Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Neorganicheskaya_khimia

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
26.02.2016
Размер:
325.41 Кб
Скачать

 

 

 

 

F

 

 

 

 

D

 

 

 

Y

P

 

B

Y

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

w.

 

 

 

 

A

r

ansf

 

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

to

 

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

-: 2

 

 

 

.c

 

BBYY

 

-: 2 -: N2

+: N2+

I:

S: 2,5 ………

-: 2 -: 2

-: N2

+: 2+

I:

S: 2 …… -: 2 +: 2

-: N2

-: 2+

I:

S: 1 ………

+: F2

-: 2 -: N2

-: 2+

I:

S: …….. +:

-:

-:

-:

I:

S: ……….

-:

+:

-: : -:

I:

S: ……. +:

-:

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

21

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

to

 

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

-:

 

 

 

.c

 

BBYY

 

-: .

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S:-: NaF

-:

+: : -:

I:

S:_____ …….. -:

-:

+:

-:

I:

S:

-: 12 +: 1 -: 2

-: 14

I:

S:N2 O2 H2 … -:

-:

+:

-:

I:

S …

+: H4

-: H2O

-: CaH2

-: NH3

I:

S: ,

, , ……. +:

-:

-:

22

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

-:

 

 

 

.A BBYY

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

w

w

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

I:

S: ,

, ………

-:

+:

-:

-:

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: ,

, …… -:

-:

+:

-:

I:

S: ……

+: ,

-: ,

-: ,

-: ,

I:

S: ……….

-:

+:

-:

-:

I:

S: …………

+:

-:

-:

-:

I:

S: ,

……..

23

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

to

 

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

-: CaF2, Na2 4, NaCl

 

 

 

.c

 

BBYY

 

+: 12, KF, KI

-: MgF2, MgS 4, HCI

-: CsI, NaNO3, SO2

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: ……. -:

+:

-:

-:

I:

S: ……. +:

-:

-:

-:

I:

S: ,

……. -: 2, N2, HCI

-: KN 3, 02, 2 +: 2, 2, N2 -: 2, N2, NH3

I:

S: ,

……. +: 2 , HCI,

-: 2 , N2, KN 3

-: HCI, NH3, Br2 -: HI, NH3, N2

I:

S: -

………

-: HBr

-: H2S

+: NH3 -: N2

I:

S:

24

AB

 

 

 

F

 

 

 

D

 

 

Y

P

B

Y

 

 

 

 

 

 

w

Click

 

 

 

w

 

 

 

w.

 

 

 

A

r

ansf

 

 

T

 

 

 

 

 

or

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

e

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

 

to

 

 

.

here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

o

— ……

 

 

 

.c

 

BBYY

 

+:

-:

-:

-:

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: +7 +2 …… +:

-:

-:

-:

I:

S: +7 +4 ……. -:

-:

+:

-:

I:

S: +7 +6 …….. -:

+:

-:

-:

I:

S:NF3 _______ ……. -:

-:

+:

-:

I:

S:(IV) _______ …….. -: 2 1 -: 2 +: 2 2

-: 1 1

I:

S: PCl3, sp3 ,

_______ ………

+:

25

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

-:

-:

-:

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: , , …

-: CH4

+: NH3

-: CaH2

-: BH3

I:

S: …

-: F2

-: N2

-: Ne

+: O2

I:

S:

+: CO2

-: C2H6 -:H3PO4 -: F2

I:

S: …

-: C2H6

-: H3PO4

+: HCN -: F2

I:

S: …

-: H2S

+: H2O -: 14 -: CH4

I:

S: …

-: H2S

-: CH4

+: HF

-: CH4

26

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

A BBYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: …

-: CH4

+: H2O

-: CO2 -: 14

I:

S: …

-: CH4 -: 14 -: CO2 +: H2S

I:

S: …

-: CH4

+: SO2

-: CO2 -: 14

I:

S: …

-: CH4

+: NO2

-: CO2 -: 14

I:

S: …

+: S2 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: …

+: 2 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: …

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

m

+: 13

 

 

 

.A BBYY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

-: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: …

+: SO3 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: -

+: N 3 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: -

+: 13 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: -

+: NF3 -: 14 -: 2 -: NO2

I:

S: sp3

+: CH4

-: CO2

-: NO3- -: 15

I:

S: sp3

-: 15

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

 

B

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

m

-: CO2

 

 

 

.A BBYY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

-: NO3- +: NH4+

I:

S: …

-: H2Se

-: C12 +: CaO

-: F2

I:

S: …

-: H2Se -: F2

-: C12

+: SO2

I:

S: 1- 1 1800 …….. +: 12

-: 13 -: 14 -: 4

I:

S: 1- 1 1200 ……. -: 12 +: 13 -: 14 -: 4

I:

S: 1- 1 10903 ……..

-: 12 -: 13 +: 14 -: 2

I:

S: …….

+: ( )

-:

-:

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

or

e

 

B

Y

 

 

 

 

 

 

m

B

 

 

 

 

 

 

buy

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

A

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

-:

 

 

 

.A BBYY

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

w

w

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.c

 

 

I:

S: …….

+: ( )

)

-: ( )

)

-: ( )

)

-: ( )

( )

AB

 

 

 

 

 

F Tran

sf

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

Y

P

 

 

 

 

or

e

B

Y

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

buy

r

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

to

 

 

.

 

 

 

 

 

 

here

 

 

 

 

 

 

 

Click

 

 

 

 

w

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

w.

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

A B BYY

c

 

 

 

 

 

 

 

 

I:

S: ……..

-: ( )

)

-: ( )

)

+: ( )

)

-: ( )

( )

I:

S: …….

-: ( )

)

-: ( )

)

+: ( )

)

-: ( )

( )

V1: .

I:

S: ,

…… +:

-:

-:

-:

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]