподiбної кiстки

100

531

Базальна дуга в областi фронтальних зубiв iз переходом в носовий вiдросток в/щ

0

531

Альвеолярний вiдросток у виглядi скулоальвеолярного гребеня, вилицевийi вiдросток, скулова кiстка

100

531

Пiднебiннi вiдростки в/щ

0

531

Бугор в/щ i крилоподiбний вiдросток тiла клиноподiбної кiстки

0

532

Базальна дуга в областi фронтальних зубiв, обминаючи носову порожнину, носовий вiдросток в/щ

100

532

Бугор в/щ i крилоподiбний вiдросток тiла клиноподiбної кiстки

0

532

Альвеолярний вiдросток у виглядi скулоальвеолярного гребеня, вилицевийi вiдросток вилицевої кiстки

0

532

Пiднебiннi вiдростки в/щ

0

533

Основа щелепи в областi вiтки

0

533

Основа щелепи, область пiдборiддя

0

533

По середнiй лiнiї, в областi премолярiв i кута щелепи

100

533

Лiнiя iклiв i кут щелепи

0

533

Внутрiшня i зовнiшня косi лiнiї

0

534

Внутрiшня i зовнiшня косi лiнiї

100

534

Базальна дуга

0

534

Торус у фронтальнiй дiлянцi

0

534

Альвеолярна дуга

0

534

Екзостози

0

535

Бугристiсть, зовнiшня коса лiнiя

0

535

Пiдбородочнi отвори, бугристiсть

0

535

Внутрiшня коса лiнiя, пiдбородочна ость - торус

100

535

Зовнiшня коса лiнiя, екзостози

0

536

Зовнiшня коса лiнiя, екзостози

0

536

Бугристiсть, зовнiшня коса лiнiя, пiдборiдочнi отвори

0

536

Внутрiшня коса лiнiя, торус-пiдборiдкова ость

100

536

Серединний пiднебiнний шов, торус

0

537

Основа щелепи, в областi пiдборiддя i гілки щелепи

0

537

По основi щелепи в областi гілки

0

537

По середнiй лiнiї в областi премолярiв i кута щелепи

100

538

Щiчна кишеня, позамолярний трикутник, позаальвеолярна i пiд"язикової областi

100

538

Зовнiшня коса лiнiя, бугристiсть

0

538

Зона вуздечки нижньої губи, зона слизового бугорка, зона вуздечки щоки

0

539

Зовнiшня коса лiнiя, бугристiсть

0

539

Позаальвеолярна i пiд"язикова областi, позамолярний трикутник, щiчна кишеня

100

539

Зона вуздечки нижньої губи, зона слизового бугорка, зона вуздечки щоки

0

539

Пiд"язикова зона, внутрiшня коса лiнiя, зона вуздечки нижньої губи

0

540

15 зубiв

0

540

20 зубiв

100

540

24 зуба

0

540

8 зубiв

0

540

12 зубiв

0

541

2 перiоди

0

541

3 перiоди

0

541

Раннiй перiод

0

541

Пiзнiй перiод

0

541

Раннiй i пiзнiй перiоди

100

542

3 бугри

0

542

2 бугри

0

542

6 бугрiв

0

542

5 бугрiв

100

542

4 бугри

0

543

Кiстковий скелет, жувальнi i мiмiчнi м"язи

0

543

Язик, м"яке пiднебiння

0

543

Слиннi залози

0

543

Слизова оболонка, специфiчний нервовий апарат

0

543

Кiстковий скелет, жувальнi i мiмiчнi м"язи; язик, м"яке піднебіння; слинні залози; слизова оболонка, специфічний нервовий аппарат

100

544

Наявнiстю вiдросткiв

0

544

Архiтектонiкою кiсткового скелету

0

544

Спецiальними опорами - контрфорсами

100

544

Формою тiла верхньої щелепи

0

544

Товщиною альвеолярного вiдростка

0

545

Переднiй i заднiй

0

545

Венечний

0

545

Суглобовий

0

545

Венечний i суглобовий

100

545

Заднiй суглобовий iз суглобовою голiвкою

0

546

2 косi лiнiї венечного вiдростка

0

546

Зовнiшня коса лiнiя, тiло нижньої щелепи

0

546

Внутрiшня коса лiнiя, тiло нижньої щелепи

0

546

Венечний i суглобовий

0

546

Венечний вiдросток, великий корiнний зуб, внутрiшня i зовнiшня косi лiнiї венечного вiдростку

100

547

Вiдкушування i пережовування їжi

0

547

Звукоутворення

0

547

Ковтання, пережовування їжi

0

547

Дихання

0

547

Вiдкушування, пережовування, ковтання, звукоутворення, дихання

100

548

Комбiнований

0

548

Парний

0

548

Суглоб iз гiалiновим хрящем

0

548

Парний, комбiнований

100

548

Суглоб iз сполучнотканинним хрящем

0

549

Має 2 вiддiли

0

549

Має внутрiшньосуглобовий диск

0

549

Суглобова поверхня покрита гiалiновим хрящем

0

549

Суглобова поверхня покрита сполучнотканинним хрящем

100

549

Має суглобову капсулу

0

550

Поступальнi

0

550

Обертальнi

0

550

Поступальнi i обертальнi

100

550

Узгодженi

0

550

Одночаснi

0

551

Складається iз фiброзного хряща

0

551

Забезпечує рух у суглобi

0

551

Роздiляє суглоб на 2 вiддiли, усуває iнконгруентнiсть суглобової ямки i суглобової голiвки

100

551

З"єднує суглобову капсулу

0

551

Забезпечує одночасний рух

0

552

При ковзаннi суглобової голiвки

0

552

У верхньому вiддiлi суглоба

100

552

При ковзаннi внутрiшньосуглобового диску

0

552

За рахунок шило-щелепної зв"язки

0

552

За рахунок клино-щелепної зв"язки

0

553

Нижнiм вiддiлом суглоба

0

553

Своєрiдною формою суглобової голiвки

0

553

Формою нижньої поверхнi диску

0

553

Капсулою суглоба

100

554

Центральнi, боковi рiзцi, премоляри, iкла, моляри

0

554

Першi моляри, центральнi, боковi рiзцi, премоляри, iкла, другi i третi моляри

100

554

Першi моляри, премоляри, рiзцi, iкла, моляри

0

554

Першi моляри, центральнi рiзцi, премоляри, боковi рiзцi, iкла, моляри

0

554

Першi моляри, центральнi, боковi рiзцi, iкла, премоляри, другi i третi моляри

0

555

Молочнi моляри

0

555

Молочнi моляри, премоляри, рiзцi

0

555

Всi молочнi зуби

100

555

Молочнi рiзцi, премоляри, iкла

0

555

Молочнi рiзцi, моляри, iкла

0

556

Перший постiйний моляр

0

556

Молочнi моляри

0

556

Другий постiйний моляр

0

556

Третi постiйнi моляри

100

556

Перший i другий молочнi моляри

0

557

Змикання верхнiх i нижнiх зубних рядiв, зубiв у положеннi центрального спiввiдношення

100

557

Змикання верхнiх i нижнiх рiзцiв i iклiв

0

557

Змикання верхнiх i нижнiх премолярiв i молярiв

0

557

Змикання верхньої i нижньої губ

0

557

Положення кронево-нижньощелепного суглоба

0

558

Змикання верхнiх i нижнiх зубних дуг

0

558

Змикання верхнiх i нижнiх зубних рядiв

100

558

Площина, в якiй змикаються рiжучi края рiзцiв, кликiв i жувальнi поверхнi премолярiв

0

558

Лiнiя змикання губ

0

558

Положення суглобової голiвки СНЩС

0

559

Ознака кута

0

559

Ознака кривизни

0

559

Ознака кореня

0

559

Ознака кута, ознака кривизни і ознака кореня

100

559

Випуклiсть зуба

0

560

Кут рiжучого краю,звернений до середньої лiнiї, бiльш гострий, нiж кут, звернений дистально

100

560

Поверхня зуба пiд бiльшим кутом, звернена до середньої лiнiї

0

560

Кут, звернений дистально, прямокутний

0

560

Кут, звернений до середньої лiнiї, гострий

0

560

Кут, звернений дистально, бiльш гострий, нiж кут, звернений медiально

0

561

Випуклiсть на губнiй поверхнi коронки

0

561

Випуклiсть бiльше на медiальнiй, нiж на дистальнiй половинi губної поверхнi коронки

100

561

Випуклiсть на поверхнi до власно порожнини рота

0

561

Випуклiсть на жувальнiй поверхнi

0

562

Вiдхилення кореня вiд вiсi зуба

0

562

Невеликий кут мiж коронковою частиною зуба i коренем, вiдкритий в дистальну сторону

100

562

Кут мiж коронками сусiднiх зубiв

0

562

Вiдхилення коронкової частини зуба вiд вiсi коренiв зубiв

0

563

Рiст щелеп

0

563

Встановлення висоти прикусу

0

563

Змикання верхнiх i нижнiх молочних зубiв

0

563

Перiод, коли на щелепах є молочнi зуби i з"являються постiйнi

100

563

Змикання постiйних i молочних зубних рядiв

0

564

Змикання зубних рядiв

0

564

Положення н/щ вiдносно в/щ

0

564

Перемiщення нижньої щелепи

0

564

Сукупнiсть усiх динамiчних i статичних моментiв, що виникають при рiзних положеннях нижньої щелепи

0

564

Положення i перемiщення нижньої щелепи вiдносно верхньої, що здiйснюються за допомогою жувальних м"язiв

100

565

Змикання зубiв при змiщеннi нижньої щелепи вперед

100

565

Змикання зубiв при змiщеннi н/щ в сторону

0

565

Змикання рiзцiв

0

565

Змикання жувальних зубiв при змiщеннi н/щ вперед

0

566

Змикання зубних рядiв при змiщеннi нижньої щелепи в сторону

100

566

Змикання переднiх зубiв при змiщеннi нижньої щелепи в сторону

0

566

Змикання жувальних зубiв при змiщеннi нижньої щелепи в сторону

0

566

Максимальний контакт мiж зубами верхньої i нижньої щелеп

0

566

Середня лiнiя обличчя проходить мiж центральними рiзцями

0

567

Власне жувальний м"яз, скроневi

0

567

Скроневi, внутрiшнi, клиноподiбнi

0

567

Внутрiшнi крилоподiбнi

0

567

Власне жувальнi, внутрiшнiй крилоподiбний

0

567

Власне жувальні, скроневi, внутрiшнi крилоподiбнi

100

568

Щелепно-пiд"язиковий, двубрюшний

0

568

Пiдборідково-пiд"язиковий, двубрюшний

0

568

Переднє брюшко двубрюшного

0

568

Пiдбородочно-пiд"язиковий, щелепно-пiд"язиковий

0

568

Щелепно-пiд"язиковий, пiдборідково-пiд"язиковий, переднє брюшко двубрюшного

100

569

Зовнiшнi крилоподiбнi

100

569

Двубрюшнi, власно жувальний

0

569

Двубрюшнi i внутрiшi крилоподiбнi

0

569

Власно жувальний

0

569

Двубрюшний, власно жувальний, внутрiшнiй крилоподiбний

0

570

Альвеолярна кiстка, перiодонт

0

570

Ясна i перiодонт

0

570

Стiнки лунки, перiодонт i ясна

0

570

Стiнки лунки, перiодонт, ясна i цемент кореня зуба

100

571

Венечний вiдросток, суглобова капсула, головка суглобового вiдростку, сосцеподiбний вiдросток

0

571

Суглобова капсула, голiвка суглобового вiдростка, шилопiд"язична зв"язка, суглобовий диск

0

571

Суглобова капсула, голiвка суглобового вiдростку, суглобовий диск

0

571

Суглобова капсула, голiвка суглобового вiдростку, суглобовий диск, вiтка нижньої щелепи

0

571

Суглобова капсула, суглобова голiвка, суглобовий диск, суглобова ямка, суглобовий бугорок

100

572

Немає

0

572

1

0

572

2

0

572

3

100

572

4

0

573

Скроневi, латеральнi криловиднi, щелепно-пiд"язикові

0

573

Власно жувальнi, скроневi, медiальнi криловиднi

100

573

Двубрюшнi, пiдборiдково-пiд"язикові i щелепно-пiд"язичнi

0

574

Власно жувальнi, скроневi, латеральнi i медiальнi криловиднi

0

574

Власно жувальнi, скроневi, медiальнi i латеральнi криловиднi, двубрюшнi, пiдборiдково-пiд"язикові, щелепно-пiд"язикові

100

574

Власно жувальнi, скроневi, медiальнi i латеральнi криловиднi, двубрюшнi, пiдборiдково-пiд"язикові, трапецiєподiбнi, щелепно-пiд"язикові

0

575

Двубрюшнi /переднє брюшко/, пiдборiдково-пiд"язикові, щелепно-пiд"язикові

100

575

Двубрюшнi, пiдборiдково-пiд"язикові, латеральнi i медiальнi криловиднi

0

575

Власно жувальнi, скроневi i медiальнi криловиднi

0

576

Змикання зубiв при максимальнiй кiлькостi контактуючих точок

0

576

Змикання всiх зубiв чи групи зубiв протягом бiльшого чи меншого часу

0

576

Усi можливi положення i перемiщення н/щ, що вiдбуваються за допомогою жувальних м"язiв

100

577

Центральна, передня, бокова /права i лiва/

100

577

Центральна, лiва, права бокова

0

577

Передня, центральна

0

578

Усi можливi положення i перемiщення нижньої щелепи вiдносно верхньої

0

578

Змикання зубних рядiв, груп чи окремих зубiв протягом бiльшого чи меншого промiжку часу

100

578

Положення н/щ в станi вiдносного фiзiологiчного спокою

0

579

Викривлення оклюзiйної кривої в дiлянцi бокових зубiв

0

579

Викривлення оклюзiйної поверхнi фронтальних зубiв

0

579

Викривлення оклюзiйної поверхнi в областi бокових зубiв

100

580

Вертикальна

0

580

Сагiтальна i вертикальна

0

580

Сагiтальна i трансверзальна

100

581

Площина, проведена по рiжучих краях зубiв

0

581

Площина, проведена вiд рiжучого края центрального рiзця н.щ до вершини дистального щiчного бугра другого,третього моляра чи до середини ретромолярного бугорка

100

581

Площина, проведена по жувальних краях бокових зубiв

0

581

Площина, проведена навколо верхнього зубного ряду

0

582

Змикання окремих груп зубiв на вiдповiдний iнтервал часу

0

582

Усi можливi перемiщення н/щ по вiдношенню до в/щ

100

582

Рiзноманiтнi перемiщення н/щ у вертикальнiй площинi

0

583

Простiр, розташований мiж альвеолярним відростком, нижньою поверхнею язика i дном порожнини рота

0

583

Простiр, розташований за третiм моляром, обмежений косим i щелепно-пiд"язиковим гребенями

100

583

Простiр, розташований мiж нижньою поверхнею язика в межах його переднiх двох третин

0

584

2-3 мм

0

584

4-5 мм

0

584

6-7 мм

0

584

8 мм

100

585

Область слизової оболонки, що покриває губи, щоки

0

585

Зона пасивно-рухомої слизової оболонки з вестибулярної сторони в областi переходу рухомої в нерухому

100

585

Зона слизової облонки в областi твердогоi м"якого пiднебiння

0

585

Зона слизової оболонки в областi поперечних складок

0

586

Вертикальне перемiщення верхнiх i нижнiх зубiв, дистальне i медiальне перемiщення зубiв, що обмежують дефект зубного ряду, нахил зубiв в язично-пiднебiнному чи щiчному напрямку, поворот зубiв навколо своєї вiсi, комбiнованi перемiщення

100

586

Висування зубiв, що не мають антагонiстiв, конвергенцiя i дивергенцiя зубiв, що обмежують дефект зубного ряду

0

586

Зуби, що зберегли побiчних антагонiстiв, нахиляються в сторону дефекта своїм передньо-щiчним бугорком

0

587

Частина зуба, що покрита емаллю

100

587

Частина зуба, що виступає над альвеолярним вiдростком

0

587

Частина зуба, що виступає над ясною

0

587

Частина зуба, що покрита емаллю i цементом

0

588

Частина зуба, що виступає над альвеолярним вiдростком

0

588

Частина зуба, що виступає над ясною

100

588

Частина зуба, що покрита емаллю

0

588

Коронка i шийка зуба

0

589

Трапецiєподiбна

0

589

Напiвкругла

0

589

Напiвелiпс

100

589

Парабола

0

589

Напiвколо

0

590

Y-подiбна

0

590

Напiвелiпс

0

590

Парабола

100

590

Напiвколо

0

591

Змикання зубiв без порушення функцiї

0

591

Змикання частини або усiх зубiв за певний промiжок часу

0

591

Характер змикання зубiв чи зубних рядiв в положеннi центрального спiввiдношення

100

591

Змикання молярiв, премолярiв без змiщення нижньої щелепи

0

592

Альвеолярнi вiдростки i мiжзубнi зв"язки, положення зубiв в альвеолярному вiдростку, контрфорси, перiодонт

0

592

Мiжзубнi контакти, розташування зубiв, напрямок коренiв i коронок, спiввiдношення величини коронок i коренiв, кiлькiсть коренiв зубiв

100

592

Розташування зубiв i альвеолярних вiдросткiв, мiжзубнi контакти

0

592

Стан альвеолярного вiдростка, характер розташування зубiв, оклюзiйнi кривi, пародонт, контрфорси

0

593

Усi можливi положення i перемiщення н/щ по вiдношенню до верхньої

0

593

Вид змикання зубiв в положеннi центральної оклюзiї

0

593

Вид змикання зубних рядiв, що забезпечує функцiю жування, мови, естетичний i психологiчний фактори

100

593

Змикання мiж зубами в трьох пунктах

0

594

Характер змикання зубiв чи зубних рядiв в положеннi ц.о

0

594

Вид змикання зубних рядiв, при якому порушується функцiя жування, мови, естетичний фактор

100

594

Вид змикання зубних рядiв, що забезпечує максимальний контакт мiж зубами

0

594

Змикання зубiв при змiщеннi нижньої щелепи

0

594

Змикання зубiв, що забезпечують функцiю, фонетичний, психологiчний фактори

0

595

Вiдкритий, фiзiологiчна опiстогнатiя, глибокий

0

595

Дистальний /прогнатiя/, мезiальний /прогенiя/, вiдкритий, глибокий, косий, одностороннiй, перехресний

100

595

Дистальний, ортогнатичний, глибокий, косий

0

595

Ортогнатичний, вiдкритий, глибокий

0

596

Бiпрогнатiя, прогенiя, вiдкритий, прямий

0

596

Фiзiологiчна прогнатiя, фiзiологiчна опiстогнатiя, ортогнатичний, прямий

100

596

Прогенiя, прямий, глибокий, блокуючий, вiдкритий

0

596

Ортогнатичний, глибоке перекриття, косий

0

597

Покриває щоки, губи i дно порожнини рота. Має рихлий пiдслизовий шар. Здiйснює екскурсiї при скороченнi мiмiчної мускулатури

0

597

Покриває альвеолярний вiдросток i тверде пiднебiння. Пiдслизовий шар i жировий прошарок вираженi незначно. Має пасивну рухомiсть, змiщується тiльки у вертикальному напрямку

100

597

Покриває м"яке пiднебiння, переднi пiднебiннi дужки

0

597

Покриває перехiдну складку, поперечнi пiднебiннi складки

0

598

Товщиною жирової клiтковини у пiдслизовому шарi

0

598

Розташуванням жирової клiтковини i слизових залоз в пiдслизовому шарi

0

598

Щiльнiстю судинної сiтки пiдслизового шару

100

598

Товщиною м"язового прошарку

0

599

Мiсце переходу рухомої слизової оболонки в нерухому

100

599

Область перегиба,перехiдна складка на верхнiй щелепi, де можливе утворення клапана

0

599

Функцiональне утворення, що виникає при при умовi наявностi на беззубiй щелепi зубного протеза

