Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КРОК / крок ТЕЛЕФОН / krok_2_1 / 2013 / Ортопедична стоматологiя (1 частина)

.rtf
Скачиваний:
35
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.12 Mб
Скачать

E Зафіксована передня оклюзія.

135

Пацієнт, К., 48 років скаржиться на порушення анатомічної форми зубів на верхній та

нижній щелепах, підвищену чутливість до температурних та хімічних подразників.

Об"єктивно: незначне зниження висоти прикусу, коронки зубів зменшені майже на

половину довжини, „вакантна гіпертрофія„ альвеолярного відростка на верхній та нижній

щелепах. Відкривання рота вільне, безболісне. Який діагноз найбільш ймовірний?

A *Патологічне стирання зубів ІІ ст., генералізована форма.

B Гіпоплазія емалі.

C Патологічне стирання зубів 1 ст., генералізована форма.

D Синдром Костена.

E Дисфункція СНЩС.

136

У хворого В., 59 років з повною відсутністю зубів на нижній щелепі, при об’єктивному

обстеженні виявлено кісткові виступи і ділянки рухового альвеолярного гребінця. Який

функціональний відбиток у цьому випадку забезпечить належну фіксацію і помірне

розподілення навантаження при користуванні протезом?

A *Диференційований відбиток.

B Повний анатомічний відбиток.

C Компресійний відбиток.

D Декомпресійний відбиток.

E Комбінований відбиток.

137

У пацієнтки К., 50 років на клінічному етапі перевірки конструкції повних знімних протезів

лікар виявив такі зовнішні ознаки: западання верхньої губи, опущені кути рота, скорочення нижньої третини обличчя, при розмовній пробі зубів не видно. Яку помилку допущено?

A *Занижена міжальвеолярна висота

B Завищена міжальвеолярна висота .

C Поставлено штучні зуби меншого розміру.

D Неправильно сфоромована вестибулярна зубна дуга.

E Зафіксована передня оклюзія.

138

Хворий В, 52 років направлений в ортопедичне відділення хірургом онкологічного

диспансеру з метою вибору конструкції протезу. Хворому планується проведення резекції

альвеолярного відростку у фронтальній ділянці без сполучення с порожниною носа. Які

повинні бути вимоги до конструкції пострезекційного протезу у даному випадку?

A *Базис протезу в ділянці резекції виготовляеться з потовщенням

B Обтуруюча частина протезу виготовляється порожнистою

C Виготовляеться звичайний частковий знімний протез, з постановкою зубів “на дотиці”

D Виготовляється бюгельний протез з обтуратором

E Виготовляється знімний мостоподібний протез

139

Хворий В. звернувся зі скаргами на неприємний запах із рота, біль в бічній ділянці нижньої

щелепи зліва. Об’єктивно: на нижній щелепі є паяний мостоподібний протез з опорою на

35, 37 зуби. Тіло мостоподібного протезу щільно контактує зі слизовою оболонкою.

Слизова оболонка в цій ділянці гіперемована, набрякла. Яка причина травми ?

A * Неправильне співвідношення проміжної частини до альвеолярного відростку.

B Промивна форма мостоподібного протезу.

C Довгий край коронки.

D Короткий край коронки.

E Відсутність екватора.

140

Больной А., 42года, спустя 1месяц после протезирования штамповано-паяными

мостовидными протезами предъявляет жалобами на металлический привкус во рту,

чувство кислоты, извращение вкуса, сухость, головные боли. В анамнезе заболеваний

ЖКТи крови не отмечает. Какой диагноз у данного больного?

A Гальваноз;

B Гальванизм;

C Токсический стоматит;

D Аллергический стоматит;

E Глоссалгия

141

Больному А., 48 лет, планируют изготовление несъемного мостовидного протеза на в/ч,

с опорой на 15 и 18 зубы. Объективно: 18 зуб наклонен дистально /дивергирует/. При

препарировании опорных зубов какую поверхность 18 зуба необходимо сошлифовать в

большем объеме?

A Дистальную;

B Щечную;

C Медиальную;

D Небную;

E Жевательную.

142

Больной Я., 62 года, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на

отсутствие зубов на в/ч. При обследовании определена нормальная податливость

слизистой оболочки протезного ложа. Торус резко выражен.. Какой базис необходимо

изготовить для исключения балансировки ПСПП?

