Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Інстр_картти_МС_між_екон.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
427.01 Кб
Скачать

Інструкційна картка до проведення практичного заняття №1 з дисципліни “Інформаційні системи в міжнародній економіці”

 1. Тема заняття: Фільтруванння БД MS EXCEL.

 2. Мета проведення заняття: набути практичних навичок використання засбів фільтрування БД MS EXCEL для обробки міжнародної економічної інформації.

 3. Після виконаної роботи студент повинен:

знати: засби фільтрування БД MS EXCEL

вміти: використовувати засби фільтрування БД MS EXCEL для обробки міжнародної економічної інформації.

 1. Матеріально-технічне оснащення робочого місця: лабораторія комп’ютерної теніки

 2. Інструктаж з техніки безпеки: проведено інструктаж.

 3. Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

Фільтрування — це операція, яка полягає у приховуванні тих записів спсику, які не задовільняють заданому критерію. Таким чином здійснюється вибірка необхідних даних.

Для фільтрування списків MS Ехсеl пропонує два засоби: Автофильтр (Autofilter) та Расширенный фильтр (Advanced Filter). Автофильтр (Autofilter) дозволяє одночасно відфільтрувати список лише за простими критеріями. Якщо необхідно відфільтрувати список за складними критеріями, наприклад, за значеннями декількох полів одночасно або за трьома і більше різними критеріями, використовується Расширенный фильтр.

 1. Зміст і послідовність виконання завдань:

 1. Відкрити файл Invest.xls.

 2. На основі даних файла сформуйте список MS Excel та збережіть його у новій робочій книзі з назвою Аналіз_ регіонів.xls.

 3. Здійсніть вибірку тих записів списку, які містять дані про інвестиції в основний капітал області більші, ніж 3 млн. грн. за рік. Розташуйте результат фільтрування на другому робочому аркуші робочої книги.

 4. На третьому робочому аркуші створеної робочої книги здійсніть вибірку даних про валову додану вартість, отриману в області за рік, в межах понад 4 млн. грн. та менше, ніж 10 млн. грн.

 1. Методичні рекомендації з виконання та оформлення:

Щоб використати автофільтр, необхідно активізувати одну з клітинок списку та виконати команду Данные, Фильтр, Автофильтр (Data, Filter, AutoFilter). При цьому рядок з назвами полів перетвориться в групу списків, що розкриваються (рис.2). Якщо клацнути на кнопці автофільтра у заголовку деякого поля, то розкриється список впорядкованих значень відповідного поля, доповнений спеціальними елементами. При виборі одного із значень поля буде виконано фільтрування всіх записів за заданим значенням. При цьому будуть прихованими всі рядки, крім тих, які містять у відповідному полі вибране значення.

Рекомендована література:

 1. Вальдрат О.Л., Чаповська Р.Б. Робота з Microsoft Excel 2000. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. – 186 с.

 2. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97. – СПб: Питер, 1998. – 1072 с.

 3. Долженков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. – Спб.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 1088 с.

 4. Рогоза М.Є., Клименко В.І. XP: WINDOWS, WORD, EXCEL для самостійного вивчення: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 294 с.

 5. Уокенбах Дж. Библия пользователя Excel 97: Пер. с. англ. – К.: Диалектика, 1997. – 624 с.

Інструкційна картка складена викладачем Ладик С.Р.

Область України

Регіон України

Інвестиції в основний

капітал за регіонами

млн. грн.

Валова додана

вартість за регіонами

у фактичних цінах; млн. грн.)

Вінницька

Центральний

1155

6167

Волинська

Західний

1064

3512

Дніпропетровська

Центральний

5906

21311

Донецька

Центральний

7239

30316

Житомирська

Центральний

854

4201

Закарпатська

Західний

1113

4016

Запорізька

Центральний

2745

10177

Івано-Франківська

Західний

1589

5544

Київська

Центральний

3547

8129

Кіровоградська

Центральний

1357

4023

Луганська

Східний

2941

9954

Львівська

Західний

3634

10547

Миколаївська

Південний

1963

5337

Одеська

Південний

5137

12792

Полтавська

Центральний

2887

8853

Рівненська

Західний

1937

4053

Сумська

Північний

1102

4822

Тернопільська

Західний

632

3098

Харківська

Центральний

5055

14515

Херсонська

Південний

886

3799

Хмельницька

Центральний

1745

4698

Черкаська

Південний

2408

4565

Чернівецька

Західний

656

2539

Чернігівська

Центральний

1140

4576

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.