0

599

Перехiд слизової з альвеолярного вiдростка на тверде пiднебiння

0

600

Погранична дiлянка мiж рухомою i нерухомою слизовою оболонкою рота

0

600

Погранична дiлянка мiж твердим i м"яким пiднебiнням, який виявляють при вiбрацiї м"якого пiднебiння пiд час вимови звука

100

600

Знаходиться мiж перехiдною складкою i слизовою, що покриває альвеолярний вiдросток

0

600

Знаходиться мiж перехiдною складкою i рухомою слизовою, що покриває щоки

0

600

Знаходиться мiж перехiдною складкою i слизовою, що покриває губи

0

601

Бугорково-бугоркове, одноiменне

0

601

Бугорково-бугоркове, рiзноiменне

0

601

Бугорково-борiздкове / щiчнi нижнi бугри в бороздцi верхнiх зубiв /

100

601

Бугорково-борiздкове / оральнi нижнi бугри в бороздцi верхнiх зубiв/

0

602

Суглобова голiвка н/щ, суглобова ямка i суглобовий бугорок скроневої кiстки, сугобова сумка i внутрiшньосуглобовий диск

0

602

Суглобова голiвка н/щ, суглобова ямка в/щ, суглобовий бугорок скроневої кiстки, капсула суглоба, зв"язки суглобiв

0

602

Суглобова голiвка н/щ, суглобова ямка в/щ, суглобовий бугорок скроневої кiстки, суглобова сумка, зв"язки суглоба i внутрiшньосуглобовий диск

100

602

Суглобовi вiдростки, бугорок, ямка, суглобовi зв"язки

0

603

У вертикальному напрямку навколо фронтальної, горизонтальної вiсi, тобто змикання чи розмикання щелеп

0

603

В трансверзальному i вертикальному напрямку, тобто змикання i розмикання щелеп з боковими зсувами

0

603

Маятникоподiбнi рухи суглобових голiвок навколо точки, що лежить мiж ними, обумовлюють змикання, розмикання i боковi зсуви

0

603

Вперед i назад, змикання i розмикання щелеп, боковi зсуви н/щ i комбiнованi рухи

100

604

Не змiнює

0

604

Збiльшує

100

604

Зменшує

0

604

Чи збiльшує, чи зменшує

0

605

Тканини навколо зуба

0

605

Ясна, перiодонт, внутрiшня стiнка альвеоли, цемент кореня

0

605

Перiодонт, корень зуба

0

605

Ясна, корiнь зуба, перiодонт

0

605

Тканини навколо зуба: ясна, перiодонт, внутрiшня стiнка альвеоли, цемент кореня

100

606

Насмiтова оболонка емалi i епiтелiй ясни

100

606

Ясна навколо зуба i коронка зуба

0

606

Дублiкатура зуба

0

606

Фiзiологiчного ясневого кишеняа немає

0

606

Мiжзубний сосочок i зуб

0

607

0,5 мм

0

607

0,5 - 1 мм

0

607

1 - 2 мм

0

607

2 - 3 мм

0

607

Iндивiдуальна

100

608

0,01 - 0,03 мм

100

608

0,05 - 0,1 мм

0

608

До 1 мм

0

608

1,0 - 1,5 мм

0

608

Iндивiдуальна

0

609

Обi рiвнi мiж собою

0

609

Нижня

100

609

Верхня

0

610

Зубна

100

610

Апiкальна

0

610

Альвеолярна

0

610

Всi рiвнi мiж собою

0

611

Альвеолярнi вiдростки i мiжзубнi зв"язки, положення зубiв в альвеолярному вiдростку, контрфорси, перiодонт

0

611

Мiжзубнi контакти, розташування зубiв, напрямок коренiв i коронок, спiввiдношення величини коронок i коренiв, кiлькiсть коренiв зубiв

100

611

Розташування зубiв i альвеолярних вiдросткiв, мiжзубнi контакти, пародонт, напрямок коронок i зубiв, стан слизової оболонки, що отчує зуби

0

611

Стан альвеолярного вiдростка i характер розташування зубiв, оклюзiйнi кривi, пародонт, мiжзубнi зв"язки, контрфорси

0

612

Пульпа покрита товстим шаром дентину i емалi, тому пiд час препарування зуба пiд коронку не подразнюється

0

612

Зішліфування емалi i дентина завжди вiдображається на станi пульпи зуба

100

612

Реакцiя пульпи пiд час препарування зуба залежить вiд стану органiзма

0

613

При обробцi зуба при виготовленнi незнiмних протезiв змiн у пульпi не виникає, так як вона покрита доволi товстим шаром твердих тканин

0

613

При обробцi зуба для виготовлення незнiмних протезiв у пульпi виникає гiперемiя

100

613

При обробцi зуба для виготовлення незнiмних протезiв в пульпi спостерiгаються крововиливи, що визивають деструкцiю пульпи, а iнодi i некроз

0

614

Викривлення оклюзiйної поверхнi в областi бокових зубiв в сагiтальнiй площинi

0

614

Викривлення оклюзiйної поверхнi в областi боковиз зубiв в трансверзальнiй площинi

0

614

Викривлення оклюзiйної поверхнi в областi бокових зубiв в сагiтальнiй i трансверзальнiй площинах

100

615

Сагiтальна

0

615

Трансверзальна

0

615

Сагiтальна i трансверзальна

100

616

Площина, що проходить через жувальнi i рiжучi края зубiв

100

616

Площина, яка проходить через жувальнi края зубiв

0

616

Площина, яка проходить через рiжучi края зубiв

0

617

0,01 – 0,03 мм

100

617

0,05 - 0,1 мм

0

617

До 1 мм

0

617

1,0 – 1,5 мм

0

617

Індивідуальна

0

618

Симетричнiсть обличчя

0

618

Висоту нижньої третини обличчя

0

618

Лiнiю змикання губ

0

618

Вираженiсть пiдборiдкової i носо-губних складок

0

618

Симетричнiсть обличчя; висоту нижньої третини обличчя; лінію змикання губ; вираженість підборідкової і носо-губних складок

100

619

Для визначення глибини ясневих i кiсткових кишеняiв пародонта, глибини карiозної порожнини i її чутливостi

0

619

Для визначення больової реакцiї перiодонта

0

619

Для визначення консистенцiї органiв i їх окремих дiлянок, для орiєнтовної оцiнки рухомостi зубiв, виявлення больових точок

100

619

Для вислуховування i оцiнки шумiв, що виникають при жуваннi i перкусiї

0

620

Вимiряти жувальний тиск

0

620

Вимiряти тонус м"язiв

0

620

Запис на плiвку бiопотенцiалiв м"язiв

100

620

Вимiряти поперечник м"язiв зубо-щелепної системи

0

620

Вимiряти жувальну силу

0

621

Обстеження зубiв, щелеп, СНЩС

0

621

Дозволяє отримати рентгенiвське зображення певного шару кiстки на потрiбнiй глибинi

100

621

Дозволяє отримати зображення анатомiчних утворень, якi не лежать в однiй площинi

0

621

Прицiльне зображення альвеолярного вiдростка

0

621

Зображення поверхневого шару щелепи

0

622

Знання особливостей артикуляцiї звукiв в умовах, в яких можливе правильне їх формування

100

622

Запис вiдбиткiв контактiв язика i пiднебiння при вимовленнi будь-якого звука

0

622

Корекцiя протеза на етапах виготовлення i в процесi адаптацiї до протеза

0

622

Корекцiя протеза при порушеннi приголосних звукiв

0

622

Корекцiя протеза з урахуванням фонетики

0

623

Для виявлення функцiонального стану зубiв i пародонта

0

623

Для диференцiйної дiагностики пульпiтii i перiодонтитiв

0

623

Для визначення розташування края штучної коронки

0

623

Для вивчення топографiї пульпової камери коронки i кореня зуба, виявлення дефектiв твердих тканин зуба i уточнення стану пародонта

100

624

Панографiя

100

624

Пантомографiя

0

624

Томографiя

0

625

Панографiя

0

625

Пантомографiя

0

625

Томографiя

100

626

Панографiя

0

626

Пантомографiя

100

626

Томографiя

0

626

Рентгенографiя

0

627

Гнатодинамометром

0

627

Електромiографом

0

627

Електроодонтодiагностом

100

627

Пародонтографом

0

628

1-2 мкА

0

628

2-6 мкА

100

628

6-10 мкА

0

628

До 50 мкА

0

629

Пальпаторний

0

629

Вiзуальний

0

629

Апаратурний

0

629

Пальпаторний i апаратурний

100

630

Шпренг

0

630

Агапов

0

630

Кулаженко

100

630

Соломонов

0

631

Для визначення величини бiопотенцiалу м"язiв

0

631

Для вимiрювання податливостi м"язiв

100

631

Для вимiрювання об"єму м"язiв

0

631

Для вимiрювання поперечника м"яза

0

632

Регiструються бiопотенцiали м"язiв

0

632

Регiструється тонус м"язiв

0

632

Регiструються функцiональнi змiни величини поперечника м"язiв

100

632

Регiструється стан спокою м"язiв

0

633

До статичних

0

633

До функцiональних

100

633

До графiчних

0

633

До комбiнованих

0

634

Не регiструє вертикальних перемiщень н/щ

0

634

Пагано регiструє боковi перемiщення н/щ

100

634

Важко досягти iдентичностi повторних записiв

0

635

До статичних

100

635

До функцiональних

0

635

До динамiчних

0

635

До графiчних

0

636

Скарги i суб"єктивний стан хворого

0

636

Анамнез хвороби

0

636

Анамнез життя хворого

0

636

Сiмейний анамнез

0

636

Скарги i суб"єктивний стан хворого; анамнез хвороби; анамнез життя хворого; сімейний анамнез

100

637

Опитування i обстеження хворого

0

637

Опитування

0

637

Обстеження

0

637

Пальпацiї i вивчення дiагностичних моделей

0

637

Опитування, обстеження, пальпацiї, вивчення дiагностичних моделей, рентгенографiї

100

638

Соматичними

0

638

Психiчними

0

638

Вiковими

0

638

Соцiальними

0

638

За соматичними, психічними, віковими і соціальними показаннями

100

639

Зовнiшнiй огляд хворого

0

639

Обстеження порожнини рота

0

639

Огляд зубних рядiв

0

639

Збiр анамнезу

100

639

Огляд окремих зубiв i мiжзубних спiввiдношень

0

640

Анамнез даного захворювання, анамнез життя хворого, скарги i суб"єктивний стан хворого, сiмейний анамнез

0

640

Сiмейний анамнез, скарги i суб"єктивний стан хворого, анамнез життя хворого, анамнез даного захворювання

0

640

Скарги i суб"єктивний стан хворого, анамнез даного захворювання, анамнез життя хворого, сiмейний анамнез

100

640

Сiмейний анамнез, стан патологiї зубо-щелепної системи

0

640

Анамнез життя, анамнез патологiї порожнини рота, втрата жувальної ефективностi з/щ системи

0

641

Для визначення консистенцiї, больової чутливостi органiв i їх окремих дiлянок, для орiєнтовної оцiнки рухливостi зубiв

0

641

Для вислуховування та оцiнки шумiв, що виникають при жуваннi i перкусiї

0

641

Для визначення глибини ясневих i кiсткових кишенянiв пародонту, глибини карiозної порожнини i її чутливостi

0

641

Для виявлення больової реакцiї перiодонта

100

642

Для виявлення больової реакцiї перiодонта

0

642

Для визначення консистенцiї, больової чутливостi органiв i їх окремих дiлянок, для орiєнтовної оцiнки рухомостi зубiв

0

642

Для вислухування i оцiнки шумiв, що виникають при жуваннi i перкусiї

0

642

Для визначення глибини ясневих i кiсткових кишень пародонта, глибини карiозної порожнини i її чутливостi

100

643

Основним стоматологiчним захворюванням, що пiдлягає ортопедичному лiкуванню називається те захворювання, яке в зубо-щелепнiй системi виникло вперше

0

643

Основним стоматологiчним захворюванням, що пiдлягає ортопедичному лiкуванню називається захворювання, терапiя якого проводиться методами ортопедичної стоматологiї

100

643

Основним стоматологiчним захворюванням, що пiдлягає ортопедичному лiкуванню, рахують захворювання в стадiї найбiльшої вираженостi

0

643

Основним стоматологiчним захворюванням, що пiдлягає ортопедичному лiкуванню називається те захворювання, що виникло в результатi патологiї розвитку

0

644

Ускладненнями називаються змiни в зубо-щелепнiй системi, що спостерiгаються паралельно з основним захворюванням

0

644

Ускладненнями називаються змiни в зубо-щелепнiй системi, патогенетично пов"язанi з основним захворюванням

100

644

Ускладненнями називаються фактори, що пiдсилюють перебiг захворювання

0

644

Ускладненнями називаються фактори, що виникають пiсля усунення патологiї

0

645

Супутнiми хворобами називаються хвороби зубо-щелепної системи чи iнших органiв, що не мають зв"язку з основним стоматологiчним захворюванням, що пiдлягає ортопедичному лiкуванню

100

645

До супутнiх захворювань вiдносяться усi змiни в порожнинi рота, що спостерiгаються паралельно з основним захворюванням

0

645

До супутнiх захворювань вiдносяться захворювання,що патогенетично пов"язанi з основним захворюванням

0

645

До супутнiх захворювань вiдносяться захворювання травного тракту

0

645

До супутнiх хвороб вiдносяться захворювання, пов"язанi з патологiєю зубо-щелепної системи

0

646

Вiдновлення втраченої функцiї жування, нормалiзацiя дiяльностi жувальних м"язiв i скронево-нижньощелепних суглобiв

0

646

Збереження залишишогося зубного ряду i усунення загрози подальшого його руйнування

0

646

Покращення зовнiшнього вигляду хворого, нормалiзацiя дiяльностi шлунково-кишкового тракту

0

646

Нормалiзацiя функцiї, дiяльностi м"язiв, суглоба, фонетичного, естетичного, психологiчного факторiв, профiлактика поглиблення патологiї з/щ системи

100

646

Нормалiзацiя морфологiчного фактора, множинного контакта мiж зубами

0

647

Зубний протез замiщує функцiю, нормалiзує дiяльнiсть м"язiв, шлунково-кишкового тракту, зберiгає зубний ряд, що залишився вiд руйнування

100

647

Зубний протез полiпшує зовнiшнiй вигляд хворого

0

647

Нормалiзує функцiю суглоба, м"язiв з/щ областi

0

647

Забезпечує профiлактику поглиблення патологiї з/щ системи

0

648

Депульпування зубiв за показаннями, пiдготовка каналiв коренiв до штифтових конструкцiй

100

648

Видалення екзостозiв, резекцiя альвеолярного вiдростка

0

648

Видалення податливої слизової оболонки альвеолярного вiдростка

0

648

Видалення пiднебiнного торуса, внутрiшньої косої лiнiї

0

649

Вiддалене, безпосереднє, раннє

100

649

Вiддалене, комбiноване

0

649

Безпосереднє, передчасне, кiнцеве

0

650

Усунення вторинних деформацiй прикус

0

650

Лiкування зубiв i слизової оболонки порожнини рота

0

650

Видалення зубiв за показаннями, видалення екзостозiв, пiднебiнного торуса, рубцiв, тяжiв, складок, формування присiнку порожнини рота, альвеолярного гребеня

100

651

Вибiр певного вiдбиткового матерiалу

0

651

Вибором методики отримання робочого вiдбитка

0

651

Отримання вiдбитка розбiрним методом

0

651

Шляхом iзоляцiї кров"яного згустка пiд час отримання вiдбитка

100

652

Терапевтичнi

0

652

Хiрургiчнi

0

652

Ортопедичнi, ортодонтичнi

0

652

Санацiя порожнини рота

0

652

Терапевтичнi, хiрургiчнi, ортопедичнi i ортодонтичнi методи

100

653

Видалення екзостозiв, пiднебiнного торуса, операцiї на слизовiй оболонцi / рубцi, тяжi /, поглиблення преддвiр"я, формування присінку, пiдсадка гомо-, ауто-, гетеротрансплантатiв та iн

100

653

Депульпування зубiв за показаннями, пiдготовка каналiв коренiв до штифтових конструкцiй

0

653

Усунення вторинних деформацiй зубних рядiв

0

654

На рiвнi екватора з оральної, вестибулярно, обох контактних поверхонь, на рiвнi шийки на оральнй i вестибулярнiй поверхнях, на верхiвках бугрiв

0

654

На оральнiй, вестибулярнiй i контактних поверхнях на рiвнi екватора

0

654

Вздовж мезiодiстальної фiсури i на верхiвках бугрiв, на вестибулярнiй, оральнiй i контактних поверхнях на рiвнi екватора

0

654

У молярiв на рiвнi шийки - мезiальна контактна стiнка у верхнiх, мезiальна i оральна стiнка у нижнiх, у премолярiв - оральний скат щiчного бугра близько фiсури зуба, контактнi стiнки на рiвнi шийки зуба

100

655

Оральна вогнутiсть i контактнi стiнки на рiвнi шийки i екватора

0

655

В областi екватора i на рiвнi шийки, у рiжучого края з оральної i вестибулярної сторони

0

655

Оральна вогнутiсть коронки, мезiальна контактна поверхня на рiвнi шийки, у нижнiх - дистальна контактна поверхня

100

655

У рiжучого края з оральної i вестибулярної сторони в областi екватора i на рiвнi шийки

0

656

У рiжучого края з вестибулярної i оральної сторони, на рiвнi шийки в областi екватора

0

656

Контактнi поверхнi на рiвнi екватора i шийки, оральна вогнутiсть

0

656

У рiжучого края з оральної i вестибулярної сторони в областi екватора i на рiвнi шийки

0

656

На рiвнi екватора з вестибулярної, оральної i контактних сторiн, у рiжучого края

0

656

Оральна вогнутiсть коронки, мезiальна контактна стiнка на рiвнi шийки, у нижнiх – дистальна

100

657

Ін”єкційна анестезія

0

657

Аплікаційне знеболення

100

657

Транквілізатори

0

657

Короткочасний наркоз

0

657

Фізичні методи знеболення

0

658

Аплікаційний

0

658

Місцева анестезія

0

658

Короткочасний наркоз

100

658

Транквілізатори

0

658

Фізичні методи

0

659

Основнi

0

659

Допомiжнi

0

659

Комбiнованi

0

659

Основнi i допомiжнi

100

660

Рiдинотекучiсть металу не змiнюється

0

660

Рiдинотекучiсть металу зменшується

0

660

Рiдинотекучiсть металу збiльшується

100

661

Раковина утворюється при недостатнiй кiлькостi металу при вiдливцi деталей

0

661

Раковина утворюється в результатi нерiвномiрного затвердiння поверхневого i глибокого шарiв металу

100

661

Раковини утворюються в результатi дефектiв виплавленої моделi

0

662

Коли метал має дрiбнозернисту структуру, наприклад - мiдь

100

662

При наявностi на поверхнi металiв царапин, поглиблень, трiщин

0

662

При крупнозернистiй структурi металу, коли мiж кристалами одного металу є включення бiльш активних металiв чи карбiдiв

0

663

Коли метал має дрiбнозернисту структуру, наприклад - мiдь

0

663

При наявностi на поверхнi металiв царапин, заглиблень, трiщин

0

663

При крупнозернистiй структурi металу, коли мiж кристалами одного металу є включення бiльш активних металiв чи карбiдiв

100

664

Для виготовлення коронок, кламерiв, часткових знiмних протезiв, ортодонтичних апаратiв

100

664

Для виготовлення литих зубiв в мостовидних протезах, каркасiв бюгельних протезiв, металевих конструкцiй штифтових зубiв i фасеток