A Двухслойный с эластической подкладкой в области торуса;

B Двухслойный с эластический подкладкой по всему протезному ложу;

C Металлический базис;

D Металлический базис с мягкой подкладкой;

E Жесткий пластмассовый базис.

143

Больной Ш., 58 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на

поломку ПСПП на н/ч, которым пользовался 10 лет. После поломки протеза

пользовался одной частью в течении 2 недель. Объективно: перелом протеза в области

33 зуба, сопоставить края отломков невозможно. Какова тактика врача в данном случае?

A Изготовить новый протез;

B Сделать перебазировку клиническим методом;

C Сделать перебазировку лабораторным методом;

D Получить частичный оттиск протезом и изготовить недостающую часть.

E Реставрировать старый протез

144

Пациент С., 16 лет, обратился с жалобами на частое травмирование внутренней

поверхности нижней губы во время тренировок по боксу. При обследовании выявлено

обратное смыкание передних зубов. Рекомендовано изготовление боксерской шины из

"Эластопласта". На какую челюсть изготавливается данная конструкция?

A На зубном ряду и альвеолярном отростке н/ч;

B На зубном ряду н/ч;

C На зубном ряду в/ч;

D На зубном ряду, альвеолярном отростке и твердом небе в/ч;

E На зубных рядах верхней и нижней челюстях одновременно.

145

Больная С., 73 лет, с полным отсутствием зубов на обеих челюстях впервые обратилась

с целью протезирования. При постановке диагноза лечащим врачом был использован

термин "старческая прогения". Это состояние могло возникнуть:

A Из-за несоответствия размеров базальных дуг в/ч и н/ч;

B Только в связи с преклонным возрастом пациентки;

C Только тогда, когда имела место прогения, до удаления зубов

D Из-за удаления зубов в связи заболеванием тканей пародонта

E Потому что не было своевременно проведено протезирование.

146

Больной Н., 1930 г.р., пользуется полным съемным протезом на в/ч в течении 2 лет. По

совету лечащего врача стал применять специальный крем для улучшения фиксации

протезам. К какому методу фиксации можно отнести этот крем:

A Биофизическому

B Механическому;

C Биомеханическому;

D Физическому;

E Использование крема не может улучшить фиксации, т.к. через 2 года протез пора

переделывать.

147

Больной С., 42 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобой на

боль в зубе на н/ч слева. Объективно: 33 зуб является опорой для кламмера частичного

съемного пластиночного протеза, интактный. Какая причина болезненности опорного зуба?

A Травматический периодонтит из-за механической тяги кламмера

B Острый пульпит

C Хронический пульпит

D Кариозная болезнь

E Обострение хронического пульпита

148

Больному Ю., 48 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного

протеза. Объективно: выраженность альвеолярного отростка во фронтальном участке

/грушевидная форма/. Какая особенность постановки зубов в данном случае ?

A В боковых участках на искусственной десне, а во фронтальном на "приточке";

B Все зубы на искусственной десне;

C Все зубы на "приточке";

D Все зубы на постановочном валике;

E Все зубы на окклюзионном валике.

149

Больная А., 47 лет, обратилась с жалобами на сухость во рту, жжение языка, зуд десен.

Из анамнеза: была запротезирована цельнолитыми мостовидными протезами с опорой

на 47 и 44, 34 и 37. Объективно: диффузная эритема языка. Содержание сахара в крови

17,1 ммоль/л. Поставте сопутствующий диагноз:

A Сахарный диабет;

B Токсико-химический стоматит;

C Аллергический стоматит;

D Синдром Костена;

E Состояние климакса.

150

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент Б., 65 лет. с жалобами на

отсутствие зубов во фронтальном участке на н/ч, нарушение функции жевания, речи,

норм эстетики. Зубы удалены 1 год назад по поводу заболеваний пародонта. В полости

рта: отсутствуют 31, 32, 41, 42, 43 зубы. 44, 45, 46 подвижны I-II степени, 34, 36, 37

подвижны I-II степени. Какой вид протезирования наиболее рационален в этом случае ?

A Бюгельный протез с элементами шинирования

B Несьемный мостовидный протез с опорой на 34, 33, 44, 45;

C Несъемный мостовидный протез с опорой на 33, 34, 35, 44, 45, 46;

D Зубные протезы с использованием имплантатов;

E Частичный съемный протез с кламмерной фиксацией на 37, 46 зубы.

