Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
141_otech_stud_suspnauk / _стор_я України / пмк по _стор_ї україни перший р_вень.rtf
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
305.24 Кб
Скачать

Змістовний модуль 2.

28. У XIV ст. більша частина українських земель опинилася під владою:

А Польщі.

Б Молдавії.

В Литви.

Г Москви.

Д Тевтонського ордену.

29. Українські землі перейшли зі складу Великого князівства Литовського до складу Королівства Польського в результаті:

А Кревській унії 1385 р.

Б Городельській унії 1413 р.

В Люблінській унії 1569 р.

Г Берестейській унії 1596 р.

Д Ужгородської унії 1649 р.

30. Держава Річ Посполита була створена в результаті:

А Кревській унії 1385 р.

Б Городельській унії 1413 р.

В Люблінській унії 1569 р.

Г Берестейській унії 1596 р.

Д Ужгородської унії 1649 р.

31. Греко-католицька (уніатська) церква була створена в результаті:

А Кревській унії 1385 р.

Б Городельській унії 1413 р.

В Люблінській унії 1569 р.

Г Берестейській унії 1596 р.

Д Ужгородської унії 1649 р.

32. З’їзд польської шляхти називається:

А рада

Б улус

В сейм

Г віче

Д унія

33. Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній праці, - це:

А фільварок

Б кіш

В панщина

Г громада

Д вотчина

34. Перша письмова згадка про українських козаків датується:

А 1552 р.

Б 1565 р.

В 1492 р.

Г 1521 р.

Д 1602 р.

35. Релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан – це:

А братства

Б школи

В університети

Г церкви

Д таємні громади

36. Хмельниччина розпочалася:

А 1569 р.

Б 1595 р.

В 1638 р.

Г 1648 р.

Д 1654 р.

37. Зборівська угода була підписана:

А 1648 р.

Б 1649 р.

В 1650 р.

Г 1651 р.

Д 1654 р.

38. Керівником українських сил у національно-визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст. був:

А Дмитро Вишневецький.

Б Северин Наливайко.

В Петро Конашевич-Сагайдачний.

Г Богдан Хмельницький.

Д Іван Мазепа.

39. Переяславська рада відбулася:

А 1569 р.

Б 1595 р.

В 1638 р.

Г 1648 р.

Д 1654 р.

40. Переяславська рада вирішила:

А обрати нового гетьмана.

Б ухвалити мирну угоду з польським королем.

В приєднати Україну до Росії.

Г оголосити війну Туреччині.

Д вирушити в похід на татар.

41. 1654 р. на боці України проти Польщі виступила:

А Росія.

Б Туреччина.

В Молдавія.

Г Угорщина.

Д Австрія.

42. Який документ став першим для розподілу України на Лівобережжя та Правобережжя у період Руїни :

А Андрусівський договір

Б Березневі статті

В Бахчисарайський договір

Г Зборівський мир

Д Білоцерківський договір

43. У другій половині XVII ст. Україну було поділено між Росією і Польщею по річці:

А Дніпро.

Б Західний Буг.

В Дністер.

Г Збруч.

Д Прут.

44. Івана Мазепу було обрано гетьманом України:

А 1654 р.

Б 1657 р.

В 1687 р.

Г 1709 р.

Д 1734 р.

Змістовний модуль 3.

45. Під час Північної війни Іван Мазепа перейшов на бік:

А Росії.

Б Туреччини.

В Швеції.

Г Трансильванії.

Д Австрії.

46. Полтавська битва в ході Північної війни відбулася:

А 1654 р.

Б 1657 р.

В 1687 р.

Г 1709 р.

Д 1734 р.

47. Після мазепинської зради столицю гетьмана було перенесено в:

А Батурин.

Б Глухів.

В Базавлуцьку Січ.

Г Чортомлицьку Січ.

Д Чигирин.

48. «Пакти і конституції законів і Вольностей Війська Запорізького» були укладені:

А 1700 р.

Б 1711 р.

В 1687 р.

Г 1709 р.

Д 1721 р.

49. Перепис оподаткованого населення – це:

А десятина;

Б чинш;

В ревізія;

Г «тягловий збір»;

Д мито.

50. Останнім гетьманом на Гетьманщині був:

А Павло Полуботок.