0

665

Центробiжний ручний, центробiжний механiчний, пiд пiдвищеним тиском

0

665

Центробiжний, пiд тиском, пiд вакуумом

100

665

Пiд пiдвищеним i зниженим тиском

0

666

Золотим припоєм чи припоєм для сталi iз додаванням 15% паладiю

100

666

Золотим припоєм чи припоєм для сталi

0

666

Припоєм для сталi, золотим припоєм iз додаванням 15% паладiя

0

667

Iзоляцiя екзостозiв на н/щ, торуса на в/щ, рихла слизова оболонка

0

667

Фарфоровi зуби, гострий альвеолярний вiдросток, функцiональний вiдбиток

0

667

Розрихлена слизова оболонка, розвантажуючий вiдбиток

0

667

Атрофiчна слизова оболонка, гострий альвеолярний вiдросток, навiси iз пiдриттями, рiзка атрофiя альвеолярних вiдросткiв

100

668

Нешкiдливiсть, твердiсть, пластичнiсть, стiйкiсть

0

668

Стiйкiсть до середовища порожнини рота, пластичнiсть, мала усадка, легко вводитися i виводитися з порожнини рота, точнiсть у вiдображеннi тканин, не деформуватися, бути нешкiдливими

100

668

Добра ковкiсть, пружнiсть, безусадковiсть, твердiсть, стiйкiсть до слини, мала усадка

0

668

Теплостiйкiсть, мiцнiсть, пружнiсть, добра ковкiсть, безусадковiсть

0

668

Мала усадка, пластичнiсть, теплостiйкiсть, мiцнiсть, не деформуватися при виведеннi, ковкiсть

0

669

Мiцнiсть, стiйкiсть до середовища, еластичнiсть, легкий в обробцi, нешкiдливий, твердiсть, пружнiсть, теплостiйкiсть

100

669

Нешкiдливiсть, легко вводитися, не деформуватися, давати малу усадку

0

669

Мати добру ковкiсть, мiцнiсть, теплостiйкiсть, твердiсть

0

669

Не мати усадки, бути природнiми, твердими, мiцними, ковкими

0

670

Забезпечувати функцiональну присмоктуванiсть, естетику

0

670

Застосування при розрихленiй, податливiй слизовiй оболонцi

0

670

Застосування при щiльнiй, атрофiчнiй слизовiй оболонцi, наявностi навiсiв з пiдритiстю в областi альвеолярних вiдросткiв, бугрiв, гострих альвеолярних вiдростках, рiзко вираженiй атрофiї на н/щ

100

670

Застосування при пологій формі скату альвеолярного вiдростку на в/щ

0

670

Iзоляцiя торусу на в/щ, екзостозiв на н/щ, розрихлена слизова оболонка

0

671

Шинування i протезування

0

671

Депульпування. Видалення зубiв

0

671

Усунення травматичних нашарувань, усунення травматичної оклюзії, ортодонтичне лікування, тимчасове шинування, постійне шинування та протезування

100

671

Зiшлiфовка зубiв

0

671

Протезування зубiв

0

672

Зiшлiфовка зубiв, протезування

0

672

Шинування i протезування

0

672

Вибiркове пришлiфування зубiв, ортодонтичне лiкування, рацiональне шинування i протезування

100

672

Протезування безпосереднiми протезами

0

672

Видалення, шинування

0

673

До покращення клiнiчної картини

0

673

Не бiльше трьох мiсяцiв

100

673

Пiд час хiрургiчних втручань

0

673

Пiд час терапевтичних заходiв

0

673

Протягом тижня

0

674

Виготовити новий протез

0

674

Потовщення базису протеза за фронтальними зубами

0

674

Змiнити нахил фронтальних зубiв

0

674

Корекцiєю базису протеза i штучних зубiв пiд контролем звукiв, вимова яких порушена

100

675

Виготовити новi протези

0

675

Вкоротити зуби фронтальної дiлянки

0

675

Розширити зуби штучної дуги на протезах

0

675

Зiшлiфувати вертикальнi поверхнi штучних зубiв протеза в/щ до задовiльного стану з наступним виготовленням нових протезiв

100

676

В день введення протезiв до порожнини рота

0

676

На етапi часткового гальмування

0

676

На етапi повного гальмування

0

676

Пiсля корекцiї протезiв, лiквiдацiї травми тканин порожнини рота, адаптацiї до протезiв, вiльного прийому їжi, задоволення протезами

100

677

Виготовлення знiмних протезiв з розширеними границями

0

677

Створення глибокого перекриття мiж штучними зубами у фронтальнiй дiлянцi

0

677

Потовщення базиса повного знiмного протеза на в/щ

0

677

Конструювання штучних зубних рядiв з помiрним зменшенням зубного ряду на н/щ i помiрним розширенням на в/щ

100

678

Виготовити новi протези

0

678

Вкоротити зуби фронтальної дiлянки

0

678

Розширити зуби штучної дуги на протезах

0

678

Зiшлiфувати вертикальнi поверхнi штучних зубiв протеза в/щ до задовiльного стану з наступним виготовленням нових протезiв

100

679

В день введення протезiв до порожнини рота

0

679

На етапi часткового гальмування

0

679

На етапi повного гальмування

0

679

Пiсля корекцiї протезiв, лiквiдацiї травми тканин порожнини рота, адаптацiї до протезiв, вiльного прийому їжi, задоволення протезами

100

680

Розвантажуючий

100

680

Навантажуючий

0

680

Компресiйним рiдким вiдбитковим матерiалом

0

680

З диференцiйованим навантаженням

0

681

Компресiйним рiдким вiдбитковим матерiалом

0

681

Розвантажуючий

0

681

Наватажуючий

100

681

З диференцiйованим навантаженням

0

682

Рухлива, квола, витончена, має бiлуватий колiр

0

682

Помiрно-податлива, "твердий рот", "рихлий рот", нерiвномiрно податлива, що поєднується з дiлянками атрофiчної чи помiрно податливої

100

682

Щiльна, гiперемiрована, вкрита грибоподiбними сосчками

0

682

Анатомо-фiзiологiчнi елементи якої прикрiплюються на рiвнi гребеня

0

682

Поєднання рiзноманiтних станiв

0

683

Це протез, що опирається на зуб

0

683

Вiн опирається на слизову

0

683

Частковий знiмний протез, що фiксується за допомогою опорно-утримуючих кламерiв, замкових з"єднань чи iнших пристроїв, якi дозволяють передавати жувальний тиск на опорнi зуби та слизову оболонку беззубих альвеол. паросткiв

100

683

Це мостовидний протез, що опирається на слизову i зуби

0

683

Це протез на беззубу щелепу

0

684

Елементи анатомiчної ретенцiї

0

684

Адгезiя, елементи непрямої фiксацiї

0

684

Механiчне крiплення

0

684

Елементи анатомічної ретенції; адгезія, елементи непрямої фіксації; функціональна присмоктуваність, механічне кріплення

100

684

Функцiональна присмоктуванiсть

0

685

Визначити шлях введення бюгельного протеза

0

685

Нанести лiнiю огляду

0

685

Визначити зону ретенцiйних закiнчень кламерiв

0

685

Усунути пiднутрення

0

685

Виготовлення мостовидних, часткових пластинкових протезiв

0

685

Визначити шлях введення бюгельного протеза; нанесення лінії огляду; визначення зони ретенційних закінчень кламерів; усунення піднутрень; виготовлення мостовидних, часткових пластинкових протезiв

100

686

При повнiй вiдсутностi коронкової частини зуба

0

686

При значному зруйнуваннi коронкової частини зуба

0

686

З цiллю фiксацiї мостовидного протеза

0

686

При анмалiї форми зуба

0

686

У випадках, коли вiдновлення анатомiчної форми зуба не виявляється можливим пломбою чи вкладкою, як опора для мостовидного протезу, при аномалiї форми зуба, патологiчнiй стертостi, шинуваннi

100

687

1 рiк

0

687

2 роки

0

687

15 рокiв

0

687

10 рокiв

0

687

5 - 7 рокiв

100

688

Коронка з гарно вираженим екватором

0

688

Металева коронка

0

688

Пластмасова

0

688

Металева коронка з гарно вираженим екватором i мiсцем для розмiщення опорних елементiв

100

689

1 мм

0

689

0,3 мм

100

689

1,4мм

0

689

0,25 мм

40

690

0,3 мм

0

690

0,25мм

0

690

1 мм

0

690

1,4 мм

100

690

1,5 мм

0

691

Препарування зуба

0

691

Припасовка коронки

0

691

Отримання вiдбитка

100

691

Остаточна припасовка

0

691

Фiксацiя

0

692

Прямий

100

692

Зворотнiй

0

692

Комбiнований

0

693

Опорна частина рiзної конструкцiї, промiжна частина у виглядi штучних зубiв

100

693

Опорна частина / напiвкоронки, суцiльнi коронки/

0

693

Штучнi зуби, пластмаса, метал

0

694

піднижньощелепові

100

694

шийні

0

694

підпідборідкові

0

694

підключичні

0

694

щічні

0

695

патологiчним;

0

695

фiзiологiчним

100

696

прогнатичний, прогенiчний, глибокий;

100

696

прямий;

0

696

ортогнатичний;

0

696

ортогенiчний

0

697

4-й мiсяць;

0

697

6-8-й мiсяць;

100

697

12-16-й мiсяць;

0

697

16-20-й мiсяць;

0

697

20-30-й мiсяць

0

698

6-8-й мiсяць;

0

698

8-12-й мiсяць;

0

698

12-16 мiсяць;

100

698

16-20-й мiсяць;

0

698

20-30-й мiсяць

0

699

до 2-го року;

100

699

до 3-го року;

0

699

до 4-го року;

0

699

до 5-го року;

0

699

до 6-го року

0

700

до 2-го року;

0

700

до 3-го року;

0

700

до 4-го року;

100

700

до 5-го року

0

701

з 3-го року;

0

701

з 4-го року;

0

701

з 5-го року;

100

701

з 6-го року

0

702

з 5-го року;

0

702

з 6-го року;

0

702

з 7-го року;

100

702

з 8-го року;

0

702

з 9-го року

0

703

у 1 рiк;

0

703

у 2 роки;

100

703

у 3 роки;

0

703

у 4 роки;

0

703

у 5 рокiв

0

704

у 1 рiк;

0

704

у 2 роки;

0

704

у 3 роки;

100

704

у 4 роки;

0

704

у 5 рокiв

0

705

у 1 рiк;

0

705

у 2 роки;

0

705

у 3 роки;

0

705

у 4 роки;

0

705

у 5 рокiв

100

706

3-5-й рiк;

0

706

4-6-й рiк;

0

706

6-8-й рiк;

100

706

8-9-й рiк

0

707

8-9-й рiк;

0

707

10-11-й рiк;

100

707

11-12-й рiк;

0

707

12-13-й рiк;

0

707

рiзноманiтнi

0

708

8-9-й рiк;

0

708

9-10-й рiк;

100

708

10-11-й рiк;

0

708

11-12-й рiк;

0

708

12-13-й рiк

0

709

6-й рiк;

100

709

7-й рiк;

0

709

8-й рiк;

0

709

9-й рiк

0

710

8-9-й рiк;

0

710

10-11-й рiк;

0

710

12-13-й рiк;

100

710

13-14-й рiк;

0

710

рiзноманiтнi

0

711

14-15 рокiв;

0

711

16-17 рокiв;

0

711

18-19 рокiв;

0

711

рiзноманiтнi

100

712

8-й рiк;

0

712

9-й рiк;

0

712

10-й рiк;

100

712

11-й рiк;

0

712

12-13-й рiк

0

713

10-й рiк;

0

713

11-12-й рiк;

0

713

13-й рiк;

100

713

14-й рiк;

0

713

15-й рiк

0

714

13-й рiк;

0

714

15-й рiк;

100

714

17-й рiк;

0

714

не обмежено

0

715

30 %

100

715

40%

0

715

50%

0

715

60%

0

716

5-10%;

0

716

10-15%;

0

716

20-30%;

100

716

40-50%

0

717

0-5%;

100

717

5-10%;

0

717

10-15%

0

718

20-30%;

0

718

30-40%;

0

718

45-70%;

100

718

70-80%

0

719

0-5%;

0

719

3-10%;

100

719

10-20%;

0

719

20-30%

0

720

2-3;

0

720

3-4;

0

720

4,5-5;

100

720

6-7

0

721

по числу тромбоцитiв;

0

721

по гематокритнiй величинi;

100

721

по лейкоцитарнiй формулi

0

722

0,5 до 0,9;

0

722

до 1,5;

0

722

1,6 до 2,8

100

723

0,5 до 0,9;

0

723

1,0 до 1,5;

0

723

1,5 до 1,8;

0

723

1,9 до 2,7

100

724

0,2-0,3;

0

724

0,4-0,6;

0

724

0,7-0,8;

0

724

0,8-1,0

100

725

пойкiлоцитоз;

100

725

анiзоцитоз

0

726

гiперхромних еритроцитiв;

0

726

гiпохромних еритроцитiв

100

727

1-7 днiв;

0

727

7-14 днiв;

0

727

до 80 днiв;

0

727

бiля 120 днiв

100

728

100-150;

0

728

150-180;

0

728

180-320

100

729

до 7 днiв;

0

729

вiд 7 до 12 днiв;

100

729

до 60 днiв;

0

729

бiля 120 днiв

0

730

до 10%;

0

730

вiд 10 до 20%;

0

730

вiд 25 до 30%;

100

730

вiд 40 до 50%

0

731

нi;

0

731

так

100

732

нi;

0

732

так;

100

732

украй рiдко

0

733

нi;

0

733

украй рiдко;

0

733

так

100

734

нi;

0

734

украй рiдко;

0

734

так

100

735

нi;

0

735

украй рiдко;

0

735

так

100

736

лейкоцитiв;

0

736

еритроцитiв

100

737

кориснi;

0

737

кориснi, але не завжди;

0

737

марнi

100

738

до 7 днiв;

0

738

до 14 днiв;

100

738

60 днiв;

0

738

120 днiв

0

739

аксiально-пiдборiдкова;

100

739

оглядова рентгенограма в прямiй проекцiї;

0

739

оглядова рентгенограма в бiчнiй проекцiї

0

740

бiчна рентгенограма нижньої щелепи;

0

740

бiчна, носопiдборiдкова, оглядова рентгенографiя в прямiй проекцiї;

100

740

задня полуаксiальна

0

741

носопiдборiдкова;

0

741

носолобна;

0

741

бiчна рентгенограма нижньої щелепи;

0

741

оглядова черепа

100

742

по Шюллеру, ортопантомографiя, по Пордесу;

100

742

в аксiальнiй проекцiї;

0

742

бiчна рентгенограма нижньої щелепи;

0

742

носолобна

0

743

внутрiшньоротова, оклюзiйна рентгенографiя (вприкус);

100

743

панорамна рентгенографiя;

0

743

рентгеноскопiя;

0

743

томографiя;

0

743

панорамна томографiя;

0

743

ангiографiя

0

744

екстраоральна рентгенографiя або томографiя;

100

744

томографiя;

0

744

артрографiя;

0

744

ангiографiя;

0

744

сiалографiя;

0

744

лiмфографiя

0

745

ортопантомографiя;

0

745

сiалографiя;

100

745

лiмфографiя;

0

745

телерентгенографiя;

0

745

електрорентгенографiя

0

746

пiдборiдково-носову або лобно-носову;

100

746

по Шюллеру;

0

746

бiчну

0

747

носолобнiй;

0

747

носо-пiдборiдковiй;

0

747

бiчнiй оглядовiй;

100

747

прямiй оглядовiй

0

748

хворий нахилений допереду;

0

748

у горизонтальному положеннi хворого;

0

748

у вертикальному положеннi хворого

100

749

бiчна рентгенограма;

100

749

оклюзiйна рентгенографiя;

0

749

аксiальна

0

750

по Шюллеру, по Пордесу;

0

750

оглядова в прямiй i бiчнiй проекцiях, бiчна рентгенографiя;

100

750

аксiальна рентгенографiя кiсток обличчя

0

751

оклюзiйна рентгенографiя (вприкус) або бiчна рентгенографiя;

100

751

аксiальна рентгенографiя кiсток обличчя;

0

751

напiваксiальна рентгенографiя кiсток обличчя

0

752

1 мл;

0

752

1,5-2 мл;

100

752

3-4,5 мл

0

753

1 мл;

0

753

1-1,5 мл;

100

753

2-3 мл

0

754

бiчна проекцiя;

100

754

передня проекцiя;

0

754

аксiальна проекцiя

0

755

бiчна проекцiя;

100

755

передня проекцiя

0

756

гiпертермiя;

100

756

нормотермiя (iзотермiя);

0

756

гiпотермiя

0

757

вiдповiдає вогнищу;

100

757

перевищує розмiри вогнища

0

758

Т - бiля 1 град С;

100

758

Т - 1-2 град С;

0

758

Т - бiльш 3 град С

0

759

структура неоднорiдна;

0

759

структура однорiдна

100

760

гiпертермiя;

100

760

нормотермiя (iзотермiя);

0

760

гiпотермiя

0

761

вiдповiдає вогнищу;

100

761

перевищує розмiри вогнища

0

762

Т - дорiвнює 1-2 град С;

100

762

Т - 3-4 град С;

0

762

Т - бiльш 4 град С

0

763

структура неоднорiдна;

0

763

структура однорiдна

100

764

гiпертермiя;

100

764

нормотермiя (iзотермiя);

0

764

гiпотермiя

0

765

вiдповiдає вогнищу;

100

765

перевищує розмiри вогнища

0

766

Т - менше 1 град С;

0

766

Т - вiд 1 до 3 град С;

100

766

Т - вiд 3 до 4 град С

0

767

гiпертермiя;

100

767

нормотермiя (iзотермiя);

0

767

гiпотермiя

0

768

перевищує розмiри вогнища;

100

768

вiдповiдає розмiрам вогнища

0

769

Т - менше 1 град С;

0

769

Т - вiд 1,5 до 3 град С;

100

769

Т - вiд 3 до 5 град С

0

770

гiпертермiя;

100

770

нормотермiя (iзотермiя);

0

770

гiпотермiя

0

771

перевищує розмiри вогнища;

0

771

вiдповiдає розмiрам вогнища

100

772

Т - менше 1 град С;

100

772

Т - вiд 1 до 3 град С;

0

772

Т - вiд 3 до 5 град С

0

773

перевищує розмiри вогнища;

0

773

вiдповiдає розмiрам вогнища

100

774

Т - менше 1 град С;

0

774

Т - вiд 1,5 до 3 град С;

100

774

Т - вiд 3 до 5 град С

0

775

гiпертермiя;

100

775

нормотермiя (iзотермiя);

0

775

гiпотермiя

0

776

гiпертермiя;

100

776

нормотермiя (iзотермiя);

0

776

гiпотермiя

0

777

перевищує розмiри вогнища;

100

777

вiдповiдає розмiрам вогнища

0

778

структура неоднорiдна;

100

778

структура однорiдна

0

779

Т - менше 1 град С;

0

779

Т - вiд 1 до 2 град С;

0

779

Т - вiд 2 до 5 град С

100

780

гiпертермiя;

100

780

нормотермiя (iзотермiя);

0

780

гiпотермiя

0

781

вiдповiдає ходу вени;

100

781

не вiдповiдає ходу вени

0

782

Т - менше 1 град С;

0

782

Т - вiд 1,5 до 2,5 град С;

100

782

Т - вiд 3 до 4 град С

0

783

гiпертермiя;

100

783

нормотермiя (iзотермiя);

0

783

гiпотермiя

0

784

перевищує розмiри вогнища;

100

784

вiдповiдає розмiрам вогнища

0

785

контури нечiткi;

100

785

контури чiткi

0

786

Т - менше 1 град С;

0

786

Т - вiд 2 до 3 град С;

100

786

Т - вiд 3 до 5 град С

0

787

гiпертермiя;

100

787

нормотермiя (iзотермiя);

0

787

гiпотермiя

0

788

гiпертермiя локалiзується в надключичнiй ділянці i яремнiй ямцi (Т - вiд 0,5 до 1,5 град С);

100

788

Т - менше 0,5 град С

0

789

Т - вiд 0,5 до 2 град С;

100

789

Т - вiд 3 до 5 град С

0

790

гiпертермiя;

100

790

нормотермiя (iзотермiя);

0

790

гiпотермiя

0

791

перевищує розмiри вогнища;