151

Больная М., 52 года, жалуется на сухость во рту, жжение языка усиливающееся ночью.

5 лет назад была запротезирована штамповано - паяными мостовидными протезами на

н/ч. Объективно; слизистая гиперемирована, отечность языка, слизистой губ, щек,

глоточного кольца. В слюне определяется содержание никеля и хрома, в крови лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз, сахар крови 5,6 ммоль/л. Какой диагноз наиболее вероятный?

A Аллергический стоматит;

B Токсико-химический стоматит;

C Синдром Шегрена;

D Синдром Костена;

E Сахарный диабет.

152

Хворий Щ., 67 років, скаржиться на неможливість користування повними знімними

протезами. Протези виготовлені 2 місяці тому. Об’єктивно: згладженість носогубних та

підборідкових складок, під час розмовної проби чути “постукування” зубів, відсутній

проміжок між зубами в стані фізіологічного спокою. На якому етапі виготовлення протезів

була припущена помилка?

A *На етапі визначення центральної оклюзії.

B На етапі постановки штучних зубів

C На етапі перевірки воскової композиції протезів

D На етапі накладання протезів

E На етапі отримання функціональних відбитків

153

Хвора О., 24 роки, скаржиться на відсутність 15 зуба, естетичний дефект. Об’єктивно: 14,

16 зуби – стійкі, інтактні, клінічні коронки високі, з добре вираженими екваторами з

нормальним ортогнатичним перекриттям, на рентгенограмі патологічні зміни в

періапікальних тканинах відсутні. Яку конструкцію зубного протезу, на Ваш погляд,

потрібно запропонувати хворій?

A *Адгезивний мостоподібний протез

B Металокерамічний мостоподібний протез

C Металопластмасовий мостоподібний протез

D Пластмасовий мостоподібний протез

E Консольний протез

154

У хворої Р., 36 років, визначається зубоальвеолярне видовження 26, 27 зубів (початкова

стадія 2-ї форми за Пономарьовою). Яким методом доцільно усувати дану деформацію?

A *Ортопедичним.

B Ортодонтичним

C Апаратурно-хірургічним.

D Вкороченням зубів.

E Методом підвищення міжальвеолярної висоти.

155

Хворий Ж., 73 років, звернувся до клініки ортопедичної стоматології з приводу перелому

базису повного знімного протезу на верхню щелепу. Протез виготовлений 1 рік тому,

задовільної якості. Яку пластмасу потрібно використати з метою починки протезу в

даного хворого?

A * Протакрил-М

B Етакрил.

C Фторакс.

D Бакрел.

E Карбопласт

156

Хвора 59 років скаржиться на естетичний недолік, порушення слуху, головні болі. Два

тижні тому хворій були виготовлені повні знімні протези. Об’єктивно: в стані

фізіологічного спокою між зубними рядами є щілина 6 мм, нижній відділ обличчя

вкорочений, губи западають, носогубні та підборідкові складки різко виражені, кути рота

опущені, в кутах рота - мацерація шкіри. Якої помилки припустився лікар під час

виготовлення повних знімних протезів?

A *Занижена міжальвеолярна висота.

B Визначена передня оклюзія.

C Невірно проведена постановка штучних зубів.

D Невірна фіксація центрального співвідношення щелеп.

E Завищена міжальвеолярна висота.

157

У хворого 45 років відсутні 11, 21 зуби. Проведена операція двоетапної імплантації. Через

який час при сприятливій течії загоювання рани на них можна буде закріпити штучні

коронки?

A 4-6 місяці

B 1-3 місяці

C 7-9 місяців

D 10-12 місяців

E Більше 12 місяців

158

В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий К..42 р., із скаргами на

неможливість пережовування їжі у зв”язку з втратою зубів у бокових ділянках: відсутні

18,16,15,25,26,28,38,35,36,44,46,48. Інші зуби мають рухомість І –П ступеня. Діагноз:

генералізований пародонтіт. Яка на вашу думку конструкція протезів найбільш

раціональна в даному випадку?

A Бюгельні протези з шинуючими елементами

B Протези з металевим базисом.

C Незнімні суцільнолиті мостовидні протези.

