Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

141_otech_stud_suspnauk / _стор_я України / Тематичний план лекц_й _ сем_нарських занят_й _стор_я україни для в_тчизняних студент_в

.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
54.78 Кб
Скачать

Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи з курсу історії України для вітчизняних студентів усіх факультетів

Тема

Лекції

Семінарські заняття

СРС

Індивідуальна СРС

Змістовний модуль 1. Стародавня історія України. Київська Русь і Галицько-Волинське князівство (з найдавніших часів до сер. ХІV ст.).

Тема 1. Вступ до історії України.

2

2

-

Тема 2. Стародавня історія України.

2

2

Тема 3. Київська Русь (ІХ – 30-ті рр. ХІІ ст.).

1

2

2

Тема 4. Феодальна роздробленість Русі та Галицько-Волинське князівство.

1

2

2

Змістовний модуль 2. Українські землі за литовсько-польського панування. Доба козацько-гетьманської держави (друга пол. ХІV ст. – ХVІІ ст.).

Тема 5. Українські землі за литовсько-польської доби (друга пол. XIV – перша пол. XVІІ ст.).

1

2

4

Тема 6. Хмельниччина і «Руїна».

1

2

4

Змістовний модуль 3. Україна під владою іноземних держав у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Тема 7. Україна у ХVІІІ ст.

1

2

4

Тема 8. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (ХІХ – початок ХХ ст.).

1

2

4

Змістовний модуль 4. Україна за радянських часів (1917–1991 рр.).

Тема 9. Революція і громадянська війна в Україні.

1

2

4

Тема 10. Радянська Україна в 2030-ті рр. ХХ ст.

1

2

4

Тема 11. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період.

1

2

4

Тема 12. Україна в роки Другої світової війни.

1

2

4

Тема 13. Радянська Україна після Другої світової війни.

2

4

Змістовний модуль 5. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).

Тема 14. Українська держава і суспільство в умовах незалежності (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)..

2

2

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

2

4

ВСЬОГО/год

10

30

50

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.