0

791

вiдповiдає розмiрам вогнища

100

792

структура однорiдна;

100

792

структура неоднорiдна

0

793

Т - менше 1 град С;

0

793

Т - вiд 1,5 до 3 град С;

100

793

Т - вiд 3 до 5 град С

0

794

гiпертермiя;

100

794

нормотермiя;

0

794

гiпотермiя

0

795

перевищує розмiри вогнища;

100

795

вiдповiдає розмiрам вогнища

0

796

Т - менше 1 град С;

0

796

Т - вiд 1 до 2 град С;

100

796

Т - вiд 3 до 5 град С

0

797

гiпертермiя;

0

797

нормотермiя (iзотермiя);

100

797

гiпотермiя

0

798

перевищує розмiри вогнища;

0

798

вiдповiдає розмiрам вогнища

100

799

Т - 0 град;

100

799

Т - вiд 1 до 2 град С

0

800

100 мм рт. ст

0

800

180-200 мм рт. ст

100

800

300 мм рт. ст

0

801

лiмфоцити;

0

801

нейтрофiльнi лейкоцити;

100

801

моноцити;

0

801

базофiли

0

802

моноцити;

100

802

еозинофiли;

0

802

лейкоцити;

0

802

лiмфоцити;

0

802

базофiли

0

803

лейкоцити;

0

803

базофiли;

0

803

еозинофiли;

0

803

лiмфоцити;

100

803

моноцити

0

804

нейтрофiльний зсув управо;

0

804

нейтрофiльний зсув улiво;

100

804

еозинофiлiя;

0

804

моноцитопенiя;

0

804

лiмфоцитоз

0

805

еозинофiлiв;

100

805

нейтрофiлiв;

0

805

моноцитiв;

0

805

плазматичних клiтин;

0

805

гiгантських багатоядерних клiтин

0

806

еозинофiлiв;

0

806

лейкоцитiв нейтрофiльних;

0

806

плазматичних клiтин;

100

806

моноцитiв;

0

806

фiбробластiв;

0

806

гiстiоцитiв;

0

806

полiбластiв

0

807

нейтрофiлiв;

0

807

гiстiоцитiв;

0

807

фiбробластiв;

0

807

гiгантських багатоядерних клiтин;

100

807

еозинофiлiв;

0

807

моноцитiв

0

808

1-3 доба;

0

808

4-5 доба;

100

808

6-7 доба

0

809

розширення протокiв на всьому протязi;

0

809

мiсцями розширення або звуження протокiв;

0

809

звуження протокiв на всьому протязi

100

810

розширення i звуження протока;

100

810

звуження протока

0

811

"грон винограду";

0

811

"чорнильної плями";

100

811

звуження протокiв паренхiми

0

812

"грон винограду";

100

812

"чорнильної плями";

0

812

звуження протокiв паренхiми

0

813

без змiн;

100

813

скупчення контрастної маси в паренхiмi;

0

813

звуження протокiв у паренхiмi;

0

813

звуження вивiдної протоки

0

814

грипi;

0

814

хворобi Боткiна;

0

814

черевному тифi;

0

814

коревiй краснусi;

0

814

гнiйно-запальних процесах

100

815

запальних процесах;

0

815

токсичних станах;

0

815

грипi, корi, краснусi, хворобi Боткiна;

100

815

розпадi тканин (некрозi)

0

816

так;

100

816

нi;

0

816

украй рiдко

0

817

це зниження вмiсту юних (паличкоядерних) форм нейтрофiлiв;

0

817

це пiдвищення вмiсту юних (паличкоядерних) форм нейтрофiлiв;

100

818

це зниження вмiсту сегментоядерних (зрiлих форм) нейтрофiлiв;

0

818

це пiдвищення вмiсту сегментоядерних (зрiлих форм) нейтрофiлiв

100

819

сприятливий кiнець захворювання;

0

819

на прогресування i несприятливий кiнець процесу

100

820

запальних захворюваннях, iнтоксикацiях;

100

820

черевному тифi i паратифi;

0

821

алергiчних i паразитарних захворюваннях;

100

821

пiогенних iнфекцiях;

0

821

шоцi;

0

821

зниженнi опiрностi органiзму

0

822

алергiчних захворюваннях;

0

822

паразитарних iнфекцiях;

0

822

пiогенних iнфекцiях, шоцi, еклампсiї, зниженнi опiрностi органiзму;

100

822

лiмфогрануломатозi, мієлолейкозi;

0

822

глистних iнвазiях

0

823

гострих iнфекцiях;

0

823

лiмфогрануломатозi;

0

823

мононуклеозi, туберкульозi, сифiлiсi;

100

823

впливi iонiзуючої радiацiї

0

824

так;

100

824

нi

0

825

вродженому або вторинному сифiлiсi;

0

825

токсоплазмозi або туберкульозi;

0

825

лiмфогрануломатозi, гострих iнфекцiях, iмунодефiцитних станах;

100

825

лiмфолейкозi або лiмфосаркомi

0

826

iнфекцiйному мононуклеозi;

100

826

апластичнiй анемiї

0

827

iнфекцiйному мононуклеозi;

0

827

у перiод реконвалесценцiї пiсля гострих iнфекцiй;

0

827

апластичнiй анемiї;

100

827

туберкульозi, сифiлiсi, саркоїдозi

0

828

можна завжди;

0

828

можна, але за умови збiльшення абсолютного числа моноцитiв, а не за рахунок нейропенiї;

100

828

не можна

0

829

верографiн;

100

829

йодолiпол

0

830

йодолiпол;

100

830

верографiн;

0

830

кардiотраст;

0

830

уротраст

0

831

3 - 5 хвилин;

100

831

10 - 20 хвилин;

0

831

2 - 3 години;

0

831

2 - 3 днi;

0

831

2 - 3 мiсяцi

0

832

3 - 5 хвилин;

0

832

1 - 2 години;

0

832

2 - 3 днi;

0

832

бiльш мiсяця

100

833

маслянi;

0

833

Водорозчиннi

100

834

Інфраорбітальна зовнішньоротова

100

834

Палатинальна внутрішньоротова

0

834

Піднижньощелепова зовнішньоротова

0

834

Туберальна внутрішньоротова

0

834

Туберальна зовнішньоротова

0

834

Різцева внутрішньоротова

0

835

Інфраорбітальна зовнішньоротова

0

835

Палатинальна внутрішньоротова

100

835

Піднижньощелепова зовнішньоротова

0

835

Туберальна внутрішньоротова

0

835

Туберальна зовнішньоротова

0

835

Різцева внутрішньоротова

0

836

Інфраорбітальна зовнішньоротова

0

836

Палатинальна внутрішньоротова

0

836

Піднижньощелепова зовнішньоротова

100

836

Туберальна внутрішньоротова

0

836

Туберальна зовнішньоротова

0

836

Різцева внутрішньоротова

0

837

Інфраорбітальна зовнішньоротова

0

837

Палатинальна внутрішньоротова

0

837

Піднижньощелепова зовнішньоротова

0

837

Туберальна внутрішньоротова

100

837

Туберальна зовнішньоротова

0

837

Різцева внутрішньоротова

0

838

Інфраорбітальна зовнішньоротова

0

838

Палатинальна внутрішньоротова

0

838

Піднижньощелепова зовнішньоротова

0

838

Туберальна внутрішньоротова

0

838

Туберальна зовнішньоротова

100

838

Різцева внутрішньоротова

0

839

Інфраорбітальна зовнішньоротова

0

839

Палатинальна внутрішньоротова

0

839

Піднижньощелепова зовнішньоротова

0

839

Туберальна внутрішньоротова

0

839

Туберальна зовнішньоротова

0

839

Різцева зовнішньоротова

100

840

тактильної;

0

840

больової;

100

840

температурної;

0

840

смакової;

0

840

секреторної

0

841

М.I.Пiрогов;

0

841

С.Н.Вайсблат;

0

841

В.К.Анреп;

100

841

В.П.Фiлатов;

0

841

А.Е.Рауер i Н.М.Мiхельсон;

0

841

А.А.Лiмберг

0

842

А.Einhorn i R.Unlfelder;

100

842

К.Koller;

0

842

T.Morris i R.Appleby;

0

842

J.Sturrock i J.Munn

0

843

етиловий спирт карбонової кислоти тартрат;

0

843

aльфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

843

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

100

843

альфа-дiетиламiно-2,6-дiметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

843

артiкаїну гiдрохлорид;

0

843

етиловий спирт параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

0

844

у 1889 роцi;

0

844

у 1900 роцi;

0

844

у 1905 роцi;

100

844

у 1924 роцi;

0

844

у 1931 роцi

0

845

кислому;

0

845

лужному;

100

845

легко в будь-якому середовищi

0

846

бiльш кислим;

100

846

бiльш лужним;

0

846

не змiнюється pН

0

847

5,0;

0

847

6,0;

100

847

7,0;

0

847

7,4

0

848

холiнестерази i новокаїнестерази;

100

848

ацетилхолiну;

0

848

беталактамази

0

849

так;

100

849

нi

0

850

дiетиламiноетанола;

0

850

параамiнобензойної кислоти;

100

850

дiметилацетонiлiду

0

851

так;

100

851

нi

0

852

не збiльшується;

0

852

збiльшується в 5 разiв;

0

852

збiльшується в 10 разiв

100

853

прискорює;

0

853

гальмує;

100

853

не змiнює

0

854

не змiнюють;

0

854

знижують;

100

854

пiдвищують

0

855

погано;

100

855

добре

0

856

до 30 хв.;

100

856

бiля 1 години;

0

856

бiльш 2 годин;

0

856

до 10-20 годин

0

857

В1;

0

857

В12;

0

857

аскорбiнової кислоти;

100

857

нiкотинової кислоти

0

858

бемегрид;

0

858

гексенал;

100

858

адреналiн;

0

858

мезатон

0

859

не змiнюють;

0

859

посилюють;

0

859

зменшують

100

860

хлорамiном;

0

860

ацетилсалiциловою кислотою;

0

860

марганцевокислим калiєм;

100

860

формалiном

0

861

хлорамiном;

100

861

ацетилсалiциловою кислотою;

0

861

марганцевокислим калiєм;

0

861

формалiном

0

862

мезокаїн, мезидiкаїн;

0

862

лiнкомiцин, лiгнокаїн;

0

862

ксикаїн, ксилоцетин;

0

862

амбокаїн, амiнокаїн, прокаїн;

100

862

маркаїн, карбостезiн, наркаїн;

0

862

цитанест; ксилонест;

0

862

карбокаїн, мепiвастезiн, скандiкаїн

0

863

похiдне новокаїну;

100

863

похiдне тримекаїну;

0

863

синонiм новокаїну;

0

863

синонiм тримекаїну

0

864

такий же, як i новокаїну;

0

864

слабше новокаїну;

0

864

вище, ніж новокаїну

100

865

сумiсний;

0

865

не сумiсний;

100

865

сумiсний, тiльки при кип'ятiннi;

0

865

сумiсний при додаваннi вазоконстрикторiв

0

866

етиловий ефiр карбонової кислоти тартрат;

100

866

альфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

866

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

0

866

альфа-дiетиламiно-2,4,6-дiметилацетанiлiду гiдрохлорид;

0

866

артiкаїину гiдрохлорид;

0

866

етиловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

0

867

0,5%;

0

867

1,0%;

100

867

2,0%;

0

867

5,0%

0

868

етиловий ефiр карбонової кислоти тартрат;

0

868

альфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiда гiдрохлорид;

100

868

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

0

868

альфа-дiетиламiно-2,6-дiметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

868

артiкаїну гiдрохлорид;

0

868

етиловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

0

869

вiд 2 до 3,2;

0

869

вiд 3,3 до 4,4;

0

869

вiд 4,5 до 5,2;

100

869

вiд 5,3 до 6,7;

0

869

вiд 6,8 до 7,9

0

870

гiпотонiчному розчинi;

0

870

гiпертонiчному розчинi;

0

870

iзотонiчному розчинi

100

871

так;

0

871

нi;

100

871

тiльки в кровi можуть пiддаватися гiдролiзу

0

872

повiльно руйнується i затрудненно виводиться з органiзму;

0

872

швидко руйнується i прискорено виводиться з органiзму

100

873

до 1 години;

0

873

бiля 2-х годин;

0

873

бiля 3-х годин;

100

873

бiля 5-ти годин

0

874

так;

0

874

нi

100

875

так;

100

875

нi

0

876

гiпотензивним;

0

876

пригнічує провiдну функцiю мiокарда;

0

876

пригнічує скорочувальну функцiю мiокарда;

0

876

володiє седативним ефектом;

100

876

гальмує репаративнi процеси

0

877

однакова;

0

877

у тримекаїну ширше;

100

877

у новокаїну ширше

0

878

0,5%;

0

878

2,0%;

100

878

5,0%;

0

878

10,0%

0

879

мезокаїн, мезидiкаїн;

100

879

лiгнокаїн, ксикаїн;

0

879

амбокаїн, амiнокаїн, прокаїн;

0

879

маркаїн, карбостезiн, наркаїн;

0

879

цитанест, ксилонест;

0

879

карбокаїн, мепiвастезiн, скандiкаїн

0

880

синусовiй брадикардiї;

0

880

повнiй поперечнiй блокадi серця;

0

880

захворюваннях печiнки i нирок;

0

880

неврастенiях

100

881

етиловий ефiр карбонової кислоти тартрат;

0

881

альфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

881

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

0

881

альфа-дiетиламiно-2,6-дiметилацетанiлiда гiдрохлорид;

100

881

артiкаїну гiдрохлорид;

0

881

етиловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

0

882

на початку ХХ сторiччя;

0

882

у 20-х роках;

0

882

у 40-х роках;

100

882

у 60-х роках

0

883

рН вiд 2 до 3,2;

0

883

рН вiд 3,3 до 4,4;

0

883

рН вiд 4,5 до 5,2;

0

883

рН бiля 6,0;

0

883

рН бiля 7,9

100

884

бiля 20 хвилин;

100

884

бiля 1 години;

0

884

бiля 2 годин;

0

884

бiля 4 годин;

0

884

бiля 10-12 годин

0

885

нi;

0

885

так

100

886

нi;

0

886

так;

100

886

знижує, тiльки за рахунок добавок до анестетика

0

887

так;

0

887

нi

100

888

так;

0

888

нi

100

889

0,5%;

0

889

2,0%;

100

889

5,0%;

0

889

10,0%

0

890

гiпотонiчним розчином;

0

890

гiпертонiчним розчином;

0

890

iзотонiчним розчином

100

891

так;

100

891

нi

0

892

0,5%;

0

892

2,0%;

0

892

5,0%;

0

892

10,0%

100

893

1-3 хвилини;

100

893

20-30 хвилин;

0

893

2-3 години;

0

893

4-5 годин

0

894

печiнцi;

0

894

нирках, головному мозку i мiокардi;

100

894

легенях, спинному мозку;

0

894

наднирниках, пiдшлунковiй залозi;

0

894

шлунково-кишковому трактi

0

895

печiнцi;

100

895

нирках, головному мозку i мiокардi;

0

895

легенях, спинному мозку;

0

895

наднирниках, пiдшлунковiй залозi;

0

895

шлунково-кишковому трактi

0

896

вазоконстрикторами;

0

896

фiзiологiчним розчином;

0

896

альфа-аденоблокаторами, барбiтуратами, м'язовими релаксантами;

100

896

сульфанiламiдними препаратами

0

897

велика в новонароджених;

0

897

велика в дорослих;

0

897

не вiдрiзняється

100

898

нирках;

0

898

м'язах;

0

898

печiнцi;

100

898

у кровi;

0

898

у мiокардi

0

899

мезокаїн, мезидiкаїн;

0

899

лiгнокаїн, ксилокаїн, ксилоцетин;

100

899

амбокаїн, амiнокаїн, прокаїн;

0

899

маркаїн, карбостезiн, наркаїн;

0

899

цитанест, ксилонест;

0

899

карбокаїн, мепiвастезiн, скандикаїн

0

900

складних ефiрiв;

0

900

амiдiв;

100

900

артiкаїну гiдрохлорид;

0

900

етилових ефiрiв

0

901

1%;

0

901

2%;

0

901

3%;

100

901

5%;

0

901

10%

0

902

бiльш тривало i бiльш ефективно;

0

902

менше тривало i бiльш ефективно;

0

902

менше тривало i менше ефективно;

100

902

бiльш тривало i менше ефективно

0

903

мезокаїн, мезидiкан;

0

903

ксикаїн, лiгнокаїн;

0

903

амбокаїн, прокаїн;

0

903

маркаїн, карбостезiн;

0

903

цитанест, ксилонест;

100

903

карбокаїн, скандiкаїн, мепiвастезин

0

904

складних ефiрiв;

0

904

амiдiв;

100

904

артiкаїну гiдрохлорид;

0

904

етиловий спирт

0

905

1% розчину;

0

905

2% розчину;

0

905

3% розчину;

100

905

5% розчину;

0

905

10% розчину

0

906

менша;

100

906

більша;

0

906

не вiдрiзняється

0

907

цитанест;

0

907

септонест;

100

907

октокаїн

0

908

мезокаїн, мезидiкаїн;

0

908

лiгнокаїн, ксикаїн, ксiлоцетин;

0

908

амбокаїн, аллокаїн, прокаїн;

0

908

маркаїн, карбостезiн, наркаїн;

0

908

цитанест, ксiлонест;

0

908

карбокаїн, мепiвастезин, скандiкаїн

100

909

складних ефiрiв;

0

909

амiдiв;

100

909

артiкаїну гiдрохлорид;

0

909

етиловий спирт

0

910

новокаїн;

0

910

лiдокаїн;

0

910

тримекаїн;

0

910

бупiвакаїн;

100

910

прилокаїн;

0

910

мепiвакаїн

0

911

нi;

0

911

так;

100

911

тiльки при поєднаннi з вазоконстрикторами

0

912

не вiдрiзняється;

0

912

у 2-3 раза вище;

0

912

у 3-4 раза вище

0

912

у 4-6 разiв вище;

100

912

у 7-8 разiв вище

0

913

у бупiвакаїну менше;

0

913

не вiдрiзняється;

0

913

у 2-4 раза бiльша;

0

913

у 4-7 разiв бiльша;

100

913

у 8-10 разiв бiльша

0

914

до 30 хвилин;

0

914

до 1 години;

0

914

до 2-3 годин;

0

914

до 5-6 годин;

0

914

до 12-13 годин

100

915

0,25%;

0

915

0,5%;

100

915

1%;

0

915

2%;

0

915

5%;

0

915

10%

0

916

бiля 150 мг;

100

916

бiля 300 мг;

0

916

бiля 500 мг;

0

916

бiля 1 грама

0

917

мезокаїн, мезидiкаїн;

0

917

лiгнокаїн, ксикаїн, ксiлонест;

0

917

амбокаїн, аллокаїн, прокаїн;

0

917

маркаїн, карбостезiн, наркаїн;

100

917

карбокаїн, мепiвастезiн, скандiкаїн;

0

917

цитанест, ксiлонест

0

918

тахiкардiя;

0

918

брадикардiя;

100

918

сонливiсть;

0

918

дратiвливiсть

0

919

етиловий ефiр карбонової кислоти тартрат;

0

919

альфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

919

альфа-дiетиламiно-2,6-дiметилацетанiлiда гiдрохлорид;

0

919

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

0

919

артiкаїну гiдрохлорид;

100

919

етиловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

0

920

не вiдрiзняється;

0

920

у 2 рази;

100

920

у 3 рази;

0

920

у 4-5 разiв;

0

920

у 6-8 разiв

0

921

не змiнює;

0

921

знижує;

100

921

трохи пiдвищує

0

922

1%;

0

922

2%;

0

922

3%;

0

922

4%;

100

922

5%;

0

922

10%

0

923

0,25%;

0

923

0,5%;

0

923

0,75%;

0

923

1,0%

100

924

ультракаїн Д-С;

0

924

ультракаїн А;

100

924

ультракаїн Д-С форте

0

925

ультракаїн Д-С;