D Часткові знімні пластинкові протези.

E Знімна шина-протез.

159

Пациент 78-ми лет жалуется на затрудненное употребление пищи, деформацию

прикуса. В анамнезе: перелом нижней челюсти 2,5 месяца назад. Объективно: дефект

нижней челюсти во фронтальном участке 19 мм (ложный сустав). На обеих фрагментах

нижней челюсти - по три устойчивых зуба. Какая конструкция протеза наиболее

рациональна в данном случае ?

A *Шарнирный протез несъемной конструкции по Оксману.

B Протез с шарниром по Оксману с односуставным сочленением.

C Безшарнирный съемный протез.

D Протез с шароамортизационым кламером за Курляндским.

E Протез с шарниром за Оксманом с двухсуставным сочленением.

160

Пациент Н., 68 лет, 4 месяца назад проведена односторонняя резекция верхней

челюсти. Объективно:- / 212223242526 / - Зубы интактные, устойчивые, коронки

высокие. Планируется изготовление резекцонного протеза верхней челюсти с

кламмерной фиксацией. Применение каких кламмеров оптимально в данном случае?

A * Дентоальвеолярные.

B Удерживающие одноплечные.

C Удерживающие двухплечные.

D Опорно-удерживающие.

E Опорные.

161

Больному с полной утратой зубов в имплантологическом центре предложили операцию

по “вживлению” биоинертных имплантатов. Изберите материал соответствующий для

этих имплантатов?

A * Титан.

B Золото.

C СПС.

D Сапфир.

E Фарфор.

162

Больной Ц., 35 лет, с односторонним концевым дефектом зубного ряда верхней

челюсти был установлен внутрикостный имплантат в качестве дистальной опоры с

целью протезирования несъемным мостовидным протезом с опорами на блоки

“зуб-имплантат” и “имплантат-имплантат”. Каково должно быть оптимальное

соотношение опорных блоков и искусственных зубов в этом мостовидном протезе?

A *1

B 1,5

C 1,75

D 2

E 1,25

163

Хворому 50 років з дефектом твердого піднебіння виготовляється піднебінна пластинка.

Об’єктивно: верхній зубний ряд інтактний. Який метод фіксації краще застосувати?

A *Перекидні кламери

B Опорні кламери

C Замкове кріплення

D Балочна фіксація

E Телескопічна система

164

Хвора 18 років звернулась зі скаргами на неестетичний вигляд передніх зубів верхньої

щелепи. Об’єктивно: 12, 22 зуби мають шипоподібну форму. Глибоке різцеве перекриття.

Які коронки більш показані для усунення даної аномалії?

A *Металокерамічні

B Штамповані

C Пластмасові

D Композитні

E Порцелянові

165

У хворого 40 років неправильно зрощений перелом верхньої щелепи, деформація

прикусу. Яке лікування даної зубощелепної деформації найбільш доцільне?

A * Апаратно-хірургічний

B Хірургічне

C Ортопедичне

D Терапевтичне

E Фізіотерапевтичне

166

У хворого 40 років неправильно зрощений перелом верхньої щелепи. Об’єктивно:

збережені 13, 14 зуби зміщені в оральному напрямку. Який метод ортопедичного

лікування більш доцільний в даному випадку?

A *Знімний протез з подвійним зубним рядом

B Суцільнолитий бюгельний протез

C Знімний пластинковий протез

D Знімний протез з металевим базисом

E Знімний протез з двошаровим базисом

167

У хворого 54 років неправильно зрощений перелом нижньої щелепи з утворенням

бокового відкритого прикусу. Об’єктивно: усі зуби збережені, між боковими зубами зліва

щілина до 2 мм. 36, 37, 38 зуби інтактні. Яку із зазначених конструкцій слід застосувати?

A *Металокерамічні коронки

B Штамповані коронки

C Металеві вкладки

D Бюгельний протез

E Пластмасова капа

168

У хворого Д., 27 років, уроджений дефект твердого піднебіння. Усі зуби наявні, інтактні,

стійкі, коронки високі. Планується виготовити піднебінну пластинку з кламерами. Який

вид кламерів краще застосувати?

A Перекидні.

B Утримуючі круглі.

C Опорно-утримуючі.

D Утримуючі стрічкові.

E Опорні.

