Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IM_kontr_rob.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
136.7 Кб
Скачать

Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

1. Функції інформаційного менеджменту в забезпеченні ефектив-

ної діяльності організації.

2. Інформація як товар: правове регулювання інформаційних від-

носин.

3. Структура діяльності інформаційного брокера.

Варіант 2

1. Управління інформаційними ресурсами підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

2. Інформаційна безпека і захист інформації як функція інформа-

ційного менеджменту.

3. Інформаційні потреби: механізм визначення та характеристика

видів в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 3

1. Інформаційні ресурси організації: поняття, специфіка, види.

2. Поняття та об’єкти інтелектуальної власності.

3. Використання прийомів “public-relation” як галузі інформаційних і соціальних комунікацій для забезпечення потреб інформаційного менеджменту в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 4

1. Концепції інформаційного менеджменту: відображення функ-

ціональних особливостей.

2. Інформаційне моделювання як метод удосконалення управлін-

ня організацією.

3. Використання інформаційного консалтингу у вирішенні управ-

лінських завдань в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 5

1. Шляхи задоволення інформаційних потреб органів управління в діяльностіі підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. .

2. Інформація як об’єкт захисту.

3. Використання глобальної інформаційної мережі Інтернету для

забезпечення потреб інформаційного менеджменту.

Варіант 6

1. Інформаційне забезпечення управління як елемент інформацій-

ного менеджменту.

2. Управління документацією: поняття, структура, особливості.

3. Використання електронних публікацій (видань) в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 7

1. Управління інформаційною діяльністю в організації: функції і

методи менеджменту.

2. Структурні елементи моделі інформаційної безпеки підприєм-

ства.

3. “Бізнес-довідка” (“конкурентна розвідка”) як спеціально орієн-

тована методика прийняття управлінських рішень на базі тех-

нологій інформаційного менеджменту в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. .

Варіант 8

1. Функції інформаційного менеджменту в захисті інформації. Інформація як об’єкт захисту.

2. Інформаційна робота як процес творчого мислення: методи

аналізу та синтезу інформації.

3. Оглядово-аналітична діяльність як напрям інформаційного за-

безпечення фахівців-управлінців в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 9

1. Комп’ютерна підтримка інформаційного менеджменту: формування інформаційної бази для підготовки та прийняття управлінських рішень в діяльностіі підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

2. Класифікація інформації згідно з режимом доступу до неї.

3. Інформаційне посередництво: зміст діяльності в організації для

забезпечення функцій інформаційного менеджменту.

Варіант 10

1. Інформаційний ринок: сегментація та тенденції розвитку в умо-

вах глобалізації.

2. Основні положення міжнародного права про інформацію та

охорону інтелектуальної власності.

3. Джерела інформації та документи в інформаційних відносинах.

Варіант 11

 1. Розвиток наук інформаційно-комунікаційного циклу.

 2. Основні концепції інформаційного менеджменту.

3. Інформаційні потоки в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 12

  1. Інформаційне забезпечення управлінської праці.

  2. Система інформаційного забезпечення організації.

  3. Життєвий цикл інформаційного ресурсу управлінської праці в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 13

 1. Соціально-психологічні особливості інформаційно-управлінської діяльності.

2.Інформація в процесах управління в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

 1. Якість управлінської інформації в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 14

 1. Управління організацією як процес цілеспрямованого перетворення управлінської інформації.

 2. Фактична та результатна управлінська інформація в діяльностіі підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

 3. Роль комунікацій в процесі управління в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 15

  1. Інформаційна підтримка прийняття рішень.

  2. Сучасні підходи до формування структури інформаційної бази системи управлінської організацією.

  3. Сучасні інформаційні технології в менеджменті в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 16

1.1.Інформаційні системи менеджменту в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

 1. Концепція менеджменту потоку робіт в управлінні виробничо-господарськими процесами.

 2. Напрямки розвитку інформаційного забезпечення менеджменту.

Варіант 17

 1. Маркетинг як джерело інформаційного забезпечення менеджменту.

 2. Перспективи інформаційного забезпечення менеджменту.

 3. Використання інформаційних систем у процесах управління в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 18

 1. Формування структури інформаційної бази системи управління організацією.

 2. Управлінські системи підтримки прийняття рішень.

 3. Інформаційне поле діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Варіант 19

 1. Сучасні автоматизовані системи управління в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

 2. Дослідження ринку маркетингових послуг.

 3. Управлінська інформація та її класифікація.

Варіант 20

 1. Реорганізація бізнес-процесів та її інформаційне забезпечення.

 2. Оцінка ефективності інформаційних систем в діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

 3. Управління проектом інформаційних систем в управлінській діяльності.

4 –те питання для кожного варіанту - Сучасні управлінські технології та їх застосування в сфері гоельного, ресторанного чи туристичного бізнесу (Парус готель, Парус ресторан, Парус менеджмент, Галактика та інші на вибір студента). Розгляд питання зараховується при умові:

А) описується будь-яка програма вищеперерахованих сфер господарювання;

Б) аналізуються основні модулі;

В) Наводиться характеристика виконуваних функцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]