0

925

ультракаїн А;

0

925

ультракаїн Д-С форте

100

926

не вiдрiзняється;

0

926

легше, нiж iншi анестетики;

0

926

гiрше, нiж iншi анестетики

100

927

новокаїн;

0

927

тримекаїн;

0

927

лiдокаїн;

0

927

ультракаїн;

100

927

мепiвакаїн;

0

927

прокаїн

0

928

можна;

0

928

не можна

100

929

етиловий ефiр карбонової кислоти тартрат;

0

929

альфа-дiетиламiно-2,4,6-триметилацетанiлiду гiдрохлорид;

0

929

бета-дiетиламiноетаноловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид;

0

929

альфа-дiетиламiно-2,6-дiметилацетанiлiду гiдрохлорид;

0

929

артiкаїну гiдрохлорид;

0

929

етиловий ефiр параамiнобензойної кислоти гiдрохлорид

100

930

у 1890 р.;

100

930

у 1905 р.;

0

930

у 1950 р.;

0

930

у 1960 р

0

931

iнфiльтрацiйної анестезiї;

0

931

провiдникової анестезiї;

0

931

аплiкацiйної анестезiї

100

932

анесталгiн, норкаїн, топаналгiн;

100

932

iнтеркаїн, медiкаїн, тетракаїн;

0

932

бумекаїн

0

933

анесталгiн, норкаїн, топаналгiн;

0

933

iнтеркаїн, медiкаїн, тетракаїн;

100

933

бумекаїн

0

934

анесталгiн, норкаїн, топаналгiн;

0

934

iнтеркаїн, медiкаїн, тетракаїн;

0

934

бумекаїн

100

935

особам похилого вiку;

0

935

особам середнього вiку;

0

935

дiтям 10-16 рокiв;

0

935

дiтям до 10 рокiв

100

936

0,5%;

0

936

1-2%;

100

936

3-5%;

0

936

6-10%

0

937

новокаїн;

0

937

тримекаїн;

100

937

лiдокаїн;

0

937

ультракаїн;

0

937

мепiвакаїн;

0

937

прилокаїн

0

938

нi;

0

938

так

100

939

1%;

0

939

2%;

0

939

3%;

0

939

4%;

0

939

5%

100

940

не змiнюється;

0

940

знижується;

100

940

пiдвищується

0

941

залишається високим (створює умови для брадикардiї);

100

941

залишається низьким (створює умови для тахiкардiї)

0

942

не можна;

100

942

можна

0

943

адреналiн або норадреналiн;

0

943

атропiн або метацин;

100

943

метазон або фелiпрессин

0

944

адреналiн;

0

944

норадреналiн;

0

944

мезатон;

0

944

промедол;

100

944

м'язовi релаксанти

0

945

тубакурарин;

0

945

дiтiлiн;

100

945

ардуан;

0

945

квалiдил

0

946

внаслiдок розширення судин i тепловтрати пiд час операцiї;

100

946

внаслiдок рiзкого звуження судин;

0

946

побiчна дiя фторотану

0

947

захворюваннях, що супроводжуються пiдвищенням рiвня адреналiну в кровi (гiпертиреоз);

0

947

при важких захворюваннях печiнки;

0

947

при пiдвищенiй збудливостi хворого;

100

947

гiпотензiї;

0

947

порушеннi ритму серця

0

948

фторотан;

0

948

ефiр для наркозу;

100

948

трихлоретилен;

0

948

метоксiфлуран

0

949

знижується (виникає брадикардiя);

0

949

пiдвищується (виникає тахiкардiя)

100

950

не змiнює;

0

950

знижує;

0

950

пiдвищує

100

951

адреналiн або норадреналiн;

0

951

1% розчин пiлокарпiну;

0

951

атропiн або метацин;

100

951

анальгетики

0

952

анальгетики;

0

952

барбiтурати;

100

952

м'язовi релаксанти

0

953

фторотан;

0

953

ефiр для наркозу;

0

953

метоксiфлуран;

100

953

трихлоретилен;

0

953

закис азоту

0

954

анальгетики;

0

954

барбiтурати;

0

954

аналептики;

0

954

релаксанти;

100

954

антигiстамiннi препарати;

0

954

гiпотензивнi засоби

0

955

фторотан;

0

955

ефiр для наркозу;

0

955

метоксiфлуран;

0

955

трихлоретилен;

0

955

закис азоту

100

956

нi;

100

956

так

0

957

можлива аритмiя;

0

957

можлива зупинка серця;

0

957

можливi збудження i галюцинацiї

100

958

1 мл у хвилину;

100

958

2 мл у хвилину;

0

958

3 мл у хвилину;

0

958

5 мл у хвилину

0

959

виникає зниження АТ;

0

959

виникає пiдвищення АТ;

0

959

виникає аритмiя;

0

959

збiльшується токсична дiя препарату

100

960

так;

100

960

нi

0

961

адреналiн;

0

961

метацин, атропiн;

100

961

мезатон, фелiпрессин

0

962

2-10 мл 1% розчину гексеналу;

0

962

2-10 мл 2% розчину гексеналу;

0

962

2-10 мл 5-10% розчину гексеналу;

100

962

2-10 мл 20% розчину гексеналу

0

963

бемегрид i хлористий кальцiй;

100

963

нейролептики й анальгетики;

0

963

дроперiдол i седуксен;

0

963

мепробамат

0

964

1-2%;

100

964

3-4%;

0

964

5-10%;

0

964

10-20%;

0

964

30%

0

965

до 0,5 грама;

0

965

до 1 грама;

100

965

до 2-х грам;

0

965

до 3-х грам

0

966

гексенал;

0

966

тiопентал-натрiй

100

967

адреналiн;

0

967

бемегрид;

100

967

атропiн;

0

967

дроперiдол;

0

967

промедол

0

968

1% розчину;

0

968

2-2,5% розчину;

100

968

3-5% розчину;

0

968

5-10% розчину

0

969

1% розчину;

100

969

2-2,5% розчину;

0

969

3-5% розчину;

0

969

5-10% розчину

0

970

адреналiн;

0

970

атропiн;

100

970

мезатон;

0

970

фентанiл;

0

970

бемегрид

0

971

можна;

0

971

не можна, тому що посилюється дiя тiопентал-натрiю;

0

971

не можна, тому що слабшає дiя тiопентал-натрiю;

0

971

не можна, тому що випадає осад

100

972

0,25 мг на 1 кг маси тiла хворого;

0

972

0,5 мг на 1 кг маси тiла хворого;

100

972

1,0 мг на 1 кг маси тiла хворого;

0

972

2,0 мг на 1 кг маси тiла хворого

0

973

0,25 мг на 1 кг маси тiла хворого;

0

973

0,5 мг на 1 кг маси тiла хворого;

0

973

1,0 мг на 1 кг маси тiла хворого;

0

973

2,0 мг на 1 кг маси тiла хворого

100

974

10-15 хвилин;

0

974

до 30 хвилин;

0

974

до 1 години;

0

974

бiльш 2-х годин

100

975

2-3 мг на 1 кг ваги дитини;

0

975

3-4 мг на 1 кг ваги дитини;

0

975

4-8 мг на 1 кг ваги дитини;

0

975

8-12 мг на 1 кг ваги дитини;

100

975

12-15 мг на 1 кг ваги дитини

0

976

1-2 мг/кг;

0

976

3-5 мг/кг;

0

976

6-10 мг/кг;

100

976

10-15 мг/кг

0

977

2-3 мг/кг;

0

977

3-4 мг/кг;

0

977

4-8 мг/кг;

100

977

8-12 мг/кг;

0

977

12-15 мг/кг

0

978

можна;

100

978

не можна

0

979

не змiнюють;

0

979

зменшують;

100

979

збiльшують

0

980

нi;

0

980

знижує;

0

980

пiдвищує

100

981

можна;

0

981

не можна, тому що знижується ефект;

0

981

не можна, тому що пiдвищується ефект;

0

981

не можна, тому що випадає осад

100

982

адреналiн i норадреналiн;

0

982

метацин i атропiн;

0

982

дроперiдол i транквiлiзатори;

100

982

анальгетики

0

983

синонiми;

100

983

антагонiсти;

0

983

сiнергiсти

0

984

1% розчину;

0

984

2% розчину;

0

984

3% розчину;

0

984

5% розчину;

100

984

10% розчину

0

985

1% розчину;

100

985

2% розчину;

0

985

3% розчину;

0

985

5% розчину;

0

985

10% розчину

0

986

1% розчину;

0

986

2% розчину;

0

986

3% розчину;

0

986

5% розчину;

100

986

10% розчину

0

987

1% розчину;

0

987

2,5% розчину;

100

987

5% розчину;

0

987

10% розчину

0

988

1-2 мг/кг;

0

988

3-4 мг/кг;

0

988

5-10 мг/кг;

100

988

10-15 мг/кг

0

989

1-2 мг/кг;

0

989

3-4 мг/кг;

100

989

5-10 мг/кг;

0

989

10-15 мг/кг

0

990

сполучення транквiлiзаторiв i нейролептикiв;

0

990

сполучення нейролептикiв i анальгетикiв;

100

990

сполучення нейролептикiв i фторотану

0

991

сполучення транквiлiзаторiв i анальгетикiв;

100

991

сполучення нейролептикiв i анальгетикiв;

0

991

сполучення нейролептикiв i фторотану

0

992

1 мг на 1 кг ваги хворого;

0

992

5 мг на 1 кг ваги хворого;

100

992

15 мг на 1 кг ваги хворого;

0

992

20 мг на 1 кг ваги хворого

0

993

% х мл : 100;

0

993

% х мл х 100;

0

993

% х мл : 10;

0

993

% х мл х 10;

100

993

% х мл : 1000;

0

993

% х мл х 1000

0

994

грип, ангiна, ГРВI;

0

994

запалення легень, бронхiти, бронхоектатична хвороба;

0

994

гiпертонiчна хвороба, серцево-судинна недостатнiсть;

0

994

гiпертiреоз, цироз печiнки, гепатит, алергiчнi реакцiї

100

995

поки не затромбується судина;

0

995

поки не зрiвноважиться тиск у судинi i навколишнiх тканинах;

100

995

доти, поки не згорнеться кров у гематомi

0

996

дiаметра судини;

0

996

типу судини (артерiя або вена);

0

996

тиску в судинi;

0

996

згортаючої системи кровi;

0

996

еластичностi i структури м'яких тканин;

0

996

реактивностi органiзму хворого

100

997

новокаїну;

0

997

лiдокаїну;

0

997

ультракаїну;

0

997

адреналiну;

100

997

корглюкону;

0

997

строфантiну;

0

997

кордiамiну

0

998

сухе тепло, зiгрiваючi компреси;

0

998

холод (лiд);

100

998

УВЧ, НВЧ;

0

998

препарати гiдрокортизона

0

999

сухе тепло;

100

999

холод (лiд);

0

999

електрофорез новокаїну;

0

999

фонофорез гiдрокортизону

0

1000

завжди;

0

1000

при нагноєннi або iнкапсулюваннi;

100

1000

тiльки при великих гематомах

0

1001

трiйчастого нерва;

0

1001

лицевого нерва;

100

1001

крилопiднебiнного ганглiя;

0

1001

вушного ганглiя;

0

1001

блукаючого нерва

0

1002

рухових;

0

1002

чутливих;

100

1002

смакових;

0

1002

секреторних

0

1003

певного виду анестетика;

0

1003

алергiчної реакцiї;

0

1003

вазоконстрикторiв

100

1004

пiдочнiй;

100

1004

туберальнiй;

0

1004

мандибулярнiй;

0

1004

ментальнiй;

0

1004

рiзцевiй;

0

1004

палатинальнiй

0

1005

так;

0

1005

нi

100

1006

2-3 мiсяця;

0

1006

2-3 днi;

0

1006

2-3 години;

0

1006

пiсля припинення дiї анестетика

100

1007

iнтенсивний бiль по ходу нерва з гiпер - або гiпоестезiєю у зонi його iнервацiї;

0

1007

ушкодження нерва з випадiнням функцiї в зонi iнервацiї

100

1008

iнтенсивним болем по ходу нерва з гiпер - або гiпоестезiєю у зонi його iнервацiї;

100

1008

ушкодженням нерва з випадiнням функцiї в зонi iнервацiї

0

1009

туберальної анестезiї;

0

1009

мандибулярної анестезiї;

0

1009

ментальної анестезiї;

0

1009

iнфраорбiтальної анестезiї;

100

1009

анестезiї бiля овального отвору

0

1010

нi;

0

1010

так;

100

1010

iнодi, за бажанням лiкаря;

0

1010

iнодi, за бажанням хворого

0

1011

1-2 дня;

0

1011

4-7 днiв;

0

1011

8-10 днiв;

0

1011

12-14 днiв

100

1012

1-2 дня;

0

1012

4-7 днiв;

0

1012

двох тижнiв

100

1013

дiмедрол, дiазолiн, тавегiл;

0

1013

адреналiн, мезатон, епiнефрiн;

0

1013

10% сульфат натрiю, 5% гiдрокарбонат натрiю;

100

1013

атропiн, метацин

0

1014

не ефективнiше;

0

1014

у 2 рази;

0

1014

у 3-4 рази;

0

1014

у 5-6 разiв;

100

1014

у 7-10 разiв

0

1015

не ефективнiше;

0

1015

у 1,5-2 рази;

0

1015

у 3-4 рази;

100

1015

у 5-6 разiв;

0

1015

у 7-10 разiв

0

1016

не ефективнiше;

0

1016

у 2-3 рази;

100

1016

у 3-4 рази;

0

1016

у 5-6 разiв;

0

1016

у 7-10 разiв

0

1017

1-3 хвилини;

100

1017

4-5 хвилин;

0

1017

6-8 хвилин;

0

1017

9-10 хвилин

0

1018

1-3 хвилини;

0

1018

4-5 хвилин;

0

1018

6-8 хвилин;

0

1018

9-10 хвилин

100

1019

1-3 хвилини;

0

1019

4-5 хвилин;

0

1019

6-8 хвилин;

100

1019

9-10 хвилин

0

1020

1-3 хвилини;

0

1020

4-5 хвилин;

100

1020

6-8 хвилин;

0

1020

9-10 хвилин

0

1021

15-20 хвилин;

0

1021

30-40 хвилин;

0

1021

до 60 хвилин;

0

1021

бiля 1,5 годин

100

1022

15-20 хвилин;

100

1022

30-40 хвилин;

0

1022

до 60 хвилин;

0

1022

бiля 1,5 годин

0

1023

15-20 хвилин;

0

1023

30-40 хвилин;

100

1023

до 60 хвилин;

0

1023

бiля 1,5 годин

0

1024

15-20 хвилин;

0

1024

30-40 хвилин;

0

1024

до 60 хвилин;

100

1024

бiля 1,5 годин

0

1025

капсула

100

1025

позадусуглобовий горбик

0

1025

нижньощелепова ямка

0

1025

суглобовий диск

0

1025

суглобовий горбик

0

1025

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1025

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1025

підскроневий гребінь

0

1026

капсула

0

1026

позадусуглобовий горбик

100

1026

нижньощелепова ямка

0

1026

суглобовий диск

0

1026

суглобовий горбик

0

1026

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1026

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1026

підскроневий гребінь

0

1027

капсула

0

1027

позадусуглобовий горбик

0

1027

нижньощелепова ямка

100

1027

суглобовий диск

0

1027

суглобовий горбик

0

1027

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1027

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1027

підскроневий гребінь

0

1028

капсула

0

1028

позадусуглобовий горбик

0

1028

нижньощелепова ямка

0

1028

суглобовий диск

100

1028

суглобовий горбик

0

1028

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1028

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1028

підскроневий гребінь

0

1029

капсула

0

1029

позадусуглобовий горбик

0

1029

нижньощелепова ямка

0

1029

суглобовий диск

0

1029

суглобовий горбик

100

1029

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1029

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1029

підскроневий гребінь

0

1030

капсула

0

1030

позадусуглобовий горбик

0

1030

нижньощелепова ямка

0

1030

суглобовий диск

0

1030

суглобовий горбик

0

1030

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

100

1030

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1030

підскроневий гребінь

0

1031

капсула

0

1031

позадусуглобовий горбик

0

1031

нижньощелепова ямка

0

1031

суглобовий диск

0

1031

суглобовий горбик

0

1031

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1031

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

100

1031

підскроневий гребінь

0

1032

капсула

0

1032

позадусуглобовий горбик

0

1032

нижньощелепова ямка

0

1032

суглобовий диск

0

1032

суглобовий горбик

0

1032

верхня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1032

нижня голівка латерального крилоподібного м'язу

0

1032

підскроневий гребінь

100

1033

горб верхньої щелепи

100

1033

вінцевий відросток

0

1033

гілка нижньої щелепи

0

1033

вирізка нижньої щелепи

0

1033

шилонижньощелепова зв'язка

0

1033

шилоподібний відросток

0

1033

головка нижньої щелепи

0

1033

зовнішній слуховий прохід

0

1034

горб верхньої щелепи

0

1034

вінцевий відросток

100

1034

гілка нижньої щелепи

0

1034

вирізка нижньої щелепи

0

1034

шилонижньощелепова зв'язка

0

1034

шилоподібний відросток

0

1034

головка нижньої щелепи

0

1034

зовнішній слуховий прохід

0

1035

горб верхньої щелепи

0

1035

вінцевий відросток

0

1035

гілка нижньої щелепи

100

1035

вирізка нижньої щелепи

0

1035

шилонижньощелепова зв'язка

0

1035

шилоподібний відросток

0

1035

головка нижньої щелепи

0

1035

зовнішній слуховий прохід

0

1036

горб верхньої щелепи

0

1036

вінцевий відросток

0

1036

гілка нижньої щелепи

0

1036

вирізка нижньої щелепи

100

1036

шилонижньощелепова зв'язка

0

1036

шилоподібний відросток

0

1036

головка нижньої щелепи

0

1036

зовнішній слуховий прохід

0

1037

горб верхньої щелепи

0

1037

вінцевий відросток

0

1037

гілка нижньої щелепи

0

1037

вирізка нижньої щелепи

0

1037

шилонижньощелепова зв'язка

100

1037

шилоподібний відросток

0

1037

головка нижньої щелепи

0

1037

зовнішній слуховий прохід

0

1038

горб верхньої щелепи

0

1038

вінцевий відросток

0

1038

гілка нижньої щелепи

0

1038

вирізка нижньої щелепи

0

1038

шилонижньощелепова зв'язка

0

1038

шилоподібний відросток

100

1038

головка нижньої щелепи

0

1038

зовнішній слуховий прохід

0

1039

горб верхньої щелепи

0

1039

вінцевий відросток

0

1039

гілка нижньої щелепи

0

1039

вирізка нижньої щелепи

0

1039

шилонижньощелепова зв'язка

0

1039

шилоподібний відросток

0

1039

головка нижньої щелепи

100

1039

зовнішній слуховий прохід

0

1040

горб верхньої щелепи

0

1040

вінцевий відросток

0

1040

гілка нижньої щелепи

0

1040

вирізка нижньої щелепи

0

1040

шилонижньощелепова зв'язка

0

1040

шилоподібний відросток

0

1040

головка нижньої щелепи

0

1040

зовнішній слуховий прохід

100

1041

першою;

100

1041

другою;

0

1041

третьою

0

1042

першою;

0

1042

другою;

100

1042

третьою

0

1043

першою;

0

1043

другою;

0

1043

третьою

100

1044

чутливим;

0

1044

руховим;

0

1044

змiшаним

100

1045

очноямкової;

0

1045

верхньощелепної;

0

1045

Нижньощелепної

100

1046

круглий отвiр;

0

1046

овальний отвiр;

0

1046

верхню очноямкову щiлину;

100

1046

нижню очноямкову щiлину

0

1047

круглий отвiр;

0

1047

овальний отвiр;

0

1047

верхню очноямкову щiлину;

0

1047

нижню очноямкову щiлину

100

1048

лобовим нервом;

0

1048

виличним нервом;