169

Пацієнт В., 25 р., скаржиться на неправильне положення верхнього центрального різця

зліва внаслідок травми, що мала місце 2 місяці тому. Об’єктивно: 21 повернутий по осі, в

піднебінному положенні. Яким з методів лікування найбільш доцільно усунути даний дефект?

A Ортодонтичним.

B Хірургічним.

C Апаратурно-хірургічним.

D Ортопедичним.

E Шинуванням з наступним протезуванням.

170

У хворого С., 35 років, свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимого

зміщення уламків. Який ортопедичний апарат показаний в даному випадку.

A *Фіксуючий.

B Репонуючий

C Заміщуючий.

D Формуючий

E Комбіновий

171

Больной С, 62 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на припухлость

лица и боли на нижней челюсти слева, онемение нижней губы. После клинического

обследования был поставлен диагноз: перелом тела нижней челюсти слева, полное

отсутствие зубов на обеих челюстях, микростомия. Выберите наиболее рациональную

конструкцию

A * Шина Лимберга

B Шина Вебера

C Шина Гунинга-Порта

D Шина Эльбрехта

E Шина Ванкевич

172

Больной М., 48 лет через 2 месяца после имплантации планируется изготовление

съемного протеза с фиксацией на имплантатах. Какой оттискной материал рационально

использовать при изготовлении данной конструкции?

A *Сиэласт

B Стомальгин

C Стенс

D Гипс

E Репин

173

Пациент 19 лет обратился в клинику с диагнозом: односторонний перелом тела нижней

челюсти между 33 и 34 зубами со смещением отломков в вертикальном направлении.

Определите вид ортопедического аппарата по своему назначению для данного больного?

A * Репонирующий

B Фиксирующий

C Замещающий

D Направляющий

E Формирующий

174

У мужчины 27 лет врожденный дефект твердого и мягкого неба. Объективно: все зубы

интактны, устойчивые, коронки высокие. Ортогнатический прикус. Для отделения

полости рта от полости носа изготавливается небная пластинка с кламмерами. Какие

виды кламмеров лучше использовать в данном случае?

A * Перекидные

B Десневые

C Удерживающие ленточные

D Удерживающие круглые

E Опорные

175

Хворому М., 46 років, з метою протезування показана класична 2-х етапна хірургічна

установка імплантатів на верхній щелепі. Який повинен бути інтервал між цими етапами?

A *3-6 місяців

B 1 місяць

C 1,5 місяця

D 2 місяці

E 0,5 місяця

176

Хворому М., 50 років, з метою протезування показана встановлення імплантатів на

верхній та нижній щелепах. Якому додатковому методу дослідження слід надати

перевагу при плануванні імплантологічного лікування?

A *Ортопантомографія

B Електроміомастікаціографія

C Мастікаціодинамометрія

D Міотонометрія

E Міографія

177

Хворому В., 38 років, була проведена перша фаза ендооссальної імплантації у ділянці

13,15 зубів. Через який період після загоювання необхідно проводити другу фазу імплантації?

A 3-6 місяців

B 8-9 місяців

C 2-3 тижні

D 1 тиждень

E 1-2 місяці

178

Хворий Ч., 59 років, звернувся у клініку ортопедичної стоматології з приводу протезування

при повній відсутності зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: атрофія альвеолярного

паростку нижньої щелепи 1 типу за Шредером, альвеолярний відросток дуже виражений,

у фронтальній ділянці грушеподібної форми, слизова оболонка 1 клас за Супплі. Які

особливості постановки штучних зубів у данному випадку?

A *Фронтальні зуби ставляться на приточці, бічні на штучних яснах

B Фронтальні та бічні на штучних яснах

C Фронтальні та бічні на приточці

D Фронтальні на штучних яснах, бічні на приточці

E Без особливостей

179

Хворий З., 48 років звернувся за допомогою до клініки після операції односторонньої

резекції верхньої щелепи, яку переніс 3 доби потому. Зуби, що залишилися, стійкі. План

лікування: виготовлення безпосереднього протезу за Оксманом. Яку частину протезу слід

виготовити спочатку?

A *фіксуючу

B обтуруючу

C резекційну

D формуючу

E заміщуючу

180

Жінка. 27 років, педагог, скаржиться на косметичний дефект в зв’язку зі зміною кольору

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.