Б Пилип Орлик.

В Іван Скоропадський.

Г Кирило Розумовський.

Д Данило Апостол.

51. Катерина ІІ зруйнувала Запорозьку Січ:

А 1709 р.

Б 1734 р.

В 1764 р.

Г 1775 р.

Д 1783 р.

52. Укажіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі:

А П. Калнишевський;

Б К. Розумовський;

В. П. Сагайдачний

Г П. Орлик

Д П. Текелій

53. Центральний орган російської адміністрації в XVIII ст. в Лівобережній Україні це:

А магістрат

Б козацька рада

В Малоросійська колегія

Г Дума

Д лава

54. Учасники національно-визвольної боротьби в Західній Україні проти польської, угорської та австрійської шляхти у XVI- ХІХ ст..

А гайдамаки

Б опришки

В козаки

Г уходники

Д компанійці

55. Позначте прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні 1768 року:

А Д. Братковський

Б Верлан

В К. Розумовський

Г М. Залізняк

Д О. Довбуш

56. Процес ліквідації автономії України в складі Росії остаточно завершився:

А на початку XVIII ст.

Б в середині XVIII ст.

В в другій половині XVIII ст.

Г на початку ХІХ ст.

Д в середині ХІХ ст.

57. До 1772 р. вся Правобережна Україна входила до складу:

А Російської імперії.

Б Речі Посполитої.

В Австрійської імперії.

Г Кримського ханства.

Д Османської імперії.

58. У результаті розділів Речі Посполитої Правобережна Україна (без Західної) увійшла до складу:

А Російської імперії.

Б Речі Посполитої.

В Австрійської імперії.

Г Кримського ханства.

Д Османської імперії.

59. У другій половині XVIII ст. вся Західна Україна увійшла до складу:

А Російської імперії.

Б Речі Посполитої.

В Австрійської імперії.

Г Кримського ханства.

Д Османської імперії.

60. Офіційним роком заснування міста Харкова є:

А 1654 р.

Б 1657 р.

В 1687 р.

Г 1709 р.

Д 1734 р.

61. Кріпосне право в Російській імперії було скасовано:

А 1812 р.

Б 1825 р.

В 1848 р.

Г 1861 р.

Д 1905 р.

62.Коли було скасовано кріпосництво на землях Західної України:

А 1861

Б 1848

В 1864

Г 1867

Д 1881

63. Укажіть рік видання «Енеїди» І. Котляревського:

А 1786 р.

Б 1778 р.

В 1796 р.

Г 1798 р.

Д 1795 р.

64. Панівне становище на Галичині в ХІХ ст. посідала:

А польська шляхта.

Б австрійська адміністрація.

В українська інтелігенція.

Г греко-католицька церква.

Д російська еміграція.

65. Перші українські періодичні видання з’явилися в ХІХ ст.:

А на Поділлі.

Б у Новоросії.

В на Галичині.

Г на Слобожанщині.

Д у Закарпатті.

66. Вкажіть дату відкриття Харківського університету:

А 1805 р.

Б 1807 р.

В 1835 р.

Г 1865 р.

Д 1800 р.

67. Якого року відбувся «похід в Таврію за волею»:

А 1861 р.

Б 1856 р.

В 1859 р.

Г 1874 р.

Д 1860 р.

68. Наприкінці ХІХ ст. найбільшим містом України в складі Російської імперії було місто:

А Київ.

Б Харків.

В Одеса.

Г Катеринослав.

Д Полтава.

69. До складу Антанти входила:

А Німеччина.

Б Австро-Угорщина.

В Велика Британія.

Г Туреччина.

Д Болгарія.

70. Перша світова війна розпочалася:

А 1900 р.

Б 1905 р.

В 1914 р.

Г 1917 р.

Д 1918 р.

71. У 1914–1915 рр. фронт проходив територією:

А Західної України.

Б Центральної України.

В Східної України.

Г Північної України.

Д Південної України.

72. На початку І світової війни українські націоналісти вирішили підтримати уряд:

А США.

Б Австро-Угорщини.

В Великої Британії.

Г Росії.

Д Франції.

73. На початку І світової війни молодь Західної України добровільно пішла воювати до армії:

А США.

Б Австро-Угорщини.

В Великої Британії.

Г Росії.

Д Франції.