100

1048

пiдочним нервом;

0

1048

нижньощелеповим нервом;

0

1048

язичним нервом

0

1049

круглий отвiр;

100

1049

овальний отвiр;

0

1049

шилососкоподiбний отвiр

0

1050

круглий отвiр;

0

1050

овальний отвiр;

100

1050

шилососкоподiбний отвiр

0

1051

до входу в орбiту;

100

1051

у задньому вiддiлi пiдочного каналу;

0

1051

у передньому вiддiлi пiдочного каналу;

0

1051

пiсля виходу нерва з пiдочного каналу

0

1052

до входу нерва в орбiту;

0

1052

у задньому вiддiлi пiдочного каналу;

0

1052

у передньому вiддiлi пiдочного каналу;

100

1052

пiсля виходу нерва з пiдочного каналу

0

1053

анастомози слiзного i виличного нервiв;

0

1053

анастомози верхнiх альвеолярних гiлок;

100

1053

анастомози 1,II гiлок трiйчастого нерва;

0

1053

анастомози II,Ш гiлок трiйчастого нерва

0

1054

руховим;

0

1054

чутливим;

0

1054

змiшаним

100

1055

передня;

100

1055

задня

0

1056

передня;

0

1056

Задняя

100

1057

лобовий, носовiйчастий, слiзний нерв;

100

1057

виличний, пiдочний нерв;

0

1057

вушно-скроневий, нижньоальвеолярний i язичний нерв

0

1058

лобовий, носовiйчастий, слiзний нерв;

0

1058

виличний, пiдочний нерв;

100

1058

вушно-скроневий, нижньоальвеолярний i язичний нерв

0

1059

лобовий, носовiйчастий, слiзний нерв;

0

1059

виличний, пiдочний нерв;

0

1059

вушно-скроневий, нижньоальвеолярний i язичний нерв

100

1060

анастомозiв вушно-скроневого нерва;

0

1060

нижнiх зубних гiлок нижнього альвеолярного нерва;

100

1060

анастомозiв язичного нерва

0

1061

пiдочним нервом;

0

1061

лицевим нервом (великий кам'янистий нерв);

0

1061

блукаючим нервом;

0

1061

язикоглотковим i пiд'язичним нервом

100

1062

пiдочного нерва;

0

1062

вушно-скроневого нерва;

100

1062

лицевого нерва;

0

1062

блукаючого нерва

0

1063

нi;

0

1063

Так

100

1064

блукаючим нервом;

0

1064

барабанною струною лицевого нерва;

100

1064

великим кам'янистим нервом лицевого нерва;

0

1064

пiдочним нервом;

0

1064

крилопiднебiнним ганглiєм

0

1065

першою;

100

1065

другою;

0

1065

третьою

0

1066

верхньої повiки;

0

1066

нижньої повiки;

0

1066

зовнiшнього кута ока;

0

1066

внутрiшнього кута ока;

0

1066

жирової клiтковини, що оточує очне яблуко, на латеральнiй поверхнi зорового нерва

100

1067

першою;

0

1067

другою;

100

1067

третьою

0

1068

очноямковий нерв;

0

1068

носопiднебiнний нерв;

0

1068

великий пiднебiнний нерв;

0

1068

малий пiднебiнний нерв;

0

1068

вушно-скроневий нерв;

100

1068

нерв крилопiднебiнного каналу

0

1069

носовiйчастий нерв;

0

1069

слiзний нерв;

0

1069

виличний нерв;

0

1069

пiдочний нерв;

0

1069

вушно-скроневий нерв;

100

1069

нижньоямковий нерв;

0

1069

язичний нерв

0

1070

вушно-скроневого нерва;

0

1070

язичного нерва;

100

1070

нижньоальвеолярного нерва;

0

1070

носовiйчастого нерва

0

1071

блукаючого нерва;

0

1071

язикоглоткового нерва;

0

1071

великого кам'янистого нерва n.facialis ;

0

1071

барабанної струни n.facialis

100

1072

нижньоальвеолярного нерва;

0

1072

носовiйчастого нерва;

0

1072

вушно-скроневого нерва;

0

1072

язичного нерва

100

1073

барабанної струни n.facialis;

100

1073

великого кам'янистого нерва n.facialis;

0

1073

язикоглоткового нерва;

0

1073

блукаючого нерва

0

1074

V пара;

0

1074

VI пара;

0

1074

VII пара;

100

1074

VIII пара;

0

1074

IХ пара;

0

1074

Х пара

0

1075

чутливим нервом;

0

1075

секреторним нервом;

0

1075

смаковим нервом;

0

1075

руховим нервом

100

1076

чутливi волокна;

0

1076

смаковi i секреторнi волокна;

100

1076

симпатичнi волокна;

0

1076

парасимпатичнi волокна

0

1077

круглий отвiр;

0

1077

овальний отвiр;

0

1077

шилососкоподiбний отвiр;

100

1077

foramen caroticum externum

0

1078

великий кам'янистий нерв;

0

1078

барабанна струна;

0

1078

заднiй вушний нерв;

0

1078

блокоподiбний нерв;

100

1078

скронева i вилична гiлки;

0

1078

щiчна гiлка;

0

1078

крайова гiлка

0

1079

вушно-скроневим нервом;

0

1079

виличним нервом;

0

1079

пiд'язиковим нервом;

100

1079

щiчним нервом;

0

1079

слуховим нервом;

0

1079

блукаючим нервом

0

1080

трiйчастого нерва;

0

1080

лицевого нерва;

100

1080

блукаючого нерва;

0

1080

язикоглоткового нерва;

0

1080

пiд'язикового нерва

0

1081

блукаючого нерва;

0

1081

трiйчастого нерва;

0

1081

пiд'язикового нерва;

0

1081

лицевого нерва;

100

1081

язикоглоткового нерва

0

1082

лицевого нерва;

100

1082

трiйчастого нерва;

0

1082

блукаючого нерва;

0

1082

язикоглоткового нерва;

0

1082

пiд'язикового нерва

0

1083

трiйчастим нервом;

0

1083

верхнiм шийним симпатичним ганглiєм;

0

1083

зiрчастим ганглiєм шиї;

0

1083

лицевим нервом;

100

1083

крилопiднебiнним ганглiєм

0

1084

лицевий нерв;

0

1084

трiйчастий нерв;

0

1084

блукаючий нерв;

0

1084

язикоглотковий нерв;

100

1084

пiд'язиковий нерв

0

1085

руховим нервом;

0

1085

чутливим нервом;

100

1085

секреторним нервом;

0

1085

смаковим нервом

0

1086

передньої третини язика;

0

1086

середньої третини язика;

0

1086

задньої третини язика

100

1087

тiльки чутливi волокна;

0

1087

тiльки руховi волокна;

0

1087

тiльки смаковi волокна;

0

1087

чутливi i смаковi волокна;

100

1087

руховi i смаковi волокна;

0

1087

секреторнi волокна

0

1088

слизову оболонку ретромолярної ділянки;

0

1088

слизову оболонку мигдалин i дужок м'якого пiднебiння;

100

1088

слизову оболонку задньої частини носової порожнини;

0

1088

моляри нижньої щелепи;

0

1088

моляри верхньої i нижньої щелепи

0

1089

трiйчастим нервом;

0

1089

лицевим нервом;

0

1089

язикоглотковим нервом;

100

1089

блукаючим нервом;

0

1089

пiд'язиковим нервом

0

1090

V пара;

0

1090

VII пара;

0

1090

IХ пара;

0

1090

Х пара;

100

1090

ХIIпара

0

1091

чутливi волокна;

0

1091

руховi волокна;

0

1091

чутливi i руховi волокна;

0

1091

чутливi, руховi i симпатичнi волокна;

0

1091

чутливi, руховi i парасимпатичнi волокна

100

1092

трiйчастим нервом;

0

1092

лицевим нервом;

100

1092

язикоглотковим нервом;

0

1092

пiд'язиковим нервом;

0

1092

крилопiднебiнним вузлом

0

1093

так;

100

1093

нi

0

1094

внутрiшнього сонного сплетiння;

0

1094

сплетiння менiнгiальної артерiї;

0

1094

сплетiння зовнішньої сонної артерії;

0

1094

верхнього шийного симпатичного ганглія

100

1095

трiйчастого нерва;

0

1095

блукаючого нерва;

100

1095

лицьового нерва;

0

1095

пiд'язикового нерва;

0

1095

крилопiднебiнного вузла;

0

1095

вушного ганглiя

0

1096

лицевого нерва;

0

1096

трiйчастого нерва;

0

1096

блукаючого нерва;

0

1096

блукаючого нерва i I гiлки трiйчастого нерва;

0

1096

блукаючого нерва i II гiлки трiйчастого нерва;

0

1096

блукаючого нерва i III гiлки трiйчастого нерва;

100

1096

блукаючого й лицьового нерва;

0

1096

лицьового i трiйчастого нервiв (II и III гiлки)

0

1097

лицевого, трiйчастого i язикоглоткового нервiв;

0

1097

блукаючого, трiйчастого i язикоглоткового нервiв;

100

1097

пiд'язикового, блукаючого i язикоглоткового нервiв;

0

1097

лицевого, язикоглоткового i пiд'язичного нервiв;

0

1097

блукаючого, язикоглоткового i пiд'язичного нервiв;

0

1097

блукаючого, лицьового i язикоглоткового нервiв

0

1098

чутливий;

0

1098

руховий;

100

1098

чутливий i руховий;

0

1098

чутливий, руховий i смаковий;

0

1098

чутливий i смаковий

0

1099

м'язи язика;

100

1099

м'язи язика i щелепно-пiд'язичного м'яза;

0

1099

щелепно-пiд'язиковий м'яз;

0

1099

м'язи язика, двочеревцевий i щелепно-пiд'язичний м'язи

0

1100

усього язика;

0

1100

вiдповiдної половини язика;

100

1100

передньої частини язика;

0

1100

задньої частини язика

0

1101

менш щiльна i менш товста;

0

1101

бiльш щiльна i бiльш товста;

100

1101

менш щiльна i бiльш товста;

0

1101

бiльш щiльна i менше товста

0

1102

дiлянка рiзцiв i iклiв;

100

1102

дiлянка премолярiв;

0

1102

дiлянка молярiв

0

1103

шкiри, пiдшкiрної клiтковини, а потiм пiдлеглi м'якi тканини;

100

1103

пiдлеглi м'якi тканини, пiдшкiрна клiтковина, а лише потiм вводяться анестетики в шкiру

0

1104

iнфiльтрацiйна;

100

1104

провiдникова

0

1105

при iнфiльтрацiйнiй;

100

1105

при провiдниковiй

0

1106

при iнфiльтрацiйнiй;

100

1106

при провiдниковiй

0

1107

розгалуження гiлок лицьового нерва;

0

1107

розгалуження гiлок пiдочного нерва;

100

1107

розгалуження Ш гiлки трiйчастого нерва;

0

1107

Гассеров вузол

0

1108

0,5 см;

0

1108

1,5 см;

0

1108

2,5 см;

0

1108

3,5 см

100

1109

нижньощелеповий канал;

0

1109

круглий отвiр;

0

1109

крилопiднебiнний канал;

0

1109

пiдочний канал;

100

1109

пiдскронева ямка

0

1110

1-2 мм;

0

1110

4-8 мм;

100

1110

9-12 мм;

0

1110

13-20 мм

0

1111

змiнюється убiк їхнього збiльшення;

0

1111

змiнюється убiк їхнього зменшення

100

1112

так;

100

1112

нi

0

1113

нагору, уперед, досередини;

0

1113

униз, дозаду, назовнi;

0

1113

нагору, дозаду, назовнi;

100

1113

униз, уперед, досередини

0

1114

мiсце проекцiї коренiв верхнього центрального i бiчного рiзцiв;

100

1114

над верхнiм iклом;

0

1114

над верхнiм першим i другим премоляром

0

1115

тiльки рiзцi;

0

1115

рiзцi й iкла;

0

1115

рiзцi, iкла i премоляри, альвеолярний вiдросток i його слизова оболонка з вестибулярної сторони, м'якi тканини пiдочної ділянки;

100

1115

рiзцi, iкла, премоляри, альвеолярний вiдросток i його слизова оболонка з язичної i піднебiнної сторони, м'якi тканини пiдочної ділянки

0

1116

так, цiлком;

0

1116

недостатньо ефективно

100

1117

так, цiлком;

0

1117

недостатньо ефективно

100

1118

пiдочний нерв;

0

1118

переднi верхнi альвеолярнi нерви;

0

1118

середнi верхнi альвеолярнi нерви;

0

1118

заднi верхнi альвеолярнi нерви

100

1119

до 0,5 см;

0

1119

1,0-1,5 см;

0

1119

2,0-2,5 см;

100

1119

3,0-3,5 см

0

1120

до 0,5 см;

0

1120

0,5-1,0 см;

0

1120

1,5-2,0 см;

100

1120

2,5-3,0 см

0

1121

нагору, назовнi, дозаду;

0

1121

нагору, назовнi, уперед;

0

1121

нагору, усередину, дозаду;

100

1121

нагору, усередину, уперед

0

1122

дещо вище перехiдної складки;

0

1122

по перехiднiй складцi;

0

1122

дещо нижче перехiдної складки

100

1123

не можна;

100

1123

можна

0

1124

до 1,0 см;

0

1124

1,0-1,5 см;

0

1124

2,0-2,5 см;

100

1124

3,0-3,5 см

0

1125

верхнi премоляри i моляри, а також вiдповiдна дiлянка слизової оболонки альвеолярного вiдростка з вестибулярної сторони;

0

1125

верхнi моляри i вiдповiдна дiлянка слизової оболонки альвеолярного вiдростка з вестибулярної i пiднебiнної сторони;

0

1125

верхнi моляри i вiдповiдна дiлянка слизової оболонки альвеолярного вiдростка з вестибулярної сторони

100

1126

рiзновид iнфраорбiтальної анестезiї;

0

1126

рiзновид туберальної анестезiї;

100

1126

знеболювання у верхнього зубного сплетення;

0

1126

один iз видiв палатинальної анестезiї

0

1127

переднiми i середнiми комірковими нервами;

0

1127

середнiми i заднiми комірковими нервами;

0

1127

переднiми, середнiми i заднiми комірковими нервами

100

1128

нерухому частину;

0

1128

по перехiднiй складцi;

0

1128

у рухому частину

100

1129

бiчного рiзця;

0

1129

iкла;

0

1129

бiчного рiзця й iкла;

0

1129

першого i другого премоляра;

0

1129

рiзця, iкла, премолярiв;

0

1129

бiчного рiзця, iкла, премолярiв, рiдше молярiв

100

1130

В.I.Лук'яненко й iн. ;

0

1130

Fischer;

100

1130

В.Ф.Войно-Ясенецький;

0

1130

Feige

0

1131

В.I.Лук'яненко й iн. ;

0

1131

Fischer;

0

1131

В.Ф.Войно-Ясенецький;

100

1131

Feige

0

1132

В.I.Лук'яненко й iн. ;

100

1132

Fischer;

0

1132

В.Ф.Войно-Ясенецький;

0

1132

Feige

0

1133

В.I.Лук'яненко й iн. ;

0

1133

Fischer;

0

1133

В.Ф.Войно-Ясенецький;

0

1133

Feige

100

1134

I гiлки трiйчастого нерва,

0

1134

II гiлки трiйчастого нерва,

0

1134

III гiлки трiйчастого нерва,

0

1134

крилопiднебiнного ганглiя,

100

1134

вушного ганглiя

0

1135

малий пiднебiнний,

0

1135

великий пiднебiнний,

100

1135

через обидва отвори

0

1136

латеральнiше середини комірки крайнього верхнього моляра,

0

1136

по серединi комірки крайнього верхнього моляра,

0

1136

медiальнiше комірки крайнього верхнього моляра

100

1137

1-2 мм,

0

1137

2-3 мм,

0

1137

бiля 5 мм,

100

1137

до 1 см,

0

1137

до 1,5 см

0

1138

ясно-коричневий колiр,

0

1138

темно-коричневий колiр,

100

1138

фарбування не змiнюється

0

1139

спереду дозаду, згори униз,

0

1139

ззаду допереду, згори униз,

0

1139

спереду дозаду, знизу нагору,

100

1139

ззаду наперед, знизу нагору

0

1140

так, обов'язково,

0

1140

нi, не обов'язково

100

1141

так,

100

1141

нi

0

1142

I гiлку трiйчастого нерва,

0

1142

II гiлку трiйчастого нерва,

0

1142

III гiлку трiйчастого нерва,

0

1142

великий пiднебiнний нерв вiд крилопiднебiнного ганглiя,

0

1142

носопiднебiнний нерв вiд крилопiднебiнного ганглiя

100

1143

трiйчастого нерва,

0

1143

лицевого нерва,

0

1143

крилопiднебiнного ганглiя,

100

1143

вушного ганглiя

0

1144

великий пiднебiнний отвiр,

0

1144

малий пiднебiнний отвiр,

0

1144

рiзцевий отвiр,

100

1144

круглий отвiр,

0

1144

овальний отвiр

0

1145

заднього вiддiлу твердого пiднебiння в межах молярiв,

0

1145

середнього вiддiлу твердого пiднебiння в межах премолярiв,

0

1145

переднього вiддiлу твердого пiднебiння в межах рiзцiв i iкла

100

1146

бiля 5 мм,

0

1146

бiля 10 мм,

100

1146

бiля 15 мм,

0

1146

бiля 20 мм

0

1147

бiля 5 мм,

0

1147

бiля 8 мм,

100

1147

бiля 12 мм,

0

1147

бiля 15 мм

0

1148

бiля 5 мм,

100

1148

бiля 8 мм,

0

1148

бiля 12 мм,

0

1148

бiля 15 мм

0

1149

одна з яких є лiнiєю серединного шва, а друга - лiнiя, що з'єднує дистальнi краї обох верхнiх iклiв,

100

1149

одна з яких є лiнiєю серединного шва, а друга - лiнiя, що з'єднує дистальнi краї обох верхнiх других (бiчних) рiзцiв,

0

1149

одна з яких є лiнiєю серединного шва, а друга - лiнiя, що з'єднує дистальнi краї обох верхнiх центральних рiзцiв

0

1150

пiд рiзцевим пиптиком,

0

1150

над рiзцевим пиптиком,

100

1150

злiва вiд рiзцевого пиптика,

0

1150

справа вiд рiзцевого пиптика

0

1151

тiльки внутрiшньоротовим методом,

0

1151

тiльки позаротовим методом,

0

1151

як внутрiшньо-, так i позаротовим методом

100

1152

0,5 см,

0

1152

1 см,

0

1152

2 см,

100

1152

3 см

0

1153

0,5 см,

0

1153

1 см,

100

1153

2 см,

0

1153

3 см

0

1154

слизова оболонка в межах рiзцiв однiєї сторони,

0

1154

слизова оболонка в межах рiзцiв двох сторiн,

0

1154

слизова оболонка в межах рiзцiв i iклiв однiєї сторони,

0

1154

слизова оболонка в межах рiзцiв i iклiв по обидва боки

100

1155

бiльш 1-2 мм,

0

1155

бiльш 5-6 мм,

0

1155

бiльш 8-10 мм,

100

1155

бiльш 15-20 мм

0

1156

гайморову пазуху вiдповiдної сторони,

0

1156

порожнину носа,

100

1156

фронтальну пазуху,

0

1156

носоглотку

0

1157

бiля 5 мм,

0

1157

бiля 10 мм,

0

1157

бiля 15 мм,

100

1157

бiльш 20 мм

0

1158

бiля 5 мм,

0

1158

бiля 13 мм,

100

1158

бiля 20 мм

0

1159

бiля 5 мм,

0

1159

бiля 10 мм,

0

1159

бiля 16 мм,

0

1159

бiля 22 мм

100

1160

бiля 5 мм,

0

1160

бiля 15 мм,

0

1160

бiльш 20 мм,

0

1160

бiля 27 мм

100

1161

вище рiвня,

0

1161

вiдповiдно рiвню,

100

1161

нижче рiвня

0

1162

вище рiвня,

0

1162

вiдповiдно рiвню,

100

1162

нижче рiвня

0

1163

на 1 см вище рiвня,

100

1163

на рiвнi,

0

1163

на 1 см нижче рiвня

0

1164

спереду i згори,

0

1164

спереду i знизу,

100

1164

ззаду i згори,

0

1164

ззаду i знизу

0

1165

нiжку протизакрутка вуха i пiдставу краю носа,

0

1165

козелець вуха i переднiй край m.masseter на рiвнi кута рота,

0

1165

козелець вуха i переднiй край прикрiплення m.masseter до краю нижньої щелепи

100

1166

на 1 см вище рiвня,

100

1166

на 0,5 см вище рiвня,

0

1166

вiдповiдно рiвню,

0

1166

нижче рiвня

0

1167

на 1 см вище рiвня,

0

1167

на 0,5 см вище рiвня,

0

1167

вiдповiдно рiвню,

100

1167

нижче рiвня

0

1168

на 1 см вище краю,

100

1168

на рiвнi краю,

0

1168

нижче краю

0

1169

0,5 см,

0

1169

1-1,5 см,

0

1169

1,5-2 см,

100

1169

2,5-3,5 см

0

1170

нижньокомірковий,

0

1170

язичний,

0

1170

щiчний,

0

1170

нижньокомірковий i язичний,

100

1170

нижньокомірковий, язичний i щiчний,

0

1170

язичний i щiчний

0

1171

А.Е.Верлоцького,

0

1171

М.М.Вейсбрема,

0

1171

П.М.Єгорова,

100

1171

Б.Ф.Кадочнiкова,

0

1171

Гау-Гейта,

0

1171

J.O.Akinosi

0

1172

нижньощелеповий торус,

0

1172

над вершиною великого позадумолярного трикутника,

0

1172

крилоподiбно-нижньощелепова складка,

100

1172

дiлянка суглобного (виросткового) вiдростка нижньої щелепи,

0

1172

мiсце, де слизова оболонка щоки переходить в позадумолярну верхньощелепну дiлянку

0

1173

нижньощелеповий торус,

100

1173

над вершиною великого позадумолярного трикутника,

0

1173

крилоподiбно-нижньощелепова складка,

0

1173

дiлянка суглобного (виросткового) вiдростка нижньої щелепи,

0

1173

мiсце, де слизова оболонка щоки переходить у позадумолярну верхньощелепну дiлянку

0

1174

нижньощелеповий торус,

0

1174

над вершиною великого позадумолярного трикутника,

100

1174

крилоподiбно-нижньощелепова складка,

0

1174

дiлянка суглобного (виросткового) вiдростка нижньої щелепи,

0

1174

мiсце, де слизова оболонка щоки переходить у позадумолярну верхньощелепну дiлянку

0

1175

нижньощелеповий торус,

0

1175

над вершиною великого позадумолярного трикутника,

0

1175

крилоподiбно-нижньощелепова складка,

0

1175

дiлянка суглобного (виросткового) вiдростка нижньої щелепи,

100

1175

мiсце, де слизова оболонка щоки переходить у позадумолярну верхньощелепну дiлянку

0

1176

нижньощелеповий торус,

0

1176

над вершиною великого позадумолярного трикутника,

0

1176

крилоподiбно-нижньощелепова складка,

0

1176

дiлянка суглобного (виросткового) вiдростка нижньої щелепи,

0

1176

мiсце, де слизова оболонка щоки переходить у позадумолярну верхньощелепну дiлянку

100

1177

нижнього зуба мудростi,

0

1177

другого нижнього моляра,

0

1177

мiж другим i третiм нижнiми молярами,

0

1177

першого нижнього моляра,

0

1177

другого нижнього моляра,

0

1177

другого премоляра i першого нижнього моляра,

100

1177

першого нижнього премоляра

0

1178

пiдщелепний,

0

1178

пiдвилицевий,

0

1178

крилопiднебiнний,

100

1178

позадущелеповий,

0

1178

попередущелеповий

0

1179

до 1 см,

0

1179

1,5-2 см,

0

1179

2,5-3 см,

0

1179

3,5-4 см

100

1180

0,5 см,

0

1180

1 см,

0

1180

1,5 см,

0

1180

2 см,

100

1180

2,5 см

0

1181

по серединi трагоорбiтальної лiнiї, на 1,5-2 см нижче краю виличної дуги i просувати до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи

0

1181

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 2-2,5 см

100

1181

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 3-3,5 см

0

1181

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину до 4,5 см

0

1182

по серединi трагоорбiтальної лiнiї, на 1,5-2 см нижче краю виличної дуги i просувати до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи

0

1182

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 2-2,5 см

0

1182

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 3-3,5 см

0

1182

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину до 4,5 см

100

1183

по серединi трагоорбiтальної лiнiї, на 1,5-2 см нижче краю виличної дуги i просувати до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи;

0

1183

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 2-2,5 см;

0

1183

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 3-3,5 см;

100

1183

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину до 4,5 см

0

1184

по серединi трагоорбiтальної лiнiї, на 1,5-2 см нижче краю виличної дуги i просувати до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи

100

1184

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 2-2,5 см

0

1184

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину 3-3,5 см

0

1184

на 2 см перед козельцем, пiд виличною дугою i спрямовувати голку на глибину до 4,5 см

0

1185

Гау-Гейт,

0

1185

J.O.Akinosi,

0

1185

М.М.Вейсбрем,

0

1185

Н.В.Фетiсов,

100

1185

Pekkert, Wustrow,

0

1185

С.Н.Вайсблат

0

1186

Гау-Гейт,

0

1186

J.O.Akinosi,

0

1186

М.М.Вейсбрем,

0

1186

Н.В.Фетiсов,

0

1186

Pekkert, Wustrow,

100

1186

С.Н.Вайсблат

0

1187

пiд iклом,

0

1187

пiд першим премоляром,

0

1187

пiд другим премоляром або мiж першим i другим премоляром,

100

1187

мiж другим премоляром i першим моляром,

0

1187

мiж першим i другим моляром

0

1188

ближче до нижнього краю нижньої щелепи,

0

1188

ближче до альвеолярного краю нижньої щелепи;

100

1188

вiдстань мiж краями не змiнюється

0

1189

дозаду i нагору;

100

1189

вперед i нагору;

0

1189

дозаду й униз;

0

1189

вперед i униз

0

1190

знизу нагору, ззаду наперед, зовнi усередину,

0

1190

знизу нагору, спереду дозаду, зовнi усередину,

0

1190

зверху униз, ззаду наперед, зовнi усередину,

100

1190

зверху униз, спереду дозаду, зовнi усередину

0

1191

задня поверхня тiла верхньої щелепи i нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки,

0

1191

очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки i передньої поверхнi крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки,

0

1191

задня поверхня тiла верхньої щелепи й очноямкового вiдростка пiднебiнної кiстки,

100

1191

перпендикулярна платiвка пiднебiнної кiстки

0

1192

нижня межа великого крила клиноподiбної кiстки i передня поверхня крилоподiбного вiдростка цiєї ж кiстки,

100

1192

передня поверхня виросткового вiдростка нижньої щелепи,

0

1192

зовнiшня поверхня крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки

0

1193

зовнiшня поверхня крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки,

0

1193

перпендикулярна платiвка пiднебiнної кiстки,

100

1193

задня поверхня тiла верхньої щелепи,

0

1193

очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки

0

1194

передня поверхня крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки,

0

1194

нижня поверхня тiла i великого крила клиноподiбної кiстки,

100

1194

бугор верхньої щелепи,

0

1194

пiднебiнна кiстка

0

1195

пiднебiнний,

0

1195

туберальний,

0

1195

нижньощелеповий,

100

1195

очноямковий,

0

1195

пiдвилицевий,

0

1195

надвилицевий

0

1196

малий пiднебiнний отвiр,

0

1196

великий пiднебiнний отвiр,

100

1196

рiзцевий отвiр,

0

1196

круглий отвiр

0

1197

1 см,

0

1197

2 см,

0

1197

3 см,

100

1197

4 см

0

1198

дозаду i досередини,

100

1198

допереду i досередини,

0

1198

дозаду i назовнi,

0

1198

допереду i назовнi

0

1199

до 1-1,5 см,

0

1199

до 2-2,5 см,

0

1199

до 3-3,5 см,

0

1199

до 4-4,5 см

100

1200

до 1-1,5 см,

0

1200

до 2-2,5 см,

0

1200

до 3-3,5 см,

100

1200

до 4-4,5 см

0

1201

на 2 см допереду вiд козельця вуха,

0

1201

по серединi трагоорбiтальної лiнiї,

100

1201

по зовнiшнiй третинi трагоорбiтальної лiнiї,

0

1201

на 1 см допереду вiд козельця вуха

0

1202

горб верхньої щелепи й очноямкового вiдростка пiднебiнної кiстки;

0

1202

горб верхньої щелепи;

100

1202

задня поверхня тiла верхньої щелепи i нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки

0

1203

зовнiшня поверхня крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки;

100

1203

перпендикулярна платiвка пiднебiнної кiстки;

0

1203

горб верхньої щелепи;

0

1203

очноямковий вiдросток пiднебiнної кiстки

0

1204

горб верхньої щелепи;

0

1204

передня поверхня виросткового вiдростка;

0

1204

вилична дуга i внутрiшня поверхня гiлки нижньої щелепи

100

1205

нижня межа великого крила клиноподiбної кiстки;

0

1205

крилоподiбний вiдросток клиноподiбної кiстки;

0

1205

передня поверхня виросткового вiдростка нижньої щелепи

100

1206

пiдвилицевий;

0

1206

надвилицевий;

0

1206

нижньощелеповий;

0

1206

палатинальний;

100

1206

нижньоочний

0

1207

допереду пiд кутом 20 град;

0

1207

дозаду пiд кутом 20 град'

100

1207

донизу пiд кутом 20 град;

0

1207

догори пiд кутом 20 град

0

1208

допереду пiд кутом 20 град;

100

1208

дозаду пiд кутом 20 град;

0

1208

донизу пiд кутом 20 град;

0

1208

догори пiд кутом 20 град

0

1209

0,5 см;

0

1209

1-1,5 см;

0

1209

2-2,5 см;

100

1209

3-3,5 см

0

1210

М.М.Вейсбрем;

0

1210

М.Д.Дубов;

0

1210

В.М.Уваров;

0

1210

А.Е.Верлоцький;

0

1210

С.Н.Вайсблат;

100

1210

П.М.Єгоров

0

1211

одночасно з коренем зуба незадовго до його прорiзування;

100

1211

пiсля прорiзування зуба протягом 1-2 рокiв;

0

1211

пiсля прорiзування зуба протягом багатьох рокiв

0

1212

патологiчних процесах;

0

1212

з вiком;

0

1212

при нормальному функцiонуваннi зубощелепової системи;

100

1212

при втратi зубiв-антагонiстiв;

0

1212

з розвитком i функцiую зуба

0

1213

адамантобластiв (амелобластiв);

0

1213

центральної частини зубного пиптика;

0

1213

мезенхiмальних клiтин зовнiшнього прошарку зубного мiшечка

100

1214

колагенових волокон;

0

1214

епiтелiальних клiтин;

100

1214

цементобластiв;

0

1214

остеобластiв i остеокластiв;

0

1214

фiбробластiв;

0

1214

плазматичних клiтин;

0

1214

макрофагiв

0

1215

0,05-0,10 мм;

0

1215

0,10-0,15 мм;

0

1215

0,15-0,22 мм;

100

1215

0,20-0,25 мм;

0

1215

0,25-0,30 мм

0

1216

0,05-0,10 мм;

0

1216

0,10-0,15 мм;

0

1216

0,15-0,22 мм;

0

1216

0,22-0,25 мм;

100

1216

0,25-0,30 мм

0

1217

у 1-й мiсяць ембрiонального життя плоду;

0

1217

наприкiнцi 2-го- початку 3-го мiсяця ембрiонального життя плоду;

100

1217

з 3-го по 4-й мiсяць життя плоду;

0

1217

з 4-го по 6-й мiсяць життя ембрiона;

0

1217

до кiнця 8-го мiсяця життя ембрiона

0

1218

нижче дна носової порожнини на 5 мм;

0

1218

нижче дна носової порожнини на 3 мм;

0

1218

на рiвнi дна носової порожнини;

0

1218

вище дна носової порожнини на 3 мм;

0

1218

вище дна носової порожнини на 5 мм

100

1219

0,05 куб.см;

0

1219

0,15 куб.см;

100

1219

0,5 куб.см;

0

1219

1,0 куб.см;

0

1219

1,5 куб.см

0

1220

0,15 куб.см;

0

1220

0,5 куб.см;

0

1220

1,0 куб.см;

0

1220

1,5 куб.см;

100

1220

2,0 куб.см

0

1221

1 року;

0

1221

3 рокiв;

0

1221

6 рокiв;

100

1221

10 рокiв;

0

1221

15 рокiв

0

1222

1 рiк;

0

1222

3 роки;

0

1222

6 рокiв;

100

1222

10 рокiв;

0

1222

15 рокiв

0

1223

1 рiк;

0

1223

3 роки;

0

1223

6 рокiв;

0

1223

10 рокiв;

100

1223

15 рокiв

0

1224

1-2 куб.см;

0

1224

5-6 куб.см;

0

1224

7-8 куб.см;

0

1224

8-9 куб.см;

0

1224

10-12 куб.см

100

1225

надмiрно розвинута пазуха, коли вона може поширюватися навiть у вiдростки верхньощелепної кiстки;

100

1225

малi розмiри верхньощелепної пазухи

0

1226

нi, не можуть;

0

1226

можуть, але дуже рiдко;

0

1226

можуть, досить часто

100

1227

так, дуже часто;

0

1227

нi, такого не буває;

0

1227

зустрiчається дуже рiдко

100

1228

плескатим, що не зроговiває;

0

1228

плескатим зроговiлим;

0

1228

багатошаровим миготливим;

100

1228

цилiндричним;

0

1228

кубiчним

0

1229

1,0-2,0 х 10 в 9/л;

0

1229

2,3-4,5 х 10 в 9/л;

100

1229

4,5-10,5 х 10 в 9/л;

0

1229

11,0-14,3 х 10 в 9/л

0

1230

0,1-0,2 х 10 в 9/л;

0

1230

0,2-0,4 х 10 в 9/л;

100

1230

0,4-0,6 х 10 в 9/л;

0

1230

0,6-0,8 х 10 в 9/л

0

1231

25-35%;

0

1231

36-48%;

0

1231

55-58%;

100

1231

60-75%;

0

1231

80-100%

0

1232

1-2%;

0

1232

2-5%;

100

1232

5-10%;

0

1232

10-15%;

0

1232

15-20%

0

1233

нi, не iснує;

0

1233

у, але в рiдкiсних випадках;

0

1233

так, iснує

100

1234

100-200 лiмфатичних вузлiв;

0

1234

200-400 лiмфатичних вузлiв;

0

1234

500-1000 лiмфатичних вузлiв;

100

1234

1000-2000 лiмфатичних вузлiв

0

1235

1/20 маси тiла;

0

1235

1/50 маси тiла;

0

1235

1/100 маси тiла;

100

1235

1/200 маси тiла;

0

1235

1/500 маси тiла

0

1236

1%;

100

1236

2%;

0

1236

5%;

0

1236

10%;

0

1236

15%

0

1237

вiдповiдає ходу кровоносних судин;

100

1237

не вiдповiдає ходу кровоносних судин;

0

1237

вiдповiдає ходу нервiв

0

1238

1-2 шт.;

0

1238

2-3 шт.;

100

1238

3-5 шт.;

0

1238

5-8 шт.;

0

1238

8-10 шт

0

1239

1-3 шт.;

0

1239

4-5 шт.;

100

1239

6-8 шт.;

0

1239

10-12 шт

0

1240

1-3 вузлiв;

0

1240

3-5 вузлiв;

100

1240

5-7 вузлiв;

0

1240

8-10 вузлiв

0

1241

1-3 шт.;

0

1241

3-6 шт.;

0

1241

9-13 шт.;

100

1241

14-19 шт

0

1242

лiмфовузлiв немає;

100

1242

1-3 шт.;

0

1242

5-7 шт.;

0

1242

8-10 шт

0

1243

м'яких тканин зовнiшнього носа;

0

1243

щiчної ділянки;

0

1243

поверхневих частин пiдочної ділянки;

100

1243

верхньої губи;

0

1243

надбрiвної ділянки

0

1244

завжди зустрiчаються;

0

1244

непостiйнi;

100

1244

взагалi не зустрiчаються

0

1245

постiйнi;

0

1245

непостiйнi;

100

1245

взагалi не зустрiчаються

0

1246

у товщi щiчного м'яза, у серединi щоки;

0

1246

на зовнiшнiй поверхнi щiчного м'яза (на 1 см нижче мiсця проходження вивiдної протоки привушної залози через щiчний м'яз);

100

1246

у нижньому вiддiлi щоки, з внутрiшньої сторони щiчного м'яза, на 1 см вище краю нижньої щелепи

0

1247

зовнiшнiх i внутрiшнiх половин повiк, щоки, зубiв i ясен вiдповiдної половини верхньої щелепи;

0

1247

внутрiшньої половини повiки, щоки, носа, зубiв i ясен дистального вiддiлу альвеолярного вiдростка верхньої щелепи;

100

1247

зовнiшньої половини носа, щоки, переднiх вiддiлiв виличної ділянки, рiзцiв i iклiв верхньої щелепи

0

1248

молярiв верхньої щелепи, носа, верхньої i нижньої губи;

0

1248

молярiв i премолярiв нижньої щелепи, носа, верхньої i нижньої губи;

0

1248

молярiв i премолярiв обох щелеп, носа, верхньої i нижньої губи

100

1249

постiйнi;

0

1249

непостiйнi

100

1250

у товщi жувального м'яза, на переднiй поверхнi нижньої щелепи, на 1,0-1,5 см вище її краю;

0

1250

у товщi пiдшкiрної жирової клiтковини попереду вiд переднього краю жувального м'яза, на переднiй поверхнi нижньої щелепи i на 1,0-1,5см вище її краю;

100

1250

у товщi пiдшкiрної жирової клiтковини на рiвнi середини жувального м'яза

0

1251

вiд 1-3 до 8-10 шт.;

100

1251

не бiльш 2 шт.;

0

1251

бiльш 10-12 шт

0

1252

носогубнi вузли;

0

1252

шийнi вузли;

0

1252

привушнi вузли;

0

1252

пiднижньощелепнi вузли

100

1253

переднi (за лицевою артерiєю), середнi (мiж артерiєю i веною), заднi (попереду лицевої вени);

0

1253

переднi (попереду лицевої артерiї), середнi (мiж артерiєю i веною), заднi (за лицевою веною);

100

1253

переднi (попереду лицевої артерiї), середнi (мiж артерiєю i веною), заднi (попереду лицевої вени)

0

1254

попереду пiднижньощелепної слинної залози в її верхньому пiвколi;

100

1254

пiд пiднижньощелепною слинною залозою;

0

1254

за пiднижньощелепною слинною залозою в її нижньому пiвколi

0

1255

переднiх вiддiлiв альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, язика, пiд'язичної ділянки, нижньої i верхньої губи, пiдборiддя;

0

1255

переднiх вiддiлiв альвеолярного вiдростка нижньої щелепи, кiнчика язика, пiд'язичної ділянки, нижньої губи, пiдборiддя;

100

1255

переднiх вiддiлiв альвеолярного вiдростка верхньої i нижньої щелепи, язика, пiд'язичної ділянки, нижньої i верхньої губи, пiдборiддя

0

1256

мiж переднiм i заднiм черевцем двочеревцевого м'яза;

0

1256

бiля заднього черевця двочеревцевого м'яза;

0

1256

бiля переднього черевця двочеревцевого м'яза;

0

1256

мiж переднiми черевцями двочеревцевого м'яза

100

1257

твердого i м'якого пiднебiння, носової частини ковтки, порожнини рота, верхньощелепних пазух, мигдалин, середнього вуха;

100

1257

твердого пiднебiння, носової частини ковтки, порожнини рота, верхньощелепних пазух, мигдалин, середнього i внутрiшнього вуха;

0

1257

м'якого пiднебiння, носової частини ковтки, порожнини рота, верхньощелепних пазух, мигдалин, середнього вуха, язика

0

1258

позаду i збоку вiд ковтки;

100

1258

попереду i збоку вiд ковтки;

0

1258

у нижньому вiддiлi ковтки;

0

1258

у верхньому вiддiлi ковтки

0

1259

передньої третини язика;

0

1259

середньої третини язика;

0

1259

задньої третини язика;

100

1259

передньої, середньої i задньої третини язика

0

1260

у верхньому вiддiлi пiдборiдно-язичного м'яза;

0

1260

на рiвнi середини пiдборiдно-язичного м'яза;

100

1260

у нижньому вiддiлi пiдборiдно-язичного м'яза;

0

1260

на дорзальнiй поверхнi задньої третини язика

0

1261

2-3 роки;

0

1261

4-6 рокiв;

0

1261

6-8 рокiв;

0

1261

8-10 рокiв;

100

1261

пiсля 14 рокiв;

0

1261

формуються усе життя людини

0

1262

резорбцiї бактерiй iз навколишнiх тканин i транспортування їх у лiмфатичнi вузли;

100

1262

резорбцiї бактерiй iз навколишнiх тканин, очищення кровi за допомогою лiмфатичних вузлiв

0

1263

вiдсутня;

0

1263

є гладком'язевi клiтини, що зiбранi у волокна;

100

1263

є поперечно-смугастi м'язовi клiтини, зiбранi у волокна;

0

1263

є м'язова тканина (гладком'язева i поперечно-смугаста)

0

1264

симпатичними волокнами (нервами);

100

1264

парасимпатичними волокнами (нервами);

0

1264

симпатичними i парасимпатичними нервами

0

1265

пiдвищення тонусу м'язової тканини, розширення мозкових синусiв лiмфовузлiв;

0

1265

зниження тонусу м'язової тканини, розширення мозкових синусiв лiмфовузлiв;

100

1265

зниження тонусу м'язової тканини, звуження мозкових синусiв лiмфовузлiв;

0

1265

пiдвищення тонусу м'язової тканини, звуження мозкових синусiв лiмфовузлiв

0

1266

збiльшення обсягу лiмфовузла, застою лiмфи;

0

1266

зменшення обсягу лiмфовузла, проштовхуванню лiмфи;

100

1266

обсяг лiмфовузла i просування лiмфи не змiнюється

0

1267

лобовим вiдростком верхньощелепної кiстки, слiзною кiсткою, очноямковою платiвкою гратчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки;

100

1267

очноямковою поверхнею виличної кiстки i великих крил клиноподiбної кiстки;

0

1267

очноямковою частиною лобової кiстки i малих крил клиноподiбної кiстки;

0

1267

виличною кiсткою i верхньою щелепою, а в заднiй частинi - очноямковою поверхнею однойменного вiдростка пiднебiнної кiстки;

0

1268

лобовим вiдростком верхньощелепної кiстки, слiзною кiсткою, очноямковою платiвкою гратчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки;

0

1268

очноямковою поверхнею виличної кiстки i великих крил клиноподiбної кiстки;

100

1268

очноямковою частиною лобової кiстки i малих крил клиноподiбної кiстки;

0

1268

виличною кiсткою i верхньою щелепою, а в заднiй частинi - очноямковою поверхнею однойменного вiдростка пiднебiнної кiстки;

0

1269

лобовим вiдростком верхньощелепної кiстки, слiзною кiсткою, очноямковою платiвкою гратчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки;

0

1269

очноямковою поверхнею виличної кiстки i великих крил клиноподiбної кiстки;

0

1269

очноямковою частиною лобової кiстки i малих крил клиноподiбної кiстки;

100

1269

виличною кiсткою i верхньою щелепою, а в заднiй частинi - очноямковою поверхнею однойменного вiдростка пiднебiнної кiстки;

0

1270

лобовим вiдростком верхньощелепної кiстки, слiзною кiсткою, очноямковою платiвкою гратчастої кiстки i тiлом клиноподiбної кiстки;

0

1270

очноямковою поверхнею виличної кiстки i великих крил клиноподiбної кiстки;

0

1270

очноямковою частиною лобової кiстки i малих крил клиноподiбної кiстки;

0

1270

виличною кiсткою i верхньою щелепою, а в заднiй частинi - очноямковою поверхнею однойменного вiдростка пiднебiнної кiстки

100

1271

трiйчастий нерв;

0

1271

окоруховий нерв;

0

1271

вiдвiдний нерв;

0

1271

блокоподiбний нерв;

0

1271

трiйчастий i окоруховий нерви;

0

1271

трiйчастий, окоруховий i вiдвiдний нерви;

0

1271

трiйчастий, окоруховий, вiдвiдний i блокоподiбний нерви

100

1272

очна артерiя;

0

1272

верхня очна вена;

100

1272

нижня очна вена;

0

1272

зоровий нерв;

0

1273

зоровий нерв;

0

1273

очна артерiя;

0

1273

зоровий нерв i очна артерiя;

100

1273

верхня очна вена;

0

1273

нижня очна вена;

0

1274

пiдочний нерв;

0

1274

виличний нерв;

0

1274

пiдочний i виличний нерви;

100

1274

вiдвiдний i блокоподiбний нерви;

0

1274

трiйчастий i окоруховий нерви;

0

1274

трiйчастий i вiдвiдний нерви;

0

1275

очна артерiя;

0

1275

верхня очна вена;

0

1275

нижня очна вена;

100

1275

зоровий нерв;

0

1275

вiдвiдний нерв;

0

1275

окоруховий нерв;

0

1276

починається вiд нижнього краю виличної кiстки i виличної дуги, прикрiплюється до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи;

100

1276

займає весь простiр скроневої ямки черепа, утворює сухожилля, що пiдходить пiд виличну дугу i прикрiплюється до скроневого вiдростку нижньої щелепи;

0

1276

починається в крилоподiбнiй ямцi i прикрiплюється на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи;

0

1276

починається вiд нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки i вiд її крилоподiбного вiдростка i прикрiплюється до шийки виросткового вiдростка, до капсули i диска скронево-нижньощелепового суглоба;

0

1277

починається вiд нижнього краю виличної кiстки i виличної дуги, прикрiплюється до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи;

0

1277

займає весь простiр скроневої ямки черепа, утворює сухожилля, що пiдходить пiд виличну дугу i прикрiплюється до скроневого вiдростку нижньої щелепи;

100

1277

починається в крилоподiбнiй ямцi i прикрiплюється на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи;

0

1277

починається вiд нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки i вiд її крилоподiбного вiдростка i прикрiплюється до шийки виросткового вiдростка, до капсули i диска скронево-нижньощелепового суглоба;

0

1278

починається вiд нижнього краю виличної кiстки i виличної дуги, прикрiплюється до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи;

0

1278

займає весь простiр скроневої ямки черепа, утворює сухожилля, що пiдходить пiд виличну дугу i прикрiплюється до скроневого вiдростку нижньої щелепи;

0

1278

починається в крилоподiбнiй ямцi i прикрiплюється на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи;

100

1278

починається вiд нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки i вiд її крилоподiбного вiдростка i прикрiплюється до шийки виросткового вiдростка, до капсули i диска скронево-нижньощелепового суглоба;

0

1279

починається вiд нижнього краю виличної кiстки i виличної дуги, прикрiплюється до зовнiшньої поверхнi гiлки нижньої щелепи;

0

1279

займає весь простiр скроневої ямки черепа, утворює сухожилля, що пiдходить пiд виличну дугу i прикрiплюється до скроневого вiдростку нижньої щелепи;

0

1279

починається в крилоподiбнiй ямцi i прикрiплюється на внутрiшнiй поверхнi кута нижньої щелепи;

0

1279

починається вiд нижньої поверхнi великого крила клиноподiбної кiстки i вiд її крилоподiбного вiдростка i прикрiплюється до шийки виросткового вiдростка, до капсули i диска скронево-нижньощелепового суглоба;

100

1280

починається вiд linea mylohyoidea на внутрiшнiй поверхнi тiла нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки;

100

1280

починається вiд пипкоподiбного вiдростка скроневої кiстки, йде до пiд'язичної кiстки, а потiм прикрiплюється до двочеревцевої ямки нижньої щелепи;

0

1280

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i направляється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1280

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки, вплiтається в товщу язика;

0

1281

починається вiд linea mylohyoidea на внутрiшнiй поверхнi тiла нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1281

починається вiд пипкоподiбного вiдростка скроневої кiстки, йде до пiд'язичної кiстки, а потiм прикрiплюється до двочеревцевої ямки нижньої щелепи;

100

1281

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i направляється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1281

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки, вплiтається в товщу язика;

0

1282

починається вiд linea mylohyoidea на внутрiшнiй поверхнi тiла нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1282

починається вiд пипкоподiбного вiдростка скроневої кiстки, йде до пiд'язичної кiстки, а потiм прикрiплюється до двочеревцевої ямки нижньої щелепи;

0

1282

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i направляється до тiла пiд'язичної кiстки;

100

1282

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки, вплiтається в товщу язика;

0

1283

починається вiд linea mylohyoidea на внутрiшнiй поверхнi тiла нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1283

починається вiд пипкоподiбного вiдростка скроневої кiстки, йде до пiд'язичної кiстки, а потiм прикрiплюється до двочеревцевої ямки нижньої щелепи;

0

1283

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i направляється до тiла пiд'язичної кiстки;

0

1283

починається вiд spina mentalis нижньої щелепи i прикрiплюється до тiла пiд'язичної кiстки, вплiтається в товщу язика;

100

1284

з ушкодженої сторони;

0

1284

з непошкодженої сторони;

100

1285

щелепно - пiд'язичний;

0

1285

двочеревцевий;

0

1285

пiдборiдково-пiд'язичний;

0

1285

медiальний крилоподiбний;

100

1285

пiдборiдково-язичний;

0

1286

жувальний;

0

1286

двочеревцевий;

100

1286

скроневий;

0

1286

медiальний крилоподiбний;

0

1286

латеральний крилоподiбний;

0

1287

тiм'яною кiстками;

0

1287

скроневою кiстками;

100

1287

потиличною кiсткою;

0

1287

верхньощелепною кiстками;

0

1287

лобовою кiстками;

0

1287

клиноподiбною кiстками;

0

1288

круглої;

0

1288

елiпсоїдної;

100

1288

плоскої;

0

1288

шаровидної;

0

1288

конусоподiбної;

0

1289

переднiм краєм каменисто - барабанної щiлини;

0

1289

суглобною ямкою;

0

1289

суглобним горбиком;

100

1289

виличним вiдростком;

0

1290

переднiм краєм каменисто - барабанної щiлини;

100

1290

суглобною ямкою;

0

1290

суглобним горбиком;

0

1290

виличним вiдростком;

0

1291

передню i задню;

100

1291

внутрiшню i зовнiшню;

0

1291

верхню i нижню;

0

1292

конгруентних суглобiв;

0

1292

iнконгруентних суглобiв;

100

1292

i до тих i до iнших;

0

1293

суглобного горбика i суглобової ямки;

0

1293

суглобової голiвки i диска;

0

1293

капсули i диска;

100

1293

капсули i зв'язки;

0

1293

суглобного горбика, капсули, зв'язок i диска;

0

1294

у новонароджених;

100

1294

до 5-6 лiтнього вiку;

0

1294

до 8-12 лiтнього вiку;

0

1294

до 16 лiтнього вiку;

0

1294

до 22 лiтнього вiку;

0

1295

до 1-2 мiсяця життя дитини;

0

1295

до 3-6 мiсяцiв життя дитини;

0

1295

до 7-8 мiсяцiв життя дитини;

100

1295

до 1-го року життя дитини;

0

1295

до 2-го року життя дитини;

0

1295

до 3-го року життя;

0

1296

1-2-х рокiв;

0

1296

2-3-х рокiв;

0

1296

4-6 рокiв;

0

1296

6-7 рокiв;

100

1296

8-9 рокiв;

0

1296

10-11 рокiв;

0

1297

задньому схилу суглобного горбика;

100

1297

передньому схилу суглобного горбика;

0

1297

по зовнiшнiй поверхнi суглобного горбика;

0

1297

по внутрiшнiй поверхнi суглобного горбика;

0

1298

залежить вiд вiку i зубної оклюзiї;

100

1298

залежить тiльки вiд вiку;

0

1298

залежить тiльки вiд зубної оклюзiї;

0

1298

не залежить вiд вiку i зубної оклюзiї;

0

1299

збiльшується сильно;

0

1299

трохи збiльшується;

0

1299

залишається без змiн;

0

1299

зменшується;

100

1300

15-20 рокiв;

0

1300

у людей середнього вiку;

100

1300

у людей пристаркуватого вiку;

0

1300

у старцiв;

0

1301

глибокому;

0

1301

косому;

0

1301

ортогнатичному;

100

1301

прогнатичному;

0

1301

прогенiчному;

0

1301

вiдкритому;

0

1302

двоопуклу платiвку;

0

1302

двовгнуту платiвку;

100

1302

плоску платiвку;

0

1303

0,5 мл;

0

1303

1,0 мл;

0

1303

1,5 мл;

100

1303

2,0 мл;

0

1303

2,5 мл;

0

1303

3,0 мл;

0

1304

0,5 мл;

100

1304

1,0 мл;

0

1304

1,5 мл;

0

1304

2,0 мл;

0

1304

2,5 мл;

0

1304

3,0 мл;

0

1305

зовнiшнього прошарку - фiброзного, внутрiшнього - ендотелiального;

100

1305

зовнiшнього прошарку - ендотелiального, внутрiшнього - фiброзного;

0

1305

зовнiшнього прошарку - фiброзного, середнього - ендотелiального, внутрiшнього - фiброзного;

0

1306

зовнiшнiй;

0

1306

середнiй;

0

1306

внутрiшнiй;

100

1307

попереду горбика;

100

1307

позаду горбика;

0

1307

на верхiвцi горбика;

0

1308

позаду суглобного горбика;

0

1308

у каменисто - барабанної щiлини;

100

1308

до кiсток середнього вуха;

0

1308

до кiсток внутрiшнього вуха;

0

1308

до виличного вiдростку скроневої кiстки;

0

1309

тiльки вертикальнi рухи;

0

1309

сагiтальнi рухи;

0

1309

вертикальнi i сагiтальнi рухи;

0

1309

трансверзальнi рухи;

0

1309

вертикальнi, сагiтальнi i трансверзальнi рухи

100

1310

20--30 мм;

0

1310

30-40 мм;

0

1310

40-50 мм;

100

1310

50-60 мм;

0

1310

60-70 мм;

0

1311

вилична кiстка;

0

1311

вилична дуга i зовнiшнiй слуховий прохiд;

100

1311

вилична кiстка i нижньощелеповий край верхньої щелепи;

0

1311

скронева ямка;

0

1312

пипкоподiбний вiдросток скроневої кiстки i груднино-ключично-соскоподiбний м'яз;

100

1312

шилоподiбний вiдросток скроневої кiстки;

0

1312

потилична кiстка;

0

1312

довгий м'яз спини;

0

1313

до середньої третини гiлки нижньої щелепи;

0

1313

до нижньої третини гiлки нижньої щелепи;

0

1313

до кута нижньої щелепи;

0

1313

дещо нижче кута нижньої щелепи;

100

1314

шилоподiбним вiдростком скроневої кiстки, м'язами, що починаються вiд нього i стiнкою ковтки;

100

1314

стiнкою ковтки;

0

1314

стiнками ковтки i стравоходу;

0

1314

зовнiшньою платiвкою крилоподiбного вiдростка клиноподiбної кiстки;

0

1315

передня i задня;

0

1315

поверхнева i глибока;

100

1315

верхня i нижня;

0

1315

передня, задня, поверхнева i глибока;

0

1315

верхня, нижня, поверхнева i глибока;

0

1316

5-10 грам;

0

1316

10-15 грам;

0

1316

15-20 грам;

0

1316

20-30 грам;

100

1316

30-40 грам;

0

1316

40-50 грам;

0

1317

тонка i несуцiльна;

0

1317

товста i несуцiльна;

0

1317

тонка i суцiльна;

0

1317

товста i суцiльна;

100

1318

тонка i несуцiльна;

100

1318

тонка i суцiльна;

0

1318

товста i несуцiльна;

0

1318

товста i суцiльна;

0

1319

зовнiшня сонна артерiя з її гiлками (поверхневою скроневою i верхньощелеповою артерiями);

100

1319

внутрiшня i зовнiшня сонна артерiя з її гiлками (поверхневою скроневою i верхньощелеповою артерiями);

0

1319

лицева артерiя i внутрiшня сонна артерiя;

0

1319

лицева артерiя i зовнiшня сонна артерiя з її гiлками (поверхневою скроневою i верхньощелеповою артерiями);

0

1320

лицевий нерв;

0

1320

заднiй вушний нерв;

100

1320

вушно-скроневий нерв;

0

1320

нервове волокно вiд вушного ганглiю;

0

1321

2-3 см;

0

1321

3-4 см;

0

1321

4-5 см;

0

1321

5-7 см;

100

1321

7-9 см;

0

1322

вiд 1 до 2 мм;

0

1322

вiд 2 до 3 мм;

100

1322

вiд 3 до 4 мм;

0

1322

вiд 4 до 5 мм;

0

1323

у дiтей раннього вiку;

0

1323

у юнацькому вiцi;

0

1323

в осiб середнього вiку;

0

1323

у людей похилого вiку

100

1324

вiд верхньої третини залози;

0

1324

на межi верхньої i середньої третини залози;

100

1324

вiд середньої третини залози;

0

1324

на межi середньої i нижньої третини залози;

0

1324

вiд нижньої третини залози;

0

1325

по внутрiшнiй поверхнi власне жувального м'яза;

0

1325

через товщу власне жувального м'яза;

0

1325

по зовнiшнiй поверхнi власне жувального м'яза;

100

1325

поруч з цим м'язом протока не проходить;

0

1326

першого верхнього премоляра;

0

1326

другого верхнього премоляра;

0

1326

першого верхнього моляра;

0

1326

другого верхнього моляра;

100

1326

третього верхнього моляра;

0

1327

бiля 1 мл нестимульованої слини;

0

1327

бiля 5 мл нестимульованої слини;

100

1327

бiля 10 мл нестимульованої слини;

0

1327

бiля 15 мл нестимульованої слини;

0

1328

чисто серозних залоз;

100

1328

серозно-слизуватих залоз;

0

1328

слизових залоз;

0

1329

альвеолярна слинна залоза;

100

1329

альвеолярна, а мiсцями трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

0

1329

трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

0

1329

трубчаста слинна залоза;

0

1330

альвеолярна слинна залоза;

0

1330

альвеолярна, а мiсцями трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

100

1330

трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

0

1330

трубчаста слинна залоза;

0

1331

альвеолярна слинна залоза;

0

1331

альвеолярна, а мiсцями трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

0

1331

трубчасто - альвеолярна слинна залоза;

100

1331

трубчаста слинна залоза;

0

1332

дiафрагмою дна порожнини рота i пiдборiдково-пiд'язичним м'язом;

0

1332

дiафрагмою дна порожнини рота i пiд'язично-язичним м'язом;

100

1332

дiафрагмою дна порожнини рота i щелепно - пiд'язичним м'язом;

0

1332

дiафрагмою дна порожнини рота i двочеревцевим м'язом;

0

1333

внутрiшньою поверхнею тiла нижньої щелепи;

100

1333

пiд'язичною кiсткою;

0

1333

внутрiшньою поверхнею гiлки нижньої щелепи;

0

1334

щелепно - пiд'язичним м'язом;

0

1334

пiдборiдково-пiд'язичним м'